IBAI

 

Wersja 7.0

Instrukcja Obsługi

 

 

 

 


E.C.E.

Siedziba Główna

ul. H. Sienkiewicza 51D

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: (22) 755 57 57

fax.: (22) 755 57 57

 

E.C.E.

Biuro Handlowe

ul. Nowogrodzka 56/29

00-695 Warszawa

tel.: (22) 622 40 63, 745 57 80

fax.: (22) 745 57 81


 

 

 

Nasza Strona Internetowa

www.ece.com.pl

 

 

  

Informacja o  postępowaniu ze zużytym sprzętem elektronicznym.

Należy zostawić stary sprzęt w sklepie, w którym kupuje się nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.

Zużyty sprzęt należy oddać do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy., a także na www.electro-system.pl.

Można zostawić sprzęt w punkcie serwisowym, jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Oddać zużyty sprzęt nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektronicznego łącznie z innymi odpadami! Grożą za to wysokie kary pieniężne!

 

 

 


Spis treści

1.                Wstęp. 10

2.                Opis IBAI-a. 10

2.1            Rozmieszczenie gniazd i klawiszy. 11

3.                Podstawowa obsługa IBAI-a. 13

3.1.           Włączanie. 13

3.2.           Wyłączanie. 13

3.3.           Ładowanie baterii 14

3.4.           Sprawdzenie poziomu naładowania baterii 14

3.5.           Ustawienie głośności, szybkości i wysokości dźwięku. 14

4.                Pierwsze kroki – poziom zadań. 15

4.1.           Menu lokalne funkcji 16

4.2.           Korzystanie z pomocy. 16

4.3.           Wprowadzanie znaków i najważniejsze kombinacje klawiszy. 17

5.                Uruchomienie odtwarzacza książek DAISY, audio i dokumentów tekstowych. 17

5.1.           Uruchomienie odtwarzacza z Menedżera Plików.. 18

5.2.           Uruchomienie odtwarzania ostatniej książki 18

5.3.           Blokada klawiatury głównej 18

6.                Ulubione. 18

7.                Moje nagrania i odtwarzanie nagrań. 19

8.                Menedżer plików.. 20

8.1.           Sortowanie plików.. 20

8.2.           Uruchamianie edytora. 20

8.3.           Kopiowanie pliku/plików.. 21

8.4.           Przenoszenie pliku/plików.. 21

8.5.           Kasowanie pliku/plików.. 22

8.6.           Oznaczanie pliku. 22

8.7.           Lista oznaczonych plików.. 22

8.8.           Tworzenie folderu. 22

8.9.           Zmiana nazwy pliku lub folderu. 22

8.10.         Usuwanie pliku lub folderu. 22

8.11.         Słuchanie plików dźwiękowych WAV i MP3. 23

8.12.         Odczytywanie książki mówionej DAISY i książki audio MP3. 23

8.13.         Odczytywanie pliku tekstowego. 23

8.14.         Informacja o dostępnym miejscu na dysku. 23

8.15.         Informacja o pliku. 23

8.16.         Gdzie jestem... 24

9.                Edytor tekstów.. 24

9.1.           Uruchamianie. 24

9.2.           Wprowadzanie tekstu. 24

9.3.           Nawigacja po tekście. 26

9.3.1         Idź do. 26

9.4            Pozycja kursora. 27

9.5            Odczytywanie fragmentów tekstu. 27

9.6            Szukanie. 27

9.7            Szukanie i zamiana. 28

9.8            Kopiowanie i kasowanie tekstu. 28

9.9            Cofanie zmian. 29

9.10          Obliczenia formuł matematycznych. 29

9.11          Edycja melodii 29

9.12          Praca na dwóch dokumentach. 30

9.13          Tryb szybkiego pisania. 30

9.14          Wyjście z edytora. 30

10.             Bluetooth. 31

10.1.         Dodawanie urządzeń. 31

10.2.         Rodzaje pracy. 32

10.3.         Operacje możliwe do wykonania przy podłączeniu kilku urządzeń Bluetooth. 33

10.4.         Tryb terminala. 34

10.5.         Wyjście i powrót do trybu terminala. 34

10.6.         Układ klawiatury dla współpracy z Windows. 34

10.7.         Układ klawiszy dla współpracy z IOS. 36

10.8.         Układ klawiatury Android. 37

10.9          Skróty klawiszowe przy podłączeniu kilku urządzeń. 38

10.10       Dłuższe przytrzymanie wciśniętego klawisza. 39

10.11.      Przywrócenie połączenia. 39

11.             Zaawansowane funkcje odtwarzacza książek DAISY, audio i dokumentów tekstowych. 39

11.1.         Nawigacja po książce za pomocą przycisków audio. 40

11.2.         Poziom odtwarzacza. 41

11.3.         Zamykanie książki 42

11.4.         Zmiana trybu odtwarzania. 42

11.5.         Zmiana parametrów odtwarzania. 42

11.6.         Informacja o elementach nawigacji 43

11.7.         Informacja o czasie. 43

11.8.         Zapamiętywanie i powracanie do poprzedniej pozycji kursora odtwarzania. 43

11.9.         Przeskok do zadanego czasu. 43

11.10.      Przeskok do zadanej, procentowej pozycji 44

11.11.      Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania. 44

11.12.      Nawigacja wybranym sposobem... 44

11.13.      Nawigacja po poziomach i nagłówkach. 45

11.14.      Przeskok do nagłówka o zadanym numerze porządkowym... 46

11.15.      Nawigacja po stronach. 46

11.16.      Przeskok do strony o zadanym numerze porządkowym... 46

11.17.      Nawigacja po akapitach lub frazach. 46

11.18.      Nawigacja po zdaniach. 47

11.19.      Nawigacja po słowach i znakach. 47

11.20.      Przechodzenie po odstępach czasowych lub znakowych. 47

11.21.      Wyszukiwanie fragmentu tekstu w książce. 48

11.22.      Unikalne zakładki IBAI-a. 49

11.22.1.       Wstawianie zakładki 49

11.22.2.       Wstawianie zakładki z etykietą. 50

11.22.3.       Ustawianie końca zaznaczenia. 50

11.22.4.       Ustawianie notki tekstowej 50

11.22.5.       Ustawianie notki głosowej 50

11.22.6.       Edycja zakładki 50

11.22.7.       Usuwanie elementów zakładki 51

11.22.8.       Usuwanie zakładki przed bieżącą pozycją. 51

11.22.9.       Włączanie i wyłączanie sygnalizacji zakładek. 51

11.22.10.     Odczytywanie informacji o zakładce. 51

11.22.11.     Nawigacja po zakładkach. 52

11.22.12.     Przeskok do zakładki o zadanym numerze porządkowym... 52

11.22.13.     Lista zakładek. 53

11.23.13.1    Filtr zakładek. 53

11.23.13.2    Ciągłe i cykliczne odtwarzanie zakładek. 54

11.22.14.     Grupy tematyczne zakładek. 54

11.22.15.     Lista grup tematycznych zakładek. 54

12.             Narzędzia. 55

12.1.         Tester kolorów.. 55

12.2.         Dyktafon. 56

12.2.1.     Edycja plików dźwiękowych. 57

12.3.         Minutnik. 57

12.4.         Stoper 58

12.5.         Czasomierz. 58

12.6.         Kalkulator 60

12.7.         Wydarzenia. 65

12.8.         Formatowanie zewnętrznego dysku. 65

12.9.         Czujnik oświetlenia. 65

12.10.      Metronom... 66

13.             Ustawienia. 66

13.1.         Ustawienie daty i czasu. 66

13.2.         Zmiana głosu dokumentu (dotyczy wersji Acapela) 66

13.3.         Zmiany parametrów głosu. 67

13.4.         Sygnalizacja dużych liter 67

13.5.         Echo klawiatury. 67

13.6.         Poziom interpunkcji 67

13.7.         Brajl sześcio-/ośmio- punktowy - Skróty - Skróty TONO.. 67

13.8.         Czas bezczynności 68

13.9.         Czas do uśnięcia. 68

13.10.      Miara stopnia w kalkulatorze. 68

13.11.      Automatyczna regulacja wzmocnienia. 68

13.12.      Częstotliwość próbkowania dyktafonu. 68

13.13.      Zmiana nazwy urządzenia. 68

13.14.      Klawiatura jednoręczna. 69

13.15.      Tryb zegarka. 69

13.16.      Liczba znaków w wierszu. 70

13.17.      Liczba wierszy na stronie. 70

13.18.      Powiadamianie o świętach. 70

13.19.      Odtwarzanie dźwięku startowego. 70

14.             Rozrywka. 70

14.1.         Kostka do gry. 70

14.2.         Sudoku. 70

14.3.         Chińczyk. 72

14.4.         Zegar szachowy. 72

14.5.         Pole minowe. 73

14.6.         Bitwa morska. 74

14.7.         Jaka to liczba. 75

14.8.         Puzzle. 75

14.9.         Moje Fiszki 77

14.10.      Układanka. 80

14.11.      Labirynt 80

14.12.      Moje  Testy. 81

14.14.      Święta. 81

14.13.      Radar Geograficzny. 82

15.             Klawisze skrótów.. 84

15.1.         Skróty dostępne na każdym poziomie. 84

15.2.         Poziom zadań. 85

15.3.         Menedżer plików.. 86

15.4.         Ulubione. 86

15.5.         Moje nagrania i odtwarzanie nagrań. 87

15.6.         Edytor tekstów.. 87

15.7.         Bluetooth. 88

15.7.1.     Układ klawiszy dla współpracy z Windows. 89

15.7.2.     Układ klawiszy dla współpracy z IOS. 89

15.7.3.     Skróty klawiszowe TalkBack (Klasyczna mapa klawiszy) 90

15.7.4.     Skróty klawiszowe VoiceAssistant 91

15.8.         Odtwarzanie plików.. 91

15.9.         Odtwarzacz książek DAISY, książek audio i dokumentów tekstowych. 92

15.9.1.     Klawisze AUDIO dostępne z poziomu innych programów.. 92

15.9.2.     Skróty klawiszowe dostępne po naciśnięciu środkowego przycisku audio wraz z 7 punktem... 92

15.9.3.     Lista grup tematycznych zakładek. 94

15.9.4.     Operacje na zakładkach grupy tematycznej 94

15.9.5.     Lista zakładek poziomu odtwarzacza. 94

15.10.      Narzędzia. 95

15.11.      Dyktafon. 95

15.11.1.       Edycja plików dźwiękowych. 95

15.12.      Minutnik. 96

15.13.      Stoper 96

15.14.      Czasomierz. 96

15.15.      Kalkulator 96

15.16.      Wydarzenia. 97

15.17.      Formatowanie dysku zewnętrznego. 97

15.18.      Czujnik Oświetlenia. 97

15.19.      Metronom... 97

15.20.      Ustawienia. 97

15.19.1.       Data i czas. 98

15.19.2.       Zmiana głosu dokumentu (dotyczy wersji Acapela) 98

15.19.3.       Zmiana parametrów głosu. 98

15.20.      Rozrywka. 98

15.20.1.       Kostka do gry. 98

15.20.2.       Sudoku. 98

15.20.3.       Chińczyk. 98

15.20.4.       Zegar szachowy. 99

15.20.5.       Pole Minowe. 99

15.20.6.       Bitwa Morska. 99

15.20.7.       Jaka to liczba. 99

15.20.8.       Puzzle. 100

15.20.9.       Moje Fiszki 100

15.20.10.     Układanka. 100

15.20.11.     Labirynt 101

15.20.12.     Moje testy. 101

15.20.13.     Święta. 101

15.20.14.     GeoRadar 101

15.21.      Pomoc. 102

16.             Obsługa techniczna. 102

16.1.         Przycisk Reset 102

16.2.         Kalibrowanie akumulatora. 102

16.3.         Aktualizacja oprogramowania. 102

16.4.         Informacja o systemie. 103

16.5.         Tryby pracy IBAI-a. 103

16.6.         Zmiana głosu systemowego (dotyczy wersji Acapela) 103

17.             Skróty brajlowskie pierwszego stopnia. 103

17.1.         Skróty początkowo środkowo końcowe. 104

17.2.         Skróty wyrazowe. 105

17.3.         Skróty początkowe. 108

17.4.         Skróty końcowe. 108

17.5.         Skróty środkowe. 109

17.6.         Pełen zestaw skrótów brajlowskich w układzie alfabetycznym... 109

18.             Skróty brajlowskie pierwszego stopnia TONO. 114

 


1.  Wstęp

Gratulujemy zakupu polskiego wielofunkcyjnego, udźwiękowionego urządzenia przeznaczonego dla osób niewidomych. Jedynego w swoim rodzaju notatnika brajlowskiego wyposażonego w klawiaturę brajlowską oraz syntezator mowy.  Może być on pomocny w wielu codziennych sytuacjach. Można z jego pomocą między innymi: tworzyć i edytować dokumenty czy proste notatki,  czytać książki, nagrywać, sterować innymi urządzeniami ale też spędzać czas na graniu w proste gry. Urządzenie to zostało przygotowane w taki sposób, aby szybko i intuicyjnie można było wykonać wiele zadań. Specjalnie oprogramowany moduł Bluetooth umożliwi korzystanie z urządzeń  wyposażonych  w dotykową klawiaturę, do których dostęp dla osób niewidomych jest trudny lub wręcz niemożliwy. Telefon komórkowy, czy przenośny komputer, które  mogą wspierać samodzielne poruszanie się, dać dostęp do Internetu czy też pozwolić na obsługę poczty elektronicznej są teraz dla osób niewidomych znacznie łatwiej dostępne. IBAI to znakomita, wielofunkcyjna klawiatura brajlowska o nieograniczonych zastosowaniach, wyposażona w syntezator mowy, możliwość przejmowania dźwięku z urządzeń zewnętrznych oraz sterowania wieloma ich funkcjami. Od teraz osoba niewidoma nie musi z żalem odkładać smartfona czy tableta z ekranem dotykowym. Dzięki IBAI-owi te urządzenia stają się dostępne i przydatne. IBAI posiada szereg wbudowanych funkcji takich jak: edytor tekstów, odtwarzacz książek mówionych, dyktafon, tester kolorów, minutnik, stoper, metronom, kalkulator i wiele innych, które czynią z niego autonomiczne urządzenie. Obsługuje zewnętrzne karty pamięci typu SD i poprzez łącze USB inne nośniki pamięci.

 

Doskonale dopracowane funkcje wewnętrzne w połączeniu z przemyślanym zastosowaniem bezprzewodowej komunikacji Bluetooth sprawiają, że IBAI jest wyjątkowym i jedynym notatnikiem o tak rozbudowanych funkcjach, przybliżającym niewidomym Świat najnowszych technologii. Niewielkie wymiary, solidna i zwarta obudowa i długi czas pracy na akumulatorach sprawiają, że IBAI z pewnością stanie się Państwa codziennym, miłym towarzyszem.

 Prosimy koniecznie przeczytać poniższą instrukcję, by w pełni wykorzystać ogromny potencjał  IBAI-a.

 

UWAGA! IBAI występuje w różnych wersjach. W wersji Acapela IBAI wyposażony jest w trzy głosy. Głos podstawowy SMP, dodatkowy głos polski Ania oraz głos angielski Will, który może być używany do czytania dokumentów anglojęzycznych. W wersji PLUS obsługuje zewnętrzne bezprzewodowe słuchawki.

 

2.  Opis IBAI-a

IBAI jest małym urządzeniem elektronicznym, zasilanym z akumulatora lub dołączonego zasilacza. Obudowa ma 16 cm długości, 7,7 cm szerokości i 1,7 cm grubości, waży ok. 240g. W pudełku znajduje się:

·         IBAI,

UWAGA! Do IBAI-a nie można podłączać innych niż dostarczony w komplecie zasilaczy oraz urządzeń nie spełniających standardu USB. Do gniazdka słuchawkowego można oprócz słuchawek podłączyć również zewnętrzne głośniki.

Koniecznie prosimy zwrócić uwagę na położenie gniazda zasilania. Jest ono umieszczone w pobliżu gniazda karty SD. Do niego podłączamy zasilacz.

 

2.1  Rozmieszczenie gniazd i klawiszy

Na górnej płaszczyźnie znajduje się osiem klawiszy klawiatury głównej.  Sześć z nich  to ułożone w tzw. standardzie Perkinsa 6 punktów alfabetu Braille’a, zaś dwa klawisze umieszczone poniżej to punkty 7 (LEWY) i 8 (PRAWY). Położenie punktów 7 i 8 odbiega od standardu 8mio punktowej klawiatury gdyż pełnią one jednocześnie funkcję klawisza odstępu.

 

Na bocznej lewej ściance znajduje się port USB OTG (mniejszy otwór) umożliwiający podłączenie IBAI-a do komputera oraz port USB służący do podłączenia zewnętrznych pamięci lub urządzeń peryferyjnych. Na ściance przeciwległej (bocznej prawej) są trzy przyciski. Będziemy je nazywać przyciskami audio. I tak przycisk znajdujący się najbliżej dolnego narożnika IBAI-a nazwiemy dolnym audio, obok niego znajdziemy Środkowy Audio, zaś ostatni z nich – górnym audio. Pod spodem urządzenia, w lewym najdalszym od nas rogu, ukryty jest przycisk RESET (dostępny przez otwór w obudowie), zaś w prawym najdalszym – umieszczony w dużym, owalnym zagłębieniu - czujnik testera kolorów. Gniazdko słuchawkowe znajduje się po środku przedniej, będącej najbliżej nas ścianki urządzenia. Na tylnej ściance IBAI-a znajdziemy od prawej gniazdo karty SD. Następnie przemieszczając się w lewą stronę mamy gniazdko do podłączenia zewnętrznego zasilacza. Przesuwając się dalej mamy dwie diody informacyjne (o działaniu modułu Bluetooth i ładowaniu) tuż za nimi jest włącznik urządzenia, a za nim gniazdko mikrofonu zewnętrznego i port USB.


Poniżej przedstawiono graficznie rozkład klawiszy, przycisków i gniazdek IBAI-a.

 

Widok z góry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 •  • 4

2 •  • 5

3 •  • 6

 
Klawisze 3 2 1 i 4 5 6 reprezentują punkty brajlowskie według schematu zamieszczonego obok.

 

 

Widok od dołu.

 

 

 

 

 

Widok bocznej lewej ścianki.

Kajetek_c

 

 

 

 

 

Widok bocznej prawej ścianki.

Przyciski_PL

 

 

 

 

 

 

 

Widok tylnej ścianki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Podstawowa obsługa IBAI-a

Przed pierwszym uruchomieniem IBAIa prosimy o podłączenie go do zasilacza na okres ok. 4 godzin. Gniazdo zasilania znajduje się obok szczeliny gniazda karty SD.

 

3.1.        Włączanie

Na tylnej ściance pomiędzy portem USB, a diodami informacyjnymi znajduje się malutki przycisk, którego naciśnięcie powoduje włączenie urządzenia. Po włączeniu usłyszymy sygnał powitania i komunikat „IBAI. Czas włączenia się IBAI-a po  całkowitym wyłączeniu wynosi około 15 sekund. Jeśli IBAI jest w trybie uśpienia, (jest to standardowy tryb wyłączania),  to włączenie nastąpi po czasie około 0.5 sekundy. Po włączeniu IBAI ustawia się na poziomie zadań.

 

3.2.        Wyłączanie

IBAI-a wyłączamy zawsze z poziomu zadań. Możemy to zrobić na 2 sposoby. W pierwszym naciskamy i przytrzymujemy przycisk włącznika, w drugim przytrzymujemy ESC (1-3-5-6-7-8). Jeśli czas przytrzymania będzie dłuższy, niż 5 sekund, to IBAI wyłączy się całkowicie wypowiadając  komunikat „No to cześć”. Natomiast jeśli czas przytrzymania będzie dłuższy niż 1 sekunda, a krótszy, niż 5 sekund, to IBAI przejdzie w stan uśpienia i wypowie  komunikat „Cześć”.  W stanie uśpienia, przy całkowicie naładowanych akumulatorach, IBAI może czuwać przez okres ok. 20 dni.  IBAI może automatycznie przejść w stan uśpienia, jeśli będzie pozostawiony na dłuższy czas w stanie bezczynności.

 

UWAGA: Nie należy pozostawiać IBAI-a z rozładowanymi akumulatorami. Jest to szczególnie niewskazane gdy pozostawimy urządzenie w stanie uśpienia. Może to spowodować trudności z ponownym uruchomieniem. Przy całkowitym rozładowaniu akumulatorów należy najpierw nacisnąć przycisk reset, następnie podłączyć zasilacz i dopiero po kilku minutach ładowania można spróbować go uruchomić. Jeśli więc nie będziemy używać urządzenia dłużej niż kilka godzin to należy je wyłączyć całkowicie a nie pozostawiać w stanie uśpienia. Otwór nad przyciskiem reset znajduje się od spodu urządzenia w pobliżu gniazd USB.

 

3.3.       Ładowanie baterii

Czas ciągłej pracy urządzenia na akumulatorach wynosi odpowiednio: około 14 godzin w zależności od wykonywanej funkcji oraz ustawionej siły głosu. Niski stan napięcia akumulatorów (poniżej 5%) sygnalizowany jest krótkimi sygnałami dźwiękowymi.  Po usłyszeniu takiego sygnału zaleca się jak najszybsze podłączenie zasilacza.

 

3.4.       Sprawdzenie poziomu naładowania baterii

Aby sprawdzić stan akumulatorów należy nacisnąć punkty 2-8. Podany zostanie stan naładowania w procentach oraz poziom napięcia w miliwoltach (przy całkowicie naładowanych akumulatorach, IBAI podaje 100% oraz napięcie powyżej 4000mV.

 

3.5.       Ustawienie głośności, szybkości i wysokości dźwięku

W IBAI-u wykorzystywane są dwa stawienia głosu oraz ustawienia odtwarzacza plików dźwiękowych. Mamy więc głos systemowy (który wypowiada wszystkie komunikaty), głos dokumentu (wykorzystywany podczas edycji tekstu) oaz głos odtwarzacza plików dźwiękowych czy też książek. Istnieje możliwość ustawienia parametrów głośności zarówno globalnie dla wszystkich dźwięków jak i dla każdego głosu z osobna. Pozostałe parametry szybkość i wysokość są ustawiane tylko indywidualnie dla każdego z głosów. Możemy więc mieć cicho ustawiony głos systemowy generujący komunikaty a nieco głośniej muzykę. Należy zwrócić uwagę na to, że zmiany wysokości dotyczą tylko mowy syntetycznej oraz na to, że zmiana szybkości odtwarzania plików dźwiękowych wpływa znacznie na jakość dźwięku. Z tego też powodu nie zalecamy zmian szybkości dla odtwarzacza książek mówionych oraz muzyki.

 

Głośność globalną ustawiamy naciskając kombinację klawiszy klawiatury głównej oraz przycisku audio.

1-2-3-GÓRNY AUDIO               - głośniej.

1-2-3-DOLNY AUDIO                - ciszej.

 

Pozostałe ustawienia dźwięku, czyli głośność, szybkość i wysokość ustawiamy osobno dla głosu systemowego, głosu dokumentu i głosu odtwarzacza audio. Ustawienia, których dokonujemy dotyczą aktualnie aktywnego głosu. I tak aby zmienić np. szybkość głosu dokumentu, należy najpierw otworzyć dowolny dokument w edytorze tekstu (to uaktywni głos dokumentu)  i zmienić szybkość głosu. Podobnie zmiany parametrów głosu odtwarzacza audio dokonywać będziemy gdy odtwarzana będzie książka audio.

 

Poniższe kombinacje klawiszy umożliwiają zmianę: głośności, szybkości i wysokości głosu.

1- GÓRNY AUDIO              - głośniej.

1- DOLNY AUDIO              - ciszej.

2- GÓRNY AUDIO              - szybciej.

2- DOLNY AUDIO              - wolniej.

3- GÓRNY AUDIO              - wyżej.

3- DOLNY AUDIO              - niżej.

 

Jeśli chcemy powrócić do domyślnych ustawień naciskamy klawisze 1-2-3-ŚRODKOWY AUDIO.

 

UWAGA: Zmiana wysokości dotyczy tylko syntezatora mowy.

 

4.  Pierwsze kroki – poziom zadań

Po włączeniu IBAI uaktywniony jest na poziomie zadań. Na tym poziomie dostępne są główne funkcje urządzenia: „Menedżer plików”, „Ulubione”, „Moje nagrania”, „Edytor tekstu”, „Urządzenia Bluetooth”, „Ostatnia książka audio”, „Ostatnia książka DAISY”, „Ostatni dokument”, „Narzędzia”, „Ustawienia”, „Informacja o systemie”, „Rozrywka” i „Pomoc”. Klawiszami 7 i 8 przechodzi się po menu, a uruchamia wybraną funkcję naciskając oba klawisze, czyli ODSTĘP (7-8).

Wszystkie funkcje można też uruchomić za pomocą kombinacji klawiszy (klawiszy skrótów). Zestaw skrótów dostępnych na tym poziomie znaleźć można na końcu niniejszego rozdziału .

 

Funkcje dodatkowe, czyli: Tester kolorów, dyktafon, minutnik, stoper, czasomierz, kalkulator, wydarzenia, formatowanie zewnętrznego dysku, czujnik oświetlenia i metronom, dostępne są w menu Narzędzia, które można otworzyć naciskając klawisze 1-3-4-5 na poziomie zadań.

 

Skróty dostępne na poziomie zadań:

Menedżer plików                          1-2-4 (f).

Ulubione                                        1-2-3 (l).

Moje nagrania                              1-3-4 (m).

Moje notatki                                 1-3-4-5-8.

Edytor tekstów                             1-5 (e).

Bluetooth                                       1-2 (b).

Ostatnia książka audio               1 (a).

Ostatnia książka Daisy               2 (przecinek).

Ostatni dokument                        3 (kropka).

Narzędzia                                      1-3-4-5 (n).

Tester kolorów                              1-3 (k).

Dyktafon                                       ŚRODKOWY AUDIO długo.

Minutnik                                        1-3-4-8 (PRAWY-m).

Stoper                                             2-3-4 (s).

Czasomierz                                   1-4-8 (PRAWY-c).

Kalkulator                                     1-4 (c).

Wydarzenia                                   2-4-5-6 (w).

Format zewnętrznego dysku      1-2-4-7-8 (ODSTĘP-f).

Czujnik oświetlenia                     1-2-3-8 (PRAWY-l).

Metronom                                     1-3-4-7 (LEWY-m).

Ustawienia                                     1-3-6 (u).

Informacja o systemie                2-4 (i).

Rozrywka                                      1-2-3-5 (r).

Rzut kostką                                   1-3-7 (LEWY-k).

Zegar szachowy                           1-3-5-6-7 (LEWY-z).

Chińczyk                                       1-4-7 (LEWY-c).

Sudoku                                           2-3-4-7 (LEWY-s).

Jaka to liczba                                2-4-5-7 (LEWY-j).

Moje Fiszki                                    1-2-4-7 (LEWY-f).

Pomoc                                            3-4-7-8.

 

4.1.       Menu lokalne funkcji

Większość funkcji IBAI-a jest wyposażona w menu. Otwieramy je lub zamykamy naciskając klawisze 6-7, a po elementach menu poruszamy się naciskając klawisze 7 (LEWY) lub 8 (PRAWY). Gdy przemieścimy się do ostatniej pozycji menu to kolejne naciśnięcie klawisza 8 przeniesie nas do pierwszej pozycji,  a gdy jesteśmy na początku listy to naciśnięcie klawisza 7 przeniesie nas do pozycji ostatniej. Zatwierdzenie wybranej funkcji wymaga wciśnięcia odstępu, czyli klawiszy 7-8.

 

4.2.       Korzystanie z pomocy

Każdy program IBAI-a posiada własną pomoc, która zawiera krótki opis działania oraz skróty, pozwalające szybko uruchomić pożądaną akcję.

Aby otworzyć pomoc należy nacisnąć kombinację 3-4-7-8 lub skorzystać z menu. Po otwarciu pliku pomocy naciskamy przycisk ŚRODKOWY AUDIO lub ODSTĘP (7-8), aby rozpocząć / zakończyć czytanie.

Wewnątrz pomocy możemy przesuwać się po znakach, słowach i liniach. I tak:

7, 8 – znak wstecz, znak wprzód;

1-7-8, 4-7-8 – słowo wstecz, słowo wprzód;

2-7-8, 5-7-8 – linia wstecz, linia wprzód.

 Jeśli chcemy przejść na początek tekstu, naciskamy 1-2-3-7-8 (CTRL-HOME), jeśli zaś na koniec - naciskamy 4-5-6-7-8 (CTRL-END).

Aby zamknąć plik pomocy należy nacisnąć ESC (1-3-5-6-7-8).

 

4.3.       Wprowadzanie znaków i najważniejsze kombinacje klawiszy

Podczas pisania tekstów na klawiaturze IBAI-a znaki przyjmowane są w standardzie 8-punktowym to znaczy, że cyfry piszemy bez znaku cyfry, lecz z punktem ósmym, a duże litery bez znaku dużej litery lecz z punktem siódmym. Jest to domyślne ustawienie jednak podczas korzystania z edytora tekstów możemy zmienić standard wprowadzania znaków na 6-punktowy, co umożliwi wprowadzanie cyfr i dużych liter z wykorzystaniem znaku dużej litery i znaku cyfry. Aby skasować wprowadzony znak naciskamy BACKSPACE (1-2-3-4-5-6-7 sześciopunkt z lewym).

Z brajla 8-punktowego korzystamy między innymi podczas: podawania nazwy, ustawiania daty i czasu czy też minutnika. Wtedy odpowiednio cyfry 0-9 odpowiadają kombinacjom klawiszy:

2-4-5-8                        0

1-8                                1

1-2-8                            2

1-4-8                            3

1-4-5-8                        4

1-5-8                            5

1-2-4-8                        6

1-2-4-5-8                     7

1-2-5-8                        8

2-4-8                            9

 

Pomimo tego, że mamy do dyspozycji ponad sto klawiszy skrótów to do podstawowej pracy wystarczy na początek znać tylko kilka z nich:

7                                  LEWY klawisz - poprzednie.

8                                  PRAWY klawisz - następne.

1-5-7-8                       ENTER - potwierdza wstawione dane.

1-3-5-6-7-8               ESC - Rezygnacja z rozpoczętych działań, zamykanie programów, zaś w menu głównym wyłączanie IBAI-a.

7-8                              ODSTĘP - aktywuje wybraną opcję.

1-4-5-7-8                   DEL - usuwanie znaku pod kursorem oraz plików i folderów.

1-2-3-4-5-6-7            BACKSPCE - usuwanie znaku przed kursorem i zamknięcie folderów.

2-4-7-8                       INSERT - nowy folder, nowe urządzenie.

6-7                              Otwórz / Zamknij menu.

 

Dzięki tym skrótom i menu  możemy uruchomić większość funkcji.

 

5.  Uruchomienie odtwarzacza książek DAISY, audio i dokumentów tekstowych

Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji IBAI-a jest możliwość słuchania książek. Aby ułatwić  korzystanie z tej funkcji maksymalnie uproszczono sposób uruchamiania odtwarzania książki. Żeby skorzystać z tego sposobu należy na karcie SD założyć folder „Books” i do niego skopiować wszystkie książki, których chcemy słuchać przy pomocy IBAI-a. Należy przy tym pamiętać, że jeśli będą to książki DAISY lub Audiobooki to należy do folderu „Books” na karcie skopiować całe foldery zawierające pliki książki natomiast w przypadku książek tekstowych czy dokumentów kopiujemy do folderu „Books” pojedyncze pliki zawierające treść. Teraz dostęp do książek będzie wyjątkowo prosty. Po uruchomieniu IBAI-a naciśnięcie przycisku GÓRNEGO lub DOLNEGO AUDIO przenosi nas od razu do listy książek. Możemy przemieszczać się po zawartych w niej elementach naciskając przyciski GÓRNY lub DOLNY AUDIO natomiast naciśnięcie przycisku ŚRODKOWEGO AUDIO rozpoczyna odtwarzanie wybranej pozycji. Ponowne naciśnięcie tego przycisku wstrzymuje odtwarzanie. W tym momencie możemy również zakończyć czytanie wyłączając IBAI-a po przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku "włącznika". Ponowne uruchomienie urządzenia i naciśnięcie przycisku ŚRODKOWEGO AUDIO uruchomi odtwarzanie ostatnio słuchanej książki od miejsca, w którym skończyliśmy słuchać.

 

5.1.       Uruchomienie odtwarzacza z Menedżera Plików

Jeśli książka nie znajduje się w folderze „Books” to jej odtwarzanie możemy uruchomić za pomocą „Menedżera Plików”. Po jego uruchomieniu musimy odnaleźć plik lub folder zawierający książkę i uruchomić odtwarzanie naciskając kombinację klawiszy 1-3-5-7-8 (ODSTĘP-o). Dokładny opis sposobu korzystania z „Menedżera Plików” znajdziemy w rozdziale „Menedżer Plików”.

 

5.2.       Uruchomienie odtwarzania ostatniej książki

Jeśli po włączeniu IBAI-a naciśniemy ŚRODKOWY AUDIO, powrócimy do słuchania ostatniej książki. Jednak jeśli słuchaliśmy różne książki, to istnieje również możliwość powrotu do ostatniej książki audio naciskając na chwilkę klawisz 1, do ostatniej książki DAISY, naciskając klawisz 2 lub do ostatniego dokumentu naciskając klawisz 3.

 

5.3.       Blokada klawiatury głównej

W niektórych przypadkach wygodna jest funkcja blokady klawiatury głównej. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy słuchamy książki trzymając IBAI-a np. w kieszeni. W takiej sytuacji każde naciśnięcie klawisza klawiatury głównej zatrzyma odtwarzanie książki lub przeniesie nas w inne miejsce. Podobnie jest przy nagrywaniu. Wyobraźmy sobie nagrywanie długiego wykładu i sytuację, w której przypadkowe naciśnięcie przycisku zakończy nagranie zupełnie bez naszej wiedzy. Wprowadzony został więc prosty sposób zablokowania klawiszy klawiatury głównej. Aby zablokować klawiaturę podczas odczytywania dokumentów, czytania książki Daisy, słuchania muzyki czy nagrywania, należy nacisnąć i przytrzymać ponad 2 sekundy punkt 1. Odblokowanie nastąpi po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu punktu 1.

 

6.  Ulubione

Pozycję „Ulubione” znajdziemy na liście funkcji na poziomie zadań. Skrótem do ulubionych jest litera „l (1-2-3)”. „Ulubione”, to lista zawierająca skróty do wskazanych przez użytkownika plików lub folderów.  Funkcja ta jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy korzystamy z nośników pamięci o dużej pojemności. IBAI obsługuje karty pamięci o pojemności do 64GB. Mogą one zawierać tysiące plików. Funkcja „Ulubione” może znacznie usprawnić dojście do określonych miejsc.

Aby dodać do ulubionych skrót do pliku lub folderu należy najpierw odnaleźć w menedżerze plików plik lub folder. Stojąc na jego nazwie naciskamy kombinację 1-2-3-8 (PRAWY-l) i usłyszymy komunikat „Dodano do ulubionych”. Od teraz w sekcji ulubione mamy skrót do właśnie wybranego pliku lub folderu. Domyślna nazwa takiego skrótu jest taka, jak nazwa wskazanego pliku lub folderu. Po dodaniu do ulubionych możemy zmienić nazwę skrótu na dowolną inną, używając kombinacji 1-3-4-5-8 (PRAWY-n).

W sekcji „Ulubione” możemy klawiszami 7 (LEWY) lub 8 (PRAWY) przemieszczać się po liście dodanych skrótów, klawiszami: 1-2-3-7-8 (CTRL-HOME) i 4-5-6-7-8 (CTRL-END) skakać na początek lub koniec listy, a skrótem 1-3-5-7-8 (ODSTĘP-o) lub 3 uruchomić odtwarzanie pliku, a klawiszem ODSTĘP (7-8) - przejść do wskazanej lokalizacji.

Istnieje również możliwość przechodzenia po elementach lity „Ulubione” po przez wskazanie pierwszej litery nazwy. I tak gdy naciśniemy literę „a (1)” przejdziemy do pierwszego wpisu, którego nazwa zaczyna się na tą literę, ponowne naciśnięcie tej litery spowoduje przejście do następnego wpisu o nazwie zaczynającej się na „a” itd.

 

UWAGA! W zależności od ustawienia poziomu interpunkcji, niektóre znaki specjalne w nazwie mogą być pomijane.

 

7.  Moje nagrania i odtwarzanie nagrań

Podczas tworzenia nagrania IBAI sam wyszukuje miejsce gdzie nagranie ma być umieszczone. Może ono znaleźć się na karcie SD, w pamięci wewnętrznej lub na zewnętrznym nośniku USB. Wybierany jest dysk, w którym istnieje folder „Nagrania”, a jeśli takich dysków jest więcej niż jeden to wybierany jest ten, w którym znajduje się najwięcej wolnego miejsca. Aby ułatwić odnalezienie miejsca, gdzie przechowywane są nagrania na poziomie zadań znajduje się funkcja „Moje Nagrania”. Po wybraniu ODSTĘPEM (7-8) tej pozycji lub naciśnięciu litery „m”, natychmiast zostanie otwarty folder, w którym umieszczane są nagrania dyktafonu. Zwykle jest to folder „Nagrania” na karcie SD.

 

Gdy po wskazaniu pliku nagrania naciśniemy ODSTĘP (7-8), to uruchomimy odtwarzanie pliku nagrania. Nawigacja po plikach WAV jest ograniczona do przemieszczania co określoną jednostkę czasową wprzód i wstecz. Klawiszami LEWY/PRAWY lub GÓRNY AUDIO / DOLNY AUDIO możemy się przemieszczać co: 3 sekundy, 5 sekund, 10sekund, 20 sekund, 30sekund, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut, 10 minut, 1 godzina. Zmiany wartości kroku czasowego dokonujemy klawiszami 1-7 lub 4-8. Można też zmieniać je cyklicznie naciskając razem przycisk GÓRNY i DOLNY AUDIO. Możemy też przejść na początek nagrania 1-2-3-7-8 (CTRL-HOME) lub na koniec 4-5-6-7-8 (CTRL-END). Zmiana głośności realizowana jest przez wciśniecie przycisków AUDIO ŚRODKOWEGO z GÓRNYM lub DOLNYM.

 

7-8                                                                                          Uruchomienie/zatrzymanie odtwarzania pliku nagrania.

7 (LEWY) lub GÓRNY AUDIO                                        Cofnięcie się w czasie

8 (PRAWY) lub DOLNY AUDIO                                      Przejście w czasie do przodu

1-7                                                                                          Zmiana jednostki czasu w dół

4-8                                                                                          Zmiana jednostki czasu w górę

1-2-3-7-8                                                                               (CTRL-HOME) początek nagrania

4-5-6-7-8                                                                               (CTRL-END) koniec nagrania

GÓRNY AUDIO - ŚRODKOWY AUDIO                        Głośniej

DOLNY AUDIO - ŚRODKOWY AUDIO                        Ciszej

 

8.  Menedżer plików

Jest to jedna z głównych funkcji IBAI-a dzięki, której możemy między innymi przeglądać zawartość pamięci, wybierać pliki do edycji, odczytywać dokumenty oraz odsłuchiwać książki mówione czy słuchać muzyki, a przede wszystkim zarządzać plikami i folderami.

Po włączeniu IBAI-a aby uruchomić „Menedżer Plików” wystarczy nacisnąć literę „f (1-2-4)” lub wybrać klawiszami 7 8 tę opcję z menu i nacisnąć ODSTĘP (7-8). Uruchomienie Menedżera plików spowoduje odczytanie pierwszego pliku z folderu domyślnego. Przy pierwszym uruchomieniu jest to folder Notes znajdujący się w wewnętrznej pamięci IBAI-a (FlashDisk) jednak IBAI pamięta, w którym folderze ostatnio pracowaliśmy i po ponownym włączeniu właśnie ten folder będzie folderem domyślnym.

Po zawartości folderu przemieszczamy się klawiszami 7 (LEWY) i 8 (PRAWY). Aby wejść do podfolderu należy po usłyszeniu jego nazwy nacisnąć ODSTĘP (7-8). Wyjście z folderu na wyższy poziom nastąpi po naciśnięciu BACKSPACE (1-2-3-4-5-6-7).

IBAI wyposażony jest w funkcję filtracji nazw. Jeśli chcemy, aby podawane nam były tylko nazwy plików, które zaczynają się na jakąś literę to wystarczy abyśmy będąc w menedżerze plików wcisnęli tą literę. I tak gdy naciśniemy klawisz 1 (a), to od tego momentu naciskając klawisze 7 (LEWY) lub 8 (PRAWY) będziemy się przemieszczać tylko po nazwach zaczynających się na literę „a”. Naciśnięcie dowolnej innej litery spowoduje zmianę zestawu prezentowanych nazw. Jeśli chcemy ponownie przejść do przeglądania wszystkich nazw to musimy nacisnąć symbol gwiazdki czyli klawisze 3-5.

Naciśnięcie klawisza odstępu na nazwie dokumentu uruchomi podgląd notatki, który może być w każdej chwili przerwane dowolnym klawiszem co skutkuje powrotem do menedżera plików. Ta funkcja pozwala na szybkie zapoznanie się z treścią krótkich notatek.

 

8.1.       Sortowanie plików

Pliki domyślnie posortowane są według nazwy, przy czym na początku listy umieszczone są foldery a następnie pliki. Przy pomocy skrótu klawiszowego 2-3 możemy zmieniać sposób sortowania plików. Mamy do wyboru: „Sortowanie po nazwie”, „Sortowanie po rozszerzeniu (typie)”, „Sortowanie po wielkości” oraz „Sortowanie po czasie”.

Klawiszami 7 (LEWY) lub 8 (PRAWY) możemy przeglądać dostępne opcje sortowania, a naciskając ODSTĘP (7-8) zatwierdzić wybór.

 

8.2.       Uruchamianie edytora

Jeśli podczas przeglądania plików natrafimy na dokument, który chcemy zmodyfikować wystarczy nacisnąć ENTER (1-5-7-8). Zostanie automatycznie otwarty edytor i plik zostanie przygotowany do edycji. Opuszczenie edytora nastąpi po naciśnięciu klawiszy ESC (1-3-5-6-7-8). Utworzenie nowego dokumentu w folderze, w którym się znajdujemy, wymaga wciśnięcia klawisza skrótu 1-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-n).

8.3.       Kopiowanie pliku/plików

Kopiowanie pliku

Kopiowanie pliku jest dwuetapowe.  W pierwszym kroku przy pomocy kombinacji klawiszy 1-4-7-8 (ODSTĘP-c) kopiujemy plik (do schowka). Następnie przechodzimy do folderu, w którym chcemy umieścić kopiowany plik i naciskamy 1-2-3-6-7-8 (ODSTĘP-v).

 

Kopiowanie wielu plików

W pierwszym kroku przy pomocy kombinacji klawiszy 2-3-7-8 oznaczamy nazwy plików, które chcemy skopiować. Następnie przechodzimy do folderu, w którym chcemy umieścić kopiowane pliki i naciskamy kombinację klawiszy  1-2-3-6-7-8 (ODSTĘP-v).

IBAI zapyta czy zamazać wszystkie pliki o takich samych nazwach. Jeśli odpowiemy „t (2-3-4-5)” to bez dodatkowych pytań wszystkie pliki zostaną skopiowane, w przeciwnym przypadku jeśli jakiś plik o takiej samej nazwie już istnieje we wskazanym folderze to poproszeni zostaniemy o potwierdzenie jego zamiany. Naciśnięcie „t (2-3-4-5)” spowoduje nadpisanie istniejącego pliku.

Możemy zaznaczać pliki, znajdujące się w różnych folderach i skopiować je do wybranego folderu jednym poleceniem 1-2-3-6-7-8 (ODSTĘP-v). Raz oznaczone pliki możemy kopiować w różne miejsca. Oznaczenie plików nie znika po skopiowaniu wic operację kopiowania można powtórzyć. Więcej na temat oznaczania plików znajdziemy poniżej w podrozdziałach „Oznaczanie plików” i  „Lista oznaczonych plików”.

 

8.4.       Przenoszenie pliku/plików

Przenoszenie pliku

Analogicznie do kopiowania pliku działa funkcja przeniesienia pliku. W pierwszym kroku przy pomocy kombinacji klawiszy 1-3-4-6-7-8 (ODSTĘP-x) kopiujemy do schowka plik, który chcemy przenieść. Następnie przechodzimy do folderu, do którego chcemy go przenieść i naciskamy kombinacje klawiszy 1-2-3-6-7-8 (ODSTĘP-v).

 

Przenoszenie wielu plików

W pierwszym kroku przy pomocy kombinacji klawiszy 2-3-7-8 oznaczamy pliki, które chcemy przenieść. Tą samą kombinacją klawiszy możemy zrezygnować z zaznaczenia. Następnie przechodzimy do folderu, do którego chcemy je przenieść i naciskamy kombinacje klawiszy  1-3-4-6-7-8 (ODSTĘP-x). Zaznaczone wcześniej pliki zostaną przeniesione do miejsca, w którym się znajdujemy.

Możemy zaznaczać pliki, znajdujące się w różnych folderach i przenieść je do wybranego folderu jednym poleceniem 1-3-4-6-7-8 (ODSTĘP-x). Ta operacja nie może być powtórzona. Po przeniesieniu pliku jego oznaczenie jest automatycznie anulowane.

 

UWAGA! Więcej o zaznaczaniu plików znaleźć można w podrozdziałach „Oznaczanie plików” i  „Lista oznaczonych plików”, znajdujących się poniżej.

 

 

8.5.       Kasowanie pliku/plików

Aby skasować plik należy przejść do pliku, który chcemy usunąć i nacisnąć DEL (1-4-5-7-8). IBAI zapyta nas „Czy na pewno skasować ten plik?”. Żeby go usunąć należy nacisnąć „t (2-3-4-5)” i zostaniemy poinformowani „Plik został skasowany”, po czym powrócimy do menadżera plików.

Możemy kasować jednocześnie wiele plików i co wyjątkowe nie muszą one znajdować się w jednym folderze, po wcześniejszym ich oznaczeniu. Jeśli są oznaczone pliki to kasowanie dotyczy tych właśnie plików, a nie pojedynczego pliku na którym znajduje się aktualnie punkt uwagi menedżera plików.

Skasowanie usuwa oczywiście również ich oznaczenia.

 

8.6.       Oznaczanie pliku

Przemieszczając się po liście plików możemy oznaczać pojedyncze pliki naciskając klawisze 2-3-7-8 lub za pomocą kombinacji klawiszy 1-7-8 oznaczyć wszystkie pliki. Ta druga funkcja pozwala na oznaczenie wszystkich plików w danym folderze. Jej użycie powoduje skasowanie oznaczenia plików, które znajdują się w innych folderach. Oznaczone pliki możemy przeglądać na liście plików i tam też możemy skasować wszystkie zaznaczenia bez względu na to, w jakim folderze znajdują się zaznaczone pliki.

 

8.7.       Lista oznaczonych plików

Jeśli chcemy się dowiedzieć, jakie pliki są aktualnie oznaczone, to naciskamy 1-3-4-7-8 (ODSTĘP-m). Teraz po liście oznaczonych plików możemy się przemieszczać klawiszami 7 (LEWY) lub 8 (PRAWY). Jeśli chcemy przejść na początek listy to naciskamy 1-2-3-7-8 (CTRL-HOME), a na koniec 4-5-6-7-8 (CTRL-END).

Aby skasować zaznaczenie z listy oznaczonych plików należy otworzyć listę zaznaczonych plików, stanąć na nazwie pliku, którego zaznaczenie chcemy usunąć i nacisnąć 2-3-7-8. Skasowanie wszystkich oznaczeń wewnątrz listy oznaczonych plików nastąpi po naciśnięciu DEL (1-4-5-7-8). Gdy naciśniemy, usłyszymy komunikat „Czy na pewno skasować oznaczenia wszystkich plików?” naciskając „t (2-3-4-5)” usuniemy wszystkie oznaczenia.

 

8.8.       Tworzenie folderu

Aby utworzyć folder należy nacisnąć INSERT (2-4-7-8). IBAI poprosi nas o podanie nazwy folderu. Wprowadzamy nazwę folderu i zatwierdzamy ENTEREM (1-5-7-8), po czym powracamy do menadżera plików.

 

8.9.       Zmiana nazwy pliku lub folderu

Po wskazaniu pliku lub folderu, gdy naciśniemy 1-3-4-5-8 (PRAWY-n), to będziemy mogli wpisać jego nową nazwę. Jeśli po naciśnięciu powyższego skrótu rozpoczniemy pisanie nowej nazwy, cała poprzednia nazwa zostanie zamazana. Dla bezpieczeństwa pozostanie rozszerzenie, np. .TXT lub .WAV. Rozszerzenie nazwy (typ pliku) także możemy zmienić, należy jednak pamiętać, że plik po takiej operacji może nie zostać właściwie rozpoznany, czyli np.: plik dźwiękowy może nie dać się odsłuchać.

 

8.10.   Usuwanie pliku lub folderu

Aby skasować plik lub folder, należy przejść na jego nazwę i nacisnąć DEL (1-4-5-7-8). Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wykonania operacji w tym celu naciskamy „t (2-3-4-5)”, po jej naciśnięciu zostaniemy poinformowani o wykonaniu operacji.

UWAGA! Jeśli usuwany folder nie jest pusty, IBAI ponownie zapyta, czy na pewno chcemy go usunąć.

 

8.11.   Słuchanie plików dźwiękowych WAV i MP3

Podczas przeglądania plików możemy odsłuchiwać również pojedyncze pliki dźwiękowe standardu MP3 lub WAV. Jeśli wskażemy taki plik i naciśniemy ODSTĘP (7-8), to rozpocznie się jego odtwarzanie. Podczas odtwarzania pojedynczego pliku MP3 przyciskami audio IBAI-a możemy kontrolować odtwarzanie podobnie jak w przypadku odtwarzania książki.

ŚRODKOWY PRZYCISK AUDIO wstrzymuje i uruchamia odtwarzanie, przyciski GÓRNY i DOLNY AUDIO przesuwają o odstęp czasowy, naciśnięte razem przyciski ŚRODKOWY i DOLNY AUDIO ściszają odtwarzany dźwięk, a wciśnięte razem przyciski ŚRODKOWY i GÓRNY AUDIO pogłaśniają odtwarzany dźwięk. Gdy naciśniemy wszystkie trzy przyciski AUDIO rozpoczniemy odtwarzanie od początku.

 

8.12.   Odczytywanie książki mówionej DAISY i książki audio MP3

Odtwarzanie książki mówionej zapisanej w standardzie DAISY lub MP3 nastąpi automatycznie po wskazaniu folderu zawierającego taką książkę i wywołaniu funkcji odtwarzania za pomocą klawiszy 1-3-5-7-8 lub przycisku ŚRODKOWEGO AUDIO. Przyciski znajdujące się na prawej ściance IBAI-a (przyciski AUDIO), pozwalają na nawigowanie po książce oraz wstrzymywanie lub uruchamianie odtwarzania. Przycisk ŚRODKOWY AUDIO wciśnięty razem z  klawiszem 7 (LEWY) powoduje przejście na poziom odtwarzacza, a wciśnięty razem z klawiszem 8 (PRAWY) zmienia zakres elementów nawigacji. Więcej na temat odtwarzacza znajdziemy w rozdziale „Odtwarzacz książek DAISY, książek audio i dokumentów tekstowych”.

 

8.13.   Odczytywanie pliku tekstowego

Oprócz plików dźwiękowych możemy odczytywać w IBAI-u pliki tekstowe. Gdy wskażemy nazwę pliku, który chcielibyśmy odsłuchać, to naciśnięcie 1-3-5-7-8 (PRAWY-p) spowoduje rozpoczęcie odczytywania tego pliku od pozycji, w której odczytywanie zostało przerwane. Wszystkie funkcje odtwarzacza DAISY takie jak wstawianie zakładek ich etykietowanie itd. są dostępne również podczas odczytywania plików tekstowych. Ich opis znajdziemy w rozdziale „Odtwarzacz książek DAISY, książek audio i dokumentów tekstowych”.

 

8.14.   Informacja o dostępnym miejscu na dysku

Gdy podczas przeglądania plików chcemy się dowiedzieć ile wolnego miejsca pozostało nam na danym dysku to możemy wywołać funkcję „Wolne miejsce na dysku”. Można tę funkcję uaktywnić naciskając klawisze 2-4-7.

 

8.15.   Informacja o pliku

Klawisz skrótu 2-4-8 podaje informacje o wskazanym pliku. Możemy dowiedzieć się kiedy plik został założony, kiedy zmodyfikowany oraz jaką ma wielkość.

 

Pełną listę używanych klawiszy skrótów w menedżerze plików znajdziemy w rozdziale „Klawisze skrótów” – „Menedżer plików”.

 

8.16.   Gdzie jestem

Klawisz skrótu 1-2-4-5-7-8 podaje informację o katalogu, który jest aktualnie otwarty. Podana zostanie nazwa nośnika oraz pełna ścieżka.

 

9.  Edytor tekstów

Edytor tekstów służy do sporządzania notatek i dokumentów tekstowych. Przy jego opracowywaniu położono szczególny nacisk na szybkość działania tak aby nawet przy edycji bardzo duży dokumentów nie występowały opóźnienie przy wstawianiu czy kasowaniu tekstu. Umożliwia on odczyt dokumentów w różnych formatach lecz zapisuje je jako zwykłe dokumenty tekstowe. Możliwa jest praca na dwóch dokumentach tak aby łatwo można było przenosić fragmenty tekstu z jednego dokumentu do drugiego. Istnieje też możliwość wstawiania formuł matematycznych oraz wyniku ich obliczeń.

 

9.1.       Uruchamianie

Żeby utworzyć notatkę w folderze, w którym się aktualnie znajdujemy, należy nacisnąć klawisze 1-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-n). Usłyszymy komunikat „Nowa notatka podaj nazwę”. Wpisujemy nazwę i naciskamy ENTER (1-5-7-8). Usłyszymy „Koniec nazwy, wprowadź treść notatki”. Wprowadzamy treść notatki i naciskamy ESC (1-3-5-6-7-8), aby wyjść z dokumentu i zapisać notatkę. Jeśli plik o danej nazwie nie istnieje to dokument zostanie zapisany. Jeśli natomiast będzie istniał plik o takiej nazwie IBAI wypowie „Już jest taka notatka, czy zapisać?” naciskamy „t (2-3-4-5)”, aby zapisać.

 

UWAGA!  Gdy znajdujemy się w dowolnym folderze i tworzymy notatkę przy pomocy skrótu 1-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-n), to będzie ona zapisana w tym  folderze. Jeśli natomiast tworzymy notatkę będąc na poziomie zadań, używając tego samego skrótu, to zostanie zapisana w folderze Flashdisk\Notes. Gdy na poziomie zadań wciśniemy klawisz skrótu 1-3-4-5-8 to otworzymy folder z notatkami Flashdisk\Notes.

 

9.2.       Wprowadzanie tekstu

Edytor tekstu może tworzyć dwa typy dokumentów. Typ BRA brajlowski, kiedy każdy wprowadzany znak zapisywany jest w niezmienionej postaci lub typ TXT kiedy znaki lub ich zbitki zamieniane są na zapis tekstowy w standardzie UNICODE. Typ TXT jest domyślnym typem dokumentu. Aby zapisać dokument jako typ BRA należy podczas podawania nazwy dokumentu nadać mu rozszerzenie BRA czyli po nazwie wcisnąć kropkę oraz trzy literki b r a oraz klawisz ENTER (1-5-7-8). Jeśli edytujemy dokument BRA to możemy go zapisać jako tekstowy korzystając z funkcji Zapisz Dokument, która znajduje się w menu edytora tekstu.

Standardowo podczas pisania używamy brajla 8-punktowego (Brajl komputerowy). W tym przypadku duże litery uzyskujemy naciskając wraz z klawiszami litery 7-my klawisz (LEWY klawisz funkcyjny), a cyfry naciskając wraz z klawiszami cyfry 8-my klawisz (prawy klawisz funkcyjny). Dla przykładu utworzymy prostą notatkę pisząc ją w standardzie 8-punktowego brajla. W tym celu otwieramy edytor tekstu  klawisze 1-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-n). Nadajemy nazwę notatce i zatwierdzamy ENTEREM (1-5-7-8). Teraz mamy możliwość pisania notatki. Aby napisać dużą literę posłużymy się siódmym punktem. Dla przykładu jeśli chcemy napisać duże „a” musimy nacisnąć kombinację klawiszy 1-7. W przypadku cyfry wykorzystamy punkt ósmy. I tak jeśli chcemy wpisać cyfrę 1 musimy nacisnąć klawisze 1-8. Jeśli jednak jesteśmy przyzwyczajeni do pisania w standardzie 6-punktowego brajla (Integrał) to możemy podczas pracy z edytorem tekstu skorzystać z opcji brajla 6-punktowego naciskając klawisze 1-2-4-5-6-7. Ta kombinacja przełącza tryby wprowadzania tekstu. Wtedy duża litera musi być poprzedzona znakiem dużej litery  „$”, a cyfra znakiem cyfry „#”. Dużą literę „A” uzyskamy więc wprowadzając dwa znaki „$” klawisze 4-6  i „a” klawisz 1, a cyfrę jeden znaki „#”  klawisze 3-4-5-6 i „a” klawisz 1.  

 

Możemy też podczas wprowadzania tekstu korzystać ze skrótów brajlowskich pierwszego stopnia. Ten sam gorący klawisz umożliwia wybór skrótów jako metody pisania tekstu. Podczas pisania tekstu skrótami korzystamy z obecnego oficjalnego standardu opracowanego przez Tadeusza Józefowicza i prof. Zygmunta Saloniego. Zestaw tych skrótów znajdziemy na końcu tego podręcznika.

 

W przypadku gdy chcemy wyłączyć skróty brajlowskie aby napisać wyraz niedający się zapisać skrótami wciskamy znak Integrału czyli punkt 6 i od tego momentu do końca wyrazu znaki przyjmowane są bez użycia skrótów.

 

Przykład: Wyraz "źli" nie może być zapisany skrótami, gdyż litera 'ź'  (1 2 3 4 6) występuje jako skrót początkowy "był"  dlatego aby napisać wyraz "źli" musimy wcisnąć punkt 6, aby włączyć tryb Integrału, a następnie wpisać kolejno litery 'ź' 'l' oraz 'i'.

 

UWAGA: Jeśli piszemy tekst skrótami to przejście na inny standard wymaga wciśnięcia klawisza przełączania trybu dwa razy.

 

Edytor może wypowiadać (bądź nie) informację o dużej literze. Kombinacja klawiszy 1-2-4-5-6-8 włącza lub wyłącza wypowiadanie dużych liter.

Należy tu zaznaczyć, że podczas wpisywania tekstu możemy zdecydować czy będziemy informowani jaki znak został wprowadzony lub jakie wprowadzone zostało słowo czy też żaden tekst nie będzie wypowiadany podczas pisania. Posługując się skrótem klawiszowym 3-4-6-7-8 możemy dokonać wyboru echa klawiatury. Możemy wybrać echo klawiatury „Znak”, „Słowo”, „Znak i słowo” lub „Brak”. Jeśli wybierzemy opcje słowo to podczas pisania znaków nie będziemy słyszeć wpisywanych liter, ale gdy naciśniemy ODSTĘP (7-8) wypowiedziane zostanie ostatnio wpisane słowo. Gdy wybierzemy opcję „Znak i słowo”, to będziemy słyszeć zarówno wpisywane znaki jak i zostanie wypowiedziane ostatnie wprowadzone słowo. Oczywiście opcja „Brak” wyłączy całkowicie komunikaty.

 

Przy wprowadzaniu tekstu istotną funkcją jest również możliwość zamiany wpisanych już znaków. Gdy naciśniemy INSERT (2-4-7-8) edytor przejdzie w tryb zamiany znaków, a gdy naciśniemy te klawisze ponownie, to wróci do domyślnego trybu wstawiania.

 

1-2-4-5-6-8                           włączenie/wyłączenie wypowiadania dużych liter.

1-2-4-5-6-7                           przełączanie standardu wprowadzania tekstu. Brajl komputerowy, Integrał, Skróty

2-4-7-8 (INSERT)               wstawianie/zamiana

 

9.3.       Nawigacja po tekście

Podczas pracy z edytorem tekstu możemy przemieszczać się po tekście na wiele różnych sposobów. Podstawowe są oczywiście klawisze 7 i 8, które pozwalają przemieszczać się znak po znaku w lewo i w prawo. Bardzo przydatna jest również możliwość przechodzenia na koniec czy początek dokumentu klawisze 1-2-3-7-8 (CTRL-HOME) i klawisze 4-5-6-7-8 (CTRL-END). Możemy również przemieszczać się po słowach, frazach, akapitach czy stronach. Istnieje też możliwość wyszukania fragmentu tekstu zarówno w przód jak i wstecz. Poniżej znajduje się spis funkcji nawigacji po tekście.

 

1-2-3-7-8              CTRL-HOME początek dokumentu.

4-5-6-7-8              CTRL-END koniec dokumentu.

1-2-3-8                  HOME (PRAWY-l) początek linii.

4-5-6-8                  END koniec linii.

4-7-8                      słowo do przodu.

1-7-8                      słowo do tyłu.

5-7-8                      zdanie (fraza) do przodu.

2-7-8                      zdanie (fraza) do tyłu.

6-7-8                      strona do przodu.

3-7-8                      strona do tyłu.

2-3-7                      poprzedni akapit.

5-6-8                      następny akapit.

2-7                         poprzednia linia.

5-8                         następna linia.

7                             poprzedni znak.

8                             następny znak.

 

9.3.1      Idź do

Aby ułatwić przemieszczanie się w obrębie dużego dokumentu wprowadzona została funkcja "Idź do". Funkcję tę uruchamiamy klawiszem skrótu 3-4-5-6-7-8. Teraz dowolnym klawiszem dokonujemy wyboru elementu, o który zamierzamy się przesunąć w tekście. Możemy wybrać: linię, stronę, znak, lub słowo. Wybór zatwierdzamy ODSTĘPEM (7-8). Teraz wprowadzamy liczbę określającą o ile elementów chcemy przemieścić się w tekście. Jeśli wprowadzimy liczbę bez znaku to przeniesiemy się względem początku dokumentu jeśli natomiast wpisywanie liczby rozpoczniemy od znaku to przesuniemy się wstecz jeśli wpisaliśmy 3-6 („-„) albo wprzód jeśli wpisaliśmy 2-3-5 („+”).

 

Na przykład gdy chcemy przemieścić się do szóstej linii w tekście to po naciśnięciu 3-4-5-6-7-8 naciskamy dowolny klawisz i ODSTĘP (7-8). Teraz naciskamy 1-2-4-8 (cyfra 6) i ENTER (1-5-7-8). Jeśli natomiast chcemy się przemieścić o jedna stronę do przodu to po naciśnięciu 3-4-5-6-7-8 naciskając dowolny klawisz wybieramy „Strona” i zatwierdzamy wybór ENTEREM (1-5-7-8). Teraz wpisujemy znak 2-3-5 („+”)  cyfrę 1-8 („1”) oraz ENTER (1-5-7-8).

 

Jeśli zamiast wyboru elementu do przesunięcia wprowadzimy cyfrę zero 2-4-5-8 IBAI poda informację o pozycji kursora w tekście. Podana zostanie informacja o: kolumnie, linii, pozycji bieżącego znaku oraz liczba wszystkich znaków w tekście (bez spacji) oraz liczba słów w tekście.

 

3-4-5-6-7-8           Idź do

 

9.4         Pozycja kursora

W każdej chwili podczas edycji tekstu możemy uzyskać informację o bieżącej pozycji kursora. Po naciśnięciu klawiszy 1-5-6-7-8 usłyszymy komunikat o kolumnie i numerze linii, w której znajduje się kursor.

 

1-5-6-7-8              Pozycja kursora

 

9.5         Odczytywanie fragmentów tekstu

Jedną z podstawowych funkcji edytora jest oczywiście możliwość odsłuchania fragmentów tekstu. Jest to szczególnie istotne w sytuacji gdy nie mamy do dyspozycji linijki brajlowskiej. Mowa umożliwia nam śledzenie wpisywanych znaków jak również odczyt tekstu. Echo klawiatury omówione zostało przy wprowadzaniu znaków lecz oprócz tego mamy do dyspozycji szereg klawiszy skrótów, które umożliwiają odczytywanie fragmentów tekstu. I tak możemy odczytywać: słowa, frazy, akapity, cały tekst lub zaznaczone fragmenty. Przytoczone poniżej kombinacje klawisze to nam umożliwiają.

2-5-7-8                  odczytanie zdania.

1-3-7-8                  odczytanie słowa.

3-6-7-8                  odczytanie tekstu od kursora do końca.

2-3-6-7-8              odczytanie całego tekstu.

3-5-6-7-8              odczytanie całego tekstu bez podążania za kursorem.

1-3-4-7-8              odczytanie oznaczonego tekstu.

Podczas odczytywania tekstu możemy zdecydować czy wszystkie znaki interpunkcyjne będą wypowiadane czy tylko niektóre.  Kombinacja klawiszy 1-2-3-4-8 umożliwia nam dokonanie wyboru.

 

W przypadku, gdy dane słowo lub znak jest mało zrozumiane to możemy je przeliterować naciskając kombinację klawiszy 2-4-5-6-8 przeliterowane zostanie słowo, a naciskając kombinację klawiszy 1-3-8 przeliterowany zostanie znak.

 

1-2-3-4-8              przełączanie interpunkcji: cała, większość, nieco.

2-4-5-6-8              przeliterowanie słowa.

1-3-8                      przeliterowanie znaku.

 

9.6         Szukanie

Edytor umożliwia wyszukiwanie fragmentu tekstu. Uruchamiamy tę funkcję naciskając 1-2-4-7-8 (f-ODSTĘP), wybieramy kierunek szukania naciskając klawisz 7 (szukanie wstecz) lub od razu wpisujemy poszukiwany tekst i naciskamy ENTER (1-5-7-8). Gdy tekst zostanie znaleziony kursor zostanie umieszczony na początku znalezionego tekstu i zostanie wypowiedziany tekst od miejsca znalezienia do końca zdania. Naciskając 2-3-4-8 możemy ponowić szukanie, a naciskając 4-6-7-8 możemy spowodować uwzględnianie wielkości liter podczas szukania.

 

1-2-4-7-8              odnalezienie fragmentu tekstu w przód.

1-2-4-7-8 7           odnalezienie fragmentu tekstu wstecz (w tym przypadku naciskamy najpierw 1-2-4-7-8, a potem 7 i tekst do znalezienia zakończony znakiem ENTER (1-5-7-8).

2-3-4-8                  ponowienie szukania.

4-6-7-8                   uwzględniaj wielkość liter przy wyszukiwaniu.

 

9.7         Szukanie i zamiana

Funkcja zamieniania tekstu wywoływana jest przez 1-2-5-7-8 (ODSTĘP-h). Gdy uruchomimy tę funkcję możemy zmienić kierunek szukania naciskając klawisz 7 (LEWY) lub od razu wpisujemy poszukiwany tekst i po naciśnięciu ENTER (1-5-7-8) wpisujemy tekst, który ma zastąpić poszukiwany fragment. Kolejne naciśniecie ENTER (1-5-7-8) uruchomi szukanie tekstu. Gdy tekst zostanie znaleziony usłyszymy pytanie: „Czy zamienić?” możemy nacisnąć literę „t (2-3-4-5)” lub klawiszami 7 i 8 zmienić pytanie na „Czy zamienić wszystkie?” lub „Czy pominąć?”. Dokonujemy wyboru i naciskamy ODSTĘP (7-8). Tekst zostanie zamieniony lub pominięty, w zależności od wyboru jakiego dokonaliśmy i szukanie zostanie ponowione. Można zakończyć działanie tej funkcji w dowolnym momencie naciskając ESC (1-3-5-6-7-8).

 

1-2-5-7-8              (ODSTĘP-h) szukaj i zamień.

 

9.8         Kopiowanie i kasowanie tekstu

Jeżeli mamy już opanowane pisanie cyfr i dużych liter możemy napisać jakieś zdanie np. „Ala ma kota.”. Teraz nie zamykając notatki możemy sprawdzić na co pozwala nam edytor tekstu. Przykładowo powiedzmy, że ustawiamy się na początku notatki i chcemy zaznaczyć fragment tekstu i skopiować go w inne miejsce. Aby tego dokonać trzeba nacisnąć 2-3-7-8, IBAI wypowie „Początek oznaczenia”. Następnie należy przejść do miejsca, w którym chcemy zakończyć oznaczenie. Gdy już przejdziemy do miejsca, w którym chcemy zakończyć oznaczanie tekstu należy nacisnąć 5-6-7-8, IBAI wypowie „Koniec oznaczenia”. Teraz możemy sprawdzić co zaznaczyliśmy naciskając 1-3-4-7-8 (ODSTĘP-m). Zaznaczony tekst można skopiować do schowka aby przenieść go w inne miejsce. Naciskając 1-4-7-8 (ODSTĘP-c) usłyszymy „Skopiowano do schowka”. Po przejściu do miejsca, w którym chcemy umieścić skopiowany do schowka tekst, naciskamy 1-2-3-6-7-8 (ODSTĘP-v), usłyszymy „Wklejono ze schowka”. Jeśli chcemy usunąć zaznaczony tekst należy nacisnąć 1-3-4-5-6-7-8 (ODSTĘP-y), w tym wypadku usłyszymy „Tekst został usunięty”.

2-3-7-8                  początek oznaczenia.

5-6-7-8                  koniec oznaczenia.

1-4-7-8                  kopiowanie do schowka oznaczonego fragmentu.

1-2-3-6-7-8           wklejenie ze schowka.

1-2-4-5-7-8           (ODSTĘP-g) zmiana dokumentu (gdy jeden dokument wczytujemy drugi).

1-3-4-5-6-7-8       skasowanie oznaczonego fragmentu tekstu.

UWAGA: Jeśli mamy otwarte dwa dokumenty to możemy fragmenty tekstu przenosić pomiędzy nimi.

 

9.9         Cofanie zmian

Możemy również cofnąć wprowadzone zmiany. Posłuży nam do tego skrót 1-3-5-6-8 (PRAWY-z). IBAI zapamiętuje do 100 ostatnich zmian, które można przywrócić.

 

1-3-5-6-8              (PRAWY-z) cofanie zmian.

 

9.10     Obliczenia formuł matematycznych

Podczas edycji tekstów możemy skorzystać z kalkulatora i obliczyć wprowadzone formuły matematyczne. Aby tego dokonać należy oznaczyć wpisaną formułę, a następnie nacisnąć klawisz skrótu „Oblicz (1-2-5-6)”. Po wykonaniu obliczenia zostanie podany wynik, który automatycznie będzie skopiowany do schowka. Można teraz wkleić go w dowolne miejsce tekstu.

Na przykład, jeśli wprowadzimy formułę:

 

x=2 y=4 2x-5y+8=

 

przesuniemy kursor na pozycję „x” naciśniemy klawisz skrótu „Początek oznaczenia (2-3-7-8)”, a następnie przesuniemy kursor na ostatni znak „=” i naciśniemy klawisz skrótu „Koniec oznaczenia (5-6-7-8)”, to po naciśnięciu klawisza skrótu „Oblicz (1-2-5-6)” uzyskamy wynik -8. Jeśli teraz chcemy go wstawić na końcu wyrażenia, to przesuwamy kursor na koniec i wklejamy klawiszem skrótu „Wklej (1-2-3-6-7-8)”.

 

W wyrażeniach matematycznych możemy korzystać ze wszystkich funkcji kalkulatora opisanych w rozdziale Kalkulator.

 

9.11     Edycja melodii

IBAI umożliwia odgrywanie dźwięków, które zostały zapisane zgodnie z brajlowską notacją nutową. Aby to uzyskać, należy:

-  Przełączyć IBAI-a w tryb ośmiopunktowy - brajl komputerowy,

-  Utworzyć NOWĄ NOTATKĘ w edytorze tekstu,

-  Wpisać TYTUŁ NOTATKI i nacisnąć ENTER (1-5-7-8).

 

UWAGA! Proszę się upewnić, że IBAI pracuje w trybie 8-punktowym 1-2-4-5-6-7.

 

Aby IBAI zaczął grać, w pierwszym wierszu muzycznej notatki musi się znaleźć tylko i wyłącznie metrum zapisywanego utworu muzycznego, zatem zgodnie z brajlowską notacją muzyczną w pierwszej linii treści notatki należy wpisać znak hesz (3-4-5-6), a za nim np. dwie czwarte, czyli b i slash (1-2 i 2-5-6). Przechodzimy do nowego wiersza naciskając ENTER (1-5-7-8).

Od teraz znaki podlegają zasadom brajlowskiej notacji muzycznej, które są szczegółowo omówione w stosownych opracowaniach.

Działają wszystkie funkcje edytora, np.: przeczytaj cały tekst (w tym przypadku znaczy odegraj całą wpisaną melodię - 2-3-6-7-8), czy czytaj (odegraj) od kursora do końca 3-6-7-8.

Jeśli zmienimy echo klawiszy na znak i słowo (3-4-6-7-8 przełącza pomiędzy wszystkimi rodzajami echa wpisywania), wówczas będzie odgrywany każdy wpisany dźwięk, a po naciśnięciu spacji oznaczającej zawsze koniec taktu, napisany właśnie takt będzie odegrany.

Przy wpisywaniu nut IBAI sygnalizuje jedynie wartość nuty (wysokość dźwięku), jej zadeklarowaną długość usłyszymy przy odgrywaniu.

Możemy regulować tempo odgrywanego fragmentu zapisanego utworu. Zmian dokonujemy kombinacją 2-GÓRNY lub DOLNY AUDIO. Skok zmiany wynosi 10 BPM.

 

9.12     Praca na dwóch dokumentach

Edytor tekstu pozwala na jednoczesne otwarcie dwóch dokumentów przy czym należy pamiętać, że drugi dokument, który chcemy otworzyć musi być już utworzony.

Aby podczas pracy z dokumentem otworzyć drugi dokument musimy nacisnąć 1-2-4-5-7-8 (ODSTĘP-g). Teraz wybieramy dokument, który ma być otwarty (tak jak w menedżerze plików) i naciskamy ENTER (1-5-7-8). Drugi dokument zostanie otwarty i uaktywniony. Aby przełączyć się pomiędzy dokumentami naciskamy ponownie 1-2-4-5-7-8 (ODSTĘP-g). Naciskając 1-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-n) usłyszymy nazwę dokumentu, w którym aktualnie się znajdujemy.

1-2-4-5-7-8           Drugi dokument

1-3-4-5-7-8           Nazwa dokumentu

 

9.13     Tryb szybkiego pisania

Podczas szybkiego pisania istnieje ryzyko przypadkowego wywołania jednej z funkcji edytora. Aby temu zapobiec wprowadzony został tryb szybkiego pisania, który blokuje wszystkie funkcje edytora oprócz wstawiania znaków. Włączenie lub wyłączenie tej funkcji następuje po naciśnięciu klawiszy 7-8 wraz z przyciskiem ŚRODKOWYM AUDIO.

7-8-Przycisk ŚRODKOWY AUDIO                Tryb Szybkiego Pisania WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY.

 

9.14     Wyjście z edytora

Aby opuścić edytor możemy nacisnąć ESC (1-3-5-6-7-8). Gdy potwierdzimy chęć opuszczenia edytora naciskając literę „t (2-3-4-5)”, to jeśli jest to nowy dokument, to zostanie on po prostu zapisany. Jeśli natomiast już taki dokument istnieje, to będziemy musieli podjąć decyzje czy go zamienić na już istniejący.

Możemy tez opuścić edytor nie zapisując zmian w dokumencie. Naciskamy wtedy 1-2-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-q). Gdy otwarte są dwa dokumenty decyzję o zapisaniu wprowadzonych w nich zmian będziemy musieli podjąć osobno dla każdego z nich.

Jeśli chcemy zapisać zmiany pod inną nazwą musimy przed opuszczeniem edytora zmienić nazwę dokumentu na nową. Do tego służy kombinacja klawiszy 1-3-4-5-8 zmiana nazwy dokumentu. Możemy zarówno zmienić folder, w którym zostanie umieszczona notatka jak i jej nazwę.

 

2-3-4-7-8              (ODSTĘP-s)  zapisanie dokumentu.

1-2-3-4-5-7-8       wyjście bez zapisu.

1-3-4-5-7-8           odczytanie nazwy edytowanego dokumentu.

1-3-4-5-8              zmiana nazwy dokumentu.

 

10.  Bluetooth

Aby włączyć moduł bezprzewodowej komunikacji Bluetooth, należy na poziomie zadań nacisnąć „b (1-2)” (wyłączenie Bluetooth 1-2-ŚRODKOWY AUDIO).

Przy pierwszym uruchomieniu lub gdy lista urządzeń jest pusta, zostaniemy zapytani, „Czy dodać nowe urządzenie?”, zaś przy kolejnych łączeniach otworzy się lista urządzeń, które zostały z IBAI-em  już wcześniej połączone.

W tym miejscu możemy wykonać następujące działania:

-  dodać nowe urządzenie do listy 2-4-7-8 (ODSTĘP-i),

-  uruchomić łączenie 7-8 na nazwie,

-  zmienić nazwę, rodzaj pracy lub układ klawiszy wcześniej połączonego urządzenia „e (1-5)”,

-  usunąć urządzenie z listy urządzeń DEL (1-4-5-7-8).

Możemy także pominąć edycję i szybko zmienić jedynie rodzaj pracy urządzenia. Posłużą nam do tego komendy połącz jako. Oto ich lista:

-  połącz jako klawiatura – 1-2-7-GÓRNY AUDIO (B-GÓRNY AUDIO),

-  połącz jako dźwięk – 1-2-7-ŚRODKOWY AUDIO (B-ŚRODKOWY AUDIO),

-  połącz jako zestaw głośnomówiący – 1-2-7-DOLNY AUDIO (B-DOLNY AUDIO),

-  połącz jako klawiatura i dźwięk – 1-2-7-GÓRNY-ŚRODKOWY AUDIO (B-GÓRNY i ŚRODKOWY AUDIO),

-  połącz jako zestaw głośnomówiący i klawiatura – 1-2-7-GÓRNY-DOLNY AUDIO (B-GÓRNY-DOLNY AUDIO),

 

UWAGA: Gdy dodajemy nowe urządzenie należy się upewnić, że nie ma w pobliżu włączonych innych urządzeń Bluetooth. Może to zakłócić proces łączenia. Dotyczy to w szczególności urządzeń audio.

 

10.1.   Dodawanie urządzeń

Z notatnikiem IBAI można połączyć różne urządzenia, zarządzane systemami Windows, IOS, Android czy Linux. Mogą to być laptopy, tablety, notebooki czy komputery stacjonarne z systemem Windows 7 lub nowszym, wszelkie urządzenia firmy Apple (Iphone, Imac, Ipad), telefony z systemem Android.

Aby przeprowadzić procedurę łączenia należy wykonać następujące kroki:

1.       Włączyć moduł Bluetooth poprzez naciśnięcie litery „b (1-2)”.

2.       Uruchomić dodawanie - naciskamy  2-4-7-8 (ODSTĘP-i). Usłyszymy pytanie: „Czy dodać nowe urządzenie do listy?” Naciśnięcie litery „t (2-3-4-5)” spowoduje wypowiedzenie polecenia „Czy podłączyć jako słuchawki?”.  Jeśli naciśniemy „t (2-3-4-5)” rozpocznie się proces poszukiwania słuchawek po jego zakończeniu z listy klawiszem 8 wybieramy urządzenie i zatwierdzamy wybór naciskając ODSTĘP (7-8). Jeśli nie odpowiemy twierdząco na pytanie dotyczące podłączenia słuchawek tylko naciśniemy dowolny klawisz, to IBAI zapyta jaki typ połączenia chcemy uzyskać.

3.       Wybrać rodzaj pracy - (gdy nie podłączamy słuchawek) IBAI zapyta, jak chcemy współpracować z podłączanym urządzeniem. Przyciskami LEWY/PRAWY wybieramy pomiędzy: klawiatura, dźwięk, klawiatura i dźwięk, zestaw głośnomówiący, zestaw głośnomówiący i klawiatura oraz syntezator zewnętrzny i klawiatura. Wybór potwierdzamy naciskając ODSTĘP na wybranym rodzaju współpracy.

4.       Uruchomić proces łączenia – „Uruchom proces łączenia na urządzeniu zewnętrznym”. Wówczas w komputerze czy telefonie, z którym łączymy IBAI-a przeprowadzamy standardową procedurę łączenia z dowolnym urządzeniem, korzystającym z komunikacji Bluetooth, zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Gdy zostaniemy zapytani o PIN, należy wpisać 0000.

5.       Wybór układu klawiatury (gdy nie podłączamy słuchawek), którego chcemy używać. Inny układ będzie dla systemu Windows, inny dla IOS, a jeszcze inny dla systemu Android. W dalszej części omówimy każdy z nich. Wyboru dokonujemy naciskając klawisze 7 lub 8, a zatwierdzamy naciskając ODSTĘP (7-8).

Po dokonaniu ostatniego wyboru IBAI powróci na listę urządzeń Bluetooth, a fokus będzie na nazwie ostatnio dodawanego lub edytowanego urządzenia. Aby się z nim połączyć, naciśnijmy spację.

 

UWAGA: W przypadku podłączenia słuchawek po dodaniu urządzenia należy zamknąć interfejs Bluetooth naciskając ESC (1-3-5-6-7-8). Połączenie można będzie uzyskać po ponownym jego uruchomieniu naciskając literę „b (1-2)” na poziomie zadań.

 

10.2.   Rodzaje pracy

Klawiatura

Jeśli zostanie  wybrana opcja klawiatura - IBAI będzie traktowany jako klawiatura Bluetooth i będzie można wykonywać wszystkie komendy i polecenia, jakie umożliwia każda inna klawiatura Bluetooth. Szczegółowy opis działania poszczególnych układów znajdziecie państwo w kolejnych rozdziałach.

 

Dźwięk

Jeśli zostanie wybrana opcja dźwięk, wówczas  IBAI będzie traktowany jak głośnik Bluetooth i może przejąć wszystkie dźwięki, wysyłane przez urządzenie (dźwięki systemu czy informacje syntezatora, zainstalowanego w podłączanym urządzeniu). Inaczej mówiąc IBAI  w takim połączeniu stanowi zewnętrzny głośnik komputera czy telefonu, z którym jest połączony.

UWAGA! Nie wszystkie moduły Bluetooth - zwłaszcza moduły podłączane przez port USB - obsługują funkcję przekazywania dźwięku.

 

Klawiatura i dźwięk

 

Trzecia z omawianych opcji łączy w sobie obie omówione wcześniej możliwości połączenia, czyli funkcję klawiatury i głośnika zewnętrznego. Przy wybraniu tej opcji można schować połączone urządzenie do torby lub plecaka, a wszystkie komunikaty usłyszymy w głośniku IBAI-a. A za pomocą klawiatury IBAI-a wydamy każde polecenie tak połączonemu z nim urządzeniu komputerowi, tabletowi  czy telefonowi.

 

UWAGA! Jeśli połączenie jako głośnik zewnętrzny nie będzie możliwe (z powodów wyżej opisanych), IBAI połączy się tylko jako klawiatura.

 

Zestaw głośnomówiący

Jest to możliwość współpracy z telefonami, które obsługują protokół tzw. Hands Free. Po podłączeniu IBAI wraca na poziom zadań, pozostając w gotowości do odebrania nadchodzącego połączenia. Możemy np. czytać książkę, a gdy ktoś do nas zadzwoni, usłyszymy w IBAI-u dzwonek i naciskając punkt 3 i ŚRODKOWY AUDIO, uruchamiamy odbieranie telefonu. Najpierw IBAI wypowie numer dzwoniącego i zapyta, czy odebrać połączenie. Jeśli naciśniemy literę „t (2-3-4-5)” przyjmiemy połączenie. Każdy inny klawisz połączenie odrzuci.

Możemy także zadzwonić pod dowolny numer. Wystarczy w dowolnym miejscu nacisnąć tę samą kombinację 3- ŚRODKOWY AUDIO i otworzy się pole edycyjne dla wpisania numeru telefonu, z którym chcemy się połączyć. Wpisujemy numer (lub wybieramy z zaimportowanej książki adresowej), naciskamy ENTER (1-5-7-8) i połączenie zostanie nawiązane.

Jeśli podczas dodawania telefonu do listy zaimportowaliśmy książkę adresową, to przy uruchamianiu wyboru numeru możemy klawiszami 7 (LEWY)  8 (PRAWY) nawigować po liście numerów. Możemy też wpisać pierwszą literę nazwy i przeglądać tylko listę abonentów, których nazwy zaczynają się na daną literę.

 

UWAGA! Do poprawnego działania wymagane jest podłączenie słuchawek do IBAI-a.

 

Zestaw głośnomówiący i klawiatura

Ten rodzaj pracy łączy w sobie możliwość wydawania poleceń klawiaturą i odbieranie dźwięków połączonego z IBAI-em urządzenia. Funkcjonalność podobna do dźwięk i klawiatura, różnica polega na różnych protokołach, realizujących to zadanie.

Zewnętrzny syntezator i klawiatura – funkcja w przygotowaniu.

 

UWAGA: Niektóre typy podłączeń się wykluczają. Nie można jednocześnie podłączyć dwóch urządzeń typu „Dźwięk” ani dwóch urządzeń typu „Zestaw głośnomówiący”. Również podłączenie jako słuchawki wyklucza możliwość podłączenie drugiego urządzenia typu „Dźwięk” lub „Słuchawki”. Jeśli chcielibyśmy sterować dwoma urządzeniami przechwytując jednocześnie ich dźwięk to musimy z jednym z nich połączyć się jako klawiatura i zestaw głośnomówiący, a z drugim jako klawiatura i dźwięk.

 

10.3.   Operacje możliwe do wykonania przy podłączeniu kilku urządzeń Bluetooth

IBAI może jednocześnie utrzymywać połączenie z wieloma urządzeniami. Ich liczba zależy od wybranego sposobu łączenia i waha się od 2 do 5 urządzeń.

Przy połączeniu 2 lub więcej urządzeń możemy wykonać następujące operacje:

1.       Przełączać się między podłączonymi urządzeniami: 7-8-GÓRNY AUDIO.

2.       Przejść do listy obecnie połączonych urządzeń Bluetooth, aby któreś z nich odłączyć: 7-8-DOLNY AUDIO.

3.       Odłączyć poprzez  naciśnięcie: ODSTĘP (7-8) na urządzeniu, na którego nazwie znajduje się fokus IBAI-a.

4.       Otworzyć listę wszystkich sparowanych urządzeń Bluetooth: 7-8-ŚRODKOWY AUDIO.

5.       Podłączyć i automatycznie przejść na urządzenie, na które ustawiony jest fokus: ODSTĘP (7-8) na nazwie urządzenia.

6.       Przejść  do poziomu zadań IBAI-a z utrzymaniem wszystkich zestawionych połączeń: 1-2-7-ŚRODKOWY AUDIO (B-ŚRODKOWY AUDIO).

7.       Powrócić do ostatnio obsługiwanego urządzenia Bluetooth: „b (1-2)” na poziomie zadań.

8.       Zwiększyć głośność modułu Bluetooth: 1-2-GÓRNY AUDIO (b-GÓRNY AUDIO).

9.       Zmniejszyć głośność modułu Bluetooth: 1-2-DOLNY AUDIO (b-DOLNY AUDIO).

10.    Zamknąć wszystkie połączenia Bluetooth i przejść na poziom zadań (można wówczas  bezpiecznie wyłączyć IBAI-a): 1-2-ŚRODKOWY AUDIO (b-ŚRODKOWY AUDIO).

 

UWAGA! Pamiętajmy, że przy trudniejszych kombinacjach klawiszy np.: 7-8-GÓRNY-ŚRODKOWY-DOLNY AUDIO bardzo przydaje się funkcja tzw. dobijania, czyli możemy naciskać klawisze po kolei, a funkcja uruchomi się po puszczeniu wszystkich przycisków. W tym przypadku możemy nacisnąć najpierw ODSTĘP (7-8), trzymając je nacisnąć i puścić GÓRNY AUDIO, nacisnąć i puścić ŚRODKOWY AUDIO, nacisnąć i puścić DOLNY AUDIO i dopiero teraz puścić spację. To ogromnie przydatna funkcja przy ograniczeniach manualnych i działa we wszystkich podobnych skrótach użytych w IBAI-u.

 

10.4.   Tryb terminala

Po połączeniu IBAI-a z innym urządzeniem, możemy pracować w dwojaki sposób. Jeśli wybraliśmy rodzaj pracy, zawierający klawiaturę, IBAI niemal w całości wykorzystany jest do komunikacji z połączonym urządzeniem. Taki stan nazwiemy trybem terminala.

Jeśli natomiast wybierzemy informacyjny rodzaj pracy, np. dźwięk, wówczas IBAI działa jako samodzielne urządzenie, czyli możemy na nim słuchać książki lub pisać notatkę. Gdy w podłączonym urządzeniu pojawi się sygnał dźwiękowy, IBAI natychmiast nam go przekaże. Możemy np. włączyć ulubioną muzykę, pomagającą nam w pracy lub jeśli połączyliśmy się z telefonem – sygnał nadejścia wiadomości SMS.

 

10.5.   Wyjście i powrót do trybu terminala

Może pojawić się konieczność szybkiego przeniesienia uwagi użytkownika na wewnętrzne funkcje IBAI-a, np. konieczność odczytania zapisanej notatki.

Aby wyjść z trybu terminala i zachować wszystkie zestawione połączenia Bluetooth, należy nacisnąć kombinację 1-2-7-ŚRODKOWY AUDIO (B-ŚRODKOWY AUDIO). Po naciśnięciu usłyszymy komunikat „Poziom zadań” i możemy swobodnie z IBAI-em współpracować. Kiedy skończymy i chcemy wrócić do pracy z połączonymi urządzeniami Bluetooth, na poziomie zadań naciskamy „b (1-2)”.

Aby wyłączyć moduł Bluetooth i zamknąć wszystkie zestawione połączenia, należy nacisnąć kombinację 1-2-ŚRODKOWY AUDIO (b-ŚRODKOWY AUDIO).

 

10.6.   Układ klawiatury dla współpracy z Windows

Jeśli wybierzemy ten układ możemy korzystać z IBAI-a jako klawiatury Bluetooth komputera pracującego pod kontrolą systemu Windows. Znaki zapisujemy zgodnie z polską notacją brajlowską. Duże litery uzyskujemy dodając 7, natomiast cyfry - dodając 8.

 

Klawisze tzw. modyfikujące uzyskujemy naciskając ich pierwszą literę z ODSTĘPEM (7-8). Oto ich lista:

1-7-8                      (ODSTĘP-a) ALT.

4-7                          ALT wciśnięty i puszczony.

1-4-7-8                   (ODSTĘP-c) CTRL.

2-3-4-7-8               (ODSTĘP-s) SHIFT.

2-4-7-8                   (ODSTĘP-i) INSERT.

2-4-5-6-7-8           (ODSTĘP-w) klawisz Windows.

1-3-5-6-7-8           (ODSTĘP-z) klawisz ESC.

4-8                          Menu kontekstowe.

4-5-7-8                   TAB.

1-2-7-8                   SHIFT-TAB.

4-5-6-7                   ALT-TAB.

4-5-8                      CTRL-TAB.

Klawisze funkcyjne F1/F12 -  1-2-4-7-8 (ODSTĘP-f), a następnie litery od a do l  (np.: F1 uzyskamy naciskając 1-2-4-7-8 (ODSTĘP-f-a), natomiast F12 naciskając  1-2-4-7-8 (ODSTĘP-f-l).

Możliwe są wszystkie kombinacje klawiszy modyfikujących, a także dowolna kolejność ich wywoływania. Oto kilka przykładów:

ALT-F4 - ODSTĘP-a, ODSTĘP-f i litera d.

CTRL-SHIFT-w - ODSTĘP-c, ODSTĘP-s i litera w.

ale także:

ODSTĘP-s, ODSTĘP-c i litera w.

Jeśli klawisz modyfikujący ma być przytrzymany, np. przy czytaniu słowami używamy CTRL i strzałka w lewo/prawo - naciskamy dwukrotnie potrzebną kombinację np. ODSTĘP-c, ODSTĘP-c i od teraz naciskanie 7 lub 8 działa jak CTRL-strzałka w lewo/prawo.

Aby puścić trzymany klawisz, naciskamy po raz trzeci tę samą kombinację 1-4-7-8 (ODSTĘP-c).

Dla łatwiejszej orientacji IBAI posiada dźwiękową informację o wciskanych klawiszach modyfikujących. Pierwsze naciśnięcie zostanie zasygnalizowane dźwiękiem pojedynczym. Drugie - ten sam dźwięk pojawi się dwukrotnie. Zaś przy puszczeniu klawisza usłyszymy inny dźwięk.

 

Klawisze nawigacyjne:

7                                                      strzałka w lewo.

8                                                      strzałka w prawo.

2-7                                                  strzałka w górę.

5-8                                                  strzałka w dół.

1-2-3-8                                           Home (początek wiersza).

4-5-6-8                                           END (koniec wiersza).

3-4-5-7-8                                       (ODSTĘP-`) poprzedni ekran (Page Up).

1-2-6-7-8                                       (ODSTĘP-ł) następny ekran (Page Down).

1-2-3-7-8                                       (ODSTĘP-l) początek tekstu (CTRL-HOME).

4-5-6-7-8                                       (ODSTĘP-|) koniec tekstu (CTRL-END).

 

10.7.   Układ klawiszy dla współpracy z IOS

Ponieważ IBAI łączy się z urządzeniami firmy Apple jako klawiatura, zyskujemy możliwość wykorzystania wszystkich skrótów, które udostępnia ten Screenreader. Szanując przyzwyczajenia użytkowników innych klawiatur brajlowskich trzymamy się skrótów, zaproponowanych przez Apple, uzupełniając je o takie, których w spisie brajlowskim nie występują. Dlatego występują pewne rozbieżności przy podpowiedziach pomocy VoiceOver. Np. gdy zapytamy pomoc co robi skrót "m", usłyszymy podpowiedź dla litery "s".

1-3-7-8                                           (ODSTĘP-k) pomoc VoiceOver.

1-3-5-6-7-8                                   (ODSTĘP-z) ESC.

1-7-8 (ODSTĘP-a)                       przejście do następnego obiektu.

4-7-8                                              przejście do poprzedniego obiektu.

3-6-7-8                                           dwukrotne stuknięcie jednym palcem.

2-3-7-8                                           ruch pokrętła w lewo.

5-6-7-8                                           ruch pokrętła w prawo.

3-7-8                                              wybór wstecz funkcji na pokrętle.

6-7-8                                              wybór w przód funkcji na pokrętle.

1-4-7-8                                           (ODSTĘP-c) kopiuj do schowka ostatnio przeczytany tekst.

1-2-3-6-7-8                                   (ODSTĘP-v) wklej ze schowka.

1-4-5-7-8 (DEL )                          usuń.

1-5-6-7-8 (ODSTĘP-ę)                dwukrotne stuknięcie dwoma palcami.

1-2-5-7-8 (ODSTĘP-h)                przycisk Home.

2-4-7-8                                           (ODSTĘP-i) wybór rzeczy.

2-4-5-7-8                                       (ODSTĘP-j) dotknij i przytrzymaj.

1-2-3-7-8                                       (ODSTĘP-l) przejdź do poprzedniej grupy.

4-5-6-7-8                                       przejdź do następnej grupy.

1-3-4-7-8                                       (ODSTĘP-m) włączenie/wyłączenie mowy.

1-2-3-4-5-6-7-8                            włączenie/wyłączenie kurtyny.

1-3-5-7-8                                       (ODSTĘP-o) przewiń stronę w prawo.

2-4-6-7-8                                       (ODSTĘP-ś) przewiń stronę w lewo.

1-4-5-6-7-8                                   przewiń stronę w dół.

3-4-5-6-7-8                                   przewiń stronę w górę.

1-2-3-4-5-7-8                                (ODSTĘP-q) włącz/wyłącz Quicknaw.

1-2-3-5-7-8                                   (ODSTĘP-r) czytaj od kursora.

2-4-5-6-7-8                                   (ODSTĘP-w) czytaj od początku.

2-3-4-7-8                                       (ODSTĘP-s ) przejdź do paska statusu.

1-2-3-4-6-7-8                                (ODSTĘP-ż) zmiana nazwy etykiety.

3-5-7-8                                           (ODSTĘP-*) przenieś fokus na poprzedni program.

2-6-7-8                                           (ODSTĘP-?) przenieś fokus na następny program.

2-5-7-8                                           (ODSTĘP-:) centrum powiadomień.

2-3-5-6-7-8                                   centrum sterowania.

 

10.8.  Układ klawiatury Android

Najczęściej używanymi programami odczytu w systemie Android są programy TalkBack oraz VoiceAssistant. Wychodząc na przeciw użytkownikom tych programów w IBAI-u zastosowano specjalne udogodnienie. Większość klawiszy skrótów nawigacyjnych realizowanych przez te programy wymaga wciśnięcia klawiszy ALT-SHIFT. Aby uniknąć konieczności wciskania tych klawiszy każdorazowo gdy chcemy wywołać jakąś funkcję możemy nacisnąć je na stałe włączając tak zwany tryb nawigacji. Naciskając klawisze 3 7 włączamy ten tryb, a naciskając klawisz 6 8 wyłączamy go. Gdy tryb nawigacji jest włączony każda wciśnięta litera uzupełniana jest o klawisze ALT-SHIFT.

 

Skróty klawiszowe TalkBack (Klasyczna mapa klawiszy)

Czynności nawigacyjne

ALT-SHIFT-strzałka w prawo              Przejdź do następnego elementu.

ALT-SHIFT-strzałka w lewo                 Przejdź do poprzedniego elementu.

ALT-SHIFT-strzałka w górę                 Przejdź do pierwszego elementu.

ALT-SHIFT-strzałka w dół                   Przejdź do ostatniego elementu.

ALT-SHIFT-ENTER                               Wykonaj kliknięcie.

 

Czynności globalne

ALT-SHIFT-DEL                                    Wstecz.

ALT-SHIFT-H                                         Ekran główny.

ALT-SHIFT-R                                          Ostatnie aplikacje.

ALT-SHIFT-N                                          Powiadomienia.

ALT-CTRL-Z                                           Wstrzymywanie i wznawianie TalkBack.

 

Ustawienia nawigacji

ALT-SHIFT-znak plus (+) lub (=)         Następne ustawienie nawigacji.

ALT-SHIFT-znak minus (-)                   Poprzednie ustawieni nawigacji.

 

Inne czynności

ALT-SHIFT-/ (Slash)                              Wyszukaj element na ekranie.

Nie przypisano                                         Czytaj od góry.

Nie przypisano                                         Czytaj od następnego elementu.

Nie przypisano                                         Pokaż działania.

ALT-SHIFT-L                                          Pokaż lokalne menu kontekstowe.

ALT-SHIFT-G                                          Pokaż globalne menu kontekstowe.

 

Skróty klawiszowe VoiceAssistant

ALT-ENTER                                            Dotknięcie z przytrzymaniem.

ALT-strzałka w lewo lub w górę           Przejdź do poprzedniej strony lub przewiń w górę.

ALT-strzałka w prawo lub w dół          Przejdź do następnej strony lub przewiń w dół.

ALT-SHIFT-strzałka w lewo                           Przejdź do poprzedniego elementu.

ALT-SHIFT-strzałka  w prawo                       Przejdź do następnego elementu.

ALT-SHIFT-strzałka w górę                            Przejdź do pierwszego elementu lub przenieś kursor na początek tekstu.

ALT-SHIFT-strzałka w dół                              Przejdź do ostatniego elementu lub przenieś kursor na koniec tekstu.

ALT-SHIFT-DEL                                               Wróć, anuluj lub zamknij wyskakujące okno.

ALT-SHIFT-ENTER                                         Wykonaj akcję związaną z wybranym elementem.

ALT-SHIFT-H                                                    Ekran startowy.

ALT-SHIFT-N                                                    Otwórz szybkie ustawienia i panele powiadomień.

ALT-SHIFT-R                                                    Wymień ostatnie aplikacje.

ALT-SHIFT-S                                                     Odczytuj informacje z paska statusu.

ALT-SHIFT-Z                                                     Włącz/wyłącz monit głosowy.

ALT-CTRL-ukośnik                                          Wyszukaj na ekranie.

ALT-CTRL-ODSTĘP                                        Wstrzymaj wznów odtwarzanie dźwięku lub wideo.

CTRL-strzałka w lewo                                      Odczytaj cały ekran od góry.

CTRL-strzałka w prawo                                   Odczytaj zawartość ekranu zaczynając od następnego elementu.

CTRL-strzałka w górę lub w dół                     Zmień ustawienie obecnie wybranej opcji Skróconego menu.

SHIFT-CTRL-strzałka w lewo/prawo            Przewiń przez opcje Skróconego menu.

SHIFT-CTRL-strzałka w górę lub w dół       Wybierz następną lub poprzednią opcje jednostki.

 

UWAGA: Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy: ALT, CTRL lub SHIFT możemy realizować również w taki sam sposób jak w układzie Windows. Czyli, aby nacisnąć klawisz ALT należy nacisnąć 1 7 8, klawisz CTRL należy nacisnąć 1 4 7 8, a klawisz SHIFT należy nacisnąć 2 3 4 7 8. Klawisze te zostaną puszczone, gdy naciśniemy dowolną literę.

 

10.9     Skróty klawiszowe przy podłączeniu kilku urządzeń

7-8-ŚRODKOWY AUDIO                              Przejście do listy sparowanych urządzeń.

7/8                                                                      Wybór urządzenia do podłączenia.

7-8                                                                      Na liście sparowanych urządzeń podłączenie wskazanego urządzenia.

7-8-DOLNY AUDIO                                       Przejście do lisy podłączonych urządzeń.

7-8                                                                      Na liście podłączonych urządzeń  odłączenie wskazanego urządzenia.

7-8-GÓRNY AUDIO                                       Przełączanie pomiędzy podłączonymi rządzeniami.

1-2-7-ŚRODKOWY AUDIO                          Przejście do poziomu zadań z utrzymaniem połączeń.

1-2                                                                      Przejście powrotne z poziomu zadań do podłączonych urządzeń.

1-2-GÓRNY AUDIO                                       Zwiększenie głośności kanału Bluetooth.

1-2-DOLNY AUDIO                                       Zmniejszenie głośności kanału Bluetooth.

1-2-ŚRODKOWY AUDIO                              Zamknięcie wszystkich połączeń.

 

10.10      Dłuższe przytrzymanie wciśniętego klawisza

W wersji 5.2 dodano funkcję informującą urządzenie zewnętrzne o czasie przytrzymania wciśniętego klawisza. Pozwala to między innymi na to aby otworzyć menu kontekstowe niektórych elementów. Na przykład w systemie Android naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Enter na ikonce pulpitu otworzy powiązane z nią menu. Klawiszem skrótu włączającym lub wyłączającym tę funkcję jest kombinacja 6-GÓRNY AUDIO. Ten klawisz jest aktywny tylko wtedy gdy aktywne jest połączenie Bluetooth.

 

Po podłączeniu IBAIa do zewnętrznego urządzenia w trybie klawiatury naciśnięcie tej kombinacji klawiszy spowoduje wygenerowanie komunikatu „Opóźnienie włączone” lub „Opóźnienie wyłączone”.

 

6-GÓRNY AUDIO                   Włączenie lub wyłączenie opóźnienia w puszczeniu klawisza.

 

UWAGA: Ta funkcja nie jest aktywna przy pracy z klawiaturą jednoręczną.

 

10.11.    Przywrócenie połączenia

W wersji 6.0 wprowadzono funkcję przywrócenia połączenia Bluetooth. Gdy IBAI jest wyłączany bez zamknięcia połączenia Bluetooth to przy jego ponownym włączeniu to połączenie (o ile to możliwe) będzie odtworzone. Gdy chcemy pominąć tę funkcję to podczas włączania należy przytrzymać wciśnięty dowolny klawisz.

Funkcja ta przydatna wtedy gdy korzystamy na przykład ze słuchawek bezprzewodowych. Jeśli wyłączymy IBAIa bez zamknięcia połączenia ze słuchawkami to przy ponownym jego włączeniu (gdy słuchawki są w pobliżu i są włączone) dźwięk zostanie automatycznie przekazany do słuchawek.

 

11.  Zaawansowane funkcje odtwarzacza książek DAISY, audio i dokumentów tekstowych

Słuchanie książek tak jak to jest przedstawione w rozdziale 5 „Uruchomienie odtwarzacza książek” nie wymaga głębszej wiedzy o zaawansowanych funkcjach odtwarzacza. Jednak gdy chcemy pracować z podręcznikiem czy książką, do której będziemy wielokrotnie wracać to wiedza zawarta w tym rozdziale będzie bardzo pomocna.

 

Tak jak już wspomniano wcześniej IBAI oddzielnie zapamiętuje ostatnio odtwarzaną książkę DAISY, książkę audio i dokument tekstowy (dla tych książek zapamiętywana jest ostatnia pozycja kursora odtwarzania). Z poziomu zadań za pomocą jednej kombinacji klawiszy możemy uruchomić odtwarzanie ostatnio słuchanej książki. I tak naciskając: 2 można powrócić do odtwarzania ostatnio odsłuchiwanej książki DAISY, 1 - do odtwarzania ostatnio słuchanej książki audio, zaś 3 - do odtwarzania ostatnio odczytywanego dokumentu tekstowego. W danej chwili tylko jedna książka (lub dokument) może być otwarta i odtwarzana, lecz można bardzo szybko przełączać się pomiędzy książkami gdyż czas otwierania i zamykania książki jest bardzo krótki. W momencie wyboru kolejnej książki, IBAI najpierw automatycznie zamyka aktualnie otwartą a następnie otwiera nową książkę. Jeśli przykładowo słuchamy książki DAISY i następnie w menedżerze plików wybieramy do odtworzenia dokument tekstowy, to wówczas IBAI najpierw wstrzymuje odtwarzanie książki DAISY (z jednoczesnym zapisaniem ostatniej pozycji i utworzonych zakładek), a w następnej kolejności otwiera dokument tekstowy i rozpoczyna jego odtwarzanie. Do odtwarzania ostatniej książki DAISY możemy na poziomie zadań szybko wówczas powrócić naciskając 2.

 

Należy przy tym dodać, że naciśnięcie ESC (1-3-5-6-7-8), spowoduje przejście do poziomu zadań nie zamyka odtwarzacza książek. Nadal przyciskiem START/STOP (ŚRODKOWY AUDIO) możemy uruchomić i wstrzymać odtwarzanie książki czy muzyki. Umożliwia to na przykład korzystanie z innych funkcji nie przerywając słuchania.

 

UWAGA: jeśli słuchamy książki DAISY i użyjemy klawisza 2, wówczas IBAI rozpocznie odtwarzanie wcześniej odsłuchiwanej książki DAISY; przy czym ostatnią książką DAISY stanie się ta, która była odtwarzana przed naciśnięciem klawisza 2. Analogicznie jest w przypadku książek audio i dokumentów tekstowych.

 

W celu otwarcia ostatnio słuchanej książki możemy także posłużyć się jednym z poleceń menu głównego IBAI-a: „Ostatnia książka DAISY”, „Ostatnia książka audio”, „Ostatni dokument”. Jeśli ostatnio odsłuchiwana książka bądź dokument znajduje się na aktualnie dostępnych nośnikach, to IBAI rozpocznie jej odtwarzanie od miejsca, w którym odtwarzanie zostało przerwane. Natomiast w przypadku gdy nie była odtwarzana książka tego typu lub dostęp do niej jest niemożliwy to funkcja nie zostanie wykonana i IBAI powróci do poziomu zadań. Uruchomienie odtwarzania dowolnej książki następuje w menadżerze plików. Po wskazaniu folderu lub pliku z książką należy nacisnąć klawisze 1-3-5-7-8 (ODSTĘP-o) lub ŚRODKOWY AUDIO (START/STOP) dla rozpoczęcia odtwarzania.

 

UWAGA! Po rozpoczęciu odtwarzania przyciski audio działają zgodnie z opisem, dotyczącym odtwarzacza, który znajdziecie państwo w następnym rozdziale.

 

11.1.   Nawigacja po książce za pomocą przycisków audio

Po uruchomieniu odtwarzania książki, możemy posługiwać się przyciskami audio w celu wykonywania niektórych funkcji. Możemy przy ich pomocy: wstrzymywać i uruchamiać odtwarzanie, regulować głośność, przechodzić do poprzedniej lub następnej frazy, nagłówka, strony. I tak kombinacja przycisków środkowego i górnego zwiększa głośność, kombinacja przycisków DOLNEGO i ŚRODKOWEGO AUDIO zmniejsza głośność. Przycisk ŚRODKOWY AUDIO wstrzymuje i uruchamia ciągłe odtwarzanie.

 

Przyciski AUDIO pozwalają na szybką nawigację po książce. Za pomocą kombinacji klawisza 8 (prawego) i przycisku ŚRODKOWEGO AUDIO wybieramy zakres przemieszczania się, a kombinacjami przycisków GÓRNEGO i DOLNEGO AUDIO wybieramy wielkość elementu nawigacji. IBAI pozwala na nawigację: rozdziałami, działami, stronami, paragrafami, odstępami czasowymi lub znakowymi czy też po innych elementach określonych przez wydawcę danej książki. Kombinacja klawiszy 8 (prawego) i przycisku ŚRODKOWEGO AUDIO pozwala na zmianę typu elementów nawigacji. Możemy wybierać czy chcemy się przemieszczać po plikach bądź nagłówkach poziomu, elementach tekstowych, odstępach czasowych lub znakowych. Z kolei kombinacja przycisków GÓRNEGO i DOLNEGO AUDIO pozwala na dopasowanie rodzaju elementu nawigacji bądź zmianę jego wartości. Dla nawigacji nagłówkami możemy dopasować odpowiedni jego poziom (odpowiadający rozdziałom, podrozdziałom, itp.). Dostępne elementy tekstowe to: znak, słowo, zdanie, akapit, fraza, strona.

 

Odstęp czasowy to sposób nawigacji dostępny w trybie audio; kombinacją przycisków GÓRNEGO i DOLNEGO AUDIO możemy wybrać jego wartość z dostępnych: 3 sekundy, 15 sekund, 1 minuta, 3 minuty, 15 minut. Z kolei odstęp znakowy dostępny w trybie tekstowym daje do wyboru następujące wartości: 300, 1000, 3000, 15000 i 60000 znaków.

 

Za pomocą przycisków GÓRNEGO i DOLNEGO AUDIO możemy przemieszczać się po wybranych fragmentach książki. Naciśnięcie przycisku GÓRNEGO AUDIO spowoduje przejście do następnego elementu, naciśnięcie przycisku DOLNEGO AUDIO spowoduje przejście do początku bieżącego elementu, a jeśli jest naciśnięty w ciągu sekundy po rozpoczęciu jego odtwarzania, to spowoduje przejście do poprzedniego elementu.

Zazwyczaj „Poziom 1” oznacza dział, „Poziom 2” rozdział, „Poziom 3” podrozdział itd. Dostępnych jest tyle poziomów, ile zdefiniowano dla danej książki.

Element „Strona” może nie być określony w książkach DAISY; wówczas przyjmuje się, że w trybie audio średni czas odtwarzania strony to 30 sekund.

 „Odstęp czasowy” i „Odstęp znakowy” pozwalają na przechodzenie o zadany, stały odcinek czasu/tekstu. Wartości tych odstępów ustawiane są niezależnie od siebie i zapamiętywane przez odtwarzacz.

Nawigacja słowami i znakami jest możliwa w książkach posiadających wersję tekstową. Po naciśnięciu przycisku DOLNEGO bądź GÓRNEGO AUDIO IBAI przemieszcza się wstecz lub w przód (odpowiednio słowami lub znakami) i wypowiada dane słowo/znak; przy czym sygnalizowane są wielkie litery i wszystkie znaki interpunkcyjne.

Podczas ciągłego odtwarzania w trybie tekstowym książki DAISY bądź w dokumencie tekstowym, pozycja kursora odtwarzania uaktualniana jest na granicy każdego słowa. Użycie przycisków DOLNEGO lub GÓRNEGO AUDIO spowoduje przejście do poprzedniego lub następnego elementu nawigacji względem bieżącej pozycji. Także w trybie tekstowym gdy IBAI nie jest w trybie ciągłego odtwarzania, to użycie przycisku DOLNEGO lub GÓRNEGO AUDIO spowoduje, że pozycja kursora odtwarzania ustawiona zostanie na początek poprzedniego lub następnego elementu oraz wypowiedzenie tego elementu. Przy wstrzymanym odtwarzaniu i ustawionym sposobie nawigacji na: „Poziom”, „Strona”, „Odstęp czasowy” lub „Odstęp znakowy” jednorazowe naciśnięcie przycisku DOLNEGO lub GÓRNEGO AUDIO spowoduje uruchomienie odtwarzania.

 

11.2.   Poziom odtwarzacza

W IBAI-u możemy słuchać książek robiąc jednocześnie inne czynności - np. pisać notatki w edytorze, robić obliczenia w kalkulatorze itp. Po książce możemy wówczas wygodnie nawigować posługując się przyciskami audio. Jeśli jednak w trakcie odtwarzania książki chcemy skorzystać z innych funkcji odtwarzacza, to wtedy za pomocą kombinacji trzech przycisków GÓRNEGO, DOLNEGO I ŚRODKOWEGO AUDIO lub za pomocą kombinacji klawisza 7 (LEWY) i przycisku ŚRODKOWEGO AUDIO, możemy przejść do poziomu odtwarzacza. Dostępne są wówczas dodatkowe funkcje do nawigacji po książce, przeszukiwania oraz funkcje do zarządzania zakładkami. Z poziomu odtwarzacza wychodzimy naciskając ESC (1-3-5-6-7-8). IBAI wstrzymuje wówczas odtwarzanie książki i powraca do miejsca, z którego został otwarty poziom odtwarzacza. Odtwarzanie książki możemy wówczas w każdej chwili wznowić naciskając środkowy przycisk audio. Z poziomu odtwarzacza możemy również wyjść, bez przerywania odsłuchu książki, za pomocą kombinacji trzech przycisków audio.

Najważniejsze funkcje poziomu odtwarzacza zawarte są z menu odtwarzacza. Menu to otwieramy i zamykamy kombinacją klawiszy 6-7. Do wszystkich funkcji mamy dostęp za pomocą odpowiednich klawiszy skrótów. W kolejnych podpunktach omówione są wszystkie funkcje dostępne z poziomu odtwarzacza z podziałem na odpowiednie grupy.

 

11.3.   Zamykanie książki

Zamknięcie otwartej książki powoduje zapisanie bieżącej pozycji kursora odtwarzania oraz aktualnej listy zakładek. Zazwyczaj nie potrzebujemy w IBAI-u zamykać odsłuchiwanych książek. Zamykanie książki odbywa się automatycznie w momencie, gdy otwieramy kolejną książkę, bądź też, gdy wyłączamy IBAI-a. Niekiedy jednak potrzebujemy wprost zamknąć otwartą książkę, co można zrobić wybierając polecenie „Zamknięcie książki” z menu poziomu odtwarzacza lub za pomocą skrótu klawiszowego 1-2-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-q). Polecenie to może być przydatne w przypadku, gdy otwarta książka znajduje się na zewnętrznym nośniku, który chcemy odłączyć. Wybranie tego polecenia powoduje zapisanie bieżącej pozycji kursora odtwarzania wraz z listą wszystkich zakładek, zamknięcie wszystkich plików i wyjście z poziomu odtwarzacza.

 

11.4.   Zmiana trybu odtwarzania

Polecenie „Zmiana trybu odtwarzania” ma zastosowanie dla książek DAISY zawierających pliki tekstowe i przełącza między trybami „Nagrania audio” i „Zawartość tekstowa”. Polecenie to uruchamiamy bądź to z menu Poziomu odtwarzacza lub za pomocą litery „t (2-3-4-5)”.

 

11.5.   Zmiana parametrów odtwarzania

Dla każdego z obu trybów (audio i tekstowego) IBAI pozwala na zmianę parametrów odtwarzania. Parametry odtwarzania ustawiane są niezależnie dla obu tych trybów. Zmiany omówionych parametrów dokonujemy analogicznie, jak zmiany parametrów głosu np. w dokumencie. I tak:

-   „Zmniejsz głośność”: klawisze 1-DOLNY AUDIO,

-   „Zwiększ głośność”: klawisze 1-GÓRNY AUDIO,

-   „Zmniejsz prędkość”: klawisze 2-DOLNY AUDIO,

-   „Zwiększ prędkość”:  klawisze 2-GÓRNY AUDIO.

 

Ponadto dla tekstowego trybu odczytu mamy:

-   „Zmniejsz wysokość”: klawisze 3-DOLNY AUDIO,

-   „Zwiększ wysokość”: klawisze 3-GÓRNY AUDIO,

-   „Zmień poziom interpunkcji”: klawisze 1-2-3-4-8 (PRAWY-p),

-   „Zmień sygnalizację dużych liter”: klawisze 1-2-4-5-6-8.

Parametry odtwarzania są automatycznie zapisywane przy wyłączaniu IBAI-a.

 

11.6.   Informacja o elementach nawigacji

Uruchomienie polecenia „Informacja o elementach nawigacji” kombinacja klawiszy 2-4-8 (PRAWY-i) powoduje wypowiedzenie przez IBAI-a kolejnych informacji związanych z odtwarzanymi elementami dla odsłuchiwanej książki.

W przypadku książki DAISY będą to kolejno informacje: ustawiony poziom nagłówka dla nawigacji, maksymalny poziom nagłówka dostępny w książce, numer bieżącego nagłówka i liczba wszystkich nagłówków w książce, numer bieżącej strony i liczba wszystkich stron, numer bieżącej frazy i liczba fraz. Przykładowo możemy usłyszeć:

„ustawiony poziom 1; maksymalny poziom 3; 2 z 20 nagłówków; 1 z 98 stron; 2 z 6 fraz”

(przy czym „poziom” jest pomijany, gdy maksymalny poziom = 0; pomijany jest również numer bieżącego nagłówka, strony i/lub frazy - gdy (odpowiednio) liczba nagłówków, stron lub fraz równy 0).

W przypadku książki audio usłyszymy numer bieżącego pliku audio, jego nazwę, bieżący czas pliku, całkowity czas trwania pliku audio i czas pozostały do końca pliku.

W przypadku dokumentu tekstowego będą to kolejno informacje o: nazwie pliku, bieżącej pozycji kursora odtwarzania i rozmiarze dokumentu. Przykładowo możemy usłyszeć:

„Ogniem i mieczem; bieżąca pozycja: 1234; rozmiar dokumentu: 432123”.

 

11.7.   Informacja o czasie

Uruchomienie polecenia „Informacja o czasie" kombinacja klawiszy 1-4-8 (PRAWY-c) powoduje wypowiedzenie przez IBAI-a kolejnych informacji o czasie odsłuchiwanej książki: procentowa wartość dla bieżącego czasu, bieżący czas, całkowity czas trwania książki i czas pozostały do końca książki.

Przykładowo możemy usłyszeć:

„30 procent; bieżący czas: 1 godzina, 5 minut, 3 sekund; całkowity czas: 3 godzin, 5 minut, 3 sekund; pozostały czas: 2 godzin”

W przypadku dokumentu tekstowego podawane wartości szacowane są na podstawie rozmiaru dokumentu, bieżącej pozycji kursora odtwarzania i ustawionej prędkości mowy.

 

11.8.   Zapamiętywanie i powracanie do poprzedniej pozycji kursora odtwarzania

Polecenie „Zapamiętanie pozycji” 1-2-3-4 (p) pozwala na zapamiętanie bieżącej pozycji kursora odtwarzania. Zapamiętanie pozycji sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym. Bieżąca pozycja kursora odtwarzania jest zawsze zapamiętywana przed każdym skokiem czasowym lub procentowym, przeskokiem do wskazanej zakładki oraz przeskokiem do znalezionego tekstu.

Z kolei polecenie „Powrót do poprzedniej pozycji” 1-3-8 (PRAWY-k) pozwala na powrót do zapamiętanej pozycji kursora odtwarzania.

 

11.9.   Przeskok do zadanego czasu

Polecenie „Skok do czasu” 1-4-7 (LEWY-c) pozwala na przejście do dowolnego momentu czasowego w odsłuchiwanej książce. Po wypowiedzeniu przez IBAI-a „Podaj liczbę godzin i minut” wprowadzamy liczbę określającą czas. Dwie ostatnie cyfry oznaczają liczbę minut, a pozostałe cyfry liczbę godzin. Przykładowo wprowadzenie trzech cyfr 123 oznacza przejście o 1 godzinę i 23 minuty. Czas przeskoku zatwierdzamy ODSTĘPEM (7-8). IBAI zapamiętuje bieżącą pozycję i przenosi nas do nowej pozycji wypowiadając nowy, bieżący czas (lub „Koniec książki”, jeśli dociera do jej końca). Czas przeskoku możemy też zatwierdzić przyciskiem ŚRODKOWYM AUDIO - co powoduje jednoczesne rozpoczęcie odtwarzania (jeśli odtwarzanie było wstrzymane). Jeśli wprowadzony czas przekracza czas całkowity książki, to IBAI wypowiada „Nieprawidłowy czas: x; Całkowity czas: y”, gdzie „x” to wprowadzony czas, zaś „y” to całkowity czas trwania książki. Aby zrezygnować podczas wpisywania godzin i minut (i pozostać na dotychczasowej pozycji kursora odtwarzania) możemy użyć ESC (1-3-5-6-7-8).

UWAGA: Należy pamiętać, że IBAI dla książek DAISY zwykle będzie przenosił nas do początku akapitu zawierającego wskazane miejsce - dlatego też nowa, bieżąca pozycja czasowa może przyjąć nieco inną wartość.

 

11.10.    Przeskok do zadanej, procentowej pozycji

Polecenie „Skok do procentu” 1-2-3-4-7 (LEWY-p), to inny sposób na przemieszczanie się do pożądanego miejsca w odtwarzanej książce. Po wypowiedzeniu przez IBAI-a „Podaj procentową wartość pozycji” wpisujemy w procentach (0-100) pozycję w książce, do której chcemy się przenieść. Naciśnięcie ODSTĘPU (7-8) spowoduje zatwierdzenie wprowadzonej liczby. IBAI zapamiętuje bieżącą pozycję (dla możliwości powrotu do poprzedniej pozycji kursora odtwarzania) i przenosi nas do nowej pozycji wypowiadając nowy, bieżący czas (lub „Koniec książki”, jeśli dociera do jej końca). Czas przeskoku możemy też zatwierdzić przyciskiem ŚRODKOWYM AUDIO - co spowoduje jednoczesne rozpoczęcie odtwarzania (jeśli odtwarzanie było wstrzymane). Jeśli wprowadzona wartość procentowa jest nieprawidłowa, to IBAI wówczas wypowiada „Błędna wartość”. Aby zrezygnować podczas wpisywania procentu (i pozostać na dotychczasowej pozycji kursora odtwarzania) możemy użyć ESC (1-3-5-6-7-8).

 

11.11.    Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania

Polecenie „Wstrzymanie lub wznowienie” (Przycisk ŚRODKOWY AUDIO lub ODSTĘP (7-8) pozwala na wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania ciągłego.

 

11.12.    Nawigacja wybranym sposobem

Funkcje przemieszczania do poprzedniego i następnego elementu wybranego sposobu nawigacji dostępne są z menu poziomu odtwarzacza lub za pomocą przycisków audio. Kombinacja przycisku audio i klawisza klawiatury głównej pozawala na zmianę trybu nawigacji lub przejście do poziomu odtwarzacza.

-  „Zmiana typu nawigacji”; Kombinacja klawiszy prawego i przycisku ŚRODKOWEGO AUDIO – cyklicznie zmienia typ elementów nawigacji po książce - pomiędzy: pliki bądź nagłówki poziomu, elementy tekstowe, odstępy czasowe lub znakowe,

-  „Zmiana wartości typu nawigacji”; kombinacja przycisków GÓRNEGO i DOLNEGO AUDIO - cyklicznie zmienia wartość dla wybranego typu nawigacji bądź dopasowuje jego rodzaj: dla nagłówka poziomu pozwala na ustawienie poziomu nagłówków (rozważanych w nawigacji), dla elementu tekstowego ustala jego rodzaj, dla odstępu czasowego lub znakowego – wartość odpowiedniego odstępu,

-  „Poprzedni element”; (przycisk DOLNY AUDIO) - przejście do początku bieżącego elementu; lub jeśli naciśnięty ponownie w ciągu sekundy powoduje przejście do poprzedniego elementu wybranego sposobu nawigacji,

-  „Następny element"; (przycisk GÓRNY AUDIO) powoduje przejście do następnego elementu wybranego sposobu nawigacji.

 

11.13.    Nawigacja po poziomach i nagłówkach

Na poziomie odtwarzacza dostępne są zaawansowane funkcje nawigacji po nagłówkach. W przypadku książki DAISY nagłówki zdefiniowane są podczas jej tworzenia. Nagłówki poziomu odpowiadają strukturze logicznej książki (zwykle ujmowana jest ona w spisie treści). Najwyższy poziom nagłówków to 1; poziom ten zwykle w książkach odpowiada rozdziałom. Niższe poziomy nagłówków (2, 3 itp.) w książkach odpowiadają zwykle podrozdziałom. Przy otwieraniu książki DAISY IBAI domyślnie ustawia poziom na najniższy - dzięki temu polecenia poszukiwania poprzedniego lub następnego nagłówka poziomu nawigują po wszystkich poziomach struktury logicznej książki.

Oto następujące funkcje nawigacji po poziomach i nagłówkach:

-  „Podwyższenie poziomu nagłówka”: 2-3 - powoduje zmniejszanie wartości liczbowej poziomu, tj. przechodzenie z pod podrozdziału do podrozdziału, z podrozdziału do rozdziału itp.,

-  „Obniżenie poziomu nagłówka”: 5-6 - powoduje zwiększanie wartości liczbowej poziomu, tj. przechodzenie z rozdziału do podrozdziału, z podrozdziału do pod podrozdziału itp.

 

UWAGA: Informacja o aktualnie ustawionym poziomie wypowiadana jest po wywołaniu polecenia „Informacja o elementach nawigacji”.

 

-  „Poprzedni nagłówek poziomu”: 3 - przejście do poprzedniego nagłówka ustawionego poziomu (lub do poprzedniego pliku w książkach audio),

-  „Następny nagłówek poziomu”: 6 - przejście do następnego nagłówka ustawionego poziomu (lub do następnego pliku w książkach audio),

-  „Bieżący nagłówek”: 3-6 - przejście do początku bieżącego nagłówka dowolnego typu (lub do początku bieżącego pliku w książkach audio),

-  „Poprzedni nagłówek”: 3-4 - przejście do poprzedniego nagłówka dowolnego typu (lub do poprzedniego pliku w książkach audio),

-  „Następny nagłówek”: 1-6 - przejście do następnego nagłówka dowolnego typu (lub do następnego pliku w książkach audio).

 

UWAGA: Przy przemieszczaniu się do poprzedniego lub następnego nagłówka poziomu IBAI informuje o zmianie poziomu wypowiadając „Poziom x”, gdzie „x” to numer zmienionego poziomu nagłówka.

 

-  „Pierwszy nagłówek”: 2-3-7 - przejście do pierwszego nagłówka (lub pierwszego pliku w książkach audio),

-  „Ostatni nagłówek”: 5-6-8 - przejście do ostatniego nagłówka (lub ostatniego pliku w książkach audio),

-  „Informacja o nagłówku”: 3-6-7-8 - IBAI wypowiada informację opisującą bieżący nagłówek: jego numer porządkowy w książce oraz wartość poziomu (lub informację, że nagłówek poziomu nieokreślonego); przykładowo możemy usłyszeć: „Numer nagłówka 3 poziomu 2”; w następnej kolejności nagłówek jest odgrywany.  W przypadku książki audio IBAI wypowiada numer aktualnie odtwarzanego pliku i jego nazwę.

11.14.    Przeskok do nagłówka o zadanym numerze porządkowym

Polecenie „Skok do nagłówka” 1-3-4-5-7 pozwala na przeskok do nagłówka o zadanym numerze porządkowym w odtwarzanej książce (licząc od jej początku). Po wybraniu tej funkcji i wypowiedzeniu przez IBAI-a „Podaj numer porządkowy nagłówka od 1 do x (gdzie x to liczba wszystkich nagłówków w książce)” wpisujemy numer nagłówka, do którego chcemy się przenieść. Naciśnięcie ODSTĘPU (7-8) spowoduje zatwierdzenie wprowadzonej liczby. IBAI zapamiętuje bieżącą pozycję (dla funkcji powrotu do poprzedniej pozycji) i ustawia kursor odtwarzania na nagłówek o podanym numerze porządkowym. Wprowadzony numer nagłówka możemy też zatwierdzić środkowym przyciskiem audio - co powoduje jednoczesne rozpoczęcie odtwarzania (jeśli odtwarzanie było wstrzymane). Jeśli podany numer porządkowy nagłówka przekracza liczbę wszystkich nagłówków w książce, to IBAI wypowiada „Błędna wartość”. Aby zrezygnować podczas wpisywania numeru (i pozostać na dotychczasowej pozycji kursora odtwarzania) możemy użyć ESC (1-3-5-6-7-8).

Funkcja ta może być przydatna przy książkach, które nie mają znaczników strony. Przykładowo można przeskoczyć bezpośrednio do strony idąc do jej nagłówka zamiast podążać strona za stroną.

 

UWAGA: W przypadku książek audio nagłówki odpowiadają plikom; jest więc tyle nagłówków, ile plików w książce.

 

11.15.    Nawigacja po stronach

Na poziomie odtwarzacza dostępne są wygodne funkcje do nawigacji po stronach w odsłuchiwanej książce:

-   „Poprzednia strona”: 3-7-8 - przejście do poprzedniej strony,

-   „Następna strona”: 6-7-8 - przejście do następnej strony.

 

11.16.    Przeskok do strony o zadanym numerze porządkowym

Polecenie „Skok do strony” 2-3-4-7 pozwala na przeskok do strony o zadanym numerze porządkowym w odtwarzanej książce. Po wybraniu tej funkcji i wypowiedzeniu przez IBAI-a „Podaj numer porządkowy strony od 1 do x” (gdzie x to liczba wszystkich stron w książce) wpisujemy numer strony, do której chcemy się przenieść. Naciśnięcie ODSTĘPU (7-8) spowoduje zatwierdzenie wprowadzonej liczby. IBAI zapamiętuje bieżącą pozycję (dla funkcji powrotu do poprzedniej pozycji) i ustawia nową pozycję kursora odtwarzania na początek strony o podanym numerze porządkowym. Wprowadzony numer strony możemy też zatwierdzić przyciskiem ŚRODKOWYM AUDIO - co spowoduje jednoczesne rozpoczęcie odtwarzania (jeśli odtwarzanie było wstrzymane). Jeśli podany numer przekracza liczbę wszystkich stron w książce, to IBAI wypowie „Błędna wartość". Aby zrezygnować podczas wpisywania numeru (i pozostać na dotychczasowej pozycji kursora odtwarzania) możemy użyć ESC (1-3-5-6-7-8).

 

UWAGA: Podawany numer to numer porządkowy strony w książce, który może nie zgadzać się z faktycznym numerem na stronie w wersji brajlowskiej lub czarno-drukowej.

 

11.17.    Nawigacja po akapitach lub frazach

Poziom odtwarzacza pozwala na wygodną nawigację po akapitach w odsłuchiwanej książce. W przypadku książki DAISY indeksacja po akapitach definiowana jest podczas jej tworzenia i równoznaczna jest z nawigacją po frazach. W dokumentach tekstowych przyjęto, że akapity rozdzielone są dwu-znakiem zmiany wiersza i powrotu karetki. W książkach audio przyjmuje się, że średni czas odtwarzania akapitu to 10 sekund. Oto następujące funkcje związane z nawigacją po akapitach/frazach:

-  „Początek książki”: 1-2-3 - przejście na początek książki (do pierwszego akapitu/frazy),

-  „Koniec książki”: 4-5-6-7-8 - przejście na koniec książki (do ostatniego akapitu/frazy),

-  „Poprzedni akapit”: 2-7 - przejście do poprzedniego akapitu/frazy,

-  „Następny akapit”: 5-8 - przejście do następnego akapitu/frazy,

-  „Pięć akapitów wstecz”: 1-2 - przejście o 5 akapitów/fraz wstecz,

-  „Pięć akapitów w przód”: 4-5 - przejście o 5 akapitów/fraz w przód.

 

11.18.    Nawigacja po zdaniach

Do dyspozycji mamy funkcje, które pozwalają na nawigację po zdaniach. Dla trybu tekstowego zdanie definiowane jest, jako fragment tekstu zakończony jednym ze znaków końca zdania. Dla trybu audio przyjmuje się, że średni czas odtwarzania zdania to 5 sekund. Oto funkcje związane z nawigacją po zdaniach:

-  „Poprzednie zdanie”: 2-7-8 - przejście do poprzedniego zdania,

-  „Następne zdanie”: 5-7-8 - przejście do następnego zdania,

-  „Pięć zdań wstecz”: 2 - przejście o 5 zdań wstecz,

-  „Pięć zdań wprzód”: 5 - przejście o 5 zdań wprzód.

 

11.19.    Nawigacja po słowach i znakach

Do dyspozycji mamy funkcje, które pozwalają na nawigację po słowach i znakach. Dla trybu audio przyjmuje się, że średni czas odtwarzania słowa to 3 sekundy, zaś czas odtwarzania znaku to jedna sekunda:

-   „Poprzednie słowo”: 1-7-8,

-   „Następne słowo”: 4-7-8,

-   „Poprzedni znak”: 7,

-   „Następny znak”: 8.

 

UWAGA: Podczas wypowiadania słowa lub znaku w trybie tekstowym DAISY sygnalizowane są wielkie litery i wszystkie znaki interpunkcyjne. Jeśli uruchomione jest ciągłe odtwarzanie, to wywołanie jednego z powyższych poleceń jednocześnie powoduje wstrzymanie ciągłego odtwarzania do odtwarzania można wówczas powrócić naciskając ODSTĘP (7-8) lub przycisk ŚRODKOWY AUDIO.

 

11.20.    Przechodzenie po odstępach czasowych lub znakowych

Poziom odtwarzacza posiada wygodne funkcje do przemieszczania się po książce za pomocą odstępów czasowych lub znakowych. Funkcje przechodzenia po odstępach czasowych występują w trybie audio; z kolei funkcje przechodzenia po odstępach znakowych występują w trybie tekstowym. Przyjmuje się, że 1000 znaków odtwarzania w trybie tekstowym w przybliżeniu odpowiada jednej minucie odtwarzania w trybie audio. Funkcje zmniejszania i zwiększania wartości czasowych pozwalają na ustawienie: 3 sekundy, 15 sekund, jedna minuta, 3 minuty, 15 minut – dla elementów czasowych; oraz: 300, 1000, 3000, 15000, 60000 znaków – dla  odstępów znakowych.

Do dyspozycji mamy następujące funkcje związane z przewijaniem:

-  „Zmniejszenie odstępu przewijania”: 1-7 (LEWY-a) pozwala na zmniejszenie odstępu czasowego lub znakowego,

-  „Zwiększenie odstępu przewijania”: 4-8 - pozwala na zwiększenie odstępu czasowego lub znakowego,

-  „Przewinięcie wstecz”: 1 - przewija wstecz o ustawiony odstęp czasowy lub znakowy,

-  „Przewinięcie w przód”: 4 - przewija w przód o ustawiony odstęp czasowy lub znakowy.

 

UWAGA: Aktualne wartości odstępów czasowego i znakowego są automatycznie zapisywane przy wyłączaniu IBAI-a.

 

11.21.    Wyszukiwanie fragmentu tekstu w książce

Poziom odtwarzacza udostępnia funkcje wyszukiwania zadanego fragmentu tekstu. Funkcje te dotyczą dokumentów tekstowych oraz książek DAISY, dla których dołączono pliki tekstowe. Książki DAISY, które nie posiadają plików tekstowych, nie mogą być przeszukiwane; nie można również przeszukiwać książek audio.

Aby wyszukać w książce jakiś zadany fragment tekstu (słowo bądź frazę) należy skorzystać z polecenia „Wyszukanie tekstu” 2-3-4-7-8. Po wywołaniu tego polecenia (w trybie tekstowym) usłyszymy „Wpisz fragment do wyszukania” (lub „Zmodyfikuj fragment do wyszukania”) jednocześnie IBAI zapamiętuje bieżącą pozycję kursora odtwarzania (dla możliwości powrotu do poprzedniej pozycji po naciśnięciu ESC). Po wpisaniu (lub zmodyfikowaniu wcześniej wprowadzonego) tekstu wyszukiwanie rozpoczynamy naciskając ENTER (1-5-7-8) lub przycisk ŚRODKOWY AUDIO. IBAI rozpoczyna przeszukiwanie dokumentu od bieżącej pozycji kursora odtwarzania w przód książki. Gdy dany fragment zostaje odnaleziony, to IBAI wypowiada procentową wartość pozycji oraz frazę ze znalezionym fragmentem tekstu. W przypadku, gdy fragment tekstu nie zostaje odnaleziony, to usłyszymy „Nie znaleziono”. W obu sytuacjach IBAI przenosi nas w tryb nawigacji wyszukiwania. Mamy wówczas do dyspozycji następujące polecenia:

-  „Wyszukiwanie wstecz”: 7 – szuka zadanego fragmentu tekstu wstecz od bieżącej pozycji (bez uwzględniania wielkości liter),

-  „Wyszukiwanie w przód”: 8 – szuka zadanego fragmentu tekstu w przód od bieżącej pozycji (bez uwzględniania wielkości liter),

-  „Dokładne wyszukiwanie wstecz”: 3 – szuka zadanego fragmentu tekstu wstecz od bieżącej pozycji (z uwzględnianiem wielkości liter),

-  „Dokładne wyszukiwanie w przód”: 6 – szuka zadanego fragmentu tekstu w przód od bieżącej pozycji (z uwzględnianiem wielkości liter),

-  „Powtórzenie znalezionej frazy”: 7-8  – powtarza frazę z ostatnio-znalezionym fragmentem tekstu,

-  „Zmodyfikowanie wyszukiwanego tekstu”: 2-3-4-7-8 – przechodzi do edycji fragmentu tekstu do wyszukiwania.

Podczas nawigacji wstecz lub w przód w trybie wyszukiwania IBAI za każdym razem wypowiada procentową wartość pozycji w książce oraz frazę ze znalezionym fragmentem tekstu. Z trybu tego możemy wyjść na dwa sposoby: albo po naciśnięciu ENTER (1-5-7-8) IBAI wówczas przesuwa kursor odtwarzania na nową pozycję, od której rozpoczyna ciągłe odtwarzanie albo po naciśnięciu  ESC (1-3-5-6-7-8) dzięki czemu możemy powrócić do pozycji w książce, która została zapamiętana w momencie rozpoczęcia wyszukiwania.

Aby ponowić wyszukiwanie uprzednio wprowadzonego tekstu możemy posłużyć się poleceniem „Ponowienie wyszukiwania” 2-3-4-8, które przenosi nas do trybu wyszukiwania.

 

11.22.    Unikalne zakładki IBAI-a

Podczas czytania beletrystyki zakładki stosowane są raczej rzadko i właściwie wystarcza tylko powrót do miejsca, w którym skończyliśmy czytanie aby rozpocząć od niego ponowną lekturę. Inaczej ma się sprawa, jeśli czytamy podręcznik lub opracowanie, które będzie nam służyć do nauki lub posłuży do dalszej pracy. W tym przypadku rola zakładek jest bardzo duża, bo pozwalają one nie tylko na powrót do interesującego miejsca w tekście, ale również na wiele więcej. Z tego właśnie powodu zakładki w IBAI-u są bardzo rozbudowane. Posiadają funkcje niedostępne w innych odtwarzaczach książek a niezwykle wygodne przy nauce czy sporządzaniu konspektów. I tak oprócz zapamiętanego miejsca w książce zakładkom IBAI-a mogą być przypisane zarówno notatki tekstowe (stanowiące komentarze do treści) jak i nagrania głosowe czy zaznaczenia fragmentów tekstu. Podczas pracy nad książką możemy więc robić konspekt powiązany z treścią książki jak i dzięki zaznaczeniom odsłuchiwać tylko te fragmenty, które chcemy sobie utrwalić w procesie nauki czy też powrócić do nich z innych powodów.

 

Zakładki pozwalają szybko i łatwo powrócić w dane miejsce. W jednej książce można umieścić bardzo dużą ilość zakładek. Tak jak już wspomniano oprócz wstawiania, kasowania oraz przechodzenia po zakładkach możliwe jest: przypisywanie im etykiet, notek tekstowych i głosowych oraz zaznaczeń. Powiązane z zakładką zaznaczenie służy dla określania początku i końca fragmentu do późniejszego odtworzenia. Zaznaczony fragment może być odtwarzane jednokrotnie lub cyklicznie. Umieszczanie zaznaczeń to świetny sposób na studiowanie ważnych ustępów w książce oraz ich nauki na pamięć. Zakładce oprócz zaznaczenia można nadać dowolną etykietę, po której zakładka może być odnajdywana w książce. Do zakładki można także dołączyć krótką notkę tekstową bądź głosową, która będzie stanowić komentarz do tego miejsca książki. Informacje dotyczące zakładek mogą być selektywnie odsłuchiwane. Dzięki temu można łatwo odczytywać zaznaczone ustępy lub komentarze przypisane fragmentom książki.

Funkcje do zarządzania zakładkami i ich wyszukiwania, jakie przedstawiamy w kolejnych punktach, dostępne są z poziomu odtwarzacza, czyli po równoczesnym naciśnięciu trzech przycisków audio lub klawiszy lewego wraz ze środkowym przyciskiem audio.

 

11.22.1.       Wstawianie zakładki

Polecenie „Wstawienie zakładki” 2-4-5-6 pozwala na wstawienie zakładki w bieżącej pozycji kursora odtwarzania. Gdy książka jest odtwarzana, to w momencie wstawiania zakładki IBAI wydaje krótki sygnał  dźwiękowy z kolei gdy odtwarzanie jest wstrzymane, to IBAI wypowiada komunikat „Wstawiono zakładkę".

 

UWAGA: Podczas nawigacji po zakładkach (i przy okazji użycia funkcji dla ich zarządzania) zakładki, którym nie została przypisana etykieta, identyfikowane są poprzez ich numer porządkowy.

 

11.22.2.       Wstawianie zakładki z etykietą

Polecenie „Wstawienie zakładki z etykietą” 2-4-5-6-7-8 (ODSTĘP-w) pozwala na wstawienie zakładki dla bieżącej pozycji kursora odtwarzania wraz z jednoczesnym określeniem jej etykiety. Po wywołaniu polecenia IBAI wypowiada komunikat „Wpisz etykietę zakładki” po czym wpisujemy krótką etykietę i naciskamy ENTER (7-8), aby ją zakończyć. Wstawienie zakładki IBAI potwierdza komunikatem „Wstawiono zakładkę” plus wprowadzona etykieta. IBAI następnie kontynuuje odtwarzanie, gdy przed wywołaniem funkcji wstawiania zakładki znajdował się w trybie ciągłego odtwarzania.

 

11.22.3.       Ustawianie końca zaznaczenia

Polecenie „Ustawienie końca zaznaczenia” 1-3-7 pozwala na określenie końca zaznaczenia dla najbliższej zakładki znajdującej się przed bieżącą pozycją kursora odtwarzania. Po wstawieniu zakładki przesuwamy się do miejsca w książce, w którym chcemy zakończyć zaznaczenie. Wciskamy wówczas 1-3-7, co powoduje ustawienie końca zaznaczenia. Tym samym zakładce zostaje przyporządkowane zaznaczenie. Każdej zakładce można przyporządkować tylko jeden zaznaczony fragment książki, który rozpoczyna się w miejscu wstawienia zakładki a kończy w miejscu wstawienia końca zaznaczenia.

 

11.22.4.       Ustawianie notki tekstowej

Polecenie „Ustawienie notki tekstowej” 2-4-5-6-7 (LEWY-w) pozwala na ustawienie notki tekstowej dla najbliższej zakładki znajdującej się przed bieżącą pozycją kursora odtwarzania. Po usłyszeniu komunikatu „Wpisz notkę dla zakładki” (lub „Wpisz notkę dla zaznaczenia”) wpisujemy krótką notatkę tekstową i naciskamy ENTER (7-8). Następnie IBAI wypowiada wprowadzoną notkę oraz kontynuuje odtwarzanie (jeśli polecenia użyliśmy w trakcie odtwarzania książki).

 

11.22.5.       Ustawianie notki głosowej

Polecenie „Ustawienie notki głosowej” 2-4-5-6-8 (PRAWY-w) pozwala na ustawienie notki głosowej dla najbliższej zakładki znajdującej się przed bieżącą pozycją kursora odtwarzania. Po usłyszeniu komunikatu „Nagraj notkę dla zakładki” (lub „Nagraj notkę dla zaznaczenia”) zakończonym krótkim sygnałem dźwiękowym wypowiadamy wiadomość (max 1 minuta). W trakcie nagrywania środkowy przycisk audio może być użyty dla wstrzymywania/wznawiania nagrywania. Aby zakończyć notkę głosową naciskamy dowolny klawisz. Powiązane z zakładkami nagrania zapisywane są w pod folderze „Zakładki”, który automatycznie tworzony jest w folderze z aktualnie odtwarzaną książką. Nagrane pliki łączone są z zakładkami.

 

11.22.6.       Edycja zakładki

Polecenie „Edycja zakładki” 1-5 pozwala na edycję najbliższej zakładki znajdującej się przed bieżącą pozycją kursora odtwarzania. Funkcja Ta pozwala na zmodyfikowanie lub wstawienie kolejno: etykiety, notki oraz nagrania. W pierwszym kroku słyszymy „Wpisz etykietę” lub „Zmodyfikuj etykietę”, w następnym słyszymy "Wpisz notkę” lub „Zmodyfikuj notkę”. Na koniec IBAI zapyta czy chcemy wstawić lub zmodyfikować nagranie dla zakładki.

 

11.22.7.       Usuwanie elementów zakładki

Elementy zakładek mogą być usuwane za pomocą polecenia „Usuwanie elementów zakładki” (usuwać możemy tylko elementy nie zamaskowane przez filtr zakładek). Gdy jesteśmy na poziomie odtwarzacza naciskając BACKSPACE (1-2-3-4-5-6-7) zostaniemy zapytani czy ma być usunięty pierwszy z elementów zakładki, która znajduje się przed bieżącą pozycją kursora. Po usunięciu lub rezygnacji z usunięcia tego elementu zostaniemy zapytani czy usuwać następny element. Usunięcie następuje po naciśnięciu „t (2-3-4-5)” - jeśli naciśniemy dowolny inny znak operacja zostanie anulowana.

 

11.22.8.       Usuwanie zakładki przed bieżącą pozycją

Polecenie „Usunięcie zakładki” DEL (1-4-5-7-8) pozwala na usunięcie zakładki znajdującej się przed bieżącą pozycją kursora odtwarzania. Jeśli zakładka zostaje odnaleziona, to IBAI pyta „Czy usunąć zakładkę” (lub „Czy usunąć zaznaczenie”) po potwierdzeniu „t (2-3-4-5)” IBAI usuwa ją i wypowiada komunikat „Usunięto zakładkę” (lub „Usunięto zaznaczenie”); w jeśli operacja usuwania nie powiodła się z powodu braku zakładki wypowiadany jest komunikat „Nie ma zakładki przed bieżącą pozycją”.

 

11.22.9.       Włączanie i wyłączanie sygnalizacji zakładek

Gdy czytamy książkę możemy włączyć lub wyłączyć sygnalizację zakładek. Służy do tego polecenie „Zmień sygnalizację zakładek” 1-3-5-6-8 (PRAWY-z). Przy włączonej sygnalizacji zakładek IBAI anonsuje zakładkę lub zaznaczenie za każdym razem, gdy podczas odtwarzania dociera do pozycji w książce, w której wstawiona jest zakładka lub zaznaczenie; także wówczas, gdy dociera do pozycji, gdzie ustawiony jest koniec zaznaczenia. Sygnalizacja zakładki lub zaznaczenia rozpoczyna się od krótkiego sygnału dźwiękowego (dla zakładki i końca zaznaczenia sygnał ten jest różny), po którym IBAI wypowiada etykietę zakładki oraz jej numer porządkowy. Aby odsłuchać pełnej informacji o ostatnio-zasygnalizowanej zakładce w tym informację o pozycji czasowej oraz notkę tekstową i głosową należy użyć polecenia „Odegranie zakładki” 1-3-5-6-7 (LEWY-z).

Sygnalizacja zakładek jest domyślnie wyłączona.

 

UWAGA: Przy włączonej sygnalizacji zakładek IBAI sygnalizuje zakładki także wówczas, gdy ich pozycje są omijane podczas przemieszczania się po tekście - tj. podczas używania poleceń nawigacji po: stronach, akapitach, zdaniach, słowach i znakach. Każda zakładka sygnalizowana jest osobno (w kolejności jej występowania w książce).

 

11.22.10.   Odczytywanie informacji o zakładce

Polecenie „Odegranie zakładki” 1-3-5-6-7 (LEWY-z) powoduje wypowiedzenie przez IBAI-a informacji o ostatnio zasygnalizowanej lub o ostatnio odnalezionej zakładce (tj. najbliższej zakładce względem bieżącej pozycji kursora odtwarzania). IBAI wypowiada: numer porządkowy zakładki i ilość wszystkich zakładek w książce, podaje informację o ewentualnym zaznaczeniu wraz z etykietą, pozycję (czasową) w książce, pozycję końca zaznaczenia. Na koniec odczytywana jest notka tekstowa i odgrywana notka głosowa. Wypowiadanie informacji o zakładce można przerwać (w dowolnej chwili) ODSTĘPEM (7-8) wówczas IBAI wróci do odtwarzania książki.

UWAGA: Podczas odtwarzania notki głosowej można nacisnąć klawisz 7 (LEWY) by powtórzyć nagraną notkę głosową lub nacisnąć klawisz 8 (PRAWY) by opuścić ją i kontynuować odtwarzanie książki.

 

11.22.11.   Nawigacja po zakładkach

Możliwe są dwa sposoby nawigowania po zakładkach. Pierwszy to odnajdywanie kolejnych zakładek w książce, a drugi to przeglądanie listy zakładek. Pierwszy z tych sposobów pozwala na przechodzenie do poprzedniej i następnej zakładki klawiszami skrótów a drugi to chodzenie po liście zakładek.

 

-  „Poprzednia zakładka”: 1-2-3 - rozpoczyna poszukiwanie poprzedniej zakładki wstecz względem bieżącej pozycji kursora odtwarzania; przy czym za poprzednią zakładkę uznaje się taką, która jest dalej niż 3 sekundy od bieżącej pozycji kursora odtwarzania; przy poszukiwaniu zakładki nie jest uwzględniana filtracja, natomiast uwzględniane są zaznaczone grupy tematyczne zakładek,

-  „Następna zakładka”: 4-5-6 - rozpoczyna poszukiwanie następnej zakładki w przód względem bieżącej pozycji kursora odtwarzania; przy poszukiwaniu zakładki nie jest uwzględniana filtracja, natomiast uwzględniane są zaznaczone grupy tematyczne zakładek.

 

Jeśli poprzednia lub następna zakładka zostaje znaleziona, to IBAI, po jej zasygnalizowaniu (tj. wypowiedzeniu jej etykiety wraz z numerem porządkowym), ustawia kursor odtwarzania na pozycję znalezionej zakładki – i od tego miejsca IBAI rozpoczyna odtwarzanie. Aby odsłuchać pełną informację o nowo znalezionej zakładce, należy skorzystać z polecenia „Odegranie zakładki” 1-3-5-6-7 (LEWY-z). Gdy poprzednia lub następna zakładka nie zostanie odnaleziona, IBAI wypowiada odpowiedni komunikat, pozostawiając bieżącą pozycję odtwarzania bez zmian.

Na poziomie odtwarzacza dostępne są również funkcje, które pozwalają nawigować tylko po zakładkach posiadających określone przez użytkownika elementy. I tak, możemy przeglądać zakładki, którym nadaliśmy etykiety, notki tekstowe, głosowe lub zaznaczenia omijając te, które nie są dla nas interesujące. Ustawienia takiego filtru przeprowadzamy na liście zakładek. Sposób zmiany tych ustawień jest opisany w dalszej części podręcznika. Rozdział „Filtr zakładek”.

 

-  „Poprzednia filtrowana zakładka”: 1-2-3-8 - rozpoczyna poszukiwanie poprzedniej zakładki, spełniającej warunki filtracji. Po odnalezieniu zakładki IBAI wypowiada powiązane z nią informacje zgodnie z ustawieniami filtru,

-  „Następna filtrowana zakładka”: 4-5-6-8 - rozpoczyna poszukiwanie następnej zakładki, spełniającej warunki filtracji. Po odnalezieniu zakładki IBAI wypowiada powiązane z nią informacje zgodnie z ustawieniem filtru.

 

W tym przypadku wszystkie zakładki, które nie posiadają informacji określonej filtrem, będą pomijane.

 

11.22.12.   Przeskok do zakładki o zadanym numerze porządkowym

Polecenie „Skok do zakładki” 1-2-7 (LEWY-b) pozwala na przeskok do zakładki o zadanym numerze porządkowym. Po wybraniu tej funkcji i wypowiedzeniu przez IBAI-a „Podaj numer porządkowy zakładki od 1 do x” (gdzie „x” to liczba wszystkich zakładek w książce) wpisujemy numer zakładki, do której chcemy się przenieść. Naciśnięcie ODSTĘPU (7-8) lub ENTER (1-5-7-8) spowoduje zatwierdzenie wprowadzonej liczby. IBAI zapamiętuje bieżącą pozycję kursora odtwarzania i ustawia nową pozycję kursora na zakładkę o podanym numerze porządkowym. Wprowadzony numer zakładki możemy też zatwierdzić środkowym przyciskiem audio - co spowoduje jednoczesne rozpoczęcie odtwarzania (jeśli odtwarzanie było wstrzymane). Jeśli podany numer porządkowy zakładki przekracza liczbę wszystkich zakładek w książce, to IBAI wypowiada „Błędna wartość”. Aby zrezygnować ze skoku do zakładki podczas wpisywania numeru należy nacisnąć ESC (1-3-5-6-7-8).

 

11.22.13.   Lista zakładek

Polecenie „Lista zakładek” 1-3-5-6 (z) pozwala na przejście do listy wszystkich ustawionych zakładek posortowanej na podstawie ich pozycji czasowej w książce. Po wejściu na listę zakładek (i wypowiedzeniu przez IBAI-a bieżącego typu filtrowania) możemy za pomocą klawiszy 7 (lewego) i 8 (prawego) przeglądać zawartość listy. Na początek listy przejdziemy naciskając 1-2-3-7-8 (ODSTĘP-l), a na jej koniec naciskając 4-5-6-7-8. Dla każdej zakładki IBAI wypowiada informacje ustawione w filtrze zakładek. Domyślnie jest to pełna informacja analogicznie jak dla polecenia „Odegranie zakładki”. Czyli usłyszymy numer porządkowy zakładki i ilość wszystkich zakładek w książce, jej etykietę, pozycję czasową w książce, pozycję czasową końca zaznaczenia oraz notkę tekstową i/lub głosową. Odstępem 7-8 możemy przerwać lub powtórzyć odgrywanie informacji o zakładce (zgodnie z filtracją ustawioną przez użytkownika). Po naciśnięciu środkowego przycisku audio IBAI odtwarza notkę tekstową i głosową dla wybranej zakładki.

Dla wybranej zakładki możemy także posłużyć się poleceniami:

-  „Ustawienie notki tekstowej”: 2-4-5-6-7  - dla ustawienia notki tekstowej,

-  „Ustawienie notki głosowej”: 2-4-5-6-8  - dla nagrania notki głosowej,

-  „Usunięcie zakładki”: 1-4-5-7-8  - dla usunięcia zakładki

-  „Edycja zakładki”: 1-5 - dla edycji poszczególnych elementów zakładki (etykiety, notki tekstowej, notki głosowej),

-  „Usuwanie elementów zakładki”: 1-2-3-4-5-6-7  – dla możliwości usunięcia wybranych elementów zakładki,

-  „Odegranie zakładki”: 1-3-5-6-7 - odegranie wszystkich informacji o wskazanej zakładce.

Można ograniczać wypowiadane informacje na liście tylko do etykiet, notek, nagrań albo zaznaczeń. W tym celu wykorzystujemy polecenie zmiany filtracji (za pomocą 1-3-5-6), które przełącza nas pomiędzy następującymi możliwościami: „Etykiety”, „Notki”, „Nagrania”, „Zaznaczenia”, „Bez filtrowania”.

Aby rozpocząć odtwarzanie książki od wybranej zakładki należy nacisnąć ENTER (1-5-7-8), z kolei aby wyjść z listy zakładek bez zmiany bieżącej pozycji kursora odtwarzania naciskamy ESC (1-3-5-6-7-8).

 

11.23.13.1    Filtr zakładek

Podczas zaawansowanego korzystania z zakładek, gdy mamy ich dużo i wykorzystujemy do zaznaczania różnych informacji w tekście, nieoceniony jest filtr zakładek, który umożliwi przeglądanie tylko tych zakładek na liście, które nas w danej chwili interesują. Będąc na liście zakładek, gdy naciśniemy 6-7, to przejdziemy do ustawień listy. Po poszczególnych elementach tych ustawień przemieszczamy się klawiszami 7 (LEWY) lub 8 (PRAWY), a zmiany danej opcji dokonujemy naciskając ODSTĘP (7-8). Możemy włączać lub wyłączać typy poszczególnych informacji, które będą wypowiadane podczas chodzenia po liście zakładek. I tak, możemy włączać i wyłączać wypowiadanie:

a.       Etykiet.

b.       Numerów porządkowych.

c.        Pozycji czasowych.

d.       Notek.

e.        Nagrań.

f.        Zaznaczeń.

Po dokonaniu ustawień zamykamy ustawienia listy naciskając ponownie 6-7  lub ESC (1-3-5-6-7-8).

 

11.23.13.2    Ciągłe i cykliczne odtwarzanie zakładek

Wskazane filtrem elementy zakładek mogą być odtwarzane jednokrotnie lub cyklicznie. Posługując się odpowiednimi klawiszami skrótów możemy odczytywać informacje zakładek od początku listy lub od miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy.

Mamy do dyspozycji następujące możliwości:

-  „Odtwarzanie wszystkich”: 2-3-6-7-8 - odtwarzanie wybranych elementów wszystkich zakładek (od pierwszej do ostatniej na liście),

-  „Cykliczne odtwarzanie wszystkich”: 2-3-6 - cykliczne odtwarzanie wybranych elementów wszystkich zakładek (od pierwszej do ostatniej na liście),

-  „Odtwarzanie od bieżącej”: 3-6-7-8 - odtwarzanie wybranych elementów od bieżącej do ostatniej zakładki na liście,

-  „Cykliczne odtwarzanie od bieżącej”: 3-6 – cykliczne odtwarzanie wybranych elementów od bieżącej do ostatniej zakładki na liście,

-  „Cykliczne odtwarzanie bieżącej”: 1-4 – cykliczne odtwarzanie wybranych elementów bieżącej zakładki.

11.22.14.   Grupy tematyczne zakładek

Polecenie „Dodanie nowej grupy tematycznej zakładek” 1-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-n) pozwala na dodanie nowej grupy tematycznej zakładki. Po wywołaniu polecenia IBAI wypowiada komunikat „Wpisz nazwę nowej grupy tematycznej zakładek” wpisujemy krótką nazwę i naciskamy ENTER (1-5-7-8), aby ją zakończyć. Dodanie nowej grupy tematycznej IBAI potwierdza komunikatem „Dodano grupę tematyczną”. IBAI następnie kontynuuje odtwarzanie, gdy przed wywołaniem funkcji wstawiania zakładki znajdował się w trybie ciągłego odtwarzania. Gdy grupa tematyczna o podanej nazwie już istnieje, to IBAI wypowiada „Nie można dodać nowej grupy tematycznej o podanej nazwie”.

 

11.22.15.   Lista grup tematycznych zakładek

Polecenie „Lista grup tematycznych zakładek” 1-3-4 pozwala na przejście do listy utworzonych grup tematycznych. Początkowo nie ma na niej żadnych elementów, ale możemy utworzyć nową listę odtwarzania naciskając 1-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-n). Oprócz standardowych poleceń do nawigacji po listach (typu „lewy”, „prawy”) do dyspozycji mamy następujące polecenia:

2-3-6-7-8                                                           wypowiedzenie wszystkich utworzonych nazw grup tematycznych zakładek.

1-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-n)                                dodanie nowej grupy tematycznej zakładek.

1-5                                                                      zmodyfikowanie nazwy bieżącej grupy tematycznej zakładek.

1-2-3-4-5-6-7 lub 1-4-5-7-8 (DEL)               usunięcie bieżącej grupy tematycznej zakładek.

ODSTĘP 7-8                                                     przejście do zawartości bieżącej grupy tematycznej zakładek.

ESCape 1-3-5-6-7-8 (ESC)                            wyjście z listy grup tematycznych zakładek.

 

IBAI pozwala na wygodne dodawanie zakładek do tworzonych grup tematycznych. W tym celu, po jej wybraniu z listy, naciskamy ODSTĘP (7-8). IBAI przenosi nas wówczas do listy zakładek przypisanych do danej grupy. Dla nowo utworzonej grupy tematycznej lista ta jest początkowo pusta. Możemy wówczas użyć kombinacji klawiszy 1-3-4 (m) w celu przejścia do pełnej listy zakładek, polecenie to na przemian przenosi nas pomiędzy pełną listą zakładek a listą zakładek przypisanych do danej grupy tematycznej. Na pełnej liście zakładek poszczególne jej pozycje dodajemy do zadanej grupy tematycznej za pomocą 2-3-7-8. Dla każdej zakładki, która została przypisana do określonej grupy, słyszymy komunikat „Dodane”. Dla usuwania zakładek z grupy tematycznej posługujemy się tą samą kombinacją 2-3-7-8.

 

Aby na bieżąco uzyskać podstawową informację na temat danej funkcji odtwarzacza można skorzystać z pomocy – dostępnej za pomocą kombinacji klawiszy 3-4-7-8.

Po przejściu do listy tematycznej możemy odsłuchiwać zawarte w niej zakładki zgodnie z ustawieniami filtru pojedynczo lub cyklicznie.

 

2-3-6-7-8 - wypowiedzenie wszystkich zakładek listy tematycznej (od pierwszej do ostatniej).

2-3-6 - cykliczne wypowiadanie wszystkich zakładek (począwszy od pierwszej do ostatniej).

3-6-7-8 - wypowiedzenie zakładek (począwszy od bieżącej do ostatniej).

3-6 - cykliczne wypowiadanie zakładek (począwszy od bieżącej) do ostatniej.

1-4 - cykliczne wypowiadanie bieżącej zakładki.

 

Dodatkowo możemy wykorzystać:

1-5-7-8 (ENTER) - przejście do miejsca wskazywanego przez wybraną zakładkę.

1-3-5-6-7-8 (ESC) - wyjście z listy grup tematycznych zakładek.

 

12.  Narzędzia

Aby uprościć korzystanie z poziomu zadań IBAI-a, wprowadzono sekcję „Narzędzia”, w której znaleźć można wszystkie programy wspomagające czynności życia codziennego. Sprawiają one, iż IBAI staje się podręcznym urządzeniem o wielu zastosowaniach. W Menu narzędzia znajdziemy:

tester kolorów, dyktafon, minutnik, stoper, czasomierz, kalkulator, wydarzenia, format dysku zewnętrznego, czujnik oświetlenia, metronom.

 

12.1.   Tester kolorów

Po naciśnięciu klawiszy 1-3 (k) na poziomie zadań uruchomimy tester kolorów, za pomocą, którego mamy możliwość sprawdzenia w jakim kolorze jest dany przedmiot. Po wybraniu testera kolorów, należy IBAI-a przyłożyć do powierzchni, której kolor ma być określony i nacisnąć dowolny klawisz (z wyjątkiem przycisku 5, funkcja omówiona poniżej). Czujnik kolorów znajduje się w prawym górnym rogu od spodu urządzenia. Po naciśnięciu klawisza IBAI wypowie w jakim kolorze jest przedmiot.

Po otwarciu menu testera kolorów klawiszami 6-7 zyskujemy dostęp do rozwiniętych funkcji testera. Oto ich lista i omówienie:

-        Dodaj kolor

Nazwy kolorów to ogromna dziedzina. Pomysły na nazwy są bardzo różne i często przypominają bardziej poezję, niż określenie barwy. Przykład: piasek pustyni o zachodzie słońca. IBAI umożliwia tworzenie własnych nazw kolorów. Można to wykorzystać np. nazywając kolor teczki z dokumentami zgodnie z jej zawartością, np.: ciemnożółtą teczkę możemy nazwać „faktury”.

Aby dodać nazwę koloru, przyłóżmy czujnik testera do wybranej powierzchni i naciśnijmy INSERT (2-4-7-8) lub klawisz 5. Usłyszymy komunikat „Kolor wzorcowy”.

Teraz naciśnijmy dowolny przycisk. Usłyszymy komunikat:

Podaj proszę nazwę koloru”.

Wpisujemy naszą nazwę i zatwierdzamy ENTEREM (1-5-7-8).

-        Porównaj kolory

Możemy potrzebować odnaleźć rzecz, o identycznym kolorze jak ta, trzymana w ręku. Wówczas w testerze kolorów naciskamy  1-4 (c) i usłyszymy: „Kolor wzorcowy”, przykładamy czujnik światła do trzymanej rzeczy i naciskamy dowolny klawisz. Teraz usłyszymy komunikat „Kolor porównywany”. Przyłóżmy czujnik testera do porównywanej powierzchni i naciśnijmy dowolny przycisk. IBAI dokona pomiaru. Jeśli oglądana rzecz ma barwę różną od wzorcowej, usłyszymy komunikat: „Kolor inny niż wzorcowy”. Jeśli zaś barwa będzie identyczna z tą wczytaną jako wzorzec, IBAI radośnie zagra „tada” informując nas o tym fakcie.

-        Lista kolorów

Naciskając 1-2-3 (l) otworzymy listę kolorów, które dodaliśmy skrótem ODSTĘP-i. Każdy kolor możemy usunąć kombinacją DEL (1-4-5-7-8) lub tylko przeglądać przyciskami 7 lub 8.

Z każdej funkcji testera kolorów, a także z samego testera kolorów wychodzimy używając ESC (1-3-5-6-7-8).

 

12.2.   Dyktafon

IBAI wyposażony jest w dyktafon, który dostępny jest z każdego miejsca. Oznacza to, że bez względu na to, czy obecnie czytamy książkę, sprawdzamy kolor, czy może jesteśmy połączeni z Iphon-em i piszemy maila, naciśnięcie i przytrzymanie ponad 2 sekundy środkowego przycisku audio i naciśnięcie dowolnego znaku, włączy nagrywanie.

Wszystkie nagrania dyktafonu zapisywane są na największym dostępnym nośniku (zwykle jest to karta SD) w folderze nagrania.

Rozpoczęcie nagrywania zostanie zasygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym.

IBAI umożliwia wybór folderu, w którym nagranie zostanie zapisane. Jeśli w folderze nagrania utworzymy folder „Telefony”, to możemy po naciśnięciu i przytrzymaniu środkowego przycisku audio nacisnąć literę „t (2-3-4-5)”, wówczas nagranie zostanie zapisane w folderze „telefony.

Oto spis i omówienie funkcji dyktafonu:

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ŚRODKOWEGO AUDIO - wejście w tryb dyktafonu.

W trybie dyktafonu naciśnięcie 7 (LEWY) poda maksymalny czas nagrania.

Każdy inny klawisz rozpocznie nagrywanie. Jeśli to będzie pierwsza litera nazwy wcześniej utworzonego folderu, nagranie automatycznie zostanie zapisane w tym folderze.

Podczas nagrywania 7 (LEWY) przerywa nagrywanie i powoduje wypowiedzenie ścieżki do utworzonego nagrania.

Klawisz 8 lub przycisk ŚRODKOWY AUDIO wstrzymują nagrywanie (pauza). Ponowne naciśnięcie wznawia nagrywanie.

ODSTĘP (7-8) przerywa nagrywanie i rozpoczyna odtwarzanie wykonanego nagrania.

Przytrzymany przycisk 1 blokuje górną klawiaturę. Odblokowanie nastąpi po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku 1.

 

12.2.1.  Edycja plików dźwiękowych

Może się przydarzyć, że potrzebujemy skrócić dokonane przy pomocy IBAI-a nagranie lub usunąć z niego niepotrzebne fragmenty.

 

Aby edytować dowolny plik z rozszerzeniem .WAV należy odnaleźć go w Menadżerze plików i nacisnąć ODSTĘP (7-8), wtedy będziemy mogli:

-   Zaznaczyć fragment nagrania - (początek 2 3 7 8, koniec 4 5 7 8);

-   Odsłuchać zaznaczony fragment nagrania - ODSTĘP-m (1-3-4-7-8);

-   Odtwarzać w pętli zaznaczony fragment nagrania - M (1-3-4-7);

-   Usunąć zaznaczony fragment nagrania - (ODSTĘP-x 1 3 4 6 7 8);

-   Wkleić zaznaczony fragment nagrania w inne miejsce tego nagrania - (ODSTĘP-v 1 2 3 6 7 8);

-   Cofnąć dokonane zmiany - prawy-z (1-3-5-6-8);

-   Zapisać dokonane zmiany - ODSTĘP-s (2-3-4-7-8).

 

Jeśli wykonaliśmy żądane zmiany i chcemy zakończyć pracę z plikiem, należy nacisnąć kombinację „ODSTĘP-z” (1-3-5-6-7-8). Zostaniemy zapytani, „Czy zapisać dźwięk?” Jeśli naciśniemy literę „t (2-3-4-5)”, usłyszymy kolejne pytanie: „Czy zmienić folder?” W ten sposób możemy zapisać plik po zmianach w zupełnie innym miejscu, pozostawiając plik wzorcowy bez żadnych zmian.

 

Jeśli tu naciśniemy dowolny przycisk, usłyszymy ostatnie już pytanie: „Podaj proszę nową nazwę pliku”.

Jeśli naciśniemy „ENTER (ODSTĘP-e, 1-5-7-8)”, wzorcowy plik zostanie zamazany i pozostanie wersja po zmianach. Jeśli jednak zechcemy zachować plik wzorcowy, możemy w tym miejscu podać nową nazwę zmienionego pliku.

 

12.3.   Minutnik

Jedną z bardziej użytecznych funkcji IBAI-a jest minutnik. Po naciśnięciu w dowolnym miejscu klawiszy 1-3-4-8 (PRAWY-m) zostaniemy poproszeni o podanie dwóch cyfr minut. Można wpisać liczbę od 01 (1 minuta) do 99 minut. Prawidłowe wpisanie czasu spowoduje wygłoszenie komunikatu: „Minutnik uruchomiony, xx minut)”. A następnie IBAI wróci do miejsca, w którym uruchomiliśmy minutnik. Czas odliczany jest w tle.

Jeśli chcemy sprawdzić ile czasu pozostało, lub chcemy przerwać działanie minutnika, ponownie naciskamy kombinację 1-3-4-8. Usłyszymy komunikat „Pozostało xx minut i xx sekund. Czy przerwać odliczanie?”

Naciśnięcie brajlowskiej litery „t (2-3-4-5)” przerwie odliczanie, zaś naciśnięcie dowolnego, innego przycisku spowoduje powrót do wykonywanej funkcji, a odliczanie czasu będzie kontynuowane.

Zakończenie odliczania zostanie zasygnalizowane wyraźnym dźwiękiem. Aby go wyłączyć, należy nacisnąć tę samą kombinację, czyli 1-3-4-8. IBAI wypowie komunikat: „Minutnik zatrzymany”.

 

12.4.   Stoper

Aby przejść do funkcji stopera należy nacisnąć na poziomie zadań klawisz skrótu 2-3-4 (s) lub uruchomić tę funkcję z menu narzędzia. Gdy stoper jest uruchomiony klawisz PRAWY 8 uruchamia i zatrzymuje stoper. Po zatrzymaniu IBAI wypowie wartość zmierzonego czasu.

Klawisz LEWY, 7, włącza mierzenie czasu jednego okrążenia. Skrót 1-4 (c) zeruje stoper. Odczytanie stanu stopera bez jego zatrzymania następuje po naciśnięciu ODSTĘPU (7-8). Gdy jesteśmy w jakimkolwiek innym miejscu, a chcemy skorzystać ze stopera, naciskamy 3-4-8 i uruchamiamy stoper z wyzerowaniem. Jego stan w każdym miejscu możemy odczytać naciskając 3-8. Aby go zatrzymać naciskamy 3-4-8 ponownie.

 

12.5.   Czasomierz

Czasomierz to aplikacja umożliwiająca Zarządzanie kilkoma zdarzeniami, które trwają różną długość czasu. Przykładem może tu być trening rowerowy, polegający na 5-minutowej, aktywnej jeździe, a następne 3 minuty jedziemy spokojnie. Mamy wykonać 5 takich serii.  Aplikacja Czasomierz odmierzy wszystkie czasy, poinformuje sygnałem o zakończeniu każdej części, a jeśli zechcemy, wypowie komunikaty na początku i końcu każdej z nich. Np. przypomni, że teraz jedziemy tak szybko, jak to jest możliwe. Czasomierz może poinformować, że ustawiony wcześniej czas przeminął i przejść do kolejnego etapu lub odtworzyć sygnał, który przerwie dopiero naciśnięcie dowolnego klawisza IBAI-a. Zapis naszego przykładowego treningu będziemy nazywać "Zadaniem", natomiast każdy fragment czasu nazwiemy etapem. Zatem trening rowerowy to zadanie, złożone z 2 etapów, które będą powtórzone 5 razy.

 

Aby użyć aplikacji Czasomierz na karcie SD musi być założony folder "Czasomierz", w którym program zapisuje pliki z poszczególnymi zadaniami. Takimi plikami można się swobodnie wymieniać.

 

Czasomierz uruchamiamy naciskając 1-4-8 lub odszukajmy go w podmenu "Narzędzia". Po otwarciu "Czasomierza" znajdujemy się na liście zadań. Przy pierwszym uruchomieniu zostaniemy zapytani: "Czy dodać zadanie?". Jeśli naciśniemy 't' (2-3-4-5) rozpoczniemy tworzenie zadania.

 

1.       Podaj nazwę zadania. - trening rowerowy

2.       Podaj krótki opis zadania. - 5 serii jazdy naprzemian szybkiej i wolnej.

3.       Podaj komunikat początkowy etapu. - "Jedź tak szybko, jak to jest możliwe".

4.       Teraz ustawimy czas trwania pierwszego etapu. Program zapyta nas, podobnie jak ma to miejsce przy ustawianiu zegarka systemowego, o liczbę godzin, minut i sekund. Jeśli nasz etap trwa 5 minut, to w polu "liczba godzin" naciśniemy Enter, w polu "Liczba minut" wpiszemy 05, a w polu "Liczba sekund" także naciśniemy Enter.

5.       "Czy sygnał ma być ciągły?" - W tym miejscu decydujemy, czy program odtworzy dźwięk i rozpocznie kolejny etap, czy uruchomi dzwonek i poczeka, aż użytkownik naciśnie dowolny klawisz. Jeśli naciśniemy brajlowską literę 't' (2-3-4-5), program zapyta nas o komunikat końcowy etapu. Jeśli naciśniemy dowolny klawisz program zapyta nas tylko o liczbę powtórzeń obecnego etapu. W naszym przykładzie nie potrzebujemy sygnału ciągłego, więc naciśnijmy dowolny klawisz.

6.       Liczba powtórzeń 1 - Tu możemy podać liczbę powtórzeń etapu w zakresie od 1 do 9.

7.       "Czy dodać kolejny etap?" - W tym miejscu decydujemy, czy to etap końcowy, czy dokładamy kolejny. Naciskamy 't' (2-3-4-5) i powtarzamy czynności od 3 do 7. Wprowadzając tym razem komunikat początkowy "Jazda wolna".

8.       Po wpisaniu parametrów etapu drugiego w kroku 7 wciskamy  dowolny klawisz. Program zapyta nas o liczbę powtórzeń całego zadania. Po podaniu liczby z zakresu od 1 do 9 ( naszym przykładzie 5),  powrócimy na listę zadań, a tworzone zadanie zostanie zapisane.

 

Po liście zadań poruszamy się dokładnie tak jak w "Menedżerze plików" podstawowe klawisze skrótów to:

7/8 - wybór zadania.

1-2-3-7- 8 - skok na początek listy zadań

4-5-6-7-8  - skok na koniec listy zadań

Po wskazaniu zadania możemy:

Uruchomić zadanie - ODSTĘP (7-8)

Dodać nowe zadanie - INSERT (2-4-7-8)

Edytować zadanie - ENTER (1-5-7-8)

Usunąć zadanie - DEL (1-4-5-7-8)

 

Wyjście lub przerwanie zadania - ESC (1-3-5-6-7-8)

 

Podczas odmierzania czasu poszczególnych etapów, naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje wypowiedzenie informacji, ile pozostało do końca etapu. Środkowy-audio przerywa odliczanie i przechodzi do następnego etapu lub powtórzenia, Odstęp wstrzymuje odliczanie a klawisz ESC zamyka program.

 

Edycja utworzonego zadania.

Gdy po wskazaniu zadania na liście naciśniemy ENTER to przejdziemy do jego edycji.

Strzałkami góra/dół (2-7 i 5-8) przechodzimy pomiędzy etapami. Jeśli chcemy skasować dany etap naciskamy DEL (1-4-5-7-8), jeśli chcemy dodać na końcu nowy etap wciskamy INSERT (2-4-7-8). Jeśli chcemy zmienić dowolny element zadania wciskamy 'e' (1-5).

Jeśli chcemy zmienić liczbę powtórzeń całego zadania, naciskamy literę 'p' (1-2-3-4).

 

Odtwarzanie istniejącego zadania.

Po uruchomieniu spacją zadania: Odczytany zostanie opis zadania. Po naciśnięciu dowolnego klawisza usłyszymy komunikat rozpoczynający pierwszy etap i rozpocznie się odmierzanie czasu. Gdy czas zostanie odmierzony w zależności od wybranej opcji usłyszymy krótki sygnał i komunikat rozpoczynający kolejny etap (jeśli został dodany), lub sygnał ciągły. Przerwanie sygnału ciągłego nastąpi po wciśnięciu dowolnego klawisza. Po przerwaniu sygnału ciągłego IBAI wypowie komunikat kończący etap lub powtórzy zadanie jeśli ma być ono powtarzane. Jeśli wciśnięty był odstęp to po komunikacie kończącym etap usłyszymy komunikat rozpoczynający kolejny etap i uruchomione zostanie odmierzanie czasu z nim związanego, w przeciwny wypadku IBAI będzie czekał na kolejne wciśnięcie klawisza. Dowolny klawisz oprócz odstępu i klawisza ESC wypowie ponownie komunikat kończący etap. Odstęp uruchomi kolejny etap lub powtórzy etap (jeśli liczba powtórzeń jest większa niż 1) a ESC zakończy program.

 

12.6.   Kalkulator

IBAI wyposażony jest w bardzo zaawansowany kalkulator z edytorem wyrażeń matematycznych niespotykany w innych notesach brajlowskich. Pozwala on na przeprowadzanie prostych oraz bardzo skomplikowanych obliczeń z dużą dokładnością. Możemy korzystać z kalkulatora jako z odrębnej funkcji lub wykorzystać go podczas edycji tekstu. W wyrażeniu matematycznym możemy używać zmiennych, nawiasów i wiele funkcji. Jeśli edycję wyrażenia matematycznego przeprowadzimy w edytorze tekstów to możemy ją modyfikować przed ponownym obliczeniem lub zapisać. Jest to szczególnie przydatne wtedy, gdy wyrażenie to jest rozbudowane i służy do obliczania zmiennych wartości.

Obliczane wyrażenia matematyczne wprowadzamy w naturalny sposób - używając znaków działań, nawiasów, funkcji i zmiennych. Cyfry wpisujemy korzystając z brajla 8-punktowego.

 

Żeby przeprowadzić obliczenia w kalkulatorze, z poziomu zadań należy nacisnąć 'c' (1-4) usłyszymy  wówczas komunikat „Kalkulator”. Wprowadzamy dowolne wyrażenie matematyczne (które może składać się z liczb, zmiennych, znaków działań, funkcji). Aby odczytać wynik naciskamy znak równości (2-3-5-6). Po usłyszeniu wyniku albo wprowadzamy nowe wyrażenie matematyczne do obliczenia, albo wychodzimy z kalkulatora naciskając ESC (1-3-5-6-7-8).

Wykonajmy następujące ćwiczenie. Po wejściu do kalkulatora literą 'c' (1-4) naciśnijmy najpierw cyfrę 2 (1-2-8), potem znak działania '+' (2-3-5), następnie cyfrę 3 (1-4-8) i wreszcie znak równości (2-3-5-6). IBAI obliczy nasze wyrażenie 2+3= i wypowie „Równa się pięć”.

Należy zaznaczyć, że IBAI przy obliczaniu wyrażeń zachowuje priorytet operatorów działań. Przykładowo, jeśli wprowadzimy:

2+3*4=

to IBAI najpierw obliczy „3*4” i doda „2” oraz wypowie „równa się 14”.

IBAI pozwala na wprowadzanie liczb dziesiętnych z użyciem znaku kropki „.” lub przecinka „,” dla oznaczania przecinka dziesiętnego.

 

IBAI przeprowadza obliczenia w sposób bardzo dokładny, choć przy podawaniu wyników obliczeń wprowadzono pewne uproszczenia. Podawanie wyniku ograniczono do dziesięciu cyfr po przecinku i piętnastu przed przecinkiem. W przypadku, gdy liczba ma więcej niż piętnaście cyfr przed przecinkiem, to najpierw usłyszymy wartość odpowiadającą pierwszym piętnastu cyfrom, a następnie komunikat „Razy dziesięć do potęgi n”, gdzie „n” to ilość pozostałych cyfr.

Jedną z unikalnych funkcji kalkulator IBAI-a jest operacja na zmiennych. Jest to szczególnie przydatne wtedy gdy jedna wartość występuje wielokrotnie w wyrażeniu lub chcemy przeprowadzić to samo obliczenie dla wielu różnych wartość jednej zmiennej. Jeśli w wyrażeniu stosujemy zmienne a nie określiliśmy ich wartości, to przed podaniem wyniku IBAI zapyta o wartość dla każdej ze zmiennych, dla których nie zna wartości - wypowiadając „Wprowadź wartość zmiennej x”, gdzie x to nazwa zmiennej. Jeśli przykładowo chcemy obliczyć następujące wyrażenie:

x-4=

to w tym celu najpierw naciskamy literę „x”, potem znak działania '-' (3-6), następnie cyfrę '4' (1-4-5-8) i znak równości. IBAI wtedy wypowie „Wprowadź wartość zmiennej x”. Wprowadzamy wówczas liczbę, która będzie podstawiona za zmienną 'x', np: '3' (1-4-8), po czym znowu znak równości. Usłyszymy wówczas „minus jeden” - co odpowiada obliczonemu wynikowi.

 

Nie ma żadnych ograniczeń na ilość zmiennych we wprowadzanych wyrażeniach. Należy pamiętać, że nazwa każdej zmiennej musi składać się z małych i/lub wielkich liter i może być kilkuznakowa. Wielkości znaków mają znaczenie.

 

Wartości zmiennych możemy określać jeszcze przed wprowadzeniem właściwego wyrażenia do obliczenia. Robimy to w ten sposób, że najpierw wpisujemy nazwę zmiennej, znak równości, a następnie odpowiadającą jej wartość. IBAI automatycznie rozpozna, że określamy zmienną i pozwoli nam na dalsze wpisywanie wyrażenia. Odnosząc się do poprzedniego przykładu, możemy wpisać:

x=3         v=4         x+v=

Sposób ten pozwala nam także na przypisywanie całych wyrażeń do zmiennych, nie tylko konkretnych liczb. Przykładowo możemy wpisać:

x=1+2    x-4=

Powyższe przykłady pokazują, że IBAI automatycznie rozpoznaje sposób użycia wprowadzanego znaku równości. W przypadku, gdy najpierw piszemy nazwę zmiennej, po której naciskamy znak równości, to IBAI oczekuje na wprowadzenie liczby (bądź odpowiadającego jej wyrażenia matematycznego). W przykładzie w ten sposób zdefiniowana została zmienna. Z kolei, gdy wprowadzamy wyrażenie, dla którego chcemy usłyszeć wynik (i które nie jest przypisywane do zmiennej), to naciśnięcie znaku równości powoduje obliczenie wszystkich, wprowadzonych wyrażeń i podanie dla nich wyników. W powyższym przykładzie naciśnięcie ostatniego znaku równości spowoduje obliczenie wartości zmiennej „x” oraz wypowiedzenie wyniku dla wyrażenia x-4.

W przypadku, gdy przypisujemy do zmiennych skomplikowane wyrażenia, to możemy użyć znaku średnika (klawisze 2-3) do oddzielania od siebie poszczególnych wyrażeń.

Przykładowo możemy wprowadzić: x=3; y=3+4*5; (2+4)*x+y=

 

Dla uproszczenia możemy pomijać oddzielające znaki średnika - w przypadku, gdy przypisujemy wartości do zmiennych. Możemy przykładowo wpisać:

x = 3 + y y= 4; x^y-1=

W powyższym przykładzie pokazane jest także, że IBAI ignoruje dodatkowe, zbędne odstępy.

 

Kalkulator pozwala na przeprowadzanie wielu obliczeń jednocześnie. Jeśli przykładowo wpiszemy:

3+5*2; 2^3-6=

to IBAI wypowie kolejno wyniki dla „3+5*2” oraz „2^3-6” (poprzedzając każdy z wyników komunikatem „równa się”). Ta funkcja kalkulatora IBAI-a szczególnie przydatna może być, gdy stosujemy zmienne.

 

W przykładzie: x=3; y=4; x+y; x-y=

zmienne x i y definiujemy jednokrotnie, a następnie stosujemy w dwóch, kolejnych wyrażeniach.

 

Ważną funkcją kalkulatora jest zapamiętywanie ostatniego wyrażenia, który może być użyty do następnych obliczeń. Działa to w ten sposób, że ostatnie wyrażenie umieszczane jest na początku kolejnego, wprowadzanego wyrażenia. Jeśli nie chcemy go użyć w kolejnych obliczeniach, to albo kasujemy je znak po znaku klawiszem DEL (1-4-5-7-8), albo klawiszem skrótu „wyczyść” (1-3-4-5-6-7-8). Jeśli chcemy ponownie obliczyć wprowadzone już wyrażenie w celu usłyszenia wyniku lub obliczenia dla nowych wartości nie ustalonych w wyrażeniu zmiennych to naciskamy znak równości (2-3-5-6).

 

Przy wprowadzaniu wyrażeń matematycznych posługujemy się klawiszami skrótu analogicznymi do tych, które używane są w edytorze. Możemy więc przemieszczać się po wpisanym tekście (odpowiadającym wyrażeniu/wyrażeniach do obliczenia) w lewo i prawo na trzy sposoby: znakami, słowami (częściach wyrażenia porozdzielanymi znakami odstępu), także wyrażeniami. Możemy także dowolnie modyfikować wprowadzony tekst.

 

UWAGA: Jeśli przy wprowadzaniu wyrażenia matematycznego przesuniemy kursor do wcześniejszych znaków (nie będzie on znajdował się na końcu), to wówczas aby obliczyć to wyrażenie musimy użyć ENTER (1-5-7-8). Znak równości działa wyłącznie wówczas, gdy kursor umieścimy na samym końcu wprowadzonego wyrażenia.

 

W kalkulatorze dostępne są następujące klawisze skrótów:

-   Obliczenie wprowadzonych wyrażeń: '='  (2-3-5-6) lub ENTER (1-5-7-8),

-   Kasowanie bieżącego znaku: DEL (1-4-5-7-8),

-   Kasowanie poprzedniego znaku: klawisze BCKSP (1-2-3-4-5-7),

-   Skasowanie wpisanych wyrażeń - funkcja „wyczyść” (1-3-4-5-6-7-8),

-   Poprzedni znak: 7,

-   Następny znak: 8,

-   Słowo do tyłu: 1-7-8,

-   Słowo do przodu: 4-7-8,

-   Odczytanie bieżącego słowa: 1-4-7-8,

-   Wyrażenie do tyłu: 2-7-8,

-   Wyrażenie do przodu: 5-7-8,

-   Odczytanie bieżącego wyrażenia: 2-5-7-8,

-   Przejście na początek wprowadzonych wyrażeń: 1-2-3-8,

-   Przejście na koniec wprowadzonych wyrażeń: 4-5-6-8,

-   Odczytanie od kursora do końca: 3-6-7-8,

-   Odczytanie wszystkiego: 2-3-6-7-8,

-   Przełączanie stopnie/radiany: 1-2-3-5-8.

 

Dodatkowo dostępne są klawisze skrótu dla zmiany parametrów mowy, przełącznik wypowiadania dużych liter 1-2-4-5-6-8 i przełącznik włączania/wyłączania brajla 6 punktowego 1-2-4-5-6-7.

 

Poniżej wymienione są wszystkie operatory działań i funkcje dostępne w kalkulatorze oraz pokazany jest sposób ich zapisu wraz z przykładami.

 

Znaki podstawowych działań

-  Dzielenie: '/' (2-5-6),

-  Mnożenie: '*' (3-5),

-  Dodawanie: '+' (2-3-5),

-  Odejmowanie: '-' (3-6).

Przykłady: 3/6; 2*5; 3,2+5,3; 10-4.6.

 

UWAGA: Znaki dodawania i odejmowania mogą także występować tuż przed liczbą, stałą, zmienną, funkcją lub nawiasem dla oznaczania znaków ujemnych lub  dodatnich; np: -1+3; -1*-3; -x/-PI.

 

Nawiasy

Można stosować trzy rodzaje nawiasów dla zapisu wyrażeń złożonych lub określania kolejności obliczeń: zwykły, kwadratowy i klamrowy. Ważne jest, aby stosować zawsze ten sam rodzaj nawiasu otwierającego i zamykającego.

Przykłady: (3+4); [x-3]; {2+8}

 

Potęgowanie i pierwiastkowanie

-  Potęgowanie:                                  '^' (2-3-4-6-8),

-  Pierwiastek kwadratowy:             sort (argument),

-  Pierwiastek dowolnego stopnia: sqn (stopień, argument).

Przykłady: 3^2; sqrt(3+x); sqn(3, 4+x)

 

UWAGA: Jeśli podstawa potęgi =0 oraz eksponent<0, to IBAI wypowiada „Plus nieskończoność”,  jeżeli argumentem pierwiastka jest liczba ujemna, to IBAI wypowiada „Wartość nieokreślona”. Należy zwrócić na dodatkowy odstęp występujący po przecinku oddzielającym stopień od argumentu.

 

Funkcje trygonometryczne

-  Sinus:                                sin (argument),

-  Cosinus:                           cos (argument),

-  Tangens:                          tg (argument),

-  Cotangens:                      ctg (argument),

-  Arkus sinus:                     asin (argument),

-  Arkus cosinus:                 acos (argument),

-  Arkus tangens:                atg (argument).

 

UWAGA: Powyższe funkcje sin, cos, tg, ctg przyjmują jako argument wartości w radianach (gdy przełącznik stopnie/radiany ustawiony jest na „radiany”) lub wartości w stopniach (gdy przełącznik ustawiony jest na „stopnie”). Klawiszem skrótu 1-2-3-5-8 zmieniamy ustawienie przełącznika stopnie/radiany. Dla funkcji asin argument musi być wartością z przedziału [-1,1]; dla wartości z poza tego przedziału IBAI wypowiada „Wartość nieokreślona”. Funkcja zwraca wartość z przedziału [-PI/2,PI/2] (gdy przełącznik stopnie/radiany ustawiony jest na „radiany") lub z przedziału [-90,90] (gdy przełącznik ustawiony jest na „stopnie”). Dla funkcji acos argument musi być wartością z przedziału [-1,1]; dla wartości z poza tego przedziału IBAI wypowiada „Wartość nieokreślona”. Funkcja zwraca wartość z przedziału [0,PI] (gdy przełącznik stopnie/radiany ustawiony jest na „radiany”) lub z przedziału [0,180] (gdy przełącznik ustawiony jest na „stopnie”). Funkcja atg zwraca wartość z przedziału (-PI/2, PI/2) (gdy przełącznik stopnie/radiany ustawiony jest na „radiany”) lub z przedziału (-90, 90) (gdy przełącznik ustawiony jest na „stopnie”).

 

Funkcje hiperboliczne:

-  Sinus hiperboliczny:                      sinh (argument),

-  Cosinus hiperboliczny:                  cosh (argument),

-  Tangens hiperboliczny:                 tgh (argument),

-  Cotangens hiperboliczny:             ctgh (argument).

 

Funkcje logarytmiczne

-  Eksponent: exp (argument),

-  Logarytm naturalny: ln (argument),

-  Logarytm przy podstawie 10: lg (argument).

UWAGA: w przypadku przepełnienia funkcja zwraca nieskończoność (IBAI wypowiada „nieskończoność”), a w przypadku niedomiaru zwraca 0. Przy wyliczaniu logarytmu dla wartości ujemnej IBAI wypowiada „Wartość nieokreślona”; dla wartości zero wypowiada „nieskończoność”.

 

Inne funkcje

-  Wartość bezwzględna (moduł):                  |argument| „4-5-6” argument „4-5-6”,

-  Część ułamkowa:                                          mod (argument),

-  Część całkowita:                                           int (argument),

-  Reszta z dzielenia (modulo):                       fmod (dzielna, dzielnik),

-  Zaokrąglenie w dół:                                      floor (argument),

-  Zaokrąglenie w górę:                                     ceil (argument).

 

UWAGA: Funkcje „mod” i „int” zwracają wartości tego samego znaku co argument. Funkcja fmod zwraca resztę z dzielenia dzielna/dzielnik. Zwracana wartość ma taki sam znak co dzielna. Gdy dzielnik=0, wówczas IBAI wypowiada „Wartość nieokreślona”. Funkcja floor zwraca największą wartość całkowitą, która jest mniejsza lub równa od wartości specyfikowanej argumentem. Funkcja ceil zwraca najmniejszą wartość całkowitą, która jest większa lub równa od wartości specyfikowanej argumentem.

 

Stałe

W wyrażeniach matematycznych można używać następujących stałych:

E = 2.7182818284590452354

PI = 3.14159265358979323846

 

12.7.        Wydarzenia

Funkcja „Wydarzenia” umożliwia wpisanie informacji o zaplanowanych zdarzeniach. Po włączeniu IBAI-a zostaną odczytane informacje o wydarzeniach całodziennych, zaplanowanych na dzień bieżący. W przypadku wydarzeń, które rozpoczynają się o konkretnej godzinie informacja o nich podawana jest przed ich rozpoczęciem.

Wydarzenia uruchamiamy z poziomu zadań lub z narzędzi, naciskając literę 'w' (2-4-5-6). Oczywiście można też wywołać go za pomocą menu.

Po uruchomieniu wydarzeń otrzymamy informację o wpisanych wcześniej zdarzeniach, zaplanowanych na dziś. Aby dodać nowe zdarzenie, naciśnijmy INSERT (2-4-7-8). Teraz możemy podać datę, godzinę oraz krótką notatkę, opisującą zdarzenie. Możemy też ustawić czas powiadomienia czy też powtórzenia. Jeśli chcemy przyjąć bieżące ustawienia daty na przykład roku to wystarczy nacisnąć ENTER (1-5-7-8). Rezygnacja z wprowadzania wydarzenia nastąpi po naciśnięciu ESC (1-3-5-6-7-8).

Wydarzenia następnych i poprzednich dni możemy przeglądać naciskając klawisze LEWY lub PRAWY. Przeglądanie wydarzeń wybranego dnia oraz ich edycja jest możliwa po naciśnięciu ENTER (1-5-7-8).

Po otwarciu listy wydarzeń danego dnia możemy się po nich przemieszczać za pomocą klawiszy 7 (LEWY), 8 (PRAWY). Jeśli chcemy przeprowadzić edycję wydarzenia to możemy to zrobić tylko, gdy jesteśmy na liście wydarzeń danego dnia, a nie na liście dni zawierających wydarzenia. Po wskazaniu wydarzenia naciskamy ENTER (1-5-7-8), aby przejść do edycji lub, aby je usunąć naciskamy DEL (1-4-5-7-8). Wyjście z listy nastąpi po naciśnięciu ESC (1-3-5-6-7-8).

Jeśli chcemy wyłączyć automatyczne powiadamianie o zaplanowanych zdarzeniach, należy będąc w programie nacisnąć punkt 3.

Jeśli na liście dni zawierających wydarzenia chcemy skasować wszystkie wydarzenia w danym dniu naciskamy DEL (1-4-5-7-8). IBAI zapyta o potwierdzenie i po naciśnięciu litery 't' (2-3-4-5) dzień ten i wszystkie związane z nim wydarzenia zostaną usunięty z listy.

Wyjście z wydarzeń do poziomu zadań nastąpi po naciśnięciu ESC (1-3-5-6-7-8).

 

12.8.        Formatowanie zewnętrznego dysku

Po wybraniu opcji formatowanie dysku, naciśnięcie litery 't' (2-3-4-5) spowoduje sformatowanie dysku.

 

12.9.        Czujnik oświetlenia

Wprowadzono program, umożliwiający zorientowanie się, jaki poziom światła nas otacza. Ma to znaczenie ogólne (możemy chcieć wiedzieć, czy pokój w którym jesteśmy jest raczej jasny czy ciemny). Możemy także sprawdzić, czy dioda sygnalizacyjna na dowolnym urządzeniu elektronicznym świeci się wskazując jego pracę.

Aby go wywołać, należy na poziomie zadań nacisnąć kombinację 1-2-3-8, lub odnaleźć pozycję „Czujnik światła” w menu „Narzędzia”.

 

12.10.    Metronom

Aplikacja umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń muzycznych, zgodnie z wybranym tempem i ustalonym metrum.

Aby włączyć metronom, należy na poziomie zadań nacisnąć dużą literę 'M' (1-3-4-7)”.

Aby zmienić tempo o 10 BPM, naciskamy punkt 2 i górny lub dolny przycisk audio.

Aby zmienić tempo o 1 BPM, naciskamy punkt 5 i górny lub dolny przycisk audio.

Domyślną wartością jest tempo 120 BPM (120 uderzeń na minutę).Każde naciśnięcie kombinacji zmieniających tempo, zwiększa lub zmniejsza wartość o 10 lub 1 BPM.

Aby zmienić metrum, należy nacisnąć punkt 3 i górny lub dolny przycisk audio. Obecne podziały to 4/ (cztery czwarte), 3/ (trzy czwarte) i 2/ (dwie czwarte)

 

13.  Ustawienia

Ta pozycja menu głównego pozwala na przegląd oraz zmianę następujących ustawień: data i czas, głos dokumentu, szybkość, wysokość oraz głośność mowy systemowej, sygnalizacja dużych liter, echo klawiatury, poziom interpunkcji, wybór sposobu pisania (brajl 8/6 punktowy lub Skróty), czas bezczynności, czas do uśnięcia, miara konta w kalkulatorze, automatyczna regulacja wzmocnienia, częstotliwość próbkowania dyktafonu,  zmienić nazwę urządzenia, włączyć lub wyłączyć klawiaturę jednoręczną, włączyć lub wyłączyć tryb zegarka, ustawić liczbę wierszy na stronie edytora oraz ustawić liczbę znaków w wierszu edytora.

Po uruchomieniu tej opcji usłyszymy pierwszą pozycję – ustawienie daty i czasu naciskając klawisze LEWY  (7) lub PRAWY  (8) możemy przechodzić pomiędzy poszczególnymi parametrami. Zmiany ustawienia dokonujemy naciskając ODSTĘP (7-8).

 

13.1.   Ustawienie daty i czasu

Aby ustawić datę i czas należy w menu poziomu zadań nacisnąć literę 'u' (1-3-6), by przejść do ustawień. Pierwszą pozycją będzie właśnie „Ustawienie daty i czasu”. Wybór zatwierdzamy ODSTĘPEM (7-8). Zostaniemy poproszeni o podanie cyfry dnia tygodnia, dwóch cyfr dnia miesiąca, dwóch cyfr miesiąca dwóch cyfr roku, dwóch cyfr godziny i dwóch cyfr minut. Każdą z powyższych informacji zatwierdzamy naciskając spację lub ENTER.

Przypomnijmy, że cyfry piszemy z prawym klawiszem funkcyjnym czyli punktem, 8. Gdy podana przez nas wartość nie jest akceptowana to zostaniemy poproszeni o podanie jej jeszcze raz. I tak nie możemy podać godziny o wartości większej niż 23 liczby minut 59 numeru miesiąca powyżej 12, a numeru dnia powyżej 31.

Jeśli podczas podawania daty lub czasu chcemy zrezygnować z nowego ustawienia wystarczy, że naciśniemy ESC (1-3-5-6-7-8), aby porzucić ustawianie i powrócić do poziomu zadań.

 

13.2.   Zmiana głosu dokumentu (dotyczy wersji Acapela)

Podczas pracy z IBAI-em (Acapela) mamy do wyboru trzy głosy: SMP, Ania oraz 1 syntezator języka obcego (standardowo dołączamy angielski, jednak może to być 1 z wielu innych języków). Wybór głosu, który ma być wykorzystywany do pracy następuje po przez menu „Ustawienia”. Po jego wskazaniu klawiszami LEWY/PRAWY, spacją zmieniamy głos. Aby wyjść z menu naciskamy ESC (1-3-5-6-7-8). W przypadku odczytywania dokumentu zarówno w edytorze tekstu jak i w odtwarzaczu korzystamy z głosu dokumentu. Głos dokumentu może być zmieniany również za pomocą gorącego klawisza zmiany głosu dokumentu. Skrót 3-6-7 jest aktywny w edytorze tekstu i w odtwarzaczu plików tekstowych.

 

13.3.   Zmiany parametrów głosu

Parametry głosu mogą być zmieniane w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie. Zadziałają w menedżerze plików czy edytorze tekstów, jak również na poziomie zadań czy w ustawieniach. Głośność, szybkość i wysokość mowy regulujemy za pomocą skrótów opisanych poniżej.

 

Klawisze skrótów, którymi możemy zmieniać parametry mowy:

Zwiększenie głośności:                               1-GÓRNY AUDIO.

Zmniejszenie głośności:                             1-DOLNY AUDIO.

Zwiększenie szybkości:                              2-GÓRNY AUDIO.

Zmniejszenie szybkości:                            2-DOLNY AUDIO.

Podwyższenie tonu:                                    3-GÓRNY AUDIO.

Obniżenie tonu:                                           3-DOLNY AUDIO.

Powrót do parametrów fabrycznych:     1-2-3-ŚRODKOWY AUDIO.

Zmiany parametrów głosu są zapamiętywane i po ponownym włączeniu IBAI-a nie trzeba ich ponownie ustawiać.

Jeśli używamy głosu dokumentu innego niż głos systemowy (np. jesteśmy w edytorze tekstu), zmieniamy parametry tego właśnie głosu.

 

13.4.   Sygnalizacja dużych liter

Naciśnięcie punktów 1-2-4-5-6-8    włącza czytanie dużych liter. Ponowne naciśnięcie tych samych klawiszy wyłącza tą funkcję.

 

13.5.   Echo klawiatury

Po wybraniu echa klawiatury klawiszami 7 lub 8 mamy do dyspozycji następujące opcje przełączane ODSTĘPEM (7-8): bez echa, znak , słowo, znak i słowo.

 

13.6.   Poziom interpunkcji

 Po wybraniu poziomu interpunkcji klawiszami 7 lub 8  mamy do dyspozycji następujące opcje przełączane ODSTĘPEM  (7-8): bez, nieco, większość, cała.

 

13.7.   Brajl sześcio-/ośmio- punktowy - Skróty - Skróty TONO

Po wybraniu pozycji brajl klawiszami 7 lub 8 mamy do dyspozycji następujące opcje: brajl sześcio/ośmio punktowy,  skróty oraz skróty TONO. Jeśli w tej pozycji wybierzemy ustawienie „Skróty” podczas wprowadzania tekstu w edytorze możemy posługiwać się oficjalnymi skrótami brajlowskimi pierwszego stopnia. W tym przypadku podczas edycji dokumentu TXT po wpisaniu sekwencji znaków odpowiadającej skrótowi brajlowskiemu wstawiony zostanie tekst powiązany z tym skrótem. Na przykład, gdy wpiszemy dwa znaki 1-2 3 (b.), a następnie znak odstępu, to do dokumentu wprowadzone zostanie słowo „bardzo”. Zaimplementowane zostały skróty brajlowskie zgodne ze standardem opracowanym przez Tadeusza Józefowicza i prof. Zygmunta Saloniego. W przypadku edycji pliku BRA (brajlowskiego) skróty będą tylko wypowiadane ale w dokumencie będą zapisywane znaki takie jakie są wprowadzane z klawiatury. Pozycja "Skróty TONO" umożliwia posługiwanie się starymi skrótami pierwszego stopnia opracowanymi przez Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach w 1933roku.

 

13.8.   Czas bezczynności

Po wybraniu czasu bezczynności klawiszami ODSTĘP (7-8) mamy do dyspozycji następujące opcje: nieaktywny, 5 minut,, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 25 minut. Czas bezczynności to ustawienie określające moment wyłączenia się IBAI-a gdy jest on pozostawiony w stanie włączenia. To ustawienie nie jest aktywne gdy słuchamy książki lub muzyki.

 

13.9.   Czas do uśnięcia

Po wybraniu czasu do uśnięcia klawiszami 7 lub 8  mamy do dyspozycji następujące opcje: usypianie wyłączone, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 75 minut, 90 minut, 105 minut., 120 minut, 130 minut, 150 minut, 165 minut. To ustawienie dotyczy sytuacji gdy słuchamy książki "do poduszki". Po tym czasie podczas odtwarzania muzyki lub książki IBAI się wyłączy.

 

13.10.    Miara stopnia w kalkulatorze

Ta funkcja pozwala na wybranie miary stopnia w kalkulatorze.  Po jej wybraniu ODSTĘPEM (7-8) mamy do dyspozycji następujące opcje:  stopnie, radiany.

 

13.11.    Automatyczna regulacja wzmocnienia

Po wybraniu tego parametru ODSTĘPEM (7-8)  mamy do dyspozycji następujące opcje:  włączona, wyłączona.

 

13.12.    Częstotliwość próbkowania dyktafonu

Po ustawieniu się na tej pozycji, możemy wybierać jakość nagrywania dyktafonu. Pamiętajmy, że im lepsza jakość, tym więcej miejsca na karcie SD zajmują nagrania. Do dyspozycji mamy: 12000, 16000, 32000, 44100 Hz.

 

13.13.    Zmiana nazwy urządzenia

Może pojawić się konieczność zmiany nazwy IBAI-a widzianego przez inne urządzenia Bluetooth. Wyobraźmy sobie spotkanie kilku niewidomych użytkowników tego notatnika.

Aby zmienić nazwę IBAI-a należy po włączeniu przejść do ustawień, odnaleźć pozycję „Zmiana nazwy urządzenia” i nacisnąć ODSTĘP (7-8). Otworzy się pole edycyjne z wpisaną obecnie prezentowaną nazwą. Aby ją zmienić wystarczy zacząć wpisywać nową. Po zakończeniu zatwierdzamy nową nazwę naciskając ENTER (1-5-7-8). IBAI wróci na pozycję „Zmiana nazwy urządzenia”.

 

13.14.    Klawiatura jednoręczna

Aby włączyć obsługę jednoręczną należy klawiszem 8 przejść do Ustawień. Nacisnąć ODSTĘP (7-8), a następnie klawiszem 7 przejść do ustawień obsługi jednoręcznej klawiatury. ODSTĘPEM (7-8) wybieramy czy obsługa będzie prawą ręką, lewą ręką czy też będzie ona wyłączona.

Gdy wybraliśmy obsługę praworęczną posługujemy się prawą częścią klawiatury (4-5-6-8), a leworęczną lewą częścią klawiatury (1-2-3-7).

Znak wprowadzany jest więc dwuetapowo przy pomocy tych samych klawiszy. Przy pierwszym naciśnięciu wprowadzamy lewą kolumnę znaku brajlowskiego (1-2-3-7), a przy drugim prawą (4-5-6-8).

Po włączeniu obsługi jednoręcznej naciskamy ESC (1-3-5-6-7-8). Należy przy tym pamiętać, że jeśli chcemy nacisnąć tę kombinację klawiszy przy obsłudze jednoręcznej najpierw naciskamy punkty odpowiadające za lewą kolumnę znaku brajlowskiego ( w tym przypadku 1-3-7), a potem za prawą (w tym przypadku  5-6-8).

Czyli, gdy chcemy wpisać znak ESC, a wybraliśmy klawiaturę praworęczną naciskamy klawisze 4-6-8, które przy pierwszym naciśnięciu odpowiadają punktom 1-3-7, a potem naciskamy klawisze 5-6-8, które przy drugim naciśnięciu odpowiadają punktom 5-6-8.

Jeśli jedna z kolumn znaku brajlowskiego jest pusta to ją pomijamy naciskając klawisz drugiej części klawiatury.  W przypadku pierwszej kolumny zasada ta nie dotyczy klawiszy 7 i 8, które samodzielnie wciskane w pierwszej fazie zawsze interpretowane są jako strzałki (Lewa/Prawa).

I tak, gdy chcemy na klawiaturze praworęcznej wpisać literę:

„a” (klawisz 1 druga kolumna pusta) naciskamy klawisz 4 (reprezentuje punkt 1 przy pierwszym naciśnięciu), a potem dowolny klawisz lewej części czyli klawisz 1, 2, 3 lub 7.

„>” (klawisze 4-5) naciskamy klawisz lewej części (1 2 lub 3 dla pustej pierwszej kolumny) i klawisze 4-5.

„c” (klawisze 1-4) naciskamy dwa razy klawisz 4.

„d” (klawisze 1-4-5) naciskamy klawisz 4, a potem klawisze 4-5.

„1” naciskamy klawisz 4, a potem klawisz 8.

 

Przyciski AUDIO działają podobnie jak przy obsłudze dwuręcznej, jeśli jednak są wykorzystywane łącznie z klawiszami klawiatury głównej, to przy pierwszym naciśnięciu wprowadzamy punkty znaku, a w następnym przyciskamy przycisk AUDIO.

Na przykład, gdy obsługując IBAI-a prawą ręką chcemy nacisnąć kombinację „b-ŚRODKOWY AUDIO” naciskamy klawisze 4-5 (dla literki b), a następnie ŚRODKOWY AUDIO.

W przypadku klawiszy funkcyjnych,  w których w pierwszej kolumnie zawarty jest tylko punkt 7 (dla klawiatury praworęcznej) lub tylko punkt 8 (w przypadku klawiatury leworęcznej) musimy posłużyć się funkcją dobijania punktów. W tym przypadku naciskamy kciukiem punkt 7 lub 8, a następnie trzymając go wciśniętego dobijamy (naciskamy) pozostałe klawisze w takim przypadku klawisze są interpretowane standardowo jak przy obsłudze dwuręcznej.

 

13.15.    Tryb zegarka

Tryb zegarka to specjalny tryb pracy IBAIa. Gdy ta opcja jest włączona i przejdziemy w stan uśpienia to po ponownym włączeniu IBAI wypowie aktualną godzinę i ponownie przejdzie w stan uśpienia. Aby przejść do trybu normalnej pracy w trakcie wypowiadania godziny musimy nacisnąć ODSTĘP (7-8).  Tą opcje możemy też włączyć lub wyłączyć wciskając 1 3 5 6 8 ('z' z  Prawym).

13.16.    Liczba znaków w wierszu

Ta opcja pozwala na określenie ile znaków obejmować będzie jeden wiersz. Jest ona uwzględniana podczas nawigacji po tekście wierszami.

 

13.17.    Liczba wierszy na stronie

Ta opcja pozwala na określenie ile wierszy obejmować będzie jedna strona. Jest ona uwzględniana podczas nawigacji po tekście stronami.

 

13.18.    Powiadamianie o świętach

Ta opcja pozwala na włączenie lub wyłączenie wypowiadania informacji o świętach przypadających w danym dniu. Informacja ta jest wypowiadana przy pierwszym włączeniu IBAIa danego dnia.

 

13.19.    Odtwarzanie dźwięku startowego

Ta opcja pozwala na wyłączenie lub włączenie dźwięku startowego. Zmiany ustawienia dokonujemy odstępem.

 

14.           Rozrywka

W sekcji rozrywka znajdziecie Państwo programy, które pozwalają twórczo odpocząć od wykonywanych zajęć. Obecnie znajdziemy tu:

Kostkę do gry, Sudoku, Chińczyka, Zegar szachowy, Pole minowe, Bitwa morska, Jaka to liczba, Puzzle i fiszki.

Aby przejść do sekcji rozrywka możemy na poziomie zadań odszukać ją lewym lub prawym (7 lub 8) lub nacisnąć „r (1-2-3-5)”.

 

14.1.   Kostka do gry

Zachodzi czasem konieczność rzucenia kostką. Kłopotliwe dla niewidomych może być odczytanie wyniku rzutu. I właśnie tu pomoże nam IBAI.

Po naciśnięciu na poziomie zadań skrótu LEWY-k (1-3-7), usłyszymy dźwięk rzuconej kostki, a następnie wyrzuconą cyfrę. Od tego momentu naciśnięcie dowolnego klawisza uruchomi ponowny rzut kostką. Aby opuścić tę funkcję naciskamy ESC (1-3-5-6-7-8).

 

14.2.   Sudoku

Sudoku to łamigłówka,  której celem jest wypełnienie diagramu 9 na 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu kwadratów 3 na 3 (zwanych „blokami”, znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

Wyobraźmy sobie kwadratową planszę, która ma 9 wierszy i 9 kolumn. W każdym polu planszy znajduje się jedna cyfra.

Podzielmy ją teraz na mniejsze kwadraty o wymiarach 3 na 3 pola. Taki mały kwadrat nazwiemy blokiem. Tak zdefiniowane bloki ułożone są po trzy w trzech wierszach.

W każdym mniejszym kwadracie (bloku) znajdują się cyfry od 1 do 9.

każdy wiersz i każda kolumna całej planszy zawiera również wszystkie cyfry od 1 do 9

Cyfry nie powtarzają się  w żadnym wierszu, w żadnej kolumnie, a także w żadnym z małych kwadratów 3 na 3.

Czyli każda kolumna, wiersz i blok zawierają po jednej cyfrze z zakresu od 1 do 9.

Jeśli zatem w wierszu mamy cyfry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lub 4 5 3 2 1 9 8 7 to taki wiersz jest wypełniony prawidłowo. Natomiast wiersz z cyframi 1 2 3 4 5 6 3 7 8 jest wypełniony błędnie, gdyż cyfra 3 jest powtórzona, a brakuje cyfry 9. Taka sama zasada dotyczy kolumn i wspomnianych bloków.

Po wybraniu z menu rozrywka tej właśnie układanki, zostaniemy poproszeni o wybór stopnia trudności (od 0 do 6). Przyciskami LEWY lub PRAWY wybieramy poziom i zatwierdzamy spacją. Możemy również wpisać cyfrę od 0 do 6. Wówczas IBAI wypowie komunikat: „Wybrano poziom x” i usłyszymy dźwięk rozpoczęcia gry.

Teraz program wygeneruje planszę, która jest częściowo wypełniona właściwymi cyframi. Im wyższy stopień trudności, tym cyfr jest mniej.

Po planszy poruszamy się po jednym polu w lewo, w prawo, w górę i w dół.

Jedno pole w lewo                   - LEWY (7).

Jedno pole w prawo                - PRAWY (8).

Początek wiersza                     - HOME (przyciski 1-2-3-8).

Koniec wiersza                         - END (przyciski 4-5-6-8).

Jedno pole w górę                    - Strzałka w górę (przyciski 2-7).

Jedno pole w dół                      - Strzałka w dół (przyciski 5-8).

Początek planszy                    - CTRL-HOME (przyciski 1-2-3-7-8).

Koniec planszy                        - CTRL-END (przyciski 4-5-6-7-8).

 

Jeśli cyfra znajdująca się w polu na które się przemieścimy nie koliduje z żadną w wierszu, kolumnie lub bloku (nie jest powtórzona), IBAI wypowie cyfrę tego pola bez dodatkowych dźwięków, sygnalizujących błąd. Jeśli natomiast zaistnieje dowolny konflikt, usłyszymy dźwięk informacyjny. Każdy wariant konfliktu ma swój dźwięk. Jeśli np. występuje konflikt w wierszu, kolumnie i bloku to oprócz cyfry usłyszymy 3 następujące po sobie dźwięki. Jeśli pole jest puste generowany jest dźwięk pustego pola.

 

Zawartość pola zmieniamy wpisując cyfrę z zakresu 1 - 9 lub ODSTĘP. ODSTĘP zamazuje cyfrę wpisaną przez gracza, pozostawiając pole pustym. Zmieniane mogą być tylko zawartości pól, które były puste po rozpoczęciu gry.

Aby zorientować się w zawartości planszy możemy skorzystać ze skrótów pomocniczych. I tak:

b - sprawdzenie poprawności wewnątrz bloku;

k - sprawdzenie poprawności kolumny;

w - sprawdzenie poprawności wiersza;

i - sprawdzenie poprawności całej planszy.

 

Po poprawnym wpisaniu wszystkich brakujących cyfr usłyszymy sygnał gratulacyjny i zaproponowana zostanie kolejna rozgrywka. Naciśnięcie litery „t (2-3-4-5)” spowoduje powrót do początku gry.

 

Jeśli z jakiegoś powodu  musimy przerwać rozwiązywanie naszego Sudoku, naciskamy ESC (1-3-5-6-7-8). IBAI zapyta: „Czy zapisać grę?”. Jeśli naciśniemy literę „t (2-3-4-5)”, IBAI zapisze grę, tak aby przy powrocie do „Sudoku” można było ją kontynuować.

14.3.   Chińczyk

To przykład gry planszowej, w którą może grać kilka osób. Każdy gracz ma za zadanie przeprowadzenie czterech pionków z pozycji startowej do „domku”. Domek posiada dokładnie cztery miejsca po jednym dla każdego pionka. Aby rozpocząć grę musimy określić liczbę graczy od 1 do 4 oraz zarejestrować każdego gracza. Rejestracja polega na podaniu imienia oraz rzucenia kostką. Po zarejestrowaniu każdego z graczy o rozpoczęcie gry proszona jest ta osoba, która wyrzuciła największą liczbę oczek.

 

Aby „wystawić” (wprowadzić do gry) pionek trzeba wyrzucić 1 lub 6. Każdemu z graczy, który wyrzucił liczbę oczek 6 przysługuje dodatkowy rzut. Gdy pionek jest w grze możemy przemieścić go w stronę domku o wyrzuconą liczbę oczek. Aby tego dokonać należy po rzucie kostką klawiszami 7 lub 8 wybrać pionek, którym chcemy się przemieścić i nacisnąć ODSTĘP (7-8). Wybrany pionek zostanie przesunięty i podana zostanie liczba pól, która go dzieli od domku.

Przed akceptacją wyboru pionka możemy odczytać informację o jego położeniu. Naciskając literę „i (2-4)” na nazwie pionka, usłyszymy jakie pionki znajdują się przed nami na drodze do domku, jakie są za nami w odległości do 8 pól oraz czy na drodze pionka znajduje się jakieś pole startowe, któregoś z graczy.

 

Po zakończeniu ruchu kolejny gracz zostanie poproszony o rzut kostką. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje rzucenie kostką, jednak zanim zostanie wykonany rzut można uzyskać informacje o graczu. Wciśniecie litery „i (2-4)” wypowie informacje o pionkach danego gracza.

 

Jeśli na polu, w którym chcemy postawić pionek znajduje się pionek innego gracza to możemy go „zbić”. Zbity pionek jest wycofywany z gry i wypowiadane jest imię gracza, którego to dotyczyło. Gracz może wprowadzić do gry swój pionek ponownie, gdy przyjdzie jego kolej rzutu.

Jeśli na polu, w którym chcemy postawić pionek stoi już nasz pionek, to ruch nie może być wykonany. W tej sytuacji musimy wybrać inny pionek lub opuścić kolejkę naciskając ESC (1-3-5-6-7-8).

Grę wygrywa gracz, którego wszystkie pionki znajdą się w domku. Trzeba pamiętać o tym, że pionków w domku nie można przesuwać. Oznacza to, że aby wprowadzić ostatni pionek do domku musimy wyrzucić dokładnie określoną potrzebną nam liczbę oczek.

 

14.4.   Zegar szachowy

Jednym ze sposobów rozgrywania partii szachowych jest ograniczenie czasu gry. Rzecz polega na tym, że każdy z graczy otrzymuje taką samą ilość czasu na obmyślanie własnych posunięć.  Do mierzenia czasu służy zegar szachowy.

Zegar szachowy to jak gdyby 2 połączone ze sobą minutniki. Czas odliczania ustawiamy dla obu, jednak zawsze odlicza tylko jeden. Drugi w tym czasie jest zatrzymany.

I tak, gdy ustalimy czas partii np. na jedną godzinę, sędzia lub zawodnik grający czarnymi rozpoczyna mierzenie czasu, włączając zegar białych.

Białe  zaś, gdy tylko wykonają ruch, jak najszybciej włączają zegar czarnych, jednocześnie zatrzymując swój. I tak aż do upłynięcia godziny na jednym z zegarów.

Więcej o zegarze szachowym znajdziemy pod adresem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zegar_szachowy

Zegar szachowy znajdziemy w sekcji rozrywka przyciskami LEWY lub PRAWY, lub z poziomu zadań wpisując skrót dużą literę „Z (1-3-5-6-7)”.

Najpierw zostaniemy zapytani o czas trwania gry. Wpisujemy liczbę godzin i liczbę minut. Jeśli gra ma trwać mniej niż jedną godzinę, w polu liczba godzin wpisujemy 00.

Po wpisaniu czasu gry usłyszymy komunikat: „Ustawiono czas gry xx minut. Klawisz 3 lub 6 rozpocznie odliczanie". Zegar jest przygotowany do rozpoczęcia gry.

Teraz ułóżmy IBAI-a w taki sposób, aby przycisk 3 był blisko jednego gracza, a przycisk 6 - drugiego. Inaczej mówiąc, ułóżmy go równolegle dłuższym bokiem do lewej lub prawej krawędzi szachownicy.

Rozpoczęcie mierzenia czasu gry - czarne naciskają bliższy sobie przycisk 3 lub 6.

Usłyszymy wystrzał startera, a potem tykanie zegara.

Zegary mają różne dźwięki, tak aby każdy gracz wiedział, czyj czas jest odliczany. Jeśli dźwięk zegara jest zbyt głośny lub zbyt cichy, możemy to zmienić naciskając kombinację 1-2-3-GÓRNY AUDIO (głośniej) lub 1-2-3-DOLNY AUDIO (ciszej).

Białe wykonują pierwszy ruch i włączają zegar czarnych. I tak dalej.

Może nastąpić konieczność przerwy w grze. W takiej sytuacji naciskamy ODSTĘP (7-8). Usłyszymy dźwięk i oba zegary są zatrzymane. Po ponownym naciśnięciu odstępu rusza zegar, który był włączony przed pauzą.

Aby dowiedzieć się ile czasu pozostało na każdym z zegarów, należy nacisnąć przycisk 7 lub 8.

 

14.5.   Pole minowe

Pole minowe to gra polegająca na wskazaniu miejsc na polu minowym, w których znajdują się miny. Prawidłowe oznaczenie wszystkich min kończy grę. Gra kończy się również wtedy gdy odkryjemy pole zawierające minę. Pole minowe to obszar o kształcie kwadratu podzielony na kolumny i wiersze. W zależności od stopnia trudności rozmiar ten może być większy lub mniejszy. Większe pole zawiera również więcej min. Przy pomocy klawiszy przemieszczamy się po polu minowym wzdłuż jego wierszy i kolumn w lewo, w prawo, w górę i w dół. Dźwięk sygnalizuje nam stan pola w danym miejscu. W początkowej fazie gry całe pole jest zakryte tak więc przechodząc po jego kolumnach czy wierszach usłyszymy ten sam dźwięk. Gdy dojdziemy do krawędzi pola dźwięk określający stan pola w danym miejscu zostanie uzupełniony o informację „początek” lub  „koniec”.

Aby rozpocząć grę z poziomu zadań, przyciskami LEWY lub PRAWY, przechodzimy do sekcji rozrywka lub naciskamy dużą literę „P (1-2-3-4-7)”. Teraz klawiszami LEWY/PRAWY wybieramy stopień trudności i naciskamy ODSTĘP (7-8). IBAI wygeneruje dla nas pole minowe o odpowiednim rozmiarze i liczbie min.

Przechodzimy do dowolnego miejsca pola i naciskamy odstęp aby odkryć to miejsce mając nadzieję, że nie kryje się tam mina. Jeśli dane miejsce nie zawiera miny to zostaną również odkryte wszystkie miejsca sąsiadujące z tym miejscem nie zawierające min. Odkryte zostaną również wszystkie miejsca nie zawierające min sąsiadujące z miejscami właśnie odkrytymi. Należy zwrócić uwagę, że jako miejsca sąsiadujące uznajemy miejsca stykające się jedną z krawędzi a nie wierzchołkami. Miejsce odkryte nie zawierające miny lecz stukające się z miną krawędzią lub wierzchołkiem będzie zawierało cyfrę mówiącą o tym z iloma minami się ono styka. Na podstawie tej informacji musimy zgadnąć w których nie odkrytych miejscach umieszczone są miny i je oznaczyć. Minę oznaczamy naciskając klawisz INSERT (2-4-7-8) lub ŚRODKOWY AUDIO. Ponowne naciśnięcie tego klawisza w tym miejscu kasuje oznaczenie. Gdy prawidłowo oznaczymy wszystkie miny wygrywamy gdy odkryjemy miejsce zawierające minę przegrywamy.

Gdy przegramy możemy wybrać jedną z opcji: przeglądanie pola minowego, gra ponowna na tym samym polu lub gra na nowym polu.

Naciśnięcie klawisza ESC (1-3-5-6-7-8) w dowolnym momencie kończy grę i przechodzi do poziomu zadań.

 

Jedno miejsce w lewo                         - LEWY (7).

Jedno miejsce w prawo                      - PRAWY (8).

Jedno miejsce w górę                          - Strzałka w górę (2-7) lub GÓRNY AUDIO

Jedno miejsce w dół                            - Strzałka w dół (5-8) lub DOLNY AUDIO

Odkrycie pola                                       - ODSTĘP (7-8)

Początek planszy                                - CTRL-HOME (1-2-3-7-8).

Koniec planszy                                    - CTRL-END (4-5-6-7-8).

Początek wiersza                                 - HOME (1-2-3-8).

Koniec wiersza                                     - END (4-5-6-8).

Oznaczenie miny                                 - INSERT (2-4-7-8) lub ŚRODKOWY AUDIO.

Informacja o pozycji                         - w (2-4-5-6).

Informacja o liczbie min                   - i (2-4).

 

14.6.   Bitwa morska

To klasyczne gra polegająca na zatapianiu statków przeciwnika. Mogą w nią grać jedna lub dwie osoby. Gra rozgrywana jest na morzu zawierającym 100 akwenów. Każdy akwen (pole planszy) ma określone współrzędne od A1 do J10. Przy pomocy klawiszy przemieszczamy się po akwenach w lewo, w prawo, w górę i w dół. Jeśli dany akwen zawiera trafiony statek to informowani jesteśmy o tym określonym dźwiękiem. Dźwięki są różne dla statku trafionego i dla statku zatopionego. Przy przemieszczaniu się po akwenach dostajemy informację o jego współrzędnych. Naciskając ODSTĘP (7-8) oddajemy strzał w to miejsce. Odpowiedni dźwięk sygnalizuje rezultat strzału: trafienie, zatopienie lub pudło.

Aby wygrać grę należy zatopić wszystkie statki przeciwnika. Każdy z graczy ma 4 statki jednomasztowe, 3 statki dwumasztowe, 2 statki trzymasztowe oraz jeden 4 masztowy. W sumie musimy trafić w 20 masztów. Jeden maszt zajmuj jeden akwen.

 

Statki rozmieszczane są losowo na planszy w taki sposób, aby akweny przez nie zajęte się nie stykały ani krawędziami ani rogami. Statki posiadające więcej niż jeden maszt mogą zajmować tylko akweny sąsiadujące poziomo lub akweny sąsiadujące pionowo.

 

Aby rozpocząć grę z poziomu zadań, przyciskami LEWY lub PRAWY, przechodzimy do sekcji rozrywka lub naciskamy dużą literę „B (1-2-7)”. Teraz odpowiadamy na pytanie czy chcemy grać sami z IBAIem czy z drugą osobą. Jeśli odpowiemy na pytanie naciskając literę „t (2-3-4-5)”, to będziemy grać sami, jeśli nie to poproszeni zostaniemy o podanie imion graczy. Po podaniu imion rozpoczynamy grę wybierając akwen i strzelając do niego. Wygrywa ten, który zatopi wszystkie statki przeciwnika.

Naciśnięcie ESC (1-3-5-6-7-8) w dowolnym momencie kończy grę i przechodzi do poziomu zadań.

 

Jeden akwen w lewo                           - LEWY (7).

Jeden akwen w prawo                        - PRAWY (8).

Jeden akwen w górę                            - Strzałka w górę (2 7) lub GÓRNY AUDIO.

Jeden akwen w dół                              - Strzałka w dół (5 8) lub DOLNY AUDIO.

Informacja o akwenie                        - i (2-4).

Strzał                                                     - ODSTĘP (7-8).

 

14.7.   Jaka to liczba

Gra „Jaka to liczba” polega na odgadnięciu wylosowanej przez IBAI-a liczby, na podstawie informacji o poszczególnych jej cyfrach, wykonując jak najmniejszą liczbę prób. Informacje możemy otrzymać słownie lub dźwiękami. Wyboru dokonujemy na początku gry.

 

Mamy 6 stopni trudności od 0 do 5:

-   stopień 0 - zakres cyfr od 1 do 4, liczba cyfr 2;

-   stopień 1 - zakres cyfr od 1 do 5, liczba cyfr 3;

-   stopień 2 - zakres cyfr od 1 do 6, liczba cyfr 4;

-   stopień 3 - zakres cyfr od 1 do 7, liczba cyfr 5;

-   stopień 4 - zakres cyfr od 1 do 8, liczba cyfr 6;

-   stopień 5 - zakres cyfr od 1 do 9, liczba cyfr 7.

 

Po wybraniu sposobu oceniania oraz stopnia trudności, IBAI losuje cyfry i układa je w liczbę. Usłyszymy dźwięk rzucanej kostki (tyle rzutów ile cyfr), a następnie komunikat: „Podaj rozwiązanie”. Teraz należy wpisać liczbę, składającą się z wybranej ilości cyfr i z wybranego zakresu, a następnie nacisnąć ODSTĘP (7-8).

 

Jeśli wybraliśmy ocenianie mową, IBAI powie, ile cyfr jest poprawnych, albo ile poprawnych cyfr jest we właściwych miejscach lub wygeneruje znany z innych gier sygnał „Pudło”, oznaczający, że w naszym rozwiązaniu nie ma żadnej poprawnej cyfry.

 

Jeśli wybraliśmy oceniane dźwiękiem, IBAI zamiast mową przekaże nam powyższe informacje sygnałami dźwiękowymi. Czysty, ciągły dźwięk oznacza, że cyfra jest poprawna, ale w złym miejscu. Dźwięk bardziej złożony, imitujący wpadanie czegoś na swoje miejsce to informacja, że cyfra jest poprawna i w dobrym miejscu.

Używając kombinacji strzałka w górę lub w dół (2-7 lub 5-8) możemy przeglądać poprzednio wpisane rozwiązania.

 

14.8.   Puzzle

Typowe „Puzzle”, to obrazek pocięty na malutkie elementy. Zabawa polega na tym aby z tych elementów go ułożyć. Rzecz polega na ćwiczeniu spostrzegawczości i pamięci, gdzie który fragment się znajduje, i gdzie należy go wstawić. W miarę dokładania elementów wyłania się nam obrazek. Trudność układania zależy od liczby elementów oraz od wyglądu układanego obrazka, liczbie zawartych w nim  kolorów i szczegółów. Przy bardziej skomplikowanych puzzlach, często układa się poszczególne fragmenty, a dopiero później łączy się je w całość.

 

W IBAI-u „Puzzle” to dźwiękowa układanka, polegająca na właściwym dopasowaniu pociętych i przypadkowo umieszczonych fragmentów utworu muzycznego. Zabawa polega na właściwym uszeregowaniu tych muzycznych kawałeczków.

 

Mamy 4 stopnie trudności, różniące się liczbą elementów układanki (5, 20, 40 i 80 elementów).

Aby włączyć grę należy na poziomie zadań nacisnąć literę „p (1-2-3-4)” lub wybrać „Puzzle” z menu rozrywka.

 

Najpierw zostaniemy poproszeni o wybór stopnia trudności od 0 do 3. Wybieramy lewym lub prawym, a wybór zatwierdzamy spacją. Teraz usłyszymy cały utwór, który będziemy układać. Elementy utworu są losowo pomieszane i ułożone na liście elementów do ułożenia w wierszach po 5 elementów w każdym. Poruszamy się po nich używając strzałek góra/dół/lewo/prawo. Aby dołączyć wskazany element do listy układanych elementów naciskamy spację. Jeśli wybrany element będzie pasował do poprzedniego to zostanie za nim dostawiony. Możemy również dołączać elementy z przodu. Aby wstawić element jako poprzedni, należy nacisnąć spacja-3. Jeśli dokonaliśmy dobrego wyboru, usłyszymy dźwięk, imitujący połączenie jednego elementu z drugim. Jeśli jednak wybraliśmy nieprawidłowo, usłyszymy tylko dźwięk ostrzegawczy i nadal możemy wybierać kolejny element.

 

Element prawidłowo wybrany jest usuwany z listy elementów nieułożonych. W tym przypadku ich liczba w danym wierszu zmniejsza się. Gdy wszystkie elementy z danego wierszu są już ułożone wiersz zostaje usunięty.

 

Aby odsłuchać już ułożony fragment z listy ułożonych elementów, należy nacisnąć punkt 3. Oprócz tego w każdej chwili możemy posłuchać utworu wzorcowego, naciskając literę „p (1-2-3-4)”. Punkt 1 odtworzy 3 ostatnie ułożone elementy danej listy a punkt 2 odtworzy 6 ostatnich ułożonych elementów. Możemy też odsłuchać 3 lub 6 kolejnych elementów do ułożenia. I tak punkty 1-2 odegrają 3 poprzedzające elementy do ułożenia dla danej listy. Punkty 2-3 odegrają 6 poprzedzających elementów. Punkty 4-5 odtworzą 3 kolejne elementy do ułożenia dla danej listy a punkty 5-6 odtworzą 6 kolejnych.

 

Podobnie jak w puzzlach obrazkowych tak i tutaj, przy bardziej skomplikowanych melodiach możemy najpierw układać łatwiejsze fragmenty. Pozwoli to zredukować liczbę nieułożonych elementów tak aby łatwiej było się w nich zorientować.

 

Wszystkie elementy dźwiękowe są układane na tak zwanych listach elementów ułożonych. Po włączeniu gry domyślnie aktywna jest lista 0 na której układamy elementy melodii i jeśli melodia nie jest zbyt skomplikowana to możemy korzystać tylko z tej jednej listy nie zawracając sobie głowy tworzeniem innych. Bardziej rozbudowana melodia składająca się z większej liczby elementów może być łatwiejsza do ułożenia gdy najpierw ułożymy jej łatwiejsze (bardziej wyraziste) fragmenty a potem połączymy je w całość. Aby rozpocząć układanie innego fragmentu niezależnie od poprzedniego naciskamy INSERT (2-4-7-8) i przechodzimy do wyboru innej listy. Teraz strzałkami góra/dół (2-7/5-8) wybieramy inną listę (np. listę 1) i naciskamy ODSTĘP (7-8). Od tego momentu aktywna jest lista numer 1 i na niej układamy kolejne elementy dźwięku.

 

Gdy do danej listy układanych elementów chcemy dołączyć drugą to naciskamy (3-6-7-8). Zostaniemy poproszeni o wybór listy, która ma być dołączona. Jeśli listy będą do siebie pasować (niezależnie z przodu czy z tyłu) zostaną połączone. Lista dołączona zostanie usunięta ze zbioru list elementów ułożonych.

 

Po poprawnym ułożeniu utworu wzorcowego usłyszymy fanfary i zostanie po raz ostatni odegrany ułożony utwór.

Każdą układankę możemy przy wyjściu zapisać i po dowolnym czasie do niej wrócić

Aby zakończyć układanie, należy nacisnąć ESC (1-3-5-6-7-8).

 

Poprzedni element dźwiękowy w wierszu     LEWY (7)

Następny element dźwiękowy w wierszu      PRAWY (8)

Następny wiersz                                                 Strzałka w dół (5-8)

Poprzedni wiersz                                                Strzałka w górę (2-7)

Pierwszy element                                               HOME (1-2-3-7-8)

Ostatni element                                                  END (4-5-6-7-8)

Wybór innej listy                                                INSERT (2-4-7-8)

Numer wiersza                                                    w (2-4-5-6)

Numer aktualnej listy                                       l (1-2-3)

Dołączenie elementu z prawej stronny         ODSTĘP (7-8)

Dołączenie elementu z lewej strony               3-7-8

Połączenie list                                                     3-6-7-8

Odsłuchanie całej melodii do ułożenia         p (1-2-3-4)

Odegranie bieżącej listy                                    3

3 ostatnio ułożone elementy                           1

6 ostatnio ułożone elementy                           2

3 następne elementy do ułożenia                   4-5

6 następnych elementów do ułożenia           5-6

3 poprzednie elementy do ułożenia                               1-2

6 poprzednich elementów do ułożenia          2-3

Odegranie wiersza z elementami                    6

 

14.9.        Moje Fiszki

Aplikacja "Moje Fiszki" jest udźwiękowioną wersją techniki łatwego uczenia się, opracowaną przez Sebastiana Leithnera, która zyskała ogromną popularność wśród widzących uczniów, studentów i wszystkich, którym zależy na szybkim przyswojeniu nowych informacji. Technika, w wersji tradycyjnej, polega na zapisaniu na niewielkiej karteczce po jednej stronie hasła, po drugiej jego wyjaśnienia, a następnie na specyficznym segregowaniu fiszek, które wymagają różnej intensywności powtarzania. Gdy czytamy hasło, pytamy siebie: "Czy znam odpowiedź?" Jeśli nie, przewracamy karteczkę i odpowiedź odczytujemy. Jeśli odpowiedź znamy, wkładamy fiszkę w określone miejsce, decydując kiedy wróci do nas, aby utrwalić przyswojone hasło.

Wyobraźmy sobie podłużne pudełko z przegródkami o różnej szerokości: Pierwsza na 30 fiszek, druga na 60, trzecia na 180, czwarta na 280 i piąta bez limitu.

Naukę zaczynamy czytając pierwszą fiszkę z przegródki pierwszej. Jeśli znamy jej drugą stronę, przekładamy do przegródki 2. Jeśli nie, odkrywamy ją i przekładamy na koniec przegródki 1 .

I tak aż zapełnimy przegródkę 2. Wówczas zaczynamy przekładać fiszki pomiędzy przegródką 1 i 3. Itd.

Brzmi skomplikowanie, niemniej o tych zasadach pamięta aplikacja "Moje fiszki", podsuwając nam kolejne fiszki, posegregowane zgodnie z naszą wiedzą i algorytmem Leitnera.

Fiszki głównie służą do nauki słówek języków obcych, niemniej mogą zawierać naprawdę różne wiadomości. Najprostszym przykładem zastosowania fiszek jest tabliczka mnożenia.

 

Aby "Fiszki" działały poprawnie, na karcie SD należy utworzyć folder "Fiszki" i do niego skopiować pliki, zawierające treści poszczególnych fiszek

 

W IBAI-u aplikację Moje Fiszki uruchamiamy naciskając literę 'F' (1-2-4-7), lub odnajdujemy pozycję "Moje Fiszki" w menu "Rozrywka". Po uruchomieniu tej funkcji znajdujemy się na liście dostępnych plików z fiszkami. Poruszamy się po nich jak w menedżerze plików. Fiszki mogą być pojedynczymi plikami, lub grupowane w folderach. Aby wejść do folderu, naciskamy ODSTĘP (7-8). Pliki z fiszkami możemy przenosić między folderami, kopiować czy usuwać. Obowiązują tu skróty "Menedżera plików".

Po otwarciu pliku z fiszkami usłyszymy pierwszą stronę pierwszej fiszki. Jeśli naciśniemy 8 (prawy), usłyszymy poprawną treść drugiej strony (a to dla upewnienia się, czy na pewno dobrze zdecydowaliśmy), a następnie dźwięk przekładania i fiszka powędruje do grupy fiszek, które już znamy. Jeśli naciśniemy spację, usłyszymy drugą stronę fiszki, a program poczeka na naszą decyzję.

Teraz możemy powtórzyć pierwszą stronę fiszki naciskając LEWY  (7), lub drugą stronę, naciskając spację.

Jeśli treść fiszki okaże się wyjątkowo trudna, możemy zlecić odtwarzanie obu stron po sobie bez przerwy w pętli, naciskając literę 'r' (1-2-3-5). Naciśnięcie dowolnego klawisza zatrzymuje odtwarzanie.

Kiedy już na pewno umiemy tę fiszkę, naciskamy 8, usłyszymy nieco inny dźwięk, a fiszka trafi do grupy, którą trzeba będzie dla utrwalenia powtarzać.

Do odtwarzania obu stron fiszek możemy używać różnych syntezatorów mowy. Np. słowo angielskie może być czytane angielską syntezą, a polskie tłumaczenie syntezatorem SMP lub Acapela. Domyślnie ustawiono głos dokumentu dla czytania obu stron fiszki. Aby przełączyć na głos systemowy, należy nacisnąć skrót taki jak w edytorze dokumentu 3-6-7.

Możemy przeliterować każdą stronę fiszki. Posłużą do tego skróty:

 6-7 - przeliterowanie pierwszej strony fiszki

 6-7-8 - przeliterowanie drugiej strony fiszki.

Jest także możliwość dodanie trzeciego, informacyjnego pola. Może ono zawierać dodatkowe treści. Np.: Stolica Polski, Warszawa, liczba ludności 1700000.

Aby odczytać trzecie pole (jeśli zostało przewidziane), należy nacisnąć 'i' (2-4).

Podczas uczenia się warto mieć informację o naszych postępach. Dowiemy się o nich naciskając 'w' (2-4-5-6). Uzyskamy informację o liczbie opanowanych fiszek oraz ich ilości na poszczególnych etapach.

Gdy chcemy samodzielnie przełączać się pomiędzy grupami możemy skorzystać z klawiszy strzałek Góra (2-7( lub Dół (5-8). Przełączanie jest jednak ograniczone zasadami metody Leitnera aby metodę wyłączyć wciskamy punkty 3-6-7-8. Ta sama kombinacja klawiszy włączy działanie według metody ponownie.

DEL (1-4-5-7-8) usunie informację o przekładanych fiszkach i umożliwi rozpoczęcie nauki od początku.

Aby zakończyć pracę z fiszkami z zapamiętaniem wyników naszej nauki, należy nacisnąć ESC (1-3-5-6-7-8).

Plik dokumentu zawierający fiszki musi być plikiem tekstowym zapisanym w kodowaniu UNICODE.

Pierwsza linia pliku fiszek zawiera informację, jaki syntezator ma odczytać którą stronę fiszki. Np. dla fiszek angielsko-polskich i głosie systemowym SMP, jeśli chcemy polski tekst słyszeć syntezatorem Ania, pierwsza linia wygląda tak:

pole0=will pole1=ania

Przed zbiorem haseł fiszek możemy umieścić dodatkowe informacje o fiszkach. Tekst zawarty w cudzysłowach jest odczytywany przy pierwszym uruchomieniu danego zestawu fiszek oraz po wciśnięciu klawisza odczytania informacji o fiszkach 'o' (1-3-5).

Każda fiszka to jedna linia tekstu zakończone znakiem zmiany wiersza. Początek linii do znaku Tabulatora to pierwsza strona fiszki. Po znaku tabulatora znajduje się treść drugiej strony. Jeśli używamy trzeciego, informacyjnego pola, jego treść wpisujemy po znaku średnika ";"..

Maksymalna dopuszczalna długość linii to 512 znaków.

W linii poprzedzającej pierwsze hasło musimy umieścić tekst **Początek fiszek.**

 

LEWY (7)                                  Odsłuchanie pierwszej strony

ODSTĘP (7-8)                          Odkrycie fiszki i odsłuchanie jej drugiej strony

PRAWY (8)                               Przełożenie fiszki bez odkrywania

(2-4)                                           Odsłuchanie  dodatkowego pola informacyjnego (o ile zostało dodane)

6-7                                              Przeliterowanie pierwszej strony

6-7-8                                          Przeliterowanie drugiej strony

3-6-7                                          Aktywowanie głosu systemowego

'r' (1-2-3-5)                                Cykliczne odtwarzanie fiszki

'w' (2-4-5-6)                               Informacja o postępach

'R' (1-2-3-5-7)                           Cykliczne odtwarzanie wszystkich fiszek

DEL (1-4-5-7-8)                       Usunięcie informacji o postępach

ESC (1-3-5-6-7-8)                    Wyjście z programu z zapisaniem zmian

'o' (1-3-5)                                   Odczytanie informacji o fiszkach

5-8                                                                     Zmiana pudełka na wyższe

3-7                                                                     Zmiana pudełka na niższe

3-6-7-8                                       Wyłączenie/włączenie metody Leitnera

 

14.10.    Układanka

Jest to prosta gra rozwijająca wyobraźnię. Jej idea polega na ułożeniu kolejno pól zawierających cyfry. Pola te umieszczone są w kwadracie o wymiarach (w zależności od stopnia trudności) 3 na 3 lub 4 na 4. Jedno pole w każdym kwadracie jest puste.  Mamy więc 8 lub 15 pól wypełnionych, z których każde zawiera jedną liczbę. Początkowo pola z liczbami są pomieszane. Zadaniem gracza jest ich ułożenie. W przypadku kwadratu 3 na 3 pola należy ułożyć pola tak aby w pierwszym wierszu były kolejne cyfry 1 2 i 3 w drugim 4 5 i 6 a w trzecim 7 i 8. Analogicznie w przypadku kwadratu 4 na 4 w pierwszym wierszu układamy 1 2 3 i 4 w drugim 5 6 7 i 8 w trzecim 9 10 11 i 12 a w czwartym 13 14 i 15.

Pole zawierające liczbę może być przesunięte tylko wtedy gdy sąsiaduje z polem pustym. Gdy pole zawierające liczbę zostanie przesunięte to pozostawi za sobą puste pole i w jego miejsce możemy przesunąć inne zawierające inną liczbę. W ten sposób przesuwając poszczególne pola staramy się ułożyć je kolejno.

 

Włączenie gry, na poziomie zadań, 1 3 6 7, (duże u), lub rozrywka, Układanka.

 

Po uruchomieniu programu wczytywana jest ostatnia nieułożona układanka, jeśli takiej nie ma to możemy wybrać stopień trudności.

Gdy wybierzemy stopień zaawansowany, (wciskając literkę t, 2 3 4 5), to układamy układankę o wymiarach 4 na 4 w przeciwnym przypadku 3 na 3.

Pole w prawo, Prawy (8).

Pole w lewo, Lewy (7).

Pole w dół, W Dół (5 8).

Pole w górę, W Górę (2 7).

Przesuniecie cyfry na sąsiednie puste pole, Odstęp, 7 8.

Gra od początku z nową tabliczką, 1 3 4 5 7 8.

 

Wyjście z gry, ESC (1 3 5 6 7 8).

 

14.11.    Labirynt

Labirynt rozwija orientację przestrzenną. Chodząc po labiryncie szukamy wyjścia na wyższy poziom. Liczba poziomów przekracza 10. Stopień trudności rośnie z poziomu na poziom. Krótki opis pomagający przejść dany poziom uzyskamy wciskając literkę 'o' (1 3 5) .

 

Włączenie gry, na poziomie zadań, duże 'L'  (1 2 3 7), lub z menu Rozrywka, Labirynt.

Po uruchomieniu programu otwierany jest ostatni zapamiętany poziom. Jeśli dopiero zaczynamy grę lub jeśli nie zapisaliśmy wyniku rozpoczniemy od poziomu pierwszego. Naszym zadaniem jest przejście przez wszystkie poziomy labiryntu. Każdy z nich może zawierać jakieś niespodzianki. Klawisze Lewy (7) lub Prawy (8) obracają gracza w prawo lub w lewo. Przejście o krok do przodu następuje po wciśnięciu strzałki W górę (2 7) lub Górnego przycisku audio. Przejście wstecz o krok wykonamy wciskając strzałkę W dół (5 8) lub Dolny przycisk audio.  Przejście o wiele kroków nastąpi po wciśnięciu Odstępu (7 8). Litera 'i' (2 4) podaje informację, w którą stronę idziemy. Przy czym góra labiryntu to północ. Duża litere 'I' (2 4 7) poda informację o posiadanych sprawnościach a klawisz BACKSPACE  (1 2 3 4 5 6 7) przeniesie nas o jeden poziom wstecz.

Każdy poziom może zawierać szereg przeszkód i sprawności, które pozwalają je pokonać. Na przykład sprawność Sapera pozwala ominąć minę a sprawność Pływaka przepłynąć rzekę. Te sprawności należy gromadzić bo każda związana z nimi przeszkoda anuluje jedną z nich.

 

Trzy sprawności znacznie ułatwiają grę. Jest to sprawność Tropiciela, sprawność Zwiadowcy oraz sprawność Przewodnika. Jeśli je zdobędziemy to znacznie nam to ułatwi przejście przez planszę. Niektóre plansze bez tych sprawności są niemożliwe do przejścia.

 

Sprawność Tropiciela będzie ostrzegać przed przeszkodą zmieniając sygnał dźwiękowy kroków na dwa lub trzy kroki przed przeszkodą dając nam czas na zatrzymanie. Sprawność Zwiadowcy pozwoli na sprawdzenie zawartości korytarza bez wchodzenia do niego a sprawność Przewodnika pozwala na szybsze przemieszczanie się po labiryncie.

 

W labiryncie możemy również napotkać na zamknięte drzwi. Aby je otworzyć musimy mieć klucz, który znajdziemy na tym samym poziomie, na którym znajdują się drzwi. Będzie on pasował do wszystkich drzwi na tym poziomie jednak przejście na poziom kolejny usuwa klucz z naszych sprawności.

 

Litera 'z' (1 3 5 6) wpuści zwiadowcę do korytarza znajdującego się przed nami a litera 'p' (1 2 3 4) uruchamia marsz z przewodnikiem.

 

Wyjście z gry, ESC (1 3 5 6 7 8). Przy wychodzeniu z gry możemy zapisać jej stan.

 

14.12.    Moje  Testy

To funkcja uzupełniająca dla Moje Fiszki. O  ile Moje Fiszki ułatwiają naukę to Moje Testy pozwalają na sprawdzenie posiadanej wiedzy. Jej działanie jest bardzo proste. Po uruchomieniu tej funkcji wybieramy plik zawierający test i przechodzimy do rozwiązywania testu. Pytanie podawane jest automatycznie a odpowiedź wybieramy klawiszem LEWY (7)  lub PRAWY (8). Wybór zatwierdzamy wciskając ODSTĘP (7 8). Jeżeli odpowiedź jest poprawna to podawane jest następne pytanie , w przeciwnym przypadku generowany jest dźwięk błędu, podawana jest prawidłowa odpowiedź i dopiero przechodzimy do następnego pytania. Po skończonym teście podawany jest wynik. Jeśli chcemy przejść jeszcze raz ten sam test wciskamy literkę 't' (2 3 4 5).

W każdej chwili możemy zakończyć test wciskając klawisz ESC (1 3 5 6 7 8).

 

14.14.    Święta

Aplikacja ta poinformuje nas jakie święto przypada na dzień bieżący oraz czyje są imieniny i jaki jest  znak zodiaku . Dodatkową atrakcją jest możliwość wyszukiwania świąt przypadających na dowolny wskazany dzień lub wyszukiwania dat zawierających określone imiona.

Aplikację otwieramy wciskając na poziomie zdań 2 4 6 7 (duże ś) po wysłuchaniu informacji o święcie przypadającym na dany dzień  możemy wyszukać świąt przypadających na dowolny inny dzień. Imię podajemy z dużą literą np. "Tomasza" a datę cyframi  w postaci: dzień kropka miesiąc na przykład 5.6 - piąty czerwiec. Przy wpisywaniu cyfr posługujemy się brajlem komputerowym. Wprowadzone dane kończymy klawiszem Enter 1 5 7 8. Jeśli imieniny danej osoby wypadają w więcej niż jeden dzień w roku to klawiszem PRAWY (8) możemy przechodzić po kolejnych datach. Dowolny inny klawisz otworzy ponownie pole edycji gdzie możemy ponownie wpisać datę lub imię.

Klawisz ESC (1 3 5 6 7 8) wyjdzie na poziom zadań.

 

Istnieje również możliwość dopisania własnej informacji do danego dnia. Dzięki temu IBAI po pierwszym włączeniu danego dnia oprócz informacji standardowych przeczyta również tą dodaną. Aby tego dokonać należy:

·         Z poziomu zadań uruchomić menedżera plików - literka f (1 2 4)

·         Teraz klawiszem BACKSPACE ( 1 2 3 4 5 6 7) przechodzimy do FlashDisk

·         Wciskamy ODSTĘP (7 8)

·         Wciskamy r (1 2 3 5) gdy usłyszymy rdata wciskamy ODSTĘP (7 8) w przeciwnym przypadku wciskamy PRAWY aż usłyszymy rdata i wciskamy ODSTĘP (7 8)

·         Wciskamy PRAWY usłyszymy święta txt

·         Wciskamy ENTER ( 1 5 7 8)

·         Wciskamy f-ODSTĘP (1 2 4 7 8)

·         Wpisujemy szukaną datę w formacie cyfry dnia, cyfry miesiąca i wciskamy ENTER (1 5 7 8)

·         Gdy wypowie datę wciskamy  5 6 8, aby przejść do następnej pozycji i LEWY aby przejść na koniec opisu szukanej daty (koniec poprzedniej linii).

Następnie dopisujemy treść.

·         Wciskamy ESC i powoli dwa razy t (2 3 4 5) aby potwierdzić chęć wyjścia z edytora oraz chęć zastąpienia istniejącego dokumentu.

·         Po zapisaniu pliku wciskamy ESC (1 3 5 6 7 8) aby przejść na poziom zadań.

Na przykład dopisujemy urodziny Karola dziesiątego września.

Po włączeniu IBAIa wciskamy f (1 2 4) następnie BACKSPACE tyle razy aż usłyszymy FlashDisk. Teraz r (1 2 3 5) i ODSTĘP (7 8) klawisz PRAWY i ENTER (1 5 7 8)

Wciskamy f-ODSTĘP (1 2 4 7 8) wpisujemy 10:9 i ENTER (1 5 7 8). Teraz wciskamy 5 6 8 i LEWY.

Wpisujemy "urodziny Karola". UWAGA! nie wciskamy ENTER na końcu!

Wciskamy ESC (1 3 5 6 7 8) powoli dwa razy t (2 3 4 5)  i ESC (1 3 5 6 7 8).

 

14.13.    Radar Geograficzny

Ta unikalna funkcja IBAIa pozwala na zapoznanie się z mapą Polski i świata oraz podróże z wybraną dokładnością, po wybranym obszarze.

Radar możemy uruchomić z poziomu menu głównego po przez naciśnięcie dużej litery G (1 2 4 5 7) lub wybrać opcję GeoRadar z menu Rozrywka.

Pierwszą czynnością po uruchomieniu tego programu jest wybór obszaru. Mamy do wyboru następujące opcje:

1.       Świat bez granic - zawiera stolice państw, większe miasta, morza, oceany oraz niektóre ciekawe miejsca na świecie.

2.       Świat - zawiera stolice państw oraz większe miasta plus morza, oceany, opunktowane miejsca na granicach oraz niektóre ciekawe miejsca na świecie.

3.       Województwa - zawiera stolice województw w Polsce.

4.       Powiaty - zawiera stolice województw i miasta powiatowe w Polsce.

5.       Gminy - zawiera miasta wojewódzkie, powiatowe i gminne w Polsce.

 

Wyboru obszaru dokonujemy klawiszami lewy prawy a zatwierdzamy wybór wciskając odstęp (7 8).
Można skrócić czas wyboru naciskając odpowiednio:

ś (2 4 6)              Świat bez granic

Ś (2 4 6 7)          Świat

w (2 4 5 6)         Województwa

p (1 2 3 4)          Powiaty

g (1 2 4 5)          Gminy

Wówczas opcja zostanie wybrana i  zatwierdzona.

 

Miasto startowe podajemy wpisując jego nazwę lub jej początek. Nazwa miasta rozpoczyna się dużą literą. Po wciśnięciu ENTER (1 5 7 8) podana zostanie pierwsza znaleziona nazwa zaczynająca się od wprowadzonego tekstu. Dowolny klawisz przejdzie do kolejnej nazwy a odstęp zaakceptuje wybór. Uwaga musimy o tym pamiętać, że miasto startowe musi się znajdować w obszarze, który wybraliśmy. Jeśli wybraliśmy na przykład województwa to znajdziemy tam tylko miasta, które są stolicami województw.

 

Teraz przechodzimy do wyboru trybu pracy. Geo Radar posiada 4 tryby pracy:

1.       Kompas podaje miasta w wybranym kierunku od najbliższego do najdalszego.

2.       Radar podaje miasta występujące w określonym zasięgu od miasta startowego.

3.       Znajdź miasto znajduje podane miasto i podaje odległość oraz kierunek od miasta startowego.

4.       Podróżnik pozwala na przechodzenie pomiędzy miastami.

 

Wyboru trybu dokonujemy klawiszami prawy lewy a zatwierdzamy dostępem (7 8) lub jak w przypadku wyboru obszaru można skrócić czas wyboru naciskając odpowiednio:

k (1 3) kompas

r (1 2 3 5) radar

m (1 3 4) znajdź miasto

p (1 2 3 4) podróżnik

Wówczas opcja zostanie wybrana i zatwierdzona.

 

KOMPAS
W trybie kompasu podajemy azymut, który nas interesuje. Zakres azymutu od zera do 359. Przy czym Północ to 0 stopni, wschód 90 stopni, południe 180 a zachód 270.

W funkcji kompasu możemy określić dodatkowo zasięg wciskając literkę z (1 3 5 6), szerokość kąta literka k (1 3), zmienić obszar wciskając literkę o (1 3 5) lub azymut wciskając literkę a (1). Po miastach przemieszczamy się wciskając klawisze LEWY lub PRAWY. PRAWY dalsze miasto, LEWY bliższe miasto.

RADAR
W trybie Radaru podajemy zasięg w kilometrach. Domyślna wartość to 100 kilometrów. Po znalezionych miastach przemieszczamy się klawiszami PRAWY LEWY. Przy czym PRAWY podaje miasta o większym azymucie a LEWY o mniejszym. naciskając  literkę z (1 3 5 6) można zmienić zasięg wpisując liczbę kilometrów zatwierdzamy ją  ENTER (1 5 7 8).

 

ZNAJDŹ MIASTO

W trybie Znajdź Miasto podajemy nazwę szukanego miasta. Jeśli zostanie znalezione to podana zostanie informacja o odległości i azymucie w stosunku do miasta startowego.

 

PODRÓŻNIK
W trybie Podróżnika wybieramy kierunek w jakim chcemy się przemieścić. I tak poszczególne kombinacje punktów odpowiadają następującym kierunkom:

8                  wschód

7                  zachód

2 7              północ

5 8              południe

1 2 7           północny wschód

2 3 7           północny zachód

4 5 8           południowy zachód

5 6 8           południowy wschód

 

FUNKCJE DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH TRYBACH, czyli w każdej chwili można zmienić:

·         miasto startowe wciskając odstęp (7 8)

·         tryb pracy wciskając t (2 3 4 5)

·         obszar wciskając o (2 4 6)

·         uzyskać więcej informacji o danym miejscu  wciskając  i (2 4)

Wyjście z aplikacji ESC ( 1 3 5 6 7 8).

 

15.  Klawisze skrótów

15.1.   Skróty dostępne na każdym poziomie

6-7                                  otwarcie/zamknięcie menu.

1-3-5-6-7-8                   (ESC) zamknięcie funkcji (na poziomie zadań wyłączenie IBAI-a).

7                                      (LEWY) przewijanie w lewo.

8                                      (PRAWY) przewijanie w prawo.

2-3-4-5-7-8                   (ODSTĘP-t) odczytanie czasu.

2-3-4-5-8                       (PRAWY-t) odczytanie daty.

2-8                                  odczytanie stanu akumulatora.

3-8                                  odczytania stanu stopera w każdym miejscu (jeśli wcześniej został uruchomiony).

3-4-8                              uruchomienie i zatrzymanie stopera z dowolnego miejsca.

1-3-4-8                                                       (PRAWY-m) minutnik.

3-ŚRODKOWY AUDIO                         odebranie telefonu.

1 długo                                                      zablokowanie i odblokowanie klawiszy

ŚRODKOWY AUDIO długo                  uruchomienie dyktafonu.

1-2-3-ŚRODKOWY AUDIO                  ustawienia domyślne parametrów mowy.

1-GÓRNY AUDIO                                   głośniej.

1-DOLNY AUDIO                                   ciszej.

1-2-3-GÓRNY AUDIO                           głośniej - głośność globalna.

1-2-3-DOLNY AUDIO                            ciszej - głośność globalna.

2-GÓRNY AUDIO                                   szybciej.

2-DOLNY AUDIO                                   wolniej.

3-GÓRNY AUDIO                                   wyżej.

3-DOLNY AUDIO                                   niżej.

1-2-3-5-8                                                   przełączanie stopni/radianów dla funkcji trygonometrycznych kalkulatora.

8-GÓRNY AUDIO                                   włączenie/wyłączenie NUMLOCK.

7-GÓRNY AUDIO                                   włączenie/wyłączenie CAPSLOCK.

3-4-7-8                                                       odczytanie pliku pomocy dla danej funkcji.

 

15.2.   Poziom zadań

2-4                                                              (i) informacja o systemie.

7                                                                  w lewo poprzedni element menu.

8                                                                  w prawo następny element menu.

1-2-4                                                          (f) menedżer plików.

1-2-3                                                          (l) ulubione.

1-3-4                                                          (m) moje nagrania.

1-3-4-5-8                                                   moje notatki.

1-5                                                              (e) edytor tekstów.

1-2                                                              (b) włączenie Bluetooth.

1                                                                  (a) ostatnia książka audio.

2                                                                  ostatnia książka DAISY.

3                                                                  ostatnia książka tekstowa.

1-3-4-5                                                       (n) narzędzia.

1-3                                                              (k) uruchomienie testera kolorów.

2-3-4                                                          (s) uruchomienie stopera.

1-4-8                                                          uruchomienie czasomierza.

1-4                                                              (c) uruchomienie kalkulatora.

2-4-5-6                                                       (w) uruchomienie wydarzeń.

1-2-4-7-8                                                   (ODSTĘP-f) formatowanie zewnętrznego dysku.

1-2-3-8                                                       (l) czujnik oświetlenia.

1-3-4-7                                                       (duże m) metronom.

1-2-3-5                                               (r) rozrywka.

1-3-7                                                  (duże-k) rzut kostką do gry.

1-4-7                                                  (duże-c) chińczyk.

2-3-4-7                                               (duże-s) Sudoku.

1-3-5-6-7                                           (duże-z) zegar szachowy.

1-2-4-7                                               (duże F) Moje Fiszki.

1-3-6                                                  (u) ustawienia.

1-3-5-6-8                                           tryb zegarka.

2 3 4 5 7                                            (duże T) Moje Testy.

1 2 4 5 7                                            (duże G) GeoRadar.

2 4 6 7                                                (duże Ś) Święta.

3-4-7-8                                               pomoc.

 

15.3.   Menedżer plików

7-8                                                      otworzenie pliku lub folderu.

1-2-3-4-5-6-7                                    wyjście z podfolderu.

1-2-3-7-8                                           przejście do początku listy plików.

4-5-6-7-8                                           przejście na koniec listy plików.

2-4-7                                                  (LEWY-i) informacja o wielkości miejsca na dysku.

1-3-5-7-8                                           (ODSTĘP-o) lub Środkowy Audio uruchomienie odtwarzacza.

1-4-5-7-8                                           (DEL) skasowanie pliku/plików lub folderu.

2-4-7-8                                               (ODSTĘP-i) utworzenie nowego folderu.

1-3-4-5-7-8                                       (ODSTĘP-n) utworzenie nowego dokumentu tekstowego.

1-4-7-8                                               (ODSTĘP-c) kopiowanie do schowka plików lub folderów.

1-2-3-6-7-8                                       (ODSTĘP-v) wklejenie ze schowka plików lub folderów.

1-3-4-6-7-8                                       (ODSTĘP-x) przeniesienie plików lub folderów.

2-3-7-8                                               zaznaczenie/odznaczenie pliku – usunięcie z listy oznaczonych plików.

1-7-8                                                  (ODSTĘP-a) zaznaczenie wszystkich plików w folderze.

1-3-4-7-8                                           (ODSTĘP-m) przejście do listy zaznaczonych plików.

1-3-5-6-7-8                                       (ODSTĘP-z) wyjście z listy zaznaczonych plików.

2-4-8                                                  (PRAWY-i) informacja o pliku.

1-3-4-5-8                                           (PRAWY-n) zmiana nazwy pliku.

1-2-3-8                                               (PRAWY-l) dodanie do ulubionych.

3-4-7-8                                               odczytanie pliku pomocy.

 

15.4.   Ulubione

1-2-3                                                   (l) otwiera ulubione na poziomie zadań.

1-2-3-8                                               (PRAWY-l) „dodaj do ulubionych”.

1-3-4-5-8                                            (PRAWY-n) zmień nazwę skrótu.

7 lub 8                                                (LEWY lub PRAWY) wybieranie skrótu z listy.

1-2-3-7-8 i 4-5-6-7-8                        (HOME i END) skok  na początek lub koniec listy.

7-8                                                       (ODSTĘP)  przejście do pliku.

1-3-5-7-8                                            (ODSTĘP-o) uruchomienie odtwarzania pliku, wskazanego przez skrót.

7-8                                                       (ODSTĘP)  przejście do pliku.

 

15.5.   Moje nagrania i odtwarzanie nagrań

1-3-4                                                                                  (m) z poziomu zadań przejście w miejsce zapisywania nagrań z dyktafonu.

7-8 lub ŚRODKOWY AUDIO)                                      uruchomienie/zatrzymanie odtwarzania pliku nagrania.

7 lub GÓRNY AUDIO)                                                   (LEWY) Cofnięcie się w czasie.

8 lub DOLNY AUDIO)                                                   (PRAWY) Przejście w czasie do przodu.

1-7                                                                                      zmiana jednostki czasu w dół.

4-8                                                                                      zmiana jednostki czasu w górę.

1-2-3-7-8                                                                           (CTRL-HOME) początek nagrania.

4-5-6-7-8                                                                           (CTRL-END) koniec nagrania.

GÓRNY AUDIO - ŚRODKOWY AUDIO                    głośniej.

DOLNY AUDIO - ŚRODKOWY AUDIO                    ciszej.

 

15.6.   Edytor tekstów

1-3-4-5-7-8                                       (ODSTĘP-n) na poziomie zadań edytor tekstów.

1-5-7-8                                               (ENTER) koniec nazwy.

1-4-5-7-8                                           (DEL) kasowanie znaku pod kursorem.

1-2-3-4-5-6-7                                    (BACKSPACE)  kasowanie poprzedniego znaku.

1-3-5-6-8                                           (PRAWY-z) cofnij.

7                                                          poprzedni znak.

8                                                          następny znak.

1-2-3-8                                               (PRAWY-l) początek linii.

4-5-6-8                                               koniec linii.

1-2-3-7-8                                           (CTRL-HOME) początek dokumentu.

4-5-6-7-8                                           (CTRL-END) koniec dokumentu.

4-7-8                                                  słowo do przodu.

1-7-8                                                  słowo do tyłu.

5-7-8                                                  zdanie do przodu.

2-7-8                                                  zdanie do tyłu.

6-7-8                                                  strona do przodu.

3-7-8                                                  strona do tyłu

5-6-8                                                  akapit wprzód.

2-3-7                                                  akapit wstecz.

5-8                                                      linia wprzód.

2-7                                                      linia wstecz.

3-4-5-6-7-8                                       Idź do

2-5-7-8                                               odczytanie zdania.

1-3-7-8                                               odczytanie słowa.

1-3-8                                                  przeliterowanie znaku.

2-4-5-6-8                                           przeliterowanie słowa.

3-6-7-8                                               odczytanie tekstu od kursora do końca.

2-3-6-7-8                                           odczytanie całego tekstu.

3-5-6-7-8                                           odczytanie całego tekstu bez podążania za kursorem.

2-3-7-8                                               początek oznaczania.

5-6-7-8                                               koniec oznaczania.

1-3-4-7-8                                           odczytanie oznaczonego tekstu.

1-4-7-8                                               kopiowanie do schowka oznaczonego fragmentu.

1-2-3-6-7-8                                       wklejenie ze schowka.

1-3-4-5-6-7-8                                    skasowanie oznaczonego fragmentu tekstu.

1-2-4-7-8, a następnie 8                 (ODSTĘP-f i 8) znajdź w przód.

1-2-4-7-8, a następnie 7                 (ODSTĘP-f i 7) znajdź wstecz.

4-6-7-8                                                uwzględniaj wielkość liter przy wyszukiwaniu.

2-3-4-8                                               ponowienie szukania z zapamiętaniem kierunku.

1-2-5-7-8                                           znajdź i zamień.

2-3-4-7-8                                           (ODSTĘP-s)  zapisanie dokumentu.

1-2-3-4-5-7-8                                    wyjście bez zapisu.

1-2-4-5-7-8                                       (ODSTĘP-g) zmiana dokumentu (gdy jeden dokument wczytujemy drugi).

2-4-7-8                                               wstawianie/zamiana.

1-3-4-5-7-8                                       odczytanie nazwy edytowanego dokumentu.

1-3-4-5-8                                           zmiana nazwy dokumentu.

1-2-4-5-6-8                                       włączenie/wyłączenie wypowiadania dużych liter.

1-2-4-5-6-7                                       włączenie/wyłączenie brajla 6-punktowego.

1-2-3-4-8                                           przełączanie interpunkcji cała, większość, nieco, brak.

3-4-6-7-8                                           przełączanie echa klawiatury znak, słowo, znak i słowo, brak.

1-3-5-6-7-8                                       (ODSTĘP-z) wyjście ESC.

 

15.7.   Bluetooth

1-2 na poziomie zadań                  (b) przejście do listy urządzeń lub podłączonego urządzenia.

7-8-GÓRNY AUDIO                       przełączanie pomiędzy urządzeniami.

7-8-DOLNY AUDIO                       lista podłączonych urządzeń.

7-8 (ODSTĘP)                                  podłączanie/odłączanie urządzenia.

7-8-ŚRODKOWY AUDIO              lista sparowanych urządzeń (tylko nie podłączone).

1-2-7-ŚRODKOWY AUDIO          (B-ŚRODKOWY AUDIO) poziom zadań z utrzymaniem połączeń.

1-2-GÓRNY AUDIO                       (b-GÓRNY AUDIO) głośniej (Bluetooth).

1-2-DOLNY AUDIO                       (b-DOLNY AUDIO) ciszej (Bluetooth).

1-2-ŚRODKOWY AUDIO              (b-ŚRODKOWY AUDIO) zamknięcie wszystkich połączeń.

6-GÓRNY AUDIO                           Włączenie lub wyłączenie opóźnienia puszczania klawisza.

 

15.7.1.     Układ klawiszy dla współpracy z Windows

7                                                          (LEWY) strzałka w lewo.

8                                                          (PRAWY) strzałka w prawo.

2-7                                                      strzałka w górę.

5-8                                                      strzałka w dół.      

1-3-7-8                                               skok na początek linii.

4-6-7-8                                               skok na koniec linii.

3-4-5-7-8                                           poprzedni ekran.

1-2-6-7-8                                           następny ekran.

1-5-7-8                                               ENTER.

1-7-8                                                  naciśnij i trzymaj klawisz ALT.

1-4-7-8                                               naciśnij i trzymaj klawisz CTRL.

2-3-4-7-8                                           naciśnij i trzymaj klawisz SHIFT.

2-4-5-6-7-8                                       naciśnij i trzymaj klawisz Windows.

2-4-7-8                                               naciśnij i trzymaj klawisz INSERT.

4-7                                                      naciśnij i puść lewy ALT (na przykład uaktywnij pasek menu lub wstążkę).

4-8                                                      naciśnij i puść klawisz menu kontekstowego.

1-2-4-7-8                                           klawisze F1-F12 ODSTĘP-f i litery od a do l.

1-3-5-6-7-8                                       ESCape.

4-5-7-8                                               TAB.

1-2-7-8                                               SHIFT+TAB.

4-5-8                                                  CTRL+ TAB.

4-5-7                                                  CTRL+SHIFT+ TAB.

 

15.7.2.     Układ klawiszy dla współpracy z IOS

1-3-7-8                                               (ODSTĘP-k) pomoc VoiceOver.

1-3-5-6-7-8                                       ESC.

1-7-8                                                  (ODSTĘP-a) przejście do następnego obiektu.

4-7-8                                                  przejście do poprzedniego obiektu.

3-6-7-8                                               dwukrotne stuknięcie jednym palcem.

2-3-7-8                                               ruch pokrętła w lewo.

5-6-7-8                                               ruch pokrętła w prawo.

3-7-8                                                  wybór wstecz funkcji na pokrętle.

6-7-8                                                  wybór w przód funkcji na pokrętle.

1-4-7-8                                               (ODSTĘP-c) kopiuj do schowka ostatnio przeczytany tekst.

1-2-3-6-7-8                                       (ODSTĘP-v) wklej ze schowka.

1-4-5-7-8                                           (DEL) usuń.

1-5-6-7-8                                           (ODSTĘP-ę) dwukrotne stuknięcie dwoma palcami.

1-2-5-7-8                                                               (ODSTĘP-h) przycisk HOME.

2-4-7-8                                                                   (ODSTĘP-i) wybór rzeczy.

2-4-5-7-8                                                               (ODSTĘP-j) dotknij i przytrzymaj.

1-2-3-7-8                                                               (ODSTĘP-l) przejdź do poprzedniej grupy.

4-5-6-7-8                                                               przejdź do następnej grupy.

1-3-4-7-8                                                               (ODSTĘP-m) włączenie/wyłączenie mowy.

1-2-3-4-5-6-7-8                                                    włączenie/wyłączenie kurtyny.

1-3-5-7-8                                                               (ODSTĘP-o) przewiń stronę w prawo.

2-4-6-7-8                                                               (ODSTĘP-ś) przewiń stronę w lewo.

1-4-5-6-7-8                                                           przewiń stronę w dół.

3-4-5-6-7-8                                                           przewiń stronę w górę.

1-2-3-4-5-7-8                                                        (ODSTĘP-q) włącz/wyłącz Quicknaw.

1-2-3-5-7-8                                                           (ODSTĘP-r) czytaj od kursora.

2-4-5-6-7-8                                                           (ODSTĘP-w) czytaj od początku.

2-3-4-7-8                                                               (ODSTĘP-s ) przejdź do paska statusu.

1-2-3-4-6-7-8                                                        (ODSTĘP-ż) zmiana nazwy etykiety.

3-5-7-8                                                                   (ODSTĘP-*) przenieś fokus na poprzedni program.

2-6-7-8                                                                   (ODSTĘP-?) przenieś fokus na następny program.

2-5-7-8                                                                   (ODSTĘP-:) centrum powiadomień.

2-3-5-6-7-8                                                           Centrum sterowania.

 

15.7.3.     Skróty klawiszowe TalkBack (Klasyczna mapa klawiszy)

Czynności nawigacyjne

ALT-SHIFT-strzałka w prawo                          Przejdź do następnego elementu.

ALT-SHIFT-strzałka w lewo                             Przejdź do poprzedniego elementu.

ALT-SHIFT-strzałka w górę                             Przejdź do pierwszego elementu.

ALT-SHIFT-strzałka w dół                               Przejdź do ostatniego elementu.

ALT-SHIFT-ENTER                                           Wykonaj kliknięcie.

 

Czynności globalne

ALT-SHIFT-DEL                                                Wstecz.

ALT-SHIFT-h                                                      Ekran główny.

ALT-SHIFT-r                                                       Ostatnie aplikacje.

ALT-SHIFT-n                                                      Powiadomienia.

ALT-CTRL-z                                                        Wstrzymywanie i wznawianie TalkBack.

 

Ustawienia nawigacji

ALT-SHIFT-znak plus (+) lub (=)                   Następne ustawienie nawigacji.

ALT-SHIFT-znak minus (-)                             Poprzednie ustawieni nawigacji.

 

 

Inne czynności

ALT-SHIFT-/ (Slash)                                         Wyszukaj element na ekranie.

Nie przypisano                                                    Czytaj od góry.

Nie przypisano                                                    Czytaj od następnego elementu.

Nie przypisano                                                    Pokaż działania.

ALT-SHIFT-l                                                      Pokaż lokalne menu kontekstowe.

ALT-SHIFT-g                                                     Pokaż globalne menu kontekstowe.

 

15.7.4.     Skróty klawiszowe VoiceAssistant

ALT-ENTER                                                       Dotknięcie z przytrzymaniem.

ALT-strzałka w lewo lub w górę                      Przejdź do poprzedniej strony lub przewiń w górę.

ALT-strzałka w prawo lub w dół                    Przejdź do następnej strony lub przewiń w dół.

ALT-SHIFT-strzałka w lewo                           Przejdź do poprzedniego elementu.

ALT-SHIFT-strzałka  w prawo                       Przejdź do następnego elementu.

ALT-SHIFT-strzałka w górę                            Przejdź do pierwszego elementu lub przenieś kursor na początek tekstu.

ALT-SHIFT-strzałka w dół                              Przejdź do ostatniego elementu lub przenieś kursor na koniec tekstu.

ALT-SHIFT-DEL                                               Wróć, anuluj lub zamknij wyskakujące okno.

ALT-SHIFT-ENTER                                         Wykonaj akcję związaną z wybranym elementem.

ALT-SHIFT-h                                                     Ekran startowy.

ALT-SHIFT-n                                                     Otwórz szybkie ustawienia i panele powiadomień.

ALT-SHIFT-r                                                      Wymień ostatnie aplikacje.

ALT-SHIFT-s                                                      Odczytuj informacje z paska statusu.

ALT-SHIFT-z                                                     Włącz/wyłącz monit głosowy.

ALT-CTRL-ukośnik                                          Wyszukaj na ekranie.

ALT-CTRL-ODSTĘP                                        Wstrzymaj wznów odtwarzanie dźwięku lub wideo.

CTRL-strzałka w lewo                                      Odczytaj cały ekran od góry.

CTRL-strzałka w prawo                                   Odczytaj zawartość ekranu zaczynając od następnego elementu.

CTRL-strzałka w górę lub w dół                     Zmień ustawienie obecnie wybranej opcji Skróconego menu.

SHIFT-CTRL-strzałka w lewo/prawo            Przewiń przez opcje Skróconego menu.

SHIFT-CTRL-strzałka w górę lub w dół       Wybierz następną lub poprzednią opcje jednostki.

 

15.8.   Odtwarzanie plików

2-4-5-6                                                                 (w) wstawienie zakładki.

1-2-4-5-6-8                                                          włączenie czytania dużych liter.

1-2-3-4-8                                                              zmiana interpunkcji.

2-4                                                                         (i) informacja o pozycji kursora.

7-8                                                                         (ODSTĘP) zatrzymanie lub wznowienie czytania.

4-5-6-8                                                                 przejście do kolejnej zakładki.

1-2-3-8                                                                 (PRAWY-l) przejście do poprzedniej zakładki.

1-2-3-4-5-6-7                                    skasowanie zakładki.

3                                                          powrót do poprzedniej pozycji.

8                                                          w prawo o znak.

7                                                          w lewo o znak.

4-7-8                                                  przejście o 10 znaków w przód.

1-7-8                                                  przejście o 10 znaków wstecz.

5-7-8                                                  przejście o 100 znaków wprzód.

2-7-8                                                  przejście o 100 znaków wstecz.

6-7-8                                                  przejście o 1000 znaków w przód.

3-7-8                                                  przejście o 1000 znaków wstecz.

1-2-3-7-8                                           (ODSTĘP-l) początek dokumentu.

4-5-6-7-8                                           koniec dokumentu.

2-3-4-7                                               skok do strony o zadanym numerze porządkowym.

1-2-3-4-7                                           przejście do zadanego procentu.

3-6-7                                                  zmiana głosu dokumentu.

 

15.9.    Odtwarzacz książek DAISY, książek audio i dokumentów tekstowych

15.9.1.     Klawisze AUDIO dostępne z poziomu innych programów

ŚRODKOWY AUDIO                                                         wstrzymuje i uruchamia czytanie (nagrywanie).

GÓRNY AUDIO                                                                  następny element.

DOLNY AUDIO                                                                   poprzedni element.

GÓRNY I ŚRODKOWY AUDIO                                      głośniej.

DOLNY I ŚRODKOWY AUDIO                                       ciszej.

DOLNY, GÓRNY I ŚRODKOWY AUDIO                      przechodzi /*na poziom odtwarzacza*/.

ŚRODKOWY AUDIO-8 (PRAWY)                                  zmienia poziom nawigacji.

DOLNY I GÓRNY AUDIO                                                zmiana elementu nawigacji.

ŚRODKOWY AUDIO-7 (LEWY)                                     przejście /*na poziom odtwarzacza*/.

1-2-4-5-6-8                                                                           włączenie czytania dużych liter.

1-2-3-4-8                                                                               zmiana interpunkcji.

 

15.9.2.     Skróty klawiszowe dostępne po naciśnięciu środkowego przycisku audio wraz z 7 punktem

2-3-4-7                                               skok do strony o zadanym numerze porządkowym.

2-3                                                      obniżenie poziomu nagłówka.

5-6                                                      podwyższenie poziomu nagłówka.

3                                                          przejście do poprzedniego nagłówka poziomu.

6                                                          przejście do następnego nagłówka poziomu.

3-6                                                      przejście do początku bieżącego nagłówka dowolnego typu.

3-4                                                      przejście do poprzedniego nagłówka dowolnego typu.

1-6                                                      przejście do następnego nagłówka dowolnego typu.

2-3-7                                                  przejście do pierwszego nagłówka.

5-6-8                                                  przejście do ostatniego nagłówka.

1-3-4-5-7                           skok do nagłówka o zadanym numerze porządkowym.

3-6-7-8                               podanie informacji o bieżącym nagłówku.

1-7                                      zmniejszenie odstępu czasowego lub znakowego.

4-8                                      zwiększenie odstępu czasowego lub znakowego.

1                                          (a) przewinięcie wstecz o ustawiony odstęp czasowy lub znakowy.

4                                          przewinięcie w przód o ustawiony odstęp czasowy lub znakowy.

1-2-3-4                               (p) Zapamiętanie bieżącej pozycji kursora odtwarzania.

1-3-8                                  powrót do poprzedniej pozycji kursora odtwarzania.

1-4-7                                  przejście do zadanego czasu.

1-2-3-4-7                           przejście do zadanego procentu.

1-4-8                                  przeczytanie informacji o pozycji czasowej w książce/dokumencie.

2-4-8                                  przeczytanie informacji o aktualnie odtwarzanych elementach nawigacji w książce/dokumencie.

1-2-7                                  skok do zakładki o zadanym numerze porządkowym.

1-3-5-6-7                           odegranie zakładki przed bieżącą pozycją.

2-4-5-6-7-8                       wstawienie zakładki z etykietą.

2-4-5-6                               wstawienie zakładki.

2-4-5-6-7                           wstawienie notki tekstowej.

2-4-5-6-8                           wstawienie nagrania.

1-3-7                                  ustawienie końca zaznaczenia.

1-5                                      edycja zakładki.

1-4-5-7-8                           usuwanie elementów zakładki.

1-2-3-4-5-6-7                    usunięcie zakładki.

1-2-3-4-5-7-8                    zamknięcie książki.

2-3-4-5                               zmiana trybu odtwarzania.

1-3-5-6-8                           włączenie/wyłączenie oznajmiania zakładek.

1-2-3-7-8                           początek książki.

4-5-6-7-8                           koniec książki.

7                                          poprzedni znak.

8                                          następny znak.

1-7-8                                  poprzednie słowo.

4-7-8                                  następne słowo.

2-7-8                                  poprzednie zdanie.

5-7-8                                  następne zdanie.

2                                          przejście o 5 zdań wstecz.

5                                          przejście o 5 zdań wprzód.

2-7                                      przejście do poprzedniego akapitu.

5-8                                      przejście do następnego akapitu.

1-2                                      przejście o 5 akapitów wstecz.

4-5                                      przejście o 5 akapitów wprzód.

3-7-8                                                  poprzednia strona.

6-7-8                                                  następna strona.

1-2-3                                                  przejście do poprzedniej zakładki wybranego filtrowania.

4-5-6                                                  przejście do następnej zakładki wybranego filtrowania.

1-2-3-8                                               poprzednia zakładka.

4-5-6-8                                               następna zakładka.

7-ŚRODKOWY AUDIO                 wyjście z poziomu odtwarzacza.

7-8                                                      wstrzymanie/uruchomienie odtwarzania.

1-3-4-5-7-8                                       dodanie nowej grupy tematycznej zakładek.

1-3-4                                                  lista grup tematycznych zakładek.

 

15.9.3.     Lista grup tematycznych zakładek

2-3-6-7-8                                           wypowiedzenie nazw list tematycznych.

1-3-4-5-7-8                                       dodanie nowej grupy tematycznej zakładek.

1-5                                                      zmodyfikowanie nazwy bieżącej grupy tematycznej zakładek.

1-2-3-4-5-6-7                                    usunięcie bieżącej grupy tematycznej zakładek.

7-8                                                      (ODSTĘP) przejście do zawartości bieżącej grupy tematycznej zakładek.

1-3-5-6-7-8                                       (ESC) wyjście z listy grup tematycznych zakładek.

 

15.9.4.     Operacje na zakładkach grupy tematycznej

1-3-4                                                  przełączanie pomiędzy pełną listą zakładek a grupą tematyczną.

2-3-7-8                                               oznaczenie/skasowanie dodania zakładki z pełnej listy do grupy tematycznej.

2-3-6                                                  cykliczne wypowiadanie wszystkich zakładek (począwszy od pierwszej do ostatniej).

3-6-7-8                                               wypowiedzenie kolejnych zakładek (począwszy od bieżącej do ostatniej).

3-6                                                      cykliczne wypowiadanie kolejnych zakładek (począwszy od bieżącej) do ostatniej.

1-4                                                      cykliczne wypowiadanie bieżącej zakładki.

1-3-5-6-7-8                                       (ESC) wyjście do listy grup tematycznych zakładek.

 

15.9.5.     Lista zakładek poziomu odtwarzacza

1-3-5-6                                               przejście do listy zakładek.

1-4                                                      cykliczne odtwarzanie wskazanej zakładki.

3-6                                                      cykliczne odtwarzanie zakładek począwszy od wskazanej do końca listy.

2-3-6                                                  cykliczne odtwarzanie wszystkich zakładek.

1-3-5-6                                               zmiana ustawienia filtru.

7                                                          poprzednia zakładka na liście.

8                                                          następna zakładka na liście.

1-5-7-8                                               przejście do miejsca wskazanego przez wybraną zakładkę.

1-3-5-6-7                                           informacja o zakładce z pominięciem ustawień filtra.

1-5                                                                      edycja zakładki.

1-4-5-7-8                                                           usuwanie elementów wybranej zakładki.

1-2-3-4-5-6-7                                                    usunięcie wskazanej zakładki.

1-3-5-6-7-8                                                       wyjście z listy zakładek.

7-8                                                                      odczytanie wybranej zakładki.

3-6-7-8                                                               odczytywanie zakładek od bieżącej pozycji do końca listy.

2-3-6-7-8                                                           odczytanie wszystkich zakładek.

 

15.10.    Narzędzia

Tester kolorów

2-3-4                                                                  (s) ustawienie stopnia podobieństwa.

1-4                                                                      (c) porównywanie kolorów.

2-4-7-8                                                               dodawanie nowego koloru.

5                                                                          dodawanie nowego koloru.

1-2-3                                                                  (l) lista dodanych kolorów.

1-4-5-7-8                                                           (DEL) usuwanie z listy dodanych kolorów.

1-3-5-6-7-8                                                       (ESC) wyjście.

 

15.11.    Dyktafon

ŚRODKOWY AUDIO min. 2 sek.                 uruchomienie dyktafonu.

7                                                                          (LEWY) podanie dostępnego miejsca.

7 lub 1-3-5-6-7-8 lub 7-8                                (LEWY, ESC lub ODSTĘP) przerwanie nagrywania.

8 lub ŚRODKOWY AUDIO                           wstrzymanie/ponowne uruchomienie nagrania.

1-2-3-7-8                                                           przejście na początek nagrania.

4-5-6-7-8                                                           przejście na koniec nagrania.

 

15.11.1.  Edycja plików dźwiękowych

7-8 lub ŚRODKOWY AUDIO                       (ODSTĘP lub ŚRODKOWY AUDIO) start/pauza odtwarzania.

7                                                                          (LEWY) wstecz.

8                                                                          (PRAWY) w przód.

1-2-3-7-8                                                           początek pliku.

4-5-6-7-8                                                           koniec pliku.

1-7                                                                      zmiana wielkości elementu przejścia.

4-8                                                                      zmiana wielkości elementu przejścia.

2-4-5-6                                                               (w) wstaw zakładkę.

1-2-3-8                                                               skocz do poprzedniej zakładki.

4-5-6-8                                                               skocz do następnej zakładki.

2-3-7-8                                                               oznaczenie początku.

5-6-7-8                                                               oznaczenie końca.

1-3-4-7-8                                                           (ODSTĘP-m) odsłuchanie zaznaczonego fragmentu.

1-3-4-7                                               (duże m) odtwarzanie w pętli zaznaczonego fragmentu.

1-3-4-6-7-8                                       (ODSTĘP-x) wycięcie zaznaczonego fragmentu.

1-2-3-6-7-8                                       (ODSTĘP-v) wklejenie oznaczonego fragmentu.

1-3-5-6-8                                           cofnięcie wykonanych zmian.

2-3-4-7-8                                           (ODSTĘP-s) zapisanie wykonanych zmian bez wychodzenia z pliku.

1-3-5-6-7-8                                       (ODSTĘP-z) wyjście z pliku.

3-4-7-8                                               pomoc.

 

15.12.    Minutnik

1-3-4-8                                               (PRAWY-m)  włączenie Minutnika.

1-3-4-8                                               (PRAWY-m) odczytanie pozostałego czasu.

1-3-4-8                                               (PRAWY-m) zatrzymanie Minutnika po odliczeniu czasu.

 

15.13.    Stoper

2-3-4                                                  (s) uruchomienie Stopera z poziomu zadań.

1-4                                                      (c) wyzerowanie Stopera.

8                                                          uruchomienie i zatrzymanie Stopera.

7                                                          włączenie mierzenia czasu jednego okrążenia.

7-8                                                      odczytanie stanu Stopera bez zatrzymywania.

3-8                                                      odczytania stanu Stopera w każdym miejscu.

3-4-8                                                  uruchomienie i zatrzymanie Stopera z dowolnego miejsca.

 

15.14.    Czasomierz

1-4-8                                                  (C) uruchomienie Czasomierza z poziomu zadań.

1-5-7-8                                               Edycja zadania.

7-8                                                      Uruchomienie zadania.

2-4-7-8                                               Dodanie zadania, dodanie etapu.

1-4-5-7-8                                           Usunięcie zadania.

1-5                                                      Edycja etapu.

1-2-3-4                                               Zmiana liczby powtarzania zadania.

 

15.15.    Kalkulator

2-3-5-6                                               obliczenie wyniku na końcu wyrażenia.

1-5-7-8                                               obliczenie wyniku wewnątrz wyrażenia.

1-2-3-4-5-6-7                                    skasowanie znaku nad kursorem.

1-4-5-7-8                                           skasowanie znaku na lewo od kursora.

1-3-4-5-6-7-8                                    kasowanie całego wyrażenia.

7                                                          poprzedni znak.

8                                                          następny znak.

4-7-8                                                  przejście o słowo w przód.

1-7-8                                                                      przejście o słowo wstecz (początek bieżącego słowa).

1-4-7-8                                                                   przeczytanie bieżącego słowa.

2-7-8                                                                      wyrażenie do tyłu.

5-7-8                                                                      wyrażenie do przodu.

2-5-7-8                                                                   odczytanie bieżącego wyrażenia.

1-2-3-8                                                                   przejście na początek wprowadzonych wyrażeń.

4-5-6-8                                                                   przejście na koniec wprowadzonych wyrażeń.

3-6-7-8                                                                   czytanie od kursora do końca.

2-3-6-7-8                                                               odczytanie wszystkiego.

1-2-3-5-8                                                               Przełączanie stopnie/radiany.

 

15.16.    Wydarzenia

3                                                                              wyłączenie/włączenie powiadamiania.

7                                                                              poprzedni dzień z wydarzeniami.

8                                                                              następny dzień z wydarzeniami.

2-4-7-8                                                                   nowe wydarzenie.

7-8                                                                          przejście do listy wydarzeń wybranego dnia.

7                                                                              poprzednie wydarzenie na liście.

8                                                                              następne wydarzenie na liście.

7-8                                                                          edycja wydarzenia.

1-2-4-5-7-8                                                           skasowanie wydarzenia.

 

15.17.    Formatowanie dysku zewnętrznego

7-8                                                                          wybranie rodzaju dysku.

2-3-4-5                                                                   (t) formatowanie.

 

15.18.    Czujnik Oświetlenia

1-2-3-7-8                                                               (ODSTĘP-l) włączenie pomiaru światła.

 

15.19.    Metronom

1-3-4-7                                                                   włączenie metronomu.

2-AUDIO GÓRNY/AUDIO DOLNY                zwiększenie lub zmniejszenie tempa o 10 BPM.

5-AUDIO GÓRNY/AUDIO DOLNY                zwiększenie lub zmniejszenie tempa o 1 BPM.

3-AUDIO GÓRNY/AUDIO DOLNY              zmiana metrum pomiędzy 4, 3/ i 2/.

1-3-5-6-7-8                                                           zamknięcie metronomu.

 

15.20.    Ustawienia

1-3-6                                                                      (u) włączenie ustawień.

 

15.19.1.  Data i czas

7-8                                                      (ODSTĘP) zatwierdzenie wpisywanych ustawień.

2-3-4-5-8                                           (PRAWY-t) odczytanie daty.

2-3-4-5-7-8                                       (ODSTĘP-t) odczytanie czasu.

 

15.19.2.  Zmiana głosu dokumentu (dotyczy wersji Acapela)

7-8                                                      zmiana głosu.

1-3-5-6-7                                           (ESC) wyjście.

3-6-7 lub 7-8                                     zmiana głosu.

 

15.19.3.  Zmiana parametrów głosu

1-GÓRNY AUDIO                           zwiększenie głośności.

1-DOLNY AUDIO                           zmniejszenie głośności.

2-GÓRNY AUDIO                           zwiększenie szybkości.

2-DOLNY AUDIO                           zmniejszenie szybkości.

3-GÓRNY AUDIO                           podwyższenie tonu.

3-DOLNY AUDIO                           obniżenie tonu.

1-2-3-ŚRODKOWY AUDIO          powrót do parametrów fabrycznych.

 

15.20.    Rozrywka

15.20.1.  Kostka do gry

1-3-7                                                  (LEWY-k) rzut kostką.

 

15.20.2.  Sudoku

2-3-4-7                                               (duże s) włączenie z poziomu zadań.

7                                                          (LEWY) pole w lewo.

8                                                          (PRAWY) pole w prawo.

1-2-3-8                                               (HOME) początek wiersza.

4-5-6-8                                               (END) koniec wiersza.

2-7                                                      (Strzałka w górę) pole w górę.

5-8                                                      (Strzałka w dół) pole w dół.

1-2-3-7-8                                           (CTRL-HOME) początek planszy.

4-5-6-7-8                                           (CTRL-END) koniec planszy.

1-2                                                      (b) sprawdzenie poprawności wewnątrz bloku.

1-3                                                      (k)sprawdzenie poprawności kolumny.

2-4-5-6                                               (w) sprawdzenie poprawności wiersza.

2-4                                                      (i) sprawdzenie poprawności całej planszy.

1-3-5-6-7-8                                       (ESC) zakończenie gry.

 

15.20.3.  Chińczyk

1-4-7                                                  (duże c) włączenie z poziomu zadań.

dowolny przycisk                                            rzut kostką.

7 lub 8                                                                (LEWY lub PRAWY) wybór pionka.

2-5                                                                      (i) informacja o pionkach w grze.

1-3-5-6-7-8                                                       (ESC) opuszczenie kolejki.

 

15.20.4.  Zegar szachowy

1-3-5-6-7                                                           (duże z) włączenie z poziomu zadań

3 lub 6                                                                zmiana zegara odliczającego.

7 lub 8                                                                sprawdzenie odliczonego czasu.

7-8                                                                      (ODSTĘP) wstrzymanie i wznowienie odliczania.

1-3-5-6-7-8                                                       (ESC) zakończenie pracy zegara.

 

15.20.5.  Pole Minowe

7                                                                          Jedno miejsce w lewo.

8                                                                          Jedno miejsce w prawo.

2-7 lub GÓRNY AUDIO                                 Jedno miejsce w górę.

5-8 lub DOLNY AUDIO                                 Jedno miejsce w dół.

7-8                                                                      (ODSTĘP) odkrycie pola.

1-2-3-7-8                                                           (CTRL-HOME) początek planszy.

4-5-6-7-8                                                           (CTRL-END) koniec planszy.

1-2-3-8                                                               (HOME) początek wiersza.

4-5-6-8                                                               (END) koniec wiersza.

2-4-7-8 lub ŚRODKOWY AUDIO                (INSERT lub ŚRODKOWY AUDIO) oznaczenie miny.

2-4-5-6                                                               (w) informacja o pozycji.

2-4                                                                      (i) informacja o liczbie min.

1-3-5-6-7-8                                                       (ESC) zakończenie gry.

 

15.20.6.  Bitwa Morska

7                                                                          Jeden akwen w lewo.

8                                                                          Jeden akwen w prawo.

2-7 lub GÓRNY AUDIO                                 Jeden akwen w górę.

5-8 lub DOLNY AUDIO                                 Jeden akwen w dół.

7-8                                                                      (ODSTĘP) strzał.

2-4                                                                      (i) informacja o akwenie.

1-3-5-6-7-8                                                       (ESC) zakończenie gry.

 

15.20.7.  Jaka to liczba

2-4-5-7                                                               (duże j) włączenie z poziomu zadań.

7-8                                                                      (ODSTĘP) zatwierdza wpisane rozwiązanie.

2-4                                                                      (i) odczytanie wpisanego rozwiązania.

2-7                                                      (strzałka w górę) poprzednie rozwiązanie.

5-8                                                      (strzałka w dół) następne rozwiązanie.

1-3-5-6-7-8                                       (ESC) wyjście.

15.20.8.  Puzzle

LEWY (7)                                          Poprzedni element dźwiękowy w wierszu.

PRAWY (8)                                       Następny element dźwiękowy w wierszu.

Strzałka w dół (5-8)                        Następny wiersz.

Strzałka w górę (2-7)                      Poprzedni wiersz.

HOME (1-2-3-7-8)                          Pierwszy element.

END (4-5-6-7-8)                               Ostatni element.

INSERT (2-4-7-8)                            Wybór innej listy.

w (2-4-5-6)                                        Numer wiersza.

l (1-2-3)                                              Numer aktualnej listy.

ODSTĘP (7-8)                                  Dołączenie elementu z prawej strony.

3-7-8                                                  Dołączenie elementu z lewej strony.

3-6-7-8                                               Połączenie list.

p (1-2-3-4)                                         Odsłuchanie całej melodii do ułożenia.

3                                                          Odegranie bieżącej listy.

1                                                          3 ostatnio ułożone elementy.

2                                                          6 ostatnio ułożone elementy.

4-5                                                      3 następne elementy do ułożenia.

5-6                                                      6 następnych elementów do ułożenia.

1-2                                                      3 poprzednie elementy do ułożenia.

2-3                                                      6 poprzednich elementów do ułożenia.

1-3-5-6-7-8                                       (ESC) wyjście.

15.20.9.  Moje Fiszki

LEWY (7)                                          Odsłuchanie pierwszego pola.

ODSTĘP (7-8)                                  Odsłuchanie drugiego pola.

PRAWY (8)                                       Następna fiszka.

i (2-4)                                                 Odsłuchanie trzeciego pola.

6-7                                                      Przeliterowanie pierwszego pola.

6-7-8                                                  Przeliterowanie drugiego pola.

3-6-7                                                  Aktywowanie głosu systemowego.

r (1-2-3-5)                                          Cykliczne odtwarzanie fiszki.

R (1-2-3-5-7)                                    Cykliczne odtwarzanie całości.

1-3-5-6-7-8                                       (ESC) wyjście.

 

15.20.10.     Układanka

LEWY (7)                                          Przejście o jedno pole w lewo.

PRAWY (8)                                       Przejście o jedno pole w prawo.

ODSTĘP (7 8)                                   Przesunięcie pola.

W GÓRĘ (2 7)                                  Przejście o jedno pole w górę.

W DÓŁ (5 8)                                     Przejście o jedno pole w dół.

ESC (1 3 5 6 7 8)                             Wyjście z gry.

15.20.11.     Labirynt

LEWY (7)                                          Obrót w lewo.

PRAWY (8)                                       Obrót w prawo.

ODSTĘP (7 8)                                   Marsz do przodu.

i (2 4)                                                  Informacja o kierunku marszu.

I (2 4 7)                                              Informacja o posiadanych sprawnościach.

p (1 2 3 4)                                          Marsz z przewodnikiem.

z (1 3 5 6)                                          Wypuszczenie zwiadowcy.

BACKSPACE (1 2 3 4 5 6 7)         Powrót do poprzedniej planszy.

ESC (1 3 5 6 7 8)                             Wyjście z gry.

15.20.12.     Moje testy

Prawy (8)                                           Następna odpowiedź.

Lewy (7)                                            Poprzednia odpowiedź.

Odstęp (7 8)                                      Wybór odpowiedzi.

ESC (1 3 5 6 7 8)                             Wyjście na poziom zadań.

15.20.13.     Święta

Enter (1 5 7 8)                                  Powtórzenie święta przypadającego na dzień bieżący.

Prawy (8)                                           Kolejna znaleziona data.

ESC (1 3 5 6 7 8)                             Wyjście na poziom zadań.

15.20.14.     GeoRadar

ś (2 4 6)                                   Świat bez granic.

Ś (2 4 6 7)                               Świat.

w (2 4 5 6)                               Województwa.

p (1 2 3 4)                                Powiaty.

g (1 2 4 5)                                Gminy.

k (1 3)                                     Kompas.

r (1 2 3 5)                                Radar.

m (1 3 4)                                 Znajdź Miasto.

p (1 2 3 4)                                Podróżnik.

o (1 3 5)                                             Wybór obszaru.

t (2 3 4 5)                                           Wybór trybu.

z (1 3 5 6)                                          Zmiana zasięgu.

ESC (1 3 5 6 7 8)         Wyjście na poziom zadań.

PRAWY (8)                   Następne miasto.

LEWY (7)                      Poprzednie miasto.

a (1)                                Zmiana azymutu.

 

Kierunki w trybie Podróżnik:

8                                      Wschód.

7                                      Zachód.

2 7                                  Północ.

5 8                                  Południe.

1 2 7                               Północny wschód.

2 3 7                               Północny zachód.

4 5 8                               Południowy zachód.

5 6 8                               Południowy wschód.

 

15.21.    Pomoc

3-4-7-8                           informuje nas o funkcji w urządzeniu i jego skrócie klawiszowym.

 

16.  Obsługa techniczna

16.1.   Przycisk Reset

W przypadku, gdy z różnych przyczyn IBAI nie odzywa się przez dłuższy czas, może być konieczne użycie przycisku „Reset”. Przy rozładowanych akumulatorach, przed naciśnięciem przycisku „Reset”, należy podłączyć zasilanie zewnętrzne. Po naciśnięciu przycisku „Reset” -  IBAI wyłączy się. Przycisk „Reset” znajduje się od spodu IBAI-a a dostęp do niego jest możliwy przez otwór w dolnej części obudowy. W celu wciśnięcia przycisku musimy posłużyć się cienkim patyczkiem na przykład zapałką lub wtyczką słuchawek.

 

UWAGA: Przycisk „Reset” znajduje się w prawym górnym rogu w pobliżu gniazd USB. W przeciwnym rogu w zagłębieniu znajduje się czujnik kolorów. Należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie próbować nacisnąć czujnika kolorów bo grozi to jego uszkodzeniem.

 

16.2.   Kalibrowanie akumulatora

Jeśli IBAI nie był używany przez dłuższy czas to może wystąpić konieczność kalibracji akumulatorów. W tym celu należy skontaktować się z serwisem.

 

16.3.   Aktualizacja oprogramowania

Aby dokonać aktualizacji oprogramowania IBAI-a należy:

1.       Pobrać ze strony http://www.ece.com.pl z działu wsparcie techniczne plik z aktualizacją.

2.       Pobrany plik rozpakować na kartę SD do folderu głównego. Po wypakowaniu na karcie powinny znaleźć się foldery: Autorun i Upgrade.

3.       Włączyć IBAI-a i podłączyć zasilacz.

4.       Zatrzymać oprogramowanie w IBAI-u - naciskamy 1-2-3-4-5-7-8, następnie 1 4 5 7 8 i 8, usłyszymy komunikat „Wyjście bez wyłączenia”.

5.       Teraz wkładamy kartę SD do IBAI-a.

Aktualizacja automatycznie się rozpocznie, usłyszymy dźwiękową informację o jej przebiegu. Po zakończeniu IBAI wystartuje z nowym oprogramowaniem.

 

16.4.   Informacja o systemie

Informacje o systemie uzyskuje się  poprzez wybranie  litery (i) 2-4.

 

16.5.   Tryby pracy IBAI-a

Od wersji 4.5 karta SD włożona do IBAI-a, widziana jest przez komputer jako dysk zewnętrzny. Pozwala to na znacznie szybsze kopiowanie np. książek audio lub DAISY z komputera do IBAI-a.

UWAGA:

Dla celów serwisowych można przełączyć IBAI-a w tryb urządzenia mobilnego. Da to nam dostęp do pamięci Flash. Trzeba pamiętać, że w tym trybie istnieje ryzyko uszkodzenia plików systemowych dlatego należy stosować go bardzo rozważnie.

Aby przejść w tryb urządzenia mobilnego należy:

nacisnąć klawisze 1-2-3-4-5-7-8 następnie 1-4-5-7-8, a następnie 2-3-4. IBAI wypowie komunikat: „No to cześć” i się wyłączy. Włączmy go ponownie i zatrzymajmy oprogramowanie (1-2-3-4-5-7-8, 1-4-5-7-8 i 8). Usłyszymy komunikat: „Wyjście bez wyłączania”. Teraz IBAI będzie widziany jako urządzenie mobilne dając dostęp do pamięci Flash. Ten tryb będzie aktywny do czasu zresetowania urządzenia.

 

16.6.   Zmiana głosu systemowego (dotyczy wersji Acapela)

IBAI Acapela wyposażony jest w 3 głosy, które mogą być używane do edycji i czytania dokumentów jak również do obsługi systemu. O ile głos dokumentu można zmieniać w ustawieniach poziomu zadań lub podczas odczytywania czy też edycji dokumentu to głos systemowy może być zmieniony tylko po ponownym uruchomieniu IBAI-a.

Uwaga! Zmiana głosu systemowego jest funkcją serwisową i prosimy o rozsądne jej używanie.

Jeśli chcemy zmienić głos systemowy musimy nacisnąć klawisze 1-2-3-4-5-7-8 (ODSTĘP-q), a następnie DEL (1-4-5-7-8). Gdy usłyszymy komunikat „Czy zmienić głos systemowy?” naciskamy literę „t (2-3-4-5)” jeśli głosem systemowym był głos polski lub literę „y (1-3-4-5-6)” jeśli dotychczasowym głosem systemowym był język angielski. Teraz naciskając 7 lub 8 możemy wybierać głos systemowy. Naciśnięcie innej kombinacji zatrzymuje program główny. Ponowne uruchomienie IBAI-a wymaga wciśnięcia przycisku reset, a następnie przycisku włącznika.

 

17.           Skróty brajlowskie pierwszego stopnia.

Poniżej przedstawiony został spis polskich skrótów brajlowskich pierwszego stopnia. Podzielone zostały one na pięć grup. Skróty początkowo środkowo końcowe (mogące występować zarówno na początku w środku jak i na końcu wyrazu), skróty wyrazowe (stanowiące poszczególne wyrazy), skróty początkowe (stojące na początku wyrazu), skróty końcowe (stojące na końcu wyrazu) oraz skróty środkowe występujące w środku wyrazu. W kolejnym podrozdziale podane zostały wszystkie skróty w porządku alfabetycznym.

 

17.1.        Skróty początkowo środkowo końcowe.

Jednoznakowe

345                        nie

1346                      cz

1256                      rz

1236                      dz

12345                    sz

12356                    ch

1246                      na

23456                    st

12456                    wa

123456                 ni

 

Dwuznakowe

5 14                       ciąg

5 24                       kilk

5 15                       kres

5 134                     miejsc

5 145                     drug

5 245                     jedn

5 345                     niewidom

5 135                     organ

5 156                     problem

5 246                     świat

5 124                     form

5 2456                   właściw

5 1234                   pierw

5 1346                   człowiek

5 23456                stanow

56 14                     części

56 134                   między

56 135                   ostatni

56 234                   spraw

56 245                   jednak

56 1456                państw

56 2456                większ

56 12356              chwil

 

17.2.        Skróty wyrazowe

 

Jednoznakowe.

15                           ale

12                           bo

1236                      będzie

12345                    być

2346                      był

14                           co

1346                      czy

256                        do

145                        dla

124                        gdy

1245                      gdzie

12356                    ich

146                         jak

23456                    jest

245                        jeszcze

356                        już

13                           kto

346                        który

134                        ma

3456                      może

1246                      na

23                           nawet

123456                 ni

345                        nie

2356                      lub

35                           od

235                        po

3                             pod

1234                      przecież

156                        przez

13456                    przy

1235                      raz

234                        są

246                        się

126                        sobie

1456                      tak

1256                      tam

1345                      ten

236                        też

2345                      to

125                        tu

26                           tylko

123                        tym

12456                    więc

34                           wszystko

25                           wy

16                           za

12346                    że

 

Dwuznakowe

albo                       1 135

bardzo                   12 3

bardziej                 12 245

bowiem                 12 2456

chyba                    12356 12

chwil                      56 12356

ciąg                        5 14

coś                         14 246

coraz                     14 1235

części                     56 14

człowiek               5 1346

dobrze                   256 1256

dopiero                  256 1234

drugi                      5 145

form                      5 124

gdyby                    124 12

gdyż                       124 12346

jeden                     5 245

jednak                   56 245

jestem                    23456 134

jesteś                     23456 246

jesteście                 23456 34

jesteśmy                               23456 13456

jeżeli                      245 12346

jeśli                        245 246

ktoś                        13 246

kiedy                     13 145

kilka                      5 24

kres                        5 15

mam                      134 134

masz                      134 12345

miejsc                    5 134

między                  56 134

można                   3456 1246

natomiast             1246 23456

niewidomy           5 345

nigdy                     123456 124

oczywiście            135 1346

około                     135 135

oraz                       135 1235

organ                     5 135

ostatni                   56 135

państw                  56 1456

pierw                      5 1234

problem                 5 156

również                  1235 12346

siebie                     246 12

spraw                     56 234

stanowi                  5 23456

świat                      5 246

także                     1456 12346

teraz                      2345 1235

trzeba                    5 2345

tutaj                       125 2345

więcej                    12456 245

większy                 56 2456

właściwie              5 2456

właśnie                  2456 345

wobec                    2456 12

według                  2456 1245

wszyscy                34 13456

wtedy                    2456 2345

zaraz                     16 1235

zawsze                  16 12345

zresztą                   1356 12345

zwłaszcza             1356 2456

żeby                       12346 12

 

Trójznakowe.

dlatego                  145 2345 256

dlaczego               145 1346 256

najbardziej           1345 12 245

najwięcej              1345 12456 245

 

17.3.        Skróty początkowe

 

był                         2346

do                           256

jak                         146

ko                           26

któr                        346

od                           35

pa                           5

po                           235

pod                        3

prze                        156

przy                       13456

ra                            23

ro                            356

tak                         1456

trzeb                      5 2345

wszystki                                34

wy                          25

za                           16

 

17.4.        Skróty końcowe

 

ach                         56

ej                            245

em                          125

ego                         256

ia                            35

ie                            34

ię                            46

le                            236

li                             456

ny                           3456

ość                         4

ości                        45

ów                          346

trzeb                      5 2345

ych                         5

ym                         123

 

17.5.        Skróty środkowe

 

do                           256

ia                            35

ie                            34

ię                            46

ko                           26

le                            236

li                             456

ości                        45

pa                           5

po                           235

ra                            23

ro                            356

sk                           2356

trzeb                      5 2345

wy                          25

 

 

17.6.        Pełen zestaw skrótów brajlowskich w układzie alfabetycznym

 

A

ach                         56                           skrót końcowy.

albo                       1 135                     skrót wyrazowy.

ale                          15                           skrót wyrazowy.

 

B

bardzo                   12 3                        skrót wyrazowy

bardziej                 12 245                   skrót wyrazowy.

będzie                    1236                      skrót wyrazowy.

bo                           12                           skrót wyrazowy.

bowiem                 12 2456                                skrót wyrazowy.

być                         12345                    skrót wyrazowy.

był                         2346                      skrót początkowy.

był                         2346                      skrót wyrazowy.

 

C

ch                           12356                    skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

chyba                    12356 12              skrót wyrazowy.

chwil                      56 12356              skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

ciąg                        5 14                       skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

co                           14                           skrót wyrazowy.

coś                         14 246                   skrót wyrazowy.

coraz                     14 1235                                skrót wyrazowy.

cz                           1346                      skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

czy                         1346                     skrót wyrazowy.

części                     56 14                     skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

człowiek               5 1346                   skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

 

D

dla                          145                         skrót wyrazowy.

dlatego                  145 2345 256      skrót wyrazowy.

dlaczego               145 1346 256      skrót wyrazowy.

dz                           1236                      skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

do                           256                        skrót początkowy, skrót środkowy, skrót wyrazowy.

dobrze                   256 1256              skrót wyrazowy.

dopiero                  256 1234              skrót wyrazowy.

drug                       5 145                     skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

drugi                      5 145                     skrót wyrazowy.

 

E

ej                            245                        skrót końcowy.

em                          125                        skrót końcowy.

ego                         256                        skrót końcowy.

 

F

form                      5 124                     skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

 

G

gdy                         124                         skrót wyrazowy.

gdyby                    124 12                   skrót wyrazowy.

gdyż                       124 12346            skrót wyrazowy.

gdzie                      1245                      skrót wyrazowy.

I

ia                            35                           skrót środkowy, skrót końcowy.

ie                            34                           skrót środkowy, skrót końcowy.

ię                            46                           skrót środkowy, skrót końcowy.

ich                          12356                    skrót wyrazowy.

 

J

jak                         146                         skrót początkowy, skrót wyrazowy.

jeden                     5 245                     skrót wyrazowy.

jedn                       5 245                     skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

jednak                   56 245                   skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

jest                         23456                    skrót wyrazowy.

jestem                    23456 134            skrót wyrazowy.

jesteś                      23456 246            skrót wyrazowy.

jesteście                 23456 34              skrót wyrazowy.

jesteśmy                               23456 13456       skrót wyrazowy.

jeszcze                   245                        skrót wyrazowy.

jeżeli                      245 12346            skrót wyrazowy.

jeśli                        245 246                                skrót wyrazowy.

już                          356                         skrót wyrazowy.

 

K

ko                           26                           skrót początkowy, skrót środkowy.

kto                         13                           skrót wyrazowy.

ktoś                        13 246                   skrót wyrazowy.

któr                        346                         skrót początkowy.

który                      346                         skrót wyrazowy.

kiedy                     13 145                   skrót wyrazowy.

kilka                      5 24                        skrót wyrazowy.

kilk                         5 24                       skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

kres                        5 15                       skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

 

L

le                            236                        skrót środkowy, skrót końcowy.

li                             456                        skrót środkowy, skrót końcowy.

lub                          2356                      skrót wyrazowy.

 

M

_ma_                     134                         skrót wyrazowy.

_mam_                 134 134                skrót wyrazowy.

_masz_                 134 12345            skrót wyrazowy.

miejsc                    5 134                     skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

między                  56 134                   skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

może                     3456                      skrót wyrazowy.

można                   3456 1246            skrót wyrazowy.

 

N

na                           1246                      skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

najbardziej           1345 12 245        skrót wyrazowy.

najwięcej              1345 12456 245                 skrót wyrazowy.

natomiast             1246 23456         skrót wyrazowy.

nawet                     23                          skrót wyrazowy.

ni                            123456                 skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

niewidomy           5 345                     skrót wyrazowy.

niewidom              5 345                     skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

nigdy                     123456 124         skrót wyrazowy.

nie                          345                        skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

ny                           3456                      skrót końcowy.

 

O

oczywiście            135 1346              skrót wyrazowy.

od                           35                           skrót początkowy, skrót wyrazowy.

około                     135 135                                skrót wyrazowy.

oraz                       135 1235              skrót wyrazowy.

organ                     5 135                     skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

ostatni                   56 135                   skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

ość                         4                             skrót końcowy.

ości                        45                           skrót końcowy, skrót środkowy.

 

Ó

ów                          346                        skrót końcowy.

 

P

pa                           5                             skrót początkowy, skrót środkowy.

państw                   56 1456                skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

pierw                      5 1234                   skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

po                           235                        skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

pod                        3                             skrót początkowy, skrót wyrazowy.

problem                 5 156                     skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

prze                        156                        skrót początkowy.

przecież                 1234                      skrót wyrazowy.

przez                      156                         skrót wyrazowy.

przy                       13456                    skrót początkowy, skrót wyrazowy.

 

R

ra                            23                           skrót początkowy, skrót końcowy.

raz                          1235                      skrót wyrazowy.

ro                            356                        skrót początkowy, skrót środkowy.

również                  1235 12346         skrót wyrazowy.

rz                            1256                      skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

 

S

się                           246                         skrót wyrazowy.

siebie                     246 12                   skrót wyrazowy.

sk                           2356                      skrót środkowy.

sobie                      126                         skrót wyrazowy.

spraw                     56 234                   skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

st                            23456                    skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

stanow                   5 23456                skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

stanowi                  5 23456                skrót wyrazowy.

sz                            12345                    skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

są                           234                         skrót wyrazowy.

 

Ś

świat                      5 246                     skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy, skrót wyrazowy.

 

T

tak                         1456                      skrót początkowy, skrót wyrazowy.

także                     1456 12346         skrót wyrazowy.

tam                        1256                      skrót wyrazowy.

ten                          1345                      skrót wyrazowy.

też                          236                         skrót wyrazowy.

teraz                      2345 1235            skrót wyrazowy.

to                            2345                      skrót wyrazowy.

trzeb                      5 2345                   skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

trzeba                    5 2345                   skrót wyrazowy.

tu                            125                        skrót wyrazowy.

tutaj                       125 2345              skrót wyrazowy.

tylko                      26                           skrót wyrazowy.

tym                        123                         skrót wyrazowy.

W

wa                          12456                    skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

więc                       12456                    skrót wyrazowy.

więcej                    12456 245            skrót wyrazowy.

większ                    56 2456                skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

większy                 56 2456                                skrót wyrazowy.

właściw                 5 2456                   skrót początkowy, skrót środkowy, skrót końcowy.

właściwie              5 2456                   skrót wyrazowy.

właśnie                  2456 345              skrót wyrazowy.

wobec                    2456 12                skrót wyrazowy.

według                   456 1245              skrót wyrazowy.

wszystko               34                           skrót wyrazowy.

wszystki                                34                           skrót początkowy.

wszyscy                 34 13456              skrót wyrazowy.

wtedy                     2456 2345            skrót wyrazowy.

wy                          25                           skrót początkowy, skrót środkowy, skrót wyrazowy.

 

Y

ych                         5                             skrót początkowy.

ym                         123                        skrót początkowy.

 

Z

za                           16                           skrót początkowy.

za                           16                           skrót wyrazowy.

zaraz                     16 1235                skrót wyrazowy.

zawsze                   16 12345              skrót wyrazowy.

zresztą                   1356 12345         skrót wyrazowy.

zwłaszcza             1356 2456            skrót wyrazowy.

 

Ż

że                           12346                    skrót wyrazowy.

żeby                       12346 12              skrót wyrazowy.

 

Znak Integrału    6

 

18.           Skróty brajlowskie pierwszego stopnia TONO.

 

bo

1 2

wyrazowy

co

1 4

wyrazowy

do

1 4 5

wyrazowy

ale

1 5

wyrazowy

im

1 2 4

wyrazowy

go

1 2 4 5

wyrazowy

tu

1 2 5

wyrazowy

ja

2 4 5

wyrazowy

kto

1 3

wyrazowy

ile

1 2 3

wyrazowy

ma

1 3 4

wyrazowy

nic

1 3 4 5

wyrazowy

po

1 2 3 4

wyrazowy

sz

1 2 3 4 5

początkowy, środkowy, końcowy

sz

1 2 3 4 5

początkowy, środkowy, końcowy

sz

1 2 3 4 5

początkowy, środkowy, końcowy

wszystko

1 2 3 4 5

wyrazowy

raz

1 2 3 5

wyrazowy

2 3 4

wyrazowy

to

2 3 4 5

wyrazowy

ta

2

początkowy, środkowy ,końcowy ,wyrazowy

ta

2

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ta

2

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ta

2

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ra

2 3

początkowy, środkowy, końcowy

ra

2 3

początkowy, środkowy, końcowy

ra

2 3

początkowy, środkowy, końcowy

przez

2 3

wyrazowy

my

2 5

początkowy, środkowy, końcowy

my

2 5

początkowy, środkowy, końcowy

my

2 5

początkowy, środkowy, końcowy

my

2 5

wyrazowy

2 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

2 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

2 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

dla

2 5 6

wyrazowy

ie

2 6

początkowy, środkowy, końcowy

ie

2 6

początkowy, środkowy, końcowy

ie

2 6

początkowy, środkowy, końcowy

który

2 6

wyrazowy

wa

2 3 5

początkowy, środkowy, końcowy

wa

2 3 5

początkowy, środkowy, końcowy

wa

2 3 5

początkowy, środkowy, końcowy

więc

2 3 5

wyrazowy

na

2 3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

na

2 3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

na

2 3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

na

2 3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

wy

2 3 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

wy

2 3 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

wy

2 3 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

wy

2 3 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ia

3 5

początkowy, środkowy, końcowy

ia

3 5

początkowy, środkowy, końcowy

ia

3 5

początkowy, środkowy, końcowy

być

3 5

wyrazowy

je

3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

je

3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

je

3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

je

3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

dz

1 2 3 6

początkowy, środkowy, końcowy

dz

1 2 3 6

początkowy, środkowy, końcowy

dz

1 2 3 6

początkowy, środkowy, końcowy

we

1 2 3 6

wyrazowy

mi

1 3 4 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

mi

1 3 4 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

mi

1 3 4 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

mi

1 3 4 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

pod

1 3 4 5 6

wyrazowy

że

1 2 3 4 6

wyrazowy

ze

1 2 3 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ze

1 2 3 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ze

1 2 3 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ze

1 2 3 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ch

1 2 3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

ch

1 2 3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

ch

1 2 3 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

ich

1 2 3 5 6

wyrazowy

bez

2 3 4 6

wyrazowy

st

2 3 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

st

2 3 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

st

2 3 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

jest

2 3 4 5 6

wyrazowy

już

1 6

wyrazowy

był

1 2 6

wyrazowy

cię

1 4 6

wyrazowy

gdy

1 4 5 6

wyrazowy

jak

1 5 6

wyrazowy

prz

1 2 4 6

początkowy, środkowy, końcowy

prz

1 2 4 6

początkowy, środkowy, końcowy

prz

1 2 4 6

początkowy, środkowy, końcowy

przy

1 2 4 6

wyrazowy

za

1 2 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

za

1 2 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

za

1 2 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

za

1 2 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

rz

1 2 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

rz

1 2 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

rz

1 2 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

rzecz

1 2 5 6

wyrazowy

się

2 4 6

wyrazowy

4

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

4

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

4

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

4

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

by

4 5

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

by

4 5

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

by

4 5

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

by

4 5

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

cz

3 4

początkowy, środkowy, końcowy

cz

3 4

początkowy, środkowy, końcowy

cz

3 4

początkowy, środkowy, końcowy

czy

3 4

wyrazowy

nie

3 4 5

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

nie

3 4 5

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

nie

3 4 5

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

nie

3 4 5

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

od

3 4 6

wyrazowy

ny

3 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

ny

3 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

ny

3 4 5 6

początkowy, środkowy, końcowy

on

3 4 5 6

wyrazowy

ko

5

początkowy, środkowy, końcowy

ko

5

początkowy, środkowy, końcowy

ko

5

początkowy, środkowy, końcowy

ty

5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ty

5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ty

5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

ty

5 6

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

te

3

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

te

3

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

te

3

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

te

3

początkowy, środkowy, końcowy, wyrazowy

zy

3 6

początkowy, środkowy, końcowy

zy

3 6

początkowy, środkowy, końcowy

zy

3 6

początkowy, środkowy, końcowy

tak

3 6

wyrazowy

le

6

początkowy, środkowy, końcowy

le

6

początkowy, środkowy, końcowy

le

6

początkowy, środkowy, końcowy

mu

6

wyrazowy

 

Znak Integrału       3 7                    znak wprowadzony aby uniknąć niejednoznaczności.