Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Aktywny Samorząd 2019

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

Dla osób z dysfunkcją wzroku, w tym roku wzrosły kwoty dofinansowania:

  • dla osoby niewidomej – z kwoty 20.000 zł do 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie, z kwoty 12.000 zł do 15.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - z 8.000 zł do 9.000 zł,

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r.

Aktywny samorząd 2019