Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Drukuj

Talks&Zooms
Powiększ zdjęcie


Talks&Zooms

Cena: 1060 zł

Zadaj pytanie o produkt

Talks jest programem powiększająco-mówiącym dle telefonów komórkowych. Dzięki temu osoba słabowidząca może bez przeszkód korzystać z telefonu.

Talks&Zooms pozwala łatwo i szybko poruszać się po menu telefonu komórkowego. Jest bardzo szybki, dokładny i wszechstronny. Potrafi czytać SMSy, MMSy oraz pozwala na przeglądanie internetu i korzystanie z aplikacji biurowych (w wybranych modelach telefonów).

 

O powiększaniu

Talks&Zooms powiększa od 100% do 1600%, oferując następujące wartości powiększenia: 100%, 125%, 150%, 200%, 250%, 300%, 400%, 500%, 600%, 700%, 800%, 900%, 1000%, 1200%, 1400%, 1600%.

Podążanie za fokusem
W przypadku wyboru opcji Podążanie za fokusem, można wybrać następujące wartości: 1 linia tekstu, 2 linie tekstu, 3 linie tekstu, 4 linie tekstu, 5 linii tekstu, 6 linii tekstu.
Program udostępnia dwa sposoby wyświetlania powiększonego obrazu - pełnoekranowy lub "Wiele widoków". Ten drugi polega na tym, że tytuł okna i napisy nad klawiszami funkcyjnymi zawsze powiększone są 2-krotnie, natomiast pozostała przestrzeń ekranu wykorzystywana jest do powiększania jego zawartości zgodnie z wybranymi parametrami powiększenia.

Możliwe jest skorzystanie z przetwarzania kolorów. Do wyboru jest:
Brak - ekran pozostaje kolorowy
czarno-biały
skala szarości
Dodatkowo można skorzystać z inwersji kolorów tła i znaku.


Powyższe funkcje uzasadniają zastosowaną w module Zooms możliwość korzystania z całej funkcjonalności programu powiększającego przy zachowaniu ekranu bez powiększenia (powiększenie 100%). Dzięki temu można mieć ekran nie zmieniony, a korzystać z inwersji kolorów tła i znaku czy przetwarzania kolorów wyboru monochromatycznego sposobu wyświetlania obrazu.

Program posiada funkcję automatycznego przewijania obrazu na ekranie, którego tempo jest regulowane w zakresie od 1 do 10. Rozpoczęcie automatycznego przewijania może być opóźnione od żądany czas w zakresie od 0.25 do 4 sekundy w następujących krokach: 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0.

Można wybrać przewijanie bez opóźnienia. Domyślna wartość - 1 s.

 

Licencje

Talks jest sprzedawny w dwóch wersjach:

  • Licencja IMEI
  • Licencja SIM

Licencja IMEI powoduje że z programu można korzystać tylko na jednym telefonie, którego numer seryjny IMEI został wpisany do rejestracji programu Talks. Ta wersja jest tańsza ale po zmianie telefonu komórkowego trzeba kupić aktualizację, ktora spowoduje przeniesienie licencji na nowy telefon.

Licencja SIM powoduje że z programu można korzystać tylko na jednej karcie SIM, której numer seryjny został wpisany podczas rejestracji programu Talks. Dzięki temu po zmianie telefonu można dalej korzystać z programu Talks. Jednakże jeśli użytkownik zechce zmienić kartę SIM (na przykład przy zmianie numeru lub operatora), musi kupić aktualizację, ktora spowoduje przeniesienie licencji na nową kartę SIM.

 

Więcej informacji o programie Talks&Zooms, w tym informacje o obsługiwanych modelach telefonów komórkowych znajdą Państwo na stronie programu Talks.
:Zobacz także.

Talks z głosem: Ania
Talks z głosem: Ania
1245 zł
Upgrade Talks do nowszej wersji
Upgrade Talks do nowszej wersji
400 zł
Upgrade Talks - przejście na nowy telefon
Upgrade Talks - przejście na nowy telefon
400 zł


TalksTalks z głosem: Ania