Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Braille Sense 6

Braille Sense 6 aktualizacja oprogramowania.

Pliki aktualizacji oprogramowania znajdują się pod poniższymi linkami:

  • Uaktualnienie oprogramowania Braille Sense 6 v 1.7 z 04.05.2022.
  • Uaktualnienie aplikacji Braille Sense 6 z 04.05.2022.
  • Uaktualnienie oprogramowania Braille Sense 6 MINI z 04.05.2022.
  • Aktualizacja dotyczy zarówno oprogramowania systemowego pierwszy link jak również zainstalowanych aplikacji drugi link. Jeśli chcemy przeprowadzić aktualizację oprogramowania offline należy pobrać pliki aktualizacyjne i zapisać je w folderze głównym na pendrive. Po podłączeniu pendrive do Braille Sense z menu Narzędzia wybieramy aktualizację oprogramowania ustawiamy aktualizowanie offline i wciskamy Enter. Aktualizacja przebiega automatycznie. W przypadku dwóch plików aktualizacyjnych proces ten przeprowadzamy dwukrotnie. Przy czym aktualizację aplikacji wykonujemy po aktualizacji oprogramowania.