Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Klawiatura brajlowska do urządzeń mobilnych

Tu znajdą Państwo informacje dotyczące oferowanej przez nas bezprzewodowej klawiatury brajlowskiej do urządzeń mobilnych.