Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Polaris Radio Internetowe

Radio Internetowe w Polarisie

Aplikacją dobrze obsługiwaną przez Polarisa jest: "Radio Online Alexandr Sotnichenko".

Aby ją zainstalować należy uruchomić Sklep Play. Po otwarciu Sklepu Play lądujemy na zakładce "Dla Ciebie" i aby przejść do pola edycji "Szukaj aplikacji i gier" należy wcisnąć trzy razy Shift-Tab (1-2-Odstęp). Teraz na linijce powinniśmy mieć tekst "Szukaj aplikacji i gier". Wciskamy Enter aby przejść do pola edycji. Na linijce pojawi się "eb Szukaj aplikacji i gier. Wciskamy ponownie Enter aby aktywować pole edycji i wpisujemy hasło:Radio Online Alexandr Sotnichenko i wciskamy Enter. Po odnalezieniu stacji pojawi się na linijce "bt Przejdź wyżej". Teraz naciskamy kilkakrotnie Tabulator (4-5-Odstęp) aż pojawi się na linijce tekst "Aplikacja Radio Online Alexandr Sotnichenko Muzyka i dźwięk". Ta aplikacja ma również wersję płatną więc musimy uważać, którą wybieramy. Wersja płatna ma podaną w nazwie sumę 17,99zł. Wciskamy Enter i Tabulatorem (4-5-Odstęp) odnajdujemy przycisk "Zainstaluj" Wciskamy Enter na tym przycisku i instalujemy aplikację. Jeśli zainstalujemy wersję bezpłatną to musimy się liczyć z reklamami, które będą się pojawiać przy jej uruchamianiu.

Podczas instalacji aplikacja zapyta o zgodę na dostęp do:Zdjęcia/multimedia/pliki. Przechodzimy Tabulatorem na przycisk "Akceptuję" i wciskamy Enter.

Niestety instalacja nie wydaje żadnych dźwięków więc nie będzie wiadomo kiedy się zakończy. Musimy trochę poczekać minutę-dwie.

Po skończonej instalacji (czyli odczekaniu dwóch minut) możemy zamknąć Sklep Play wciskając ESC (1-3-5-6-Odstęp). Naszą aplikację Internet Radio znajdziemy teraz na liście "Wszystkie aplikacje". Czyli wciskamy strzałkę w dół aby przejść do "Wszystkie aplikacje" i Enter i literkę 'i' (2-4) aby skoczyć do pierwszej nazwy rozpoczynającej się od literki 'i'. Najprawdopodobniej będzie to właśnie zainstalowana aplikacja "Internet Radio". Przy pierwszym uruchomieniu wersji bezpłatnej będziemy poproszeni o zaakceptowanie pojawiania się reklam. Wciskamy Enter na domyślnym przycisku "Yes...." i ponownie dokonujemy lub nie akceptacji plików cookie przechodząc do przycisku "yes..." lub "No..." i wciskamy Enter. Po tych akceptacjach aplikacja się uruchomi.

Gdy ją uruchomimy na linijce pojawi się tekst "Country". Gdy teraz wciśniemy Enter przejdziemy do listy krajów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja "All countries" jeśli chcemy słuchać tylko stacji radiowych polskich to strzałkami (klawisze po prawej i lewej stronie Odstępu) możemy przejść do nazwy kraju, którego stacji chcemy słuchać np. "Poland" i wcisnąć Enter.


Po wybraniu kraju przejdziemy do strony głównej aplikacji. Teraz klawiszami strzałek przemieszczamy się  po liście stacji radiowych. Gdy znajdziemy stację, której chcemy słuchać to na jej nazwie wciskamy Enter. Jeśli chcemy dodać ją do listy stacji ulubionych to wciskamy Tabulator (4-5-Odstęp) i Enter na przycisku BT.

Jeśli pojawi się okno reklamy to tabulatorem musimy odszukać przycisk "zamknij" i nacisnąć Enter. Jeśli takiego przycisku nie ma to musimy nacisnąć ESC (1-3-5-6-Odstęp) aby zamknąć aplikację i ponownie ją uruchomić.

Gdy chcemy wyłączyć radio wciskamy klawisz Home (1-2-3-Odstęp) następnie trzy razy Tabulator (4-5-Odstęp) aby przejść do przycisku "Power off" i wciskamy Enter.

Gdy po uruchomieniu aplikacji radia internetowego chcemy przejść do listy stacji ulubionych (Favourites) to wciskamy klawisz Home (1-2-3-Odstęp) następnie Tabulator (4-5-Odstęp) i Enter.


Teraz strzałkami nawigujemy po liście ulubionych stacji. Odsłuchanie wskazanej stacji nastąpi po wciśnięciu klawisza Enter.

Uwaga na pierwszym miejscu listy ulubionych stacji może pojawić się link do reklamy lub jakiś odnośnik. Należy go ominąć.

Gdy chcemy usunąć stację z listy stacji ulubionych to na nazwie stacji wciskamy Tabulator (4-5-Odstęp) a następnie Enter. Pojawi się okienko "Action Confirmation". Po jego elementach przemieszczamy się tabulatorem. Gdy dojdziemy do przycisk "Yes" wciskamy Enter.

Uwaga: podczas słuchania radia możemy wciskając przycisk F1 przejść do aplikacji Polarisa i na przykład edytować jakiś tekst. Przejście powrotne do aplikacji radia nastąpi gdy wciśniemy przycisk F4