Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

BrailleSense Polaris/Polaris MINI

Najnowsze oprogramowanie do notatników Polaris:

Najnowsze oprogramowanie do notatników Polaris

Instalacja dodatkowych głosów

Aby pobrać i zainstalować dodatkowe głosy w Braille Sense Polaris lub Braille Sense Polaris Mini należy upewnić się, że nasze urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej oraz zalogować się na swoje konto Google w aplikacji Sklep Play.

Po zalogowaniu się do Sklepu Play należy przejść do ustawień „Opcje głosu” naciskając klawisz „F3 z literą V (punkty 1-2-3-6)”. Następnie naciskamy klawisz „F3 lub Tab (Odstęp-4-5)”, aby przejść do przycisku „Pobierz”. Naciskamy klawisz „Enter”, aby aktywować tą opcję. Pokaże się nam lista dostępnych głosów do zainstalowania.

Uwaga!
Głosy, które zostały już zainstalowane w urządzeniu nie będą wyświetlane na liście.

Klawiszami „Odstęp-1” lub „Odstęp-4” poruszamy się po liście głosów. Możemy również użyć skrótu literowego np. „p” jak „Polish”, aby odszukać żądany głos. Po wybraniu głosu naciskamy klawisz „Enter”, aby go pobrać i zainstalować.

Możemy również pobrać paczki głosów za pomocą komputera ze strony HIMS
link do strony .
Dostępnych jest 47 głosów. Po pobraniu wybranych plików językowych na komputer należy podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB dostarczonego wraz z urządzeniem i na dysku Flash utworzyć folder o nazwie „ttsdata”. Teraz należy skopiować pobrane pliki do tego folderu. Po zakończeniu kopiowania plików przechodzimy do ustawień „Opcje głosu” naciskając klawisz „F3 z literą V (punkty 1-2-3-6)”. Otworzy się okno dialogowe, w którym klawiszami „F3” lub „Odstęp-F3” możemy poruszać się pomiędzy kontrolkami: lista głosów, przycisk „Pobierz”, przycisk „Zainstaluj głos”, przyciski „Potwierdź” oraz „Anuluj”. Naciskamy „Enter” na przycisku „Zainstaluj głos”, aby zainstalować pakiety językowe dostępne w folderze „ttsdata”. Gdy są zainstalowane dodatkowe głosy, w oknie dialogowym pojawia się przycisk „Odinstaluj”. Po zainstalowaniu głosów możemy wybrać głos przechodząc do niego naciskając „Odstęp-1” lub „Odstęp-4” i nacisnąć „Enter”. Wybrany głos automatycznie rozpocznie działanie.

Aby zmienić używany głos, możemy w dowolnym momencie otworzyć okno dialogowe „Opcje głosu”, naciskając „F3 z literą V (punkty 1-2-3-6)”.