Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Drukuj

Window-Eyes 9.5 Professional
Powiększ zdjęcie


Window-Eyes 9.5 Professional

Cena: 3895 zł

Zadaj pytanie o produkt

Window-Eyes jest najstabilniejszym programem odczytu ekranu dającym za pomocą mowy syntetycznej osobom niewidomym dostęp do oprogramowania pracującego w środowisku Windows. Window-Eyes został opracowany zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników komputera. W poszukiwaniu idealnej kombinacji między elastycznością programu, a jego automatycznym dostosowywaniem się do sytuacji na ekranie GW Micro bazowało na doświadczeniach wielu niewidomych użytkowników komputera. W rezultacie powstał program, który jest wyposażony w szeroką gamę funkcji oraz duże możliwości elastycznego dostosowywania się do pracy w najbardziej zaawansowanych aplikacjach.

Window-Eyes w wersji Professional obsługuje systemy: Windows Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate, Enterprise), Windows 7 (Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise),Windows 8 i 8.1 (Standard, Professional, Enterprise), Windows 10 (Home, Professional, Enterprise) oraz Windows Server 2008 i 2012 .

Cechy programu Window-Eyes:

 • Współpraca z systemami Vista, 2008, 2012, 7, 8, 8.1 i 10 (także wersje 64-bitowe).
 • Możliwość tworzenia prostych w instalacji i używaniu dodatków, udostępniających niestandardowe aplikacje i poszerzających gamę dostępnych funkcji programu (we wszystkich językach programo­wania obsługujących standard COM).
 • Polskojęzyczny internetowy serwis wymiany dodatków między użytkownikami, dostępny także prosto z programu w postaci łatwego w obsłudze okna dialogowego - Centrala Dodatków.
 • Dwa polskie syntezatory w pakiecie - naturalnie brzmiący Vocalizer Expressive (głos Ewa plus Zosia i Krzysztof do pobrania) i szybki SMP , a także wielojęzyczny Eloquence oraz eSpeak - dostarczane bez dodatkowych opłat wraz z mechanizmami eliminującymi ich znane błędy wymowy.
 • Intuicyjny, spójny i prosty w użyciu interfejs użytkownika skupiający w jednym miejscu wszystkie ustawienia programu, z możliwością dostosowania do poziomu zaawansowania użytkownika.
 • Stabilna i prosta w użyciu Pomoc zdalna, pozwalająca na połączenie się przez Internet z komputerem z Window-Eyes 8.x lub nowszym i udzielenie fachowej pomocy bez konieczności wizyty serwisanta w domu.
 • Pełna obsługa UI Automation (UIA).
 • Obsługa programu Poczta systemu Windows 10, Poczta usługi Windows Live 2012.
 • Rewelacyjna obsługa programów Microsoft Word 2007/2010/2013/2016.
 • Rewelacyjna obsługa programów Microsoft Excel 2007/2010/2013/2016.
 • Rewelacyjna obsługa programów Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013/2016.
 • Ulepszona obsługa programów Microsoft Outlook 2007/2010/2013/2016.
 • Szybka, solidna i precyzyjna obsługa Internetu z programami Internet Explorer 11 i Mozilla Firefox 49, zgodna ze standardem W3C.
 • Obsługa iTunes 10 (programu do zarządzania zasobami multimedialnymi na komputerze i urządze­niach przenośnych firmy Apple).
 • Obsługa programu pocztowego Thunderbird 45.
 • Możliwość wstawiania własnych znaczników (zakładek) na stronach internetowych, które nie gubią się przy częściowej zmianie treści strony.
 • Tryb zaawansowanego wyszukiwania elementów sterujących (kontrolek) na stronach internetowych.
 • Pełna obsługa kodowania znaków Unicode wewnątrz programu umożliwiająca bezproblemową pracę w wielu językach.
 • Pełny dostęp do Kalendarza i Poczty w programach Microsoft Outlook 2007/2010/2013/2016.
 • Łatwy odczyt i dostęp do nagłówków wiadomości e-mail (także załączników) w obsługiwanych programach pocztowych.
 • Łatwa, mówiąca po polsku instalacja programu.
 • Samouczek Klawiszy dla początkujących.
 • Początkujący i zaawansowany poziom ustawień użytkow­nika.
 • Obsługa wielu użytkowników zarówno na pojedynczym kompu­terze jak i w sieci.
 • Obsługa zdalnego dostępu z wykorzystaniem Citrix Xenworks, Usług terminalowych Microsoft, Zdalnego pulpitu Microsoft i Pomocy zdalnej Microsoft, także w brajlu.
 • Wszechstronny menedżer Ustawień fabrycznych, Menedżer dodatków i Menedżer pakietów.
 • Trzy układy gorących klawiszy do wyboru (domyślny, dla laptopa i z Insertem).
 • Podpowiadacz gorących klawiszy dla użytkowników Jaws.
 • Szybki dostęp "w locie" do zmian ustawień parametrów głosu.
 • Współpraca z ponad 20-toma syntezatorami mowy i 60-cioma monitorami brajlowskimi.
 • Obsługa plików PDF z dostępem do zakładek oraz do zabezpie­czonych dokumentów PDF.
 • Obsługa stron utworzonych w Macromedia Flash.
 • Obsługa wiersza poleceń.
 • Raportowanie o błędach w celu ułatwienia utrzymania bardzo wysokiej stabilności i czułości.
 • Natychmiastowe uzyskiwanie informacji o elementach sterujących ich etykietowanie i przeklasowywanie.
 • Zdolność odczytywania znikających informacji (np. ostatniego opisu narzędzia, tytułu aplikacji, która ostatnio chciała zwrócić uwagę).
 • Możliwość uruchomienia Window-Eyes w szufladzie Systemu (obszarze powiadomień).
 • Pełne wykorzystywanie Microsoft Active Accessibility (MSAA).
 • Łatwy dostęp do Szuflady Systemu (zasobnika systemowego, obszaru powiadomień).
 • Słowniki wyjątków dla poprawy wypowiadania niestandardo­wych słów, opisów grafik, etykiet klawiszy, znaków i liter, róż­nych postaci wskaźników myszki oraz kolorów.
 • Funkcja czytania bez zatrzy­mywania od początku do końca tekstu.
 • Kursor WE do oglądania zawartości ekranu bez wpływu na kursor tekstowy i wskaźnik myszki.
 • Standardowy wygląd oraz intuicyjna obsługa środowiska Win­dows.
 • Elastyczne ustawianie gadatliwości umożliwiające ograniczenie komunikatów słownych do poziomu wymaganego przez użyt­kownika.
 • Kilkaset fabrycznych funkcji gorących klawiszy do dyspozycji, do odczytu żądanych informacji.
 • 46 klawiszy akcji, które umożliwiają uzupełnienie o komentarze słowne standardowych klawiszy programów użytkowych.
 • 50 okien użytkownika do monitorowania specyficznych obsza­rów ekranu.
 • 26 okien hiperaktywnych do monitorowania specyficznych ob­szarów ekranu.
 • Łatwa w użyciu instrukcja obsługi.
 • Dostęp do menedżera zadań.
 • Automatyczne etykietowanie grafik użytkowych.
 • Rozszerzona informacja dla standardowych elementów sterujących systemu Windows takich jak widok drzewa i widok listy.
 • Brak potrzeby reinstalacji WE w celu dodania syntezatora lub monitora brajlowskiego.

Myszka:

 • Pełna obsługa wskaźnika myszki za pomocą klawiatury bez konieczności posiadania myszki.
 • Automatyczny odczyt zmian wskaźnika myszki.
 • Automatyczne odczytywanie informacji spod wskaźnika myszki.
 • Rozszerzone możliwości szukania.
 • Słownik wskaźników myszki.

Konfiguracja głosów:

 • Oddzielna lub wspólna regulacja parametrów głosu (szybkości, wysokości, barwy i głośności) dla ekranu, klawiatury i myszki.
 • Sygnalizacja dużych liter w celu ograniczenia błędów w pisowni.
 • Sygnalizacja formatu w celu ograniczenia błędów w rozmieszczaniu tekstu.
 • Możliwość wypowiadania całych liczb lub poszczególnych cyfr.
 • Możliwość wypowiadania znaków lub słów podczas pisania, albo wyłączenia echa klawiatury.
 • Możliwość wyłączenia mowy jednym naciśnięciem klawisza.

Monitor brajlowski:

 • Możliwość stosowania ustawień brajla lokalnie, dla bieżącej aplikacji lub globalnie - dla wszystkich aplikacji.
 • Obsługa wszystkich znanych monitorów brajlowskich.
 • 3 tryby pracy monitora brajlowskiego – pokazujący elementy sterujące, rozkład informacji na ekranie i historię wypowiedzi syntezatora.
 • Wstępna definicja klawiszy monitora brajlowskiego w celu uzyskania optymalnego sterowania.
 • Możliwość łatwego redefiniowania funkcji klawiszy monitora brajlowskiego za pomocą przyjaznego okna dialogu.
 • Wiele tablic brajlowskich 6-cio i 8-mio punktowych.
 • Dwie tablice definiowane przez użytkownika.
 • Pełna obsługa wszystkich atrybutów.
 • Widoczne okno brajla w celu przedstawienia na ekranie informacji prezentowanej na linijce.
 • Pełna kontrola nad tym, co i w jaki sposób ma być przedstawiane na monitorze brajlowskim.
 • Rozszerzony tryb odstępów dla dokładnej prezentacji informacji ekranowej.
 • Możliwość wyboru portu COM aż do numeru COM50.
 • Obsługa Bluetooth dla kompatybilnych monitorów brajlowskich.:
PrismaBlaze ET