Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Komu przysługiwała bezpłatna aktualizacja do programu Window-Eyes 7.2?

Bezpłatna aktualizacja do wersji 7.2 przysługiwała wszystkim posiadaczom wersji 7.02 i 7.11 oraz osobom, które zakupiły nowe kopie Window-Eyes 6.1 po 24 czerwca 2008 (nie dotyczy to upgrade’ów do wersji 7.02 zakupionych w tym czasie). Aktualizacje były do pobrania ze strony GW Micro do czasu ukazania się wersji 7.5.2. Obecnie osoby, którym ta aktualizacja przysługiwała, mogą zakupić płytę z wersją 7.2 w cenie 120 zł.