Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Konfiguracja połączenia Braille Sense Plus i U2 z telefonem z systemem iOS (VoiceOver)

Aby połączyć BrailleSense z iPhone-em należy w nim włączyć moduł Bluetooth. Opcję uruchamiania tego modułu znajdziemy w „Ustawieniach” urządzenia w „Opcjach globalnych”. Drugim sposobem jest skorzystanie z gorącego klawisza „Backspace-Odstęp-3-4-5-6”, którym możemy włączyć moduł Bluetooth nie przechodząc przez menu. Po uruchomieniu modułu Bluetooth musimy w BrailleSense uruchomić tryb terminala. Wracamy więc do menu głównego "Odstęp-1-3-5-6" i przechodzimy do menu „Narzędzia” (naciskając literę 'u'). Wybieramy opcję „Terminal dla czytników ekranu” (naciskając literę 's'). Po uruchomieniu terminala wybieramy opcję „Port Bluetooth” (naciskając literę 'b'). Od tej chwili BrailleSense jest w trybie terminala i czeka na połączenie z innym urządzeniem.

Przejdźmy teraz do telefonu. Aby zestawić połączenie BrailleSense z telefonem iPhone należy w telefonie uruchomić program VoiceOver. Następnie sprawdzić czy w telefonie jest włączony moduł Bluetooth. W tym celu odnajdujemy na ekranie głównym telefonu ikonę „Ustawienia” i aktywujemy ją. Przechodzimy do „Bluetooth” i sprawdzamy czy moduł ten jest włączony, jeśli nie to go włączamy. Cofamy się do „Ustawień” i odszukujemy opcję „Dostępność” i aktywujemy tę opcję. W tej opcji aktywujemy funkcję „VoiceOver” (jeśli nie była ona aktywna). Następnie w tym samym miejscu odnajdujemy „Pismo Braille’a” i ją aktywujemy.

Teraz w naszym telefonie w opcji „Pismo Braille’a” musimy wybrać monitor brajlowski. Wybieramy z listy dostępnych urządzeń BrailleSense i aktywujemy połączenie. Przy pierwszym połączeniu zostaniemy poproszeni o kod PIN. Należy wprowadzić dowolną kombinację czterech cyfr i przejść do przycisku „Parowanie” i go aktywować. Teraz w BrailleSense pojawi się pole edycji, w które należy wprowadzić kod PIN ten sam, który ustawiliśmy w telefonie i zatwierdzić go klawiszem „Enter”. Po prawidłowym połączeniu iPhone wygeneruje dźwięk, a na monitorze brajlowskim pojawi się tekst.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego elementu naciskamy Odstęp-4 lub Odstęp-1.

Aktywujemy wybrany element przyciskiem pozycji (routingu) lub klawiszami „Odstęp-3-6”.

W przypadku utraty połączenia pomiędzy urządzeniami, (które może nastąpić po wyłączeniu Braille Sense, opuszczenia terminala lub oddalenia się na dużą odległość), należy w telefonie przy pomocy przycisku zasilania zablokować i odblokować ekran.

Uwaga!
1. Przy pierwszym uruchomieniu iPhona lub iPhona X możemy włączyć VoiceOver. Aby to zrobić należy w zależności od posiadanego modelu nacisnąć przycisk Home trzy razy dla iPhona lub nacisnąć trzy razy przycisk boczny dla iPhona X.
2. Aby opuścić tryb terminala dla czytników ekranu należy nacisnąć „Backspace-Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”.

Do poruszania się po systemie iOS służą skróty klawiszowe znajdujące się poniżej.

Skróty klawiszowe VoiceOver (iOS)

Nawigacja

 • Aktywowanie przycisku Początek - F2
 • Przejście do poprzedniego elementu - Spacja-1
 • Przejście do następnego elementu - Spacja-4
 • Przejście do pierwszego elementu - Spacja-1-2-3
 • Przejście do ostatniego elementu - Spacja-4-5-6
 • Wybieranie elementów - Spacja-2-4
 • Przejście do paska stanu - Spacja-2-3-4
 • Przejście do centrum powiadomień - Spacja-4-6
 • Przejście do centrum sterowania - Spacja-2-5
 • Wyjście z bieżącego widoku (powrót poziom wyrzej) - Spacja-1-2

Przewijanie

 • Przewinięcie w lewo o jedną stronę - Spacja-2-4-6
 • Przewinięcie w prawo o jedną stronę - Spacja-1-3-5
 • Przewinięcie w górę o jedną stronę - Spacja-3-4-5-6
 • Przewinięcie w dół o jedną stronę - Spacja-1-4-5-6
 • Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy - Spacja-3-4

Pokrętło

 • Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła - Spacja-3
 • Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła - Spacja-6
 • Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła - Spacja-2-3
 • Wybranie następnej pozycji pokrętła - Spacja-5-6

Interakcja

 • Wykonanie stuknięcia - Spacja-3-6
 • Aktywowanie przycisku Początek - Spacja-1-2-5
 • Aktywowanie przycisku zwiększania głośności - Spacja-3-4-5
 • Aktywowanie przycisku zmniejszania głośności - Spacja-1-2-6
 • Wyświetlenie/ukrycie klawiatury - Spacja-1-4-6
 • Naciśnięcie 3D Touch wybranego elementu - Spacja-3-5-6
 • Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu - Klawisze do przesuwania
 • Cofnięcie - F3
 • Aktywowanie klawisza wysuwania - F4

Czytanie

 • Czytanie strony od zaznaczonego elementu - Spacja-1-2-3-5
 • Czytanie strony od góry - Spacja-2-4-5-6

Edycja

 • Zaznaczenie wszystkiego - Spacja-2-3-5-6
 • Zaznaczenie lewej strony - Spacja-2-3-5
 • Zaznaczenie prawej strony - Spacja-2-5-6
 • Tab - Spacja-2-3-4-5
 • Klawisze Shift i Tab - Spacja-1-2-5-6
 • Wycięcie - Spacja-1-3-4-6
 • Skopiowanie - Spacja-1-4
 • Wklejenie - Spacja-1-2-3-6
 • Aktywowanie klawisza Delete - Spacja lub Spacja-1-4-5
 • Aktywowanie klawisza Return Cofnięcie wpisywania - Spacja-1-3-5-6
 • Ponowne wykonanie wpisywania - Spacja-2-3-4-6
 • Wyszukiwanie tekstu - Spacja-1-2-4
 • Styl tekstu - Spacja-2-3-4-5-6
 • Zacznij dyktowanie tekstu, gdy kursor znajduje się w polu tekstowym - Spacja-1-5-6

Sterowanie

 • Włączenie lub wyłączenie kurtyny - Spacja-1-2-3-4-5-6
 • Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia - Spacja-1-2-3-4
 • Włączenie lub wyłączenie mówienia - Spacja-1-3-4
 • Przełączanie aplikacji - Spacja-1-2-5 (dwa razy)
 • Pomoc - Spacja-1-3-4
 • Zmiana etykiety elementu - Spacja-1-2-3-4-6
 • Przełączanie w ramach funkcji QuickNav - Spacja-1-2-3-4-5
 • Odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania muzyki - Spacja-1-5-6

Braille

 • Przesunięcie znaków Braille’a w lewo - Spacja-2
 • Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Spacja-5
 • Przełączenie historii powiadomień - Spacja-1-3-4-5
 • Tłumaczenie - Spacja-4-5
 • Kolejny tryb wyjściowy - Spacja-1-2-4-5
 • Kolejny tryb wejściowy - Spacja-2-3-6
 • Przełączenie wyświetlacza między pismem Braille’a z kontrakcjami i bez - Spacja-1-2-4-5

Braille 8-punktowy

 • Poprzedni kontener - Spacja-1-7
 • Kolejny kontener - Spacja-4-7
 • Delete - Spacja-7
 • Return - Spacja-8
 • Przełączenie wyciszenia - Spacja-1-3-4-7
 • Uruchomienie pomocy - Spacja-1-3-7
 • Przewinięcie strony - Spacja-3-4-5-6-8
 • Przewinięcie strony w dół - Spacja-1-4-5-6-8
 • Symulacja długiego naciśnięcia - Spacja-3-6-7-8
 • Szybka nawigacja jednoliterowa - Spacja-1-2-3-4-5-7