Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Koniec produkcji odtwarzacza BLAZE EZ

Od czerwca 2019 producent zaprzestaje produkcji odtwarzacza Blaze EZ. Jego serwis będzie nadal kontynuowany.

Model Blaze ET pozostaje nadal w ofercie.