Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

IBAI

Przedstawiamy najnowszą wersję oprogramowania dla naszego flagowego notatnika. Poniżej umieszczamy opis przeprowadzenia uaktualnienia

Aby dokonać aktualizacji oprogramowania IBAI-a należy:

  • Pobrać z poniższego linka archiwum .zip, zawierające aktualizację;
  • sprawdzić, czy na karcie SD znajduje się poprzednia wersja upgrade-u. Jeśli jest, proszę ją usunąć;
  • zawartość pobranego pliku należy wypakować na kartę SD. Po zakończeniu pracy programu rozpakowującego na karcie SD odnajdziemy 3 foldery: Autorun , Upgrade i Fiszki;
  • Teraz włączyć IBAIa i podłączyć zasilacz;
  • Zatrzymać oprogramowanie w IBAIu - punkty 1 2 3 4 5 7 8 następnie 1 4 5 7 8 i 8;
    usłyszymy Komunikat "Wyjście bez wyłączenia." (Uwaga! W IBAI-ach z syntezą Acapella, zostaniemy zapytani "czy zmienić głos systemowy". Naciśnijmy dowolny klawisz).
  • Teraz włożyć kartę SD do IBAIa.;
    Aktualizacja automatycznie się rozpocznie, usłyszymy dźwiękową informację o jej przebiegu. Po zakończeniu IBAI odegra fanfary i wystartuje z nowym oprogramowaniem.

plik z aktualizacją do wersji 7.52 z 06.09.2021 r.

instrukcja obsługi V7.51

Wersja 7.5

W wersji 7.5 oprogramowania dodano kilka nowych funkcjonalności oraz wprowadzono kilka poprawek. Dodano komentarze o początku linii i kolumny w Sudoku. Poprawiono odczytywanie poziomu zasilania w Sudoku.
W "Jaka To Liczba" poprawiono komentarz przy wyborze oceny i wprowadzono przerywanie komentarza oceny. W Chińczyku wprowadzono możliwość wpisywania cyfr w nazwie gracza oraz możliwość zapisania stanu gry.
Wprowadzono dźwięk informujący o podłączeniu lub odłączeniu zasilacza. Wprowadzono w menedżerze plików automatyczne przejście na FlashDisk gdy jest brak dostępu do katalogu. Poprawiono kontrolę poziomu głośności.
Wprowadzono możliwość ustawiania procentowego progu sygnalizacji rozładowania. Wprowadzono wstrzymanie odtwarzania przy sprawdzaniu stanu akumulatorów. Poprawiono nawigację w pojedynczych plikach MP3.
W fiszkach wprowadzono szukanie słowa  1247 - pierwsze pole, 1248 - drugie pole. Poprawiono odczytywanie stanu akumulatora i czasu. Wprowadzono funkcję rozpakowywania plików zip

Fiszki do pobrania

UWAGA: Zawartość spakowanych plików fiszek należy skopiować na kartę SD do katalogu "fiszki". Fiszki zawarte w tym pliku wymagają wersji 6.6 oprogramowania IBAIa.

IBAI - baza wiedzy

Podkasty o IBAIu