Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

ECE Linki

PCPR - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Fundusz dofinansowujący zakupy sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Enhanced Vision - Producent powiększalników.

HIMS - Producent notatników brajlowskich i odtwarzaczy DAISY.

Keytools Ltd. - Producent klawiatur i myszy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zobaczyć morze - Morskie rejsy dla osób niewidomych.

Integracja

www.Niepelnosprawni.pl

Polski Związek Niewidomych

Pomoc Seniorom