Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Drukuj

Drukarki profesjonalne

Drukarki brajlowskie przeznaczone do wysokonakładowych wydruków. Idealne dla szkół i przedsiębiorstw.BraillePlaceprofesjonalna, najszybsza z oferowanych drukarka brajlowska do celów przemysłowych 


BraillePlace
 

Braille Express 150Drukuje z szybkością 150 znaków na sekundę. 


Braille Express 150