Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Możliwości dofinansowania

Dofinansowania

Osoby zainteresowane dofinansowaniem będą się mogły o nie starać w powiatowych jednostkach samorządowych (PCPR, MOPS), a nie jak kiedyś w oddziałach PFRON.

Spis PCPRów.

Portal PCPR'ów.

W tym roku będą realizowane programy: "Likwidacja barier w komunikowaniu się", "Likwidacja barier technicznych" oraz "Aktywny Samorząd".

Podobnie jak w latach ubiegłych będzie się można starać o dofinansowanie zakupu:

1. Sprzętu elektronicznego podstawowego, specjalistycznego (w tym brajlowskiego), oprogramowania;

2. Szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Szczegóły dotyczące programu Aktywny Samorząd znajdą Państwo na stronie PFRON, a pozostałych programów - na stronach lokalnych oddziałów PCPR.

Oferujemy Państwu pomoc w doborze sprzętu oraz w wypełnianiu wniosków.

Przykładowe propozycje sprzętu i oprogramowania w programie Aktywny Samorząd.
Przykładowe propozycje sprzętu i oprogramowania w programie Likwidacja barier w komunikacji.
Przykładowe propozycje sprzętu i oprogramowania w programie Likwidacja barier technicznych.

Zapraszamy także do naszej siedziby w Warszawie na ul. Nowogrodzkiej 56 lok. 29 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 (z wyjątkiem dni, w których mamy pokazy poza firmą).  Można u nas obejrzeć większość urządzeń i dobrać najlepsze dla siebie rozwiązanie.