Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Window-Eyes - baza wiedzy

Spis treści

1. Problem z czytaniem menu kontekstowego i wchodzeniem w linki w IE.. 1

2. Problem z czytaniem pól edycji w FF i TB.. 1

3. Gorące klawisze trybu przeglądania w FF i antywirus GData. 1

4. W Internet explorerze przy ustawieniu strony startowej na google.pl wyświetla się link: "wyszukiwanie dynamiczne jest wyłączone". 1

5. Window-Eyes 6.1 do 7.11 - nie działa automatyczna internetowa aktywacja. 1

6. Jak ustawić syntezator w profilu, który jest ładowany w oknie logowania do systemu?. 1

7. W jaki sposób pozbyć się niektórych znaków interpunkcyjnych, czytanych przy pracy w internecie? 1

8. Często odzywa się okienko Skype’a, choć fokus jest zupełnie gdzie indziej.  Przeważnie czyta listę kontaktów. 1

9. Co należy zrobić, aby po uruchomieniu "Poczty systemu Windows" od razu otwierała sie moja skrzynka gmail.com.. 1

10. Gdy strona w przeglądarce jest otwarta i uruchomimy Window-Eyes, to program po stronie nie jest w stanie nawigować strzałkami ani przy pomocy gorących klawiszy. Mogę używać tylko tabulatora. Zamknięcie i ponowne  uruchomienie przeglądarki naprawia tą sytuację. 1

11. Czy istnieje wersja przenośna Window-Eyes?. 1

12. Jak wyłączyć wypowiadanie na pulpicie informacje "oznaczone"/"nieoznaczone"?. 1

13. Jak w Microsoft Word tworzy się przypisy?. 1

14. Jak uzyskać skróty klawiszowe dla office 2010 lub 2013?. 1

15. Jak włączyć dźwięk startowy w Windows 8 i nowszych?. 1

16. Jak wyłączyć tryb chroniony w Adobe Readerze X?. 1

17. Jak wyłączyć tryb chroniony w Adobe Readerze XI?. 1

18. Jak ręcznie zaktualizować dodatki w Window-Eyes?. 1

19. Jak w Windows 8 uruchomić zwykły Internet Explorer?. 1

20. Jak odczytać z jakich liter składa się nazwa pliku?. 1

21. Problem z aktywacją Window-Eyes for Office po aktualizacji systemu do Windows 10. 1

22. Jak szybko odczytać rozmiar pliku/folderu z okna właściwości?. 1

23. Jak pracować z Dokumentami Google?. 1

24. Jak wyłączyć powiadomienia w Windows 10?. 1

25. Jakie wersje WE dla jakich systemów operacyjnych?. 1


1. Problem z czytaniem menu kontekstowego i wchodzeniem w linki w IE

Objawy:

- WE nie czyta menu kontekstowego rozwijanego na pulpicie i w oknach Eksploratora Windows;

- W Internet Explorerze przy włączonym trybie przeglądania nie daje się wchodzić Enterem w napotkane linki. Można to jedynie robić odnajdując linki klawiszem Tab poza trybem przeglądania;

- Problem dotyka także inne screenreadery (np NVDA).

 

Przyczyna:

- Nie zarejestrowana prawidłowo w systemie biblioteka MSAA lub UIA.

 

Rozwiązanie:

(dla WE>=8 z aktualnymi wersjami dodatków):

- Otworzyć okno ustawień Window-Eyes;

- Z menu Dodatki wybrać Diagnostyka Window-Eyes, Odśwież biblioteki dostępności;

- Po zakończeniu procesu ponownie uruchomić komputer.

 

(w pozostałych przypadkach):

- Uruchomić Cmd.exe jako administrator;

- Wpisać (zatwierdzając Enterem):

regsvr32 c:\windows\system32\oleacc.dll

regsvr32 c:\windows\system32\uiautomationcore.dll

- W systemie 64-bitowym wpisać także (zatwierdzając Enterem):

regsvr32 c:\windows\syswow64\oleacc.dll

regsvr32 c:\windows\syswow64\uiautomationcore.dll

- Zrestartować komputer.

 

2. Problem z czytaniem pól edycji w FF i TB

Objawy:

- WE nie czyta klawiszami Strzałek tekstu wpisanego we wszelkie pola edycji w przeglądarce Mozilla Firefox i programie pocztowym Mozilla Thunderbird.

 

Przyczyna:

- Nie zarejestrowana prawidłowo w systemie biblioteka IA2.

 

Rozwiązanie:

(dla WE>=8 z aktualnymi wersjami dodatków):

- Otworzyć okno ustawień Window-Eyes;

- Z menu Dodatki wybrać Diagnostyka Window-Eyes, Odśwież biblioteki dostępności;

- Po zakończeniu procesu ponownie uruchomić komputer.

 

(w pozostałych przypadkach):

- Uruchomić Cmd.exe jako administrator.

W systemie 32-bitowym:

- Upewnić się, że w folderze C:\Windows\System32 znajduje się plik iaccessible2proxy.dll. Jeśli nie, skopiować go tam z folderu programu WE (C:\Program Files\GW Micro\Window-Eyes);

- Wpisać (zatwierdzając Enterem):

regsvr32 c:\windows\system32\iaccessible2proxy.dll

W systemie 64-bitowym:

- Upewnić się, że w folderze C:\Windows\SysWOW64 znajduje się plik iaccessible2proxy.dll. Jeśli nie, skopiować go tam z folderu programu WE (C:\Program Files(x86)\GW Micro\Window-Eyes lub C:\Pliki programów(x86)\GW Micro\Window-Eyes);

- Wpisać (zatwierdzając Enterem):

regsvr32 c:\windows\syswow64\iaccessible2proxy.dll

- Zrestartować komputer.

 

3. Gorące klawisze trybu przeglądania w FF i antywirus GData

Objawy:

- Tryb przeglądania w FF się włącza, strzałkami można czytać tekst strony, ale nie działają gorące klawisze do szybkiej nawigacji po stronie (np. H, X, E, C itp.);

- Problem może dotykać też inne screenreadery.

 


Przyczyna:

- Program antywirusowy blokuje innym programom dostęp do klawiatury w przeglądarce internetowej. Jest to zabezpieczenie przed tzw. key loggerami służącymi do przechwytywania wpisywanych w Internecie haseł. Wiadomo, że takie objawy powoduje GData Security oraz Webroot Secure Anywhere.

 

Rozwiązanie (dla GData):

- Otworzyć okno GData Security;

- Wcisnąć przycisk Zabezpieczenie sieci Web (Web Protection);

- Wybrać Więcej ustawień (More Settings);

- Wyłączyć Ochronę przed keyloggerami (Key Logger Protection).

 

 

4. W Internet explorerze przy ustawieniu strony startowej na google.pl wyświetla się link: "wyszukiwanie dynamiczne jest wyłączone"

Rozwiązanie:

Na początku strony startowej prawdopodobnie znajduje się informacja o wyłączeniu dynamicznego wyszukiwania z powodu zbyt wolnego łącza. Być może jest to standardowa informacja podawana przez stronę Google zawsze, gdy wyszukiwanie dynamiczne jest wyłączone. Można spróbować przy włączonym trybie przeglądania pójść na początek tej strony (Ctrl-Home) i klawiszem Tab przeskoczyć do pierwszego linka, którym powinno być "Używasz czytnika ekranowego - kliknij tutaj aby wyłączyć wyszukiwanie dynamiczne". Proszę na nim wcisnąć Enter. Jeśli  problem nie zniknie, to znaczy, że prawdopodobnie po prostu tak ma być.

 

5. Window-Eyes 6.1 do 7.11 - nie działa automatyczna internetowa aktywacja

Rozwiązanie:

Za każdym razem trzeba zapytać o powód przeprowadzania aktywacji. Jeśli wiąże się to z deaktywacją, która nie była wcześniej przeprowadzona (reinstalacja systemu, wymiana dysku itp.), to trzeba poprosić klienta o maila z wyjaśnieniem powodu deaktywacji, zanotować numer seryjny i numer licencji i przesłać do Darka, a następnie aktywować program ręcznie:

- Otwieramy sobie stronę www.internetactivation.com;

- Jeśli Klient ma otwartego Menedżera Licencji, przechodzimy dalej, jeśli nie, prosimy go o uruchomienie go z menu Start | Programy | Window-Eyes | Menedżer Licencji;

- Prosimy Klienta, by wcisnął lewy Alt-O (by wybrać opcję Odblokowanie Ręczne z menu);

- Prosimy by wcisnął jeden raz Tab (by przejść do pola edycji Status). Za każdym razem trzeba sprawdzić czy w polu tym znajduje się tekst "Brak licencji" lub "Licencja została zwrócona do serwera". Jeśli jest tam coś innego lub pole jest puste, to powód działania WE w trybie demo jest inny i aktywacja nie pomoże, a tylko zmniejszy dostępną liczbę aktywacji;

- Prosimy by wcisnął jeden raz Tab (by przejść do pola edycji Numer Licencji);

- Prosimy żeby odczytał nam znajdujący się tam 15-cyfrowy numer (pokazywany jako 3 grupy po 5 cyfr rozdzielone minusami);

- Wpisujemy ten numer w formularz na stronie;

- Prosimy by wcisnął jeden Tab (by przejść do pola edycji Identyfikator Instalacji);

- Prosimy żeby odczytał nam znajdujący się tam 12-cyfrowy numer (prezentowany jako 3 grupy po 4 cyfry rozdzielone minusami);

- Wpisujemy ten numer w formularz na stronie;

- Wciskamy przycisk Generuj kod odblokowujący i odczytujemy wygenerowaną liczbę (zwykle 5 cyfr);

- Prosimy Klienta by wcisnął dwukrotnie Tab (by przejść do pola edycji Klucz Odblokowujący);

- Prosimy by wpisał w to pole podany przez nas kod i wcisnął Enter.

 

6. Jak ustawić syntezator w profilu, który jest ładowany w oknie logowania do systemu?

Rozwiązanie:

Dostęp do tego profilu jest rzeczywiście nieco utrudniony. Aby dostać się do niego z poziomu interfejsu  Window-Eyes, trzeba najpierw ten program uruchomić jako administrator. Bez użycia wzroku albo innego screenreadera można to zrobić następująco:

- Ustawić się na ikonie Window-Eyes na pulpicie, rozwinąć menu kontekstowe i sprawdzić ile razy wciska się Strzałkę w dół, by przejść do opcji Uruchom jako administrator;

- Następnie zamknąć WE, rozwinąć menu kontekstowe, wcisnąć Strzałkę w dół odpowiednią ilość razy i wcisnąć Enter;

- Jeśli włączona jest kontrola konta użytkownika i odezwie się jej dźwięk, wcisnąć lewy Alt-T.

W tak uruchomionym WE w jego oknie ustawień trzeba przejść na Profile, rozwinąć Strzałką w prawo i dalej na Ustaw aktywny profil. Tam na liście dostępnych profili pojawi się dodatkowo pozycja Wszyscy użytkownicy. Po zmianie na ten profil wszystkie zapisane zmiany ustawień będą obowiązywać na ekranie logowania i na wszystkich nowych utworzonych od tej pory kontach w systemie.

Na ustawienia obowiązujące na ekranie logowania (i na wszystkich nowych kontach) można też wpływać poza interfejsem WE modyfikując pliki znajdujące się w folderze %ALLUSERSPROFILE%\GW Micro\Window-Eyes\users\default, czy kopiując tam pliki z używanego profilu dostępnego z menu Plik pod opcją Eksploruj  folder profilu. Tylko edycja musi odbywać się Notatnikiem uruchomionym jako administrator.

 

7. W jaki sposób pozbyć się niektórych znaków interpunkcyjnych, czytanych przy pracy w internecie?

Rozwiązanie:

Za czytanie znaków interpunkcyjnych odpowiadają ustawienia z gałązki Ekran, Interpunkcja. Aby można je było zmieniać, trzeba najpierw upewnić się, że w menu Pomoc oznaczona jest opcja Pokazuj opcje zaawansowane (jeśli nie, włącza się ją Enterem). W Internecie włączone jest czytanie znaków interpunkcyjnych z grupy matematycznych, czyli plus, minus, slash, gwiazdka, procent, daszek, równa się, mniejsze, większe oraz nawiasy. Żeby wyłączyć czytanie całej tej grupy znaków trzeba:

- Otworzyć okno ustawień WE (Ctrl-Backslash);

- W widoku drzewa ustawień przejść na pozycję Ekran (E), rozwinąć ją (Strzałka w prawo) i przejść na pozycję Interpunkcja (I);

- Klawiszem Tab przejść do listy rozwijanej Matematyczna program i wybrać z niej pozycję Wyłączone;

- Zachować ustawienia (Ctrl-S).

Jeśli chcemy, aby niektóre znaki z tej grupy były jednak czytane, to należy w tym miejscu z listy rozwijanej wybrać pozycję Tylko słownik, a do słownika znaków dla programu Firefox czy Internet Explorer  dodać opisy wybranych znaków.

 

 

8. Często odzywa się okienko Skype’a, choć fokus jest zupełnie gdzie indziej.  Przeważnie czyta listę kontaktów.

Rozwiązanie:

Domyślnie dodatek Ulepszenia Skype odczytuje zmiany statusu ludzi z listy kontaktów. Jednak bezpośrednio po zalogowaniu i w przypadku chwilowego rozłączenia się i ponownego połączenia Skype skutkuje to odczytaniem całej listy kontaktów. Jeśli to przeszkadza, to najlepiej wyłączyć tę funkcję. Aby to zrobić trzeba:

- Otworzyć okno ustawień WE (Ctrl-Backslash);

- Z menu Dodatki wybrać Ulepszenia Skype (lewy Alt-D, odpowiednią ilość razy U i Enter) i dalej Podawaj  zmiany statusu (S).

 

9. Co należy zrobić, aby po uruchomieniu "Poczty systemu Windows" od razu otwierała sie moja skrzynka gmail.com

Rozwiązanie:

Jeśli program Poczta systemu Windows jest już ustawiony do odbierania poczty ze skrzynki na gmail.com i starej na poczta.onet.pl, to na liście folderów będą dla nich dwie oddzielne gałązki. W każdej z nich będzie skrzynka odbiorcza, ale tylko jedno konto może być ustawione jako domyślne i to jego skrzynka odbiorcza będzie się otwierać automatycznie przy starcie programu.

Żeby konkretne konto ustawić jako domyślne, trzeba stanąć na jego nazwie na liście folderów (będzie to pewnie Gmail.com i w nawiasie to co przed małpą w adresie), rozwinąć menu kontekstowe i wybrać opcję Ustaw jako konto domyślne.

Trzeba pamiętać, że nowe wiadomości wysyłane są z konta domyślnego, a jeśli chciałoby się wysłać wiadomość z innego konta, to w trakcie jej edycji  trzeba to zmienić w polu Do.

 

10. Gdy strona w przeglądarce jest otwarta i uruchomimy Window-Eyes, to program po stronie nie jest w stanie nawigować strzałkami ani przy pomocy gorących klawiszy. Mogę używać tylko tabulatora. Zamknięcie i ponowne  uruchomienie przeglądarki naprawia tą sytuację.

Rozwiązanie:

W przypadku Firefoxa problem może wynikać wprost z cech tego programu.

Jego producent wyraźnie zaleca uruchomienie screen readera przed Firefoxem, ponieważ sam program na starcie sprawdza czy i jaki screen reader jest uruchomiony i dostosowuje się do współpracy z nim. Być może w przypadku IE jest podobnie. Rozumiem, że odświeżenie ekranu Insert-Backslash, ani  wyłączenie i włączenie trybu przeglądania nie pomaga?

 

11. Czy istnieje wersja przenośna Window-Eyes?

Taka wersja przenośna istnieje od bardzo dawna, ale w polskich warunkach jest mało użyteczna i w związku z tym w ogóle jej istnienia nie eksponujemy. Podstawowym ograniczeniem jej działania jest obecnie zabezpieczenie przed kopiowaniem. Wersja zabezpieczona kluczem wymaga klucza i instalacji sterowników do niego, co z kolei wymaga praw administratora. Bez klucza nie wystartuje w ogóle. Natomiast aktywacja przez Internet zapisywana jest na dysku twardym komputera, a nie na pendrive. Bez aktywacji WE działa jako  demo. Konieczna byłaby aktywacja i deaktywacja za każdym razem.

 

12. Jak wyłączyć wypowiadanie na pulpicie informacje "oznaczone"/"nieoznaczone"?

Czytanie dodatkowej informacji o lokalizacji pliku oraz mówienie oznaczone/nieoznaczone na pulpicie można wyłączyć następująco:

- Otworzyć dowolne okno Eksploratora Windows (np. Komputer);

- Z menu narzędzia wybrać Opcje folderów;

- Na zakładce Widok przejść do widoku drzewa Ustawienia zaawansowane;

- Odnaleźć pozycję Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu i wyłączyć ją Spacją;

- Odnaleźć pozycję Użyj pól wyboru do zaznaczania elementów i wyłączyć ją Spacją;

- Zatwierdzić zmianę przyciskiem OK.

 

13. Jak w Microsoft Word tworzy się przypisy?

Ctrl-Alt-J – wstawia przypis dolny i przechodzi do niego; powrót do miejsca wstawienia przez menu kontekstowe, Przejdź do przypisu dolnego (klawisz R). Ponowne wejście do przypisu z miejsca wstawienia przez zaznaczenie go i ponowne wciśnięcie Ctrl-Alt-J.

 

Ctrl-Alt-D – wstawia przypis końcowy i przechodzi do niego; powrót do miejsca wstawienia przez menu kontekstowe, Przejdź do przypisu końcowego (klawisz R). Ponowne wejście do przypisu z miejsca wstawienia przez zaznaczenie go i ponowne wciśnięcie Ctrl-Alt-D.

 

 

14. Jak uzyskać skróty klawiszowe dla office 2010 lub 2013?

Żeby wygenerować w Wordzie tabelkę z listą wszystkich poleceń, trzeba wejść w okienko Makra (Alt-F8), wybrać w nim z listy rozwijanej „Makra w:”, że chodzi o Polecenia programu Word i z listy tychże poleceń wybrać i uruchomić ListCommands.

 

15. Jak włączyć dźwięk startowy w Windows 8 i nowszych?

Objawy:

W Windows 8 i nowszych domyślnie nie jest przy starcie systemu odtwarzany dźwięk, tak jak to było w starszych wersjach Windows.

 

Przyczyna:

Odtwarzanie tego dźwięku jest domyślnie wyłączone, ponieważ nie działa przy domyślnym ustawieniu w opcjach zasilania szybkiego uruchamiania systemu.

 

Rozwiązanie:

Włączyć odtwarzanie dźwięku startowego:

- Otworzyć ekran startowy klawiszem Windows;

- Wpisać słowo dźwięk (w praktyce wystarczą dwie litery – dź);

- Klawiszem Tab przejść do wyboru obszaru, w którym szukamy tego słowa;

- Z Aplikacje przejść Strzałką w dół na Ustawienia i wcisnąć Enter;

- Strzałką w dół i w prawo przejść na Dźwięk (komputer nawet przy tym zadźwięczy) i wcisnąć Enter;

- W oknie dialogowym Dźwięk, które się otworzy przejść na zakładkę Dźwięki (u mnie Ctrl-Tab 3 razy);

- Klawiszem Tab dojść do pola wyboru Odtwarzaj dźwięk Windows – Autostart i oznaczyć je Spacją;

- Enterem zatwierdzić zmianę.

 

Wyłączyć szybkie uruchamianie:

- Wcisnąć Windows-X i wybrać Opcje zasilania;

- Aktywować link Wybierz działanie przycisków zasilania;

- Aktywować link Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne;

- Odznaczyć pole wyboru Włącz szybkie uruchamianie.

16. Jak wyłączyć tryb chroniony w Adobe Readerze X?

Objawy:

Window-Eyes nie widzi zawartości plików PDF otwieranych w programie Adobe Reader X.

 

Przyczyna:

Nowsze wersje programu Adobe Reader otwierają domyślnie pliki PDF w tzw. trybie chronionym, w którym Window-Eyes nie ma dostępu do ich zawartości.

 

Rozwiązanie:

- Otworzyć program Adobe Reader X;

- Wcisnąć Ctrl-k, by otworzyć okno Preferencje;

- Wcisnąć O, by przejść do Ogólne;

- Wciskać Shift-Tab (około 4 razy) aż dojdzie się do pola wyboru Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony;

- Odznaczyć je klawiszem Odstęp;

- Enterem zatwierdzić komunikat, który się pojawi;

- Zamknąć i uruchomić ponownie program Adobe Reader X.

 

17. Jak wyłączyć tryb chroniony w Adobe Readerze XI?

Objawy:

Window-Eyes nie widzi zawartości plików PDF otwieranych w programie Adobe Reader X.

 

Przyczyna:

Nowsze wersje programu Adobe Reader otwierają domyślnie pliki PDF w tzw. trybie chronionym, w którym Window-Eyes nie ma dostępu do ich zawartości.

 

Rozwiązanie:

- Otworzyć program Adobe Reader XI;

- Wcisnąć Ctrl-K, by otworzyć okno Preferencje;

- Wcisnąć Z, by przejść do Zabezpieczenia (rozszerzone);

- Wcisnąć Tab, by przejść do pola wyboru Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony;

- Odznaczyć je klawiszem Odstęp;

- Wcisnąć lewy Alt-T, by potwierdzić zmianę;

- Enterem zatwierdzić okno preferencji;

- Zamknąć i uruchomić ponownie program Adobe Reader XI.

 

18. Jak ręcznie zaktualizować dodatki w Window-Eyes?

Rozwiązanie:

Krótko – robi się to tak:

Ctrl-Backslash, lewy Alt, D, D, D, lewy Alt-A, odczekać chwilę i lewy Alt-U.

A oto pełny opis:

- Otworzyć okno ustawień Window-Eyes (Ctrl-Backslash);

- Otworzyć menu Dodatki (lewy Alt-D);

- Rozwinąć podmenu Zarządzanie dodatkami (D);

- Wybrać opcję Dodaj lub usuń dodatki (D);

- Wcisnąć przycisk Sprawdź aktualizacje (lewy Alt-A);

- Jeśli pojawi się okno informujące o znalezionych aktualizacjach, wcisnąć przycisk Uaktualnij wszystkie (lewyy Alt-U).

 

19. Jak w Windows 8 uruchomić zwykły Internet Explorer?

Problem:

W Windows 8 na ekranie startowym znajduje się kafelek Internet Explorera. Jednak nie uruchamia on zwykłego okna Internet Explorera, jakie znamy z poprzednich wersji Windows. Otwiera się on w postaci nowoczesnej aplikacji (ang. modern app), nie ma wtedy menu i zachowuje się inaczej (nie wszystkie gorące klawisze działają).

 

Rozwiązanie:

Gdy otworzy się nam taki dziwny Internet Explorer, możemy przełączyć się jednak na jego zwykłą postać. W tym celu należy:

- Wcisnąć F6, by przejść do pola Adres;

- Jeśli przy starcie Internet Explorera nie otworzyła się żadna strona, to wpisać jakiś adres (np. www.ece.com.pl), wcisnąć Enter i po załadowaniu jeszcze raz wcisnąć F6;

- Klawiszem Tab przejść do przycisku Narzędzia strony i wcisnąć go Spacją lub Enterem;

- Strzałką w dół przejść do opcji Wyświetl na pulpicie i wcisnąć Enter.

W ten sposób strona otworzy się nam w zwykłym oknie Internet Explorera.

 

Można teraz ustawić Internet Explorer tak, by kafelek z ekranu startowego włączał zawsze program w jego zwykłej, okienkowej postaci. W tym celu należy:

- Otworzyć menu Narzędzia (lewy Alt-N);

- Wybrać zeń Opcje internetowe (O);

- Przejść na zakładkę Programy (Shift-Ctrl-Tab 2 razy);

- Z listy rozwijanej „Wybierz sposób otwierania linków” wybrać ostatnią pozycję „Zawsze w programie Internet Explorer na pulpicie”;

- Klawiszem Tab przejść do pola wyboru „Otwórz kafelki programu Internet Explorer na pulpicie” o oznaczyć je Spacją;

- Klawiszem Enter zatwierdzić zmiany.

 

20. Jak odczytać z jakich liter składa się nazwa pliku?

Rozwiązanie:

Można wcisnąć F2, jak do zmiany nazwy pliku i odczytać nazwę strzałkami. Trzeba przy tym uważać, żeby nie wcisnąć przypadkowo jakiegoś klawisza innego niż strzałki, by nie zmienić tej nazwy. W razie czego da się wycofać ze zmiany klawiszem Escape.

 

Można nazwę pliku, na którym stoimy w Eksploratorze Windows odczytać ponownie wciskając Ctrl-Num-Środek (czyli Control i 5 z klawiatury numerycznej przy wyłączonym NumLocku). Drugie wciśnięcie tego klawisza przeliteruje nazwę pliku, a trzecie przeliteruje ją fonetycznie, czyli imionami.

 

Można także sprowadzić do nazwy pliku wskaźnik myszy (Insert-Num-Plus) i wtedy odczytywać ją litera po literze klawiszami Num-Strzałka w prawo i Num-Strzałka w lewo (czyli 4 i 6 z klawiatury numerycznej przy wyłączonym NumLocku).

 

21. Problem z aktywacją Window-Eyes for Office po aktualizacji systemu do Windows 10.

 

Problem:

Window-Eyes for Office potrafi po aktualizacji systemu zamienić się w demo.

 

Przyczyna:

Przy aktualizacji systemu do Windows 10 może ulec uszkodzeniu instalacja Office i Window-Eyes nie może odnaleźć ważnej licencji Office na komputerze.

 

Rozwiązanie:

Przeinstalować Office.

 

22. Jak szybko odczytać rozmiar pliku/folderu z okna właściwości?

 

Problem:

Okno właściwości pliku/folderu wywoływane z menu kontekstowego lub przez wciśnięcie lewy Alt-Enter, zawiera bardzo dużo informacji. Bardzo często interesuje nas tylko rozmiar. Można go odczytać dochodząc w odpowiednie miejsce wskaźnikiem myszy, ale zabiera to czas, szczególnie, jeśli musimy to robić często.

 

Rozwiązanie:

Window-Eyes wyposażony jest w dodatek HotSpot służący między innymi do przypisywania jednej kombinacji klawiszy całej złożonej sekwencji operacji. Można go wykorzystać do tego, aby:

- gdy tytuł aktywnego okna zaczyna się od "Właściwości:", wciśnięcie klawisza Ctrl-Spacja powodowało:

- wyszukanie w oknie słowa "Rozmiar" i ustawienie na nim wskaźnika myszy,

- uruchomienie funkcji gorącego klawisza myszki Linia następna.

Hotspot taki zdefiniowany jest w dołączonym pliku hotspots_rozmiar.ini. Żeby zacząć z niego korzystać, należy wcisnąć Shift-Ctrl-Alt-P, z menu Narzędzia wybrać Importuj, otworzyć dołączony plik, oznaczyć pole wyboru Dołącz wszystkie hotspoty i wcisnąć przycisk Importuj.

 

23. Jak pracować z Dokumentami Google?

 

Problem:

Google przewidział w aplikacji Dokumenty Google wsparcie dla screenreaderów, ale nie daje się go włączyć.

 

Przyczyna: Obsługę czytników ekranu włącza się kombinacją klawiszy Ctrl-Alt-Z, a ta na polskiej klawiaturze wpisuje literę 'ż'.

 

Rozwiązanie:

Przełączyć na chwilę klawiatury na angielską, wcisnąć Ctrl-Alt-Z i powrót do polskiej. Jeśli nie zostało to wyłączone, to w systemie Windows domyślnie takie przełączenie wykonuje się wciskając i puszczając klawisze lewy Alt-Shift bez żadnej litery.

 

Uwagi:

Po włączeniu tej obsługi dokument można czytać w miarę dobrze. Jedyny problem, jaki zauważyłem, to fakt, że przesuwając kursor Strzałką w prawo słyszymy znak, z którego kursor schodzi, a nie ten, na którym aktualnie się znajdzie. Przy ruchu Strzałką w lewo, przy czytaniu słowami i liniami zachowuje się prawidłowo.

 

24. Jak wyłączyć powiadomienia w Windows 10?

 

Problem:

Często dzieje się tak, że podczas czytania długiego tekstu pojawiają się w prawym górnym rogu okna dymki powiadomień, które przez ScreenReader są odczytywane, a co za tym idzie tekst, który jest odczytywany przerywany jest przez odczytywane dymki powiadomień.

 

Rozwiązanie:

Aby tego uniknąć, należy:

- wejść w ustawienia;

- następnie w system;

- następnie w powiadomienia i akcje;

- na liście powiadomień trzeba odznaczyć te, które są dla nas uciążliwe.

 

25. Jakie wersje WE dla jakich systemów operacyjnych?

 

Windows 10 z Anniversary Update              - WE >= 9.5.3

Windows 10                                                   - WE >= 9.2.1

Windows 8.1                                                  - WE >= 8.3

Windows 8                                                     - WE >= 8.1

Windows 7                                                     - WE >= 7.11

Windows Vista                                              - WE >= 6.1

Windows XP                                                 - WE >= 4.2, <= 9.1, ale zalecane 8.4

 

Office 2016                                                    - WE >= 9.5.2

Office 2013                                                    - WE >= 8.1

Office 2010                                                    - WE >= 7.2

Office 2007                                                    - WE >= 6.1

Office 2003                                                    - WE >= 4.5, <= 9.2.1

 

IE 8                                                                - WE >= 7.1

IE 9                                                                - WE >= 7.5.2

IE 10                                                              - WE >= 8.1

IE 11                                                              - WE >= 8.3

Chrome                                                          - WE >= 9.1

 

Polskie wersje WE:

(przejścia między liniami były płatne)

- 9.2.1, 9.5.2, 9.5.3

- 9.1

- 8.1, 8.2.0.11, 8.3, 8.4

- 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4.1

- 7.02, 7.1, 7.11, 7.2

- 6.1

- 5.0, 5.5

- 4.5, 4.5 SP3, 4.5 SP4

- 4.2, 4.21, 4.211

- 4.0

- 3.0, 3.1

- 2.1