Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

IBAI - Baza wiedzy

Na tej stronie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i sugestie rozwiązywania ewentualnych problemów:

 

 1. Jak wywołać pomoc?
 2. Jak wyłączyć IBAI-a?
 3. Jak włączyć dyktafon?
 4. Jak znaleźć nagrane dyktafonem notatki?
 5. Czy można jakoś zorganizować folder nagrania tak, aby notatki dotyczące różnych spraw były umieszczone w różnych folderach?
 6. Jak można przerwać nagrywanie?
 7. Jak sprawdzić maksymalny możliwy czas nagrania?
 8. Czy można zablokować klawiaturę główną podczas nagrywania?
 9. Jak sprawdzić stan akumulatora?
 10. Jak sprawdzić aktualną datę?
 11. Jak sprawdzić aktualny czas?
 12. Co to są ulubione?
 13. Jak dodać plik do ulubionych?
 14. Jak przejść do ulubionych?
 15. Jak poruszać się po ulubionych?
 16. Dodano plik do ulubionych, a teraz chcę zmienić jego nazwę. Jak to zrobić?
 17. Jak usunąć skrót z ulubionych?
 18. Jakie inne możliwości dają ulubione?
 19. Jak zmienić głośność mowy?
 20. Jak zmienić szybkość mowy?
 21. Jak zmienić wysokość mowy?
 22. Jak przywrócić ustawienia początkowe syntezatora mowy?
 23. Jak zmienić głośność główną?
 24. Jak włączyć moduł Bluetooth?
 25. Co to jest urządzenie Bluetooth?
 26. Czy IBAI współpracuje z urządzeniami firmy Apple (Iphone, Ipad)?
 27. Czy IBAI obsługuje telefony z systemem Android?
 28. Jak dodać do listy nowe urządzenie Bluetooth?
 29. Nie mogę dodać urządzenia Bluetooth. Co może być przyczyną?
 30. Jak połączyć IBAI-a ze sparowanym wcześniej urządzeniem zewnętrznym?
 31. Jak usunąć z listy urządzeń połączonych z IBAI-em urządzenie zewnętrzne?
 32. Jak zmienić nazwę urządzenia zewnętrznego, połączonego z IBAI-em?
 33. Mam zestawione połączenia z telefonem i laptopem. Jak między nimi się przełączać?
 34. Mam zestawione połączenie ze smartphonem, a chcę dodać sparowany wcześniej laptop. Jak to zrobić?
 35. Mam zestawione połączenie z telefonem i laptopem, a chcę odsłuchać nagranie, wykonane wcześniej dyktafonem IBAI-a. Jak to zrobić?
 36. Przy łączeniu (parowaniu) urządzeń wybrano: "połącz jako klawiatura". Czy można to zmienić?
 37. Połączyłem smartphone-a z IBAI-em jako dźwięk i gra mi za cicho. Jak mogę to zmienić?
 38. Jak użyć minutnika?
 39. Jak pobrać kontakty z telefonu?

IBAI - Baza wiedzy

Jak wywołać pomoc?

IBAI posiada pomoc kontekstową dla każdej bardziej skomplikowanej aplikacji. Jeśli jesteśmy np. w menadżerze plików, edytorze tekstów czy słuchamy książki w odtwarzaczu, a potrzebujemy pomocy, dotyczącej tej właśnie aplikacji naciskamy przyciski 3 4 7 8.

Jak wyłączyć IBAI-a?

Aby wyłączyć IBAI-a, należy używając przycisków 1 3 5 6 7 8 zamknąć aktualnie otwarte programy i po usłyszeniu komunikatu „poziom zadań” powtórnie nacisnąć przyciski 1 3 5 6 7 8. W IBAI-u dostępne są 2 rodzaje wyłączenia. Usypianie i wyłączenie całkowite. Różnica jest w długości czasu ponownego włączania. Przy uśnięciu to około 1 sekunda, natomiast przy wyłączeniu całkowitym - około 30 sekund. Aby wyłączyć IBaI-a w trybie usypiania, należy nacisnąć przyciski 1 3 5 6 7 8 i trzymać wciśnięte nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 2 sekundy. Aby wyłączyć IBAI-a całkowicie, należy nacisnąć przyciski 1 3 5 6 7 8 i trzymać wciśnięte ponad 3 sekundy.

Jak włączyć dyktafon?

Dyktafon włączamy przytrzymując dłużej środkowy przycisk audio (przyciski audio znajdują się na prawym boku IBAI-a). Skrót ten obowiązuje z każdego miejsca.

Jak znaleźć nagrane dyktafonem notatki?

Są 2 sposoby dotarcia do nagrań, wykonanych dyktafonem IBAI-a. Pierwszym jest naciśnięcie na poziomie zadań przycisków 1 3 4, drugim, odszukanie folderu Nagrania przez menedżer plików. Domyślnie IBAI zapisuje nagrania na karcie SD w folderze „Nagrania”. Jeśli nie ma karty lub folderu „Nagrania”, niewielką notatkę może zapisać w pamięci wewnętrznej, w folderze „Nagrania”, jednak nie zalecamy takiego rozwiązania.

Czy można jakoś zorganizować folder nagrania tak, aby notatki dotyczące różnych spraw były umieszczone w różnych folderach?

Dyktafon IBAI-a został wyposażony w unikalną funkcję, umożliwiającą kierowanie nagrania do podfolderu, zanim rozpoczniemy nagrywanie. W pierwszej kolejności, w menadżerze plików tworzymy na karcie SD w folderze „Nagrania” wymagane podfoldery. Dla przykładu nazwijmy je: dziennik, praca, rodzina. Teraz gdy naciskamy i przytrzymujemy przycisk środkowy audio ponad 2 sekundy i zwolnimy go, usłyszymy komunikat: „uruchom nagrywanie”. Jeśli w tym momencie wpiszemy brajlowską pierwszą literę nazwy naszych podfolderów - w tym przypadku brajlowskie d, p lub r - nagrywanie się rozpocznie, a nagrana notatka będzie zapisana we wskazanym podfolderze. Jeśli naciśniemy literę, która nie jest początkiem nazwy folderu lub dowolny inny przycisk (z wyjątkiem przycisku 7), nagrywanie się rozpocznie, a nagranie zostanie zapisane w folderze „Nagrania”.

Jak można przerwać nagrywanie?

Jeśli podczas nagrywania naciśniemy przycisk 8, nagrywanie zostanie wstrzymane, tzw. pauza. Ponowne naciśnięcie przycisku 8 wznowi nagrywanie.

Jeśli podczas nagrywania naciśniemy przyciski 7 i 8, nagranie zostanie przerwane, a IBAI przejdzie do odtworzenia wykonanego nagrania.

Jeśli naciśniemy dowolny inny przycisk, nagranie zostanie przerwane, a IBAI przejdzie do menedżera plików i ustawi się na nagranym pliku.

Jak sprawdzić maksymalny możliwy czas nagrania?

Gdy naciśniemy i przytrzymamy środkowy przycisk audio i puścimy go, usłyszymy komunikat: „uruchom nagrywanie”. Jeśli w tym momencie naciśniemy przycisk 7, IBAI wypowie, ile czasu może trwać nagrywana notatka. Ponieważ IBAI obsługuje karty SD do 64 GB, nagranie może trwać naprawdę długo.

Czy można zablokować klawiaturę główną, podczas nagrywania?

Aby zablokować klawisze IBAI-a, należy podczas nagrywania nacisnąć przyciski 7, 8 i górny audio. Odblokowanie nastąpi po ponownym naciśnięciu tej kombinacji.

Jak sprawdzić stan akumulatora?

Stan akumulatora sprawdzamy naciskając przyciski 2 i 8.

Jak sprawdzić aktualną datę?

Datę sprawdzimy naciskając przyciski 2 3 4 5 8.

Jak sprawdzić aktualny czas?

Czas sprawdzimy naciskając przyciski 2 3 4 5 7 8.

Co to są ulubione?

Ulubione to lista skrótów do plików lub folderów, po której poruszamy się przyciskami 7 lub 8. Przejście do pliku lub folderu nastąpi po naciśnięciu przycisków 7 i 8 na nazwie dodanego wcześniej pliku lub folderu. Każdy tworzy własną listę takich skrótów.

Głównym celem ulubionych jest uproszczenie dotarcia do książki czy dokumentu. Pytanie: „Gdzie ja to zapisałem?” przestanie nas już męczyć.

Jak dodać plik do ulubionych?

Używając menedżera plików (przyciski 1 2 4 z poziomu zadań) odszukujemy plik lub folder, który chcemy dodać do ulubionych. Teraz wystarczy nacisnąć przyciski 1 2 3 8 i usłyszymy komunikat: „Dodano do ulubionych”.

Jak przejść do ulubionych?

Do ulubionych przechodzimy naciskając przyciski 1 2 3 z poziomu zadań.

Jak poruszać się po ulubionych?

Po ulubionych poruszamy się naciskając przyciski 7 lub 8. Możemy skoczyć na początek lub koniec listy ulubionych, naciskając przyciski 1 2 3 7 8 lub 4 5 6 7 8. W ulubionych skróty ułożone są według czasu dodania.

Dodano plik do ulubionych, a teraz chcę zmienić jego nazwę. Jak to zrobić?

Aby zmienić nazwę skrótu dodanego do ulubionych, należy odszukać jego nazwę w ulubionych i nacisnąć przyciski 1 3 4 5 8. Usłyszymy komunikat: „Podaj nową nazwę” i będziemy mogli wpisać dowolną inną nazwę.

Uwaga! Jeśli rozpoczniemy pisanie nazwy bez dodatkowych ruchów fokusa, stara nazwa zostanie zamazana. Nie zmieni się jedynie tzw. rozszerzenie (3 lub więcej znakowy kod, informujący o rodzaju pliku, np. .txt, .mp3 itd).

Jak usunąć skrót z ulubionych?

Aby usunąć skrót z ulubionych, należy odszukać jego nazwę w ulubionych i nacisnąć przyciski 1 4 5 7 8. Skrót zostanie skasowany, a IBAI wypowie nazwę następnego skrótu w ulubionych.

Jakie inne możliwości dają ulubione?

Jeśli dodamy do ulubionych skrót do książki Daisy, to wystarczy odnaleźć ten skrót i nacisnąć przycisk 3, a odtwarzanie się rozpocznie. Podobnie będzie z każdym innym plikiem, który chcemy przeglądać odtwarzaczem (.txt, .mp3).

Jak zmienić głośność mowy?

Głośność mowy zmieniamy używając przycisków 1 i górny audio - głośniej lub 1 i dolny audio - ciszej.

Jak zmienić szybkość mowy?

Szybkość mowy zmieniamy używając przycisków 2 i górny audio - szybciej lub 2 i dolny audio - wolniej.

Jak zmienić wysokość mowy?

Wysokość mowy zmieniamy używając przycisków 3 i górny audio - wyżej lub 3 i dolny audio - niżej.

Jak przywrócić ustawienia początkowe syntezatora mowy?

Ustawienia początkowe (fabryczne) uzyskamy naciskając przyciski 1 2 3 i środkowy audio.

Jak zmienić głośność główną?

Głośność główną zmieniamy używając przycisków 1 2 3 i górny audio - głośniej lub 1 2 3 i dolny audio - ciszej.

Jak włączyć moduł Bluetooth?

Aby włączyć moduł Bluetooth należy nacisnąć przyciski 1 i 2. Po włączeniu znajdujemy się na liście urządzeń, z którymi IBAI był już łączony. Poruszamy się po niej przyciskami 7 i 8.

Co to jest urządzenie Bluetooth?

Urządzeniem Bluetooth nazywamy każde urządzenie, które wyposażono w moduł Bluetooth. Może to być smartphone, tablet, laptop czy dowolny inny komputer.

Czy IBAI współpracuje z urządzeniami firmy Apple (Iphone, Ipad)?

Tak, IBAI współpracuje z systemem IOS w wersji 9.x i nowszymi. Obsługuje Iphone-y i Ipod-y.

Czy IBAI obsługuje telefony z systemem Android?

Tak, IBAI współpracuje ze wszystkimi smartphonami, z systemem Android 4.x i nowszym.

Jak dodać do listy nowe urządzenie Bluetooth?

Aby dodać nowe urządzenie do listy urządzeń połączonych z IBAI-em (sparować urządzenie z IBAI-em), należy:

 • włączyć moduł Bluetooth, naciskając na poziomie zadań przyciski 1 i 2,
 • nacisnąć przyciski 2 4 7 8 i postępować zgodnie z instrukcjami IBAI-a.

Uwaga! Podczas dodawania nowych urządzeń, nie mogą być podłączone żadne inne urządzenia zewnętrzne Bluetooth.

Nie mogę dodać urządzenia Bluetooth. Co może być przyczyną?

Jeśli nie można połączyć (sparować) z IBAI-em innego urządzenia Bluetooth, należy:

 • rozłączyć wszystkie urządzenia Bluetooth, naciskając przyciski 1 2 i środkowy audio,
 • włączyć moduł Bluetooth, naciskając przyciski 1 i 2 i powtórnie przeprowadzić łączenie,
 • sprawdzić na urządzeniu zewnętrznym, czy nasz IBAI występuje na liście sparowanych urządzeń. Jeśli tak, usuńmy go i ponownie przeprowadźmy procedurę łączenia (parowania),
 • sprawdzić w IBAI-u na liście urządzeń, połączonych z IBAI-em, czy urządzenie zewnętrzne było już połączone. Jeśli tak należy je usunąć i ponownie przeprowadzić procedurę łączenia (parowania).

Jak połączyć IBAI-a ze sparowanym wcześniej urządzeniem zewnętrznym?

Aby połączyć IBAI-a z urządzeniem zewnętrznym, znajdującym się na liście należy:

 • włączyć moduł Bluetooth, naciskając na poziomie zadań przyciski 1 i 2,
 • przyciskami 7 lub 8 wybrać interesujące nas urządzenie,
 • nacisnąć przyciski 7 i 8, aby połączyć.

 

Jak usunąć z listy urządzeń połączonych z IBAI-em urządzenie zewnętrzne?

Aby usunąć urządzenie zewnętrzne, połączone z IBAI-em należy:

 • włączyć moduł Bluetooth, naciskając na poziomie zadań przyciski 1 i 2,
 • przyciskami 7 lub 8 wybrać interesujące nas urządzenie,
 • nacisnąć przyciski 1 4 5 7 8, usłyszymy pytanie: „czy usunąć urządzenie?”,
 • nacisnąć przyciski 2 3 4 5, aby potwierdzić usunięcie. Każdy inny przycisk spowoduje anulowanie usuwania.

 

Jak zmienić nazwę urządzenia zewnętrznego, połączonego z IBAI-em?

Aby zmienić nazwę urządzenia zewnętrznego lub sposób łączenia, należy:

 • włączyć moduł Bluetooth, naciskając na poziomie zadań przyciski 1 i 2,
 • przyciskami 7 lub 8 wybrać interesujące nas urządzenie,
 • nacisnąć przyciski 1 i 5 i postępować zgodnie ze wskazówkami, wypowiadanymi przez IBAI-a.

Uwaga! Podczas zmiany nazwy lub sposobu łączenia nie mogą być połączone żadne inne urządzenia zewnętrzne Bluetooth.

 

Mam zestawione połączenia z telefonem i laptopem. Jak między nimi się przełączać?

Aby przełączyć się pomiędzy urządzeniami należy nacisnąć przyciski 7 8 i górny audio.

Mam zestawione połączenie ze smartphonem, a chcę dodać sparowany wcześniej laptop. Jak to zrobić?

Aby podłączyć do IBAI-a kolejne zewnętrzne urządzenie Bluetooth należy nacisnąć przyciski 7 8 i środkowy audio. Zostaniemy przeniesieni na listę sparowanych urządzeń. Teraz przyciskami 7 lub 8 wybieramy urządzenie, które chcemy podłączyć, a wybór zatwierdzamy naciskając przyciski 7 i 8.

Mam zestawione połączenie z telefonem i laptopem, a chcę odsłuchać nagranie, wykonane wcześniej dyktafonem IBAI-a. Jak to zrobić?

Aby przejść do wewnętrznych funkcji IBAI-a i zachować wszystkie zestawione połączenia Bluetooth należy nacisnąć przyciski 1 2 7 i środkowy audio. Powrót do ostatnio aktywnego połączenia nastąpi po naciśnięciu na poziomie zadań przycisków 1 i 2.

Przy łączeniu (parowaniu) urządzeń wybrano: "połącz jako klawiatura". Czy można to zmienić?

Aby zmienić sposób łączenia należy po włączeniu modułu Bluetooth i wybraniu urządzenia, którego sposób łączenia chcemy zmienić:

 • nacisnąć przyciski 7 8 i górny audio, aby połączyć jako klawiatura,
 • nacisnąć przyciski 7 8 górny i środkowy audio, aby połączyć jako klawiatura i dźwięk,
 • nacisnąć przyciski 7 8 i środkowy audio, aby połączyć jako dźwięk,
 • nacisnąć przyciski 7 8 i dolny audio, aby połączyć jako zestaw głośnomówiący,
 • nacisnąć przyciski 7 8 górny i dolny audio, aby połączyć jako klawiatura i zestaw głośnomówiący,
 • nacisnąć przyciski 7 i 8, aby połączyć bez żadnych zmian.

Zmiana wykonana w ten sposób zostanie zapamiętana i kolejne połączenia będą wykonywane zgodnie z dokonanym wyborem.

Połączyłem smartphone-a z IBAI-em jako dźwięk i gra mi za cicho. Jak mogę to zmienić?

Jeśli połączymy z IBAI-em dowolne urządzenie i wybierzemy „połącz jako dźwięk” lub „połącz jako klawiatura i dźwięk”, wówczas przyciskając przyciski 1 i górny audio lub 1 i dolny audio pogłaśniamy lub ściszamy głośność dźwięku, wysyłanego do IBAI-a. Jeśli jednak taka zmiana głośności nie wystarcza, możemy zwiększyć lub zmniejszyć głośność główną IBAI-a, naciskając przyciski 1 2 3 i górny audio lub 1 2 3 i dolny audio, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Jak użyć minutnika?

Minutnik w IBAI-u obsługujemy jednym skrótem: 1 3 4 8. Pierwsze naciśnięcie tego skrótu spowoduje komunikat: „Proszę podać 2 cyfry minut”. Po wpisaniu liczby od 01 do 99 usłyszymy: „Minutnik uruchomiony” i automatycznie rozpocznie się odliczanie wpisanej liczby minut, a IBAI wróci do pozycji, w której uruchomiliśmy minutnik.

Jeśli ponownie naciśniemy przyciski 1 3 4 8, usłyszymy komunikat: „pozostało xx minut, xx sekund. Czy zatrzymać minutnik?”. Naciśnięcie przycisków 2 3 4 5 spowoduje zatrzymanie minutnika. Każdy inny przycisk zostanie zignorowany, czas nadal będzie odliczany, a IBAI wróci do miejsca, w którym wywołaliśmy ponownie minutnik.

Jak pobrać kontakty z telefonu?

Przy łączeniu IBAIa z telefonem należy wybrać typ połączenia "Zestaw głośnomówiący", na pytanie: "Czy zaimportować książkę adresową?" odpowiedzieć tak wciskając literkę 't'. Na telefonie trzeba zezwolić na podłączenie urządzenia oraz na dostęp do kontaktów. Pobieranie kontaktów jest sygnalizowane serią krótkich sygnałów dźwiękowych. Pobrane kontakty zapisane są w pliku tekstowym "addres_book.kaj" w pamięci Flash. Jest to plik tekstowy, do którego dostęp jest tylko z poziomu komputera. Gdy pobierzemy kontakty to możemy z nich skorzystać podczas wykonywania połączeń z IBAIa. Poza tym IBAI przy połączeniu przychodzącym będzie wypowiadał nazwę dzwoniącego abonenta.