Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Dofinansowania 2021

Program Aktywny Samorząd 2021

Na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikowano  zasady dotyczące programu Aktywny Samorząd, obowiązujące w 2021 roku. Wnioski można składać od 1.03.2021 do 31.08.2021. i tak jak w poprzednim roku,  można składać wnioski w formie elektronicznej przez system SOW (System Obsługi Wsparcia). Wówczas Wnioskodawca otrzymuje dodatkowe punkty przez co  wzrasta szansa na uzyskanie dofinansowania. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/trwa-nabor-wnioskow-w-systemie-obslugi-wsparcia/. Od tego roku wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW
(https://sow.pfron.org.pl/). Dostępna jest też Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777

W tym roku będą realizowane następujące formy wsparcia, w module I,Obszarze B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Kwoty dofinansowań w obszarze B:

w Zadaniu 1:
- dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł

w Zadaniu 2:
- dla osoby głucho-niewidomej – 4.000 zł
- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

w Zadaniu 3: 7.500 zł
w Zadaniu 4: 4.000 zł
w Zadaniu 5: 1.500 zł

Udział własny Wnioskodawcy jest wymagany w zadaniu 1, 3, 4 i 5 i wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Jeśli wypełnienie wniosku sprawia Państwu kłopot, zapraszamy do kontaktu z nami.Pomożemy w wypełnieniu wniosku oraz w wybraniu optymalnych rozwiązań dostosowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań.
Realizujemy dofinansowania w ramach programów Aktywny Samorząd oraz Likwidacja barier w komunikowaniu się.
Można u nas kupić sprzęt komputerowy, telefony, specjalistyczne klawiatury, specjalistyczne oprogramowanie, lupy, powiększalniki, odtwarzacze książek mówionych, dyktafony, sprzęt brajlowski: notatniki, linijki i maszyny.

Dofinansowania NFZ do zakupu białych lasek
Jeśli byliby Państwo zainteresowani realizacją takiego dofinansowania, prosimy o kontakt. Realizujemy je za pośrednictwem uprawnionych sklepów medycznych i rehabilitacyjnych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie PFRON: www.pfron.org.pl