Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Braille Sense 6

Braille Sense 6 aktualizacja oprogramowania.

Pliki aktualizacji oprogramowania znajdują się pod poniższymi linkami:

  • Uaktualnienie oprogramowania Braille Sense 6 32 z 15.11.2023.
  • Uaktualnienie oprogramowania Braille Sense 6 MINI z 15.11.2023.