Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

IBAI

Przedstawiamy najnowszą wersję oprogramowania dla naszego flagowego notatnika. Poniżej umieszczamy opis przeprowadzenia uaktualnienia

Aby dokonać aktualizacji oprogramowania IBAI-a należy:

  • Pobrać z poniższego linka archiwum .zip, zawierające aktualizację.
  • Sprawdzić, czy na karcie SD znajduje się poprzednia wersja upgrade-u. Jeśli jest, należy ją usunąć.
  • Pobrany plik należy skopiować na kartę SD do katalogu głównego i kartę wsunąć do IBAIa. (Nie rozpakowujemy pliku!)
  • Teraz włączyć IBAIa i podłączyć zasilacz.
  • Nacisnąć punkty 1-7-8
  • Postępować zgodnie z poleceniami wypowiadanymi przez IBAIa.

plik z aktualizacją do wersji 9.30 z 03.11.2023 r.

instrukcja obsługi 9.0V

Wersja 9.0

Wersja 9.0 oprócz szeregu poprawek przynosi nowe funkcjonalności:

1. Poprzez dłuższe przytrzymanie Odstępu istnieje teraz możliwość przełączania funkcji klawiszy klawiatury głównej tak aby symulowała przyciski Audio. Funkcja ta działa przy włączonej klawiaturze jednoręcznej.

2. Przy otwartej książce będąc na poziomie zadań przytrzymanie lewego klawisza zamyka książkę. To umożliwia przejście do innych książkę za pomocą przycisków Audio.

3. Zmiana poziomu oświetlenia może być teraz sygnalizowana dźwiękami o różnej wysokości.

4. Wprowadzono możliwość otwierania plików tekstowych zapisywanych w kodowaniu UTF8.

5. Jest też nowa prosta gra liczbowa Gra 33.

Wersja 8.6

Rozszerzona wersja 8.0 pozwala na kopiowanie i przenoszenie listy plików i folderów, zmianę ustawień bezpośrednio w edytorze, dyktafonie i na poziomie zadań. Dodano też nową prostą grę, która znakomicie ćwiczy pamięć. Zmieniono organizację plików oraz wprowadzono mechanizm ułatwiający przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania.

Wersja 8.0

W tej wersji zawarto szereg poprawek oraz zupełnie nową grę do tej pory całkowicie niedostępną dla osób niewidomych. Jest to gra "Nieruchomości", której działanie polega na kupnie i sprzedaży nieruchomości. To zupełnie nowe podejście do gier planszowych. Przebudowano też aplikację Georadar, która teraz jest bardziej przyjazna.

Wersja 7.5

W wersji 7.5 oprogramowania dodano kilka nowych funkcjonalności oraz wprowadzono kilka poprawek. Dodano komentarze o początku linii i kolumny w Sudoku. Poprawiono odczytywanie poziomu zasilania w Sudoku.
W "Jaka To Liczba" poprawiono komentarz przy wyborze oceny i wprowadzono przerywanie komentarza oceny. W Chińczyku wprowadzono możliwość wpisywania cyfr w nazwie gracza oraz możliwość zapisania stanu gry.
Wprowadzono dźwięk informujący o podłączeniu lub odłączeniu zasilacza. Wprowadzono w menedżerze plików automatyczne przejście na FlashDisk gdy jest brak dostępu do katalogu. Poprawiono kontrolę poziomu głośności.
Wprowadzono możliwość ustawiania procentowego progu sygnalizacji rozładowania. Wprowadzono wstrzymanie odtwarzania przy sprawdzaniu stanu akumulatorów. Poprawiono nawigację w pojedynczych plikach MP3.
W fiszkach wprowadzono szukanie słowa  1247 - pierwsze pole, 1248 - drugie pole. Poprawiono odczytywanie stanu akumulatora i czasu. Wprowadzono funkcję rozpakowywania plików zip

Fiszki do pobrania

Wszystkie fiszki 26.07.2022

UWAGA: Zawartość spakowanego pliku fiszek należy skopiować na kartę SD do katalogu "fiszki". Fiszki oraz testy wymagają wersji 6.6 lub wyższej oprogramowania IBAIa.

Testy do pobrania

Testy 26.07.202

UWAGA: Zawartość spakowanego pliku testów należy skopiować na kartę SD do katalogu "testy".

IBAI - baza wiedzy

Podkasty o IBAIu

Grupa na Facebook