Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Lista zmian w oprogramowaniu Braille Sense/Voice Sense 6.1

2011-08-31/2011-06-09

HIMS

Nowe funkcje:

1. Ogólne

Dodano możliwość wprowadzania i szukania znaków kontrolnych ASCII 1~31.

Dodano funkcję kasowania wszystkich plików systemowych podczas ponownego uruchomienia z sp-d i przyciskiem reset (nie dostępne w BrailleSense Classic i VoiceSense)

Usunięto ostrzeżenie „Jesteś pewien?” podczas usuwania linii.

Dodano 2 nowe pozycje w menu głównym: Dodatki i Portale Społecznościowe

Wprowadzono możliwość wyboru prezentacji brajla 6/8 punktów („widok stopnia”).

2. Menedżer plików

Dodano funkcję udostępniania plików za pośrednictwem sieci lokalnych: przeglądanie plików w komputerze zdalnym i ich otwieranie jak na podłączonym dysku.

3. Edytor tekstów

Dodano możliwość odczytywania niezabezpieczonych plików PDF i ich zapisywania w formatach DOC i TXT.

Dodano możliwość odczytywania niezabezpieczonych plików E-pub i ich zapisywania w formatach DOC i TXT.

4. Radio

Dodano informację o czasie nagrywania.

Dodano gorące klawisze do dodawania, kasowania i modyfikowania ustawień stacji. (Dodawanie: Odstęp-i/Alt-i, Kasowanie: odstęp-d/Delete, Modyfikowanie: odstęp-m/Alt-m)

5. Poczta

Dodano potwierdzenie zapisu adresu już zapisanego w menedżerze adresów.

Dodano element menu zapisu adresu nadawcy.

6. Portale Społecznościowe

Przesunięto MSN Messenger do tego menu i wprowadzono możliwość auto-logowania.

Dodano komunikator Google Talk dla komunikacji tekstowei i głosowej oraz przesyłania plików. (Niedostępne dla Braille Sense Classic).

Dodano komunikator Twitter dla wymiany krótkich wiadomości lub linków oraz śledzenia korespondencji.

7. Narzędzia

Dodano nowy program zarządzania menu. Może być on użyty do ukrywania lub pokazywania programów w Dodatkach lub Portalach Społecznościowych.

Dodano obsługę WPA2 oraz kodowania AESdla sieci bezprzewodowej WiFi.

8. Dodatki

Dodano gry Sense Dice oraz Sense Brain do BSP, BSPQ, VS, i Classic.

Zmieniono

1. Edytor tekstów

Zmieniono metodę wstawiania daty i czasu. Teraz można wstawiać je oddzielnie.

Zmieniono ustawienia szybkości automatycznego przewijania brajla. Skok z sekundy do pół sekundy oraz dostępne poziomy z 20 do 35.

2. Menedżer adresów

Zmieniono gorący klawisz dla „Import z CSV” z „r” na „c’”.

3. Przeglądarka internetowa

Zmieniono domyślna stronę na himsintl.com.

Zmieniono ustawienia automatycznego przewijania brajla. Skok z jednej sekundy na pół sekundy i rozszerzono dostępne poziomy z 10 do 20.

Poprawione błędy

1. Edytor tekstów

Poprawiony problem polskich znaków w plikach PDF.

2. Twitter

Poprawiony problem polskich znaków.

3. Menedżer Plików

Usunięto możliwość skasowania zabezpieczonych plików.

4. Terminarz

Poprawiono problem niewłaściwego ustawiania czasu w związku ze strefą czasową po odtwarzaniu danych.

5. Przeglądarka Internetowa

Poprawiono ładowanie wielu stron internetowych.

Usunięto blokowanie powstające podczas ładowanie niektórych stron.

Poprawiono błąd złego podawania odwiedzonych linków.

Poprawiono problem występujący z bezpiecznymi stronami (https).

6. Poczta

Poprawiono pojawianie się wielu linii tematu podczas odpowiadania na wiadomość.

Poprawiono zawieszanie się systemu podczas kasowania wiadomości w polu DW.

Poprawiono wysyłanie poczty ze specyficznych serwerów SMTP takich jak smtp.live korzystających z portu 25.

Poprawiono błąd pojawiający się podczas otwierania wiadomości z niektórymi załącznikami.

Poprawiono problem nieprzesyłania dalej wiadomości.

Poprawiono problem związany z nieodbieraniem załączników od takich dostawców jak Verizon.

Poprawiono problem niewysyłania odpowiedzi po przez konto, z którego odebrano wiadomość.

7. Narzędzia

Poprawiono błędy kalkulatora.

Poprawiono informacje pojawiające się podczas podawania statusu sieci.

Poprawiono problem czasowy występujący podczas parowania z iPhonem.