Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Nowe stawki VAT na urządzenia brajlowskie

Od 1 lipca obowiązują nowe stawki VAT. W naszym przypadku dotyczy to produktów brajlowskich, które dotychczas były sprzedawane ze stawką VAT 8%. Od dnia dzisiejszego obowiązuje stawka VAT 23%. W związku z tą zmianą musieliśmy zmienić ceny produktów, których ta zmiana dotyczy
Stawka VAT na wyroby medyczne pozostała bez zmian.
Należy mieć to na uwadze przy wypełnianiu wniosków do PCPRów. W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.