Co dalej z Window-Eyes?

Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Co dalej z Window-Eyes?

 

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznie zmieniającym się rynkiem oprogramowania firmy wytwarzające programy odczytu ekranu muszą coraz więcej energii i środków przeznaczać na pogoń za błyskawicznie następującymi zmianami, tak aby je możliwie najszerzej i najlepiej wspierać. Powoduje to konieczność konsolidacji sił i środków. Dlatego też w ostatnich czasach obserwujemy duże zmiany na rynku producentów oprogramowania wspierającego osoby niewidome i słabowidzące. W 2014 roku firma GWMicro połączyła się z firmą AiSquared oznajmiając połączenie sił między innymi w celu utworzenia nowego produktu - ZoomText Fusion - łączącego cechy jednego z najlepszych programów powiększających z profesjonalnym programem odczytu ekranu. W 2016 roku aby lepiej wspierać rynek osób niepełnosprawnych firmy AiSquared and VFO połączyły się tworząc konsorcjum składające się z trzech firm FreedomScientific, Optelec i AiSquared. Dzięki temu jeszcze większe siły mogą być użyte w celu rozwoju oprogramowania specjalistycznego tak aby jak najlepiej mogło ono spełniać oczekiwania osób niepełnosprawnych.

Po wielomiesięcznych rozważaniach nad przyszłością rynku i rozwojem produktów, konsorcjum VFO podjęło decyzję o skupieniu sił nad rozwojem tylko jednego programu odczytu ekranu. Łącząc w nim wcześniej zgromadzone doświadczenia zapewni jednocześnie użytkownikom drugiego produktu jak najlepszą pomoc. Taka decyzja daje największe szanse najefektywniejszego rozwoju i najszerszego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Tak więc wszystkie siły zespołów wchodzących w skład konsorcjum VFO będą skierowane na rozwój programu Jaws. Program Window-Eyes będzie nadal wspierany ale nie będą już opracowywane jego nowe wersje. Może to powodować, że niektóre pojawiające się problemy nie będą mogły być rozwiązane. Jednak wszyscy jego dotychczasowi użytkownicy nie zostaną pozostawieni bez pomocy. Firma VFO przygotowała szeroki plan wsparcia dla wszystkich użytkowników programu Window-Eyes.

I tak, każdy użytkownik wersji 9.0 lub nowszej, jeśli tylko do końca bieżącego roku wyrazi taką chęć, bezpłatnie otrzyma najnowszą 18 wersję programu Jaws. Niezależnie od tego będzie nadal mógł korzystać z programu, który posiada. Wszyscy posiadający punkty SMA mogą je wykorzystać do aktualizacji programu przy czym aktualizacje powyżej wersji 9.5.4 będą dotyczyć aktualizacji Jaws 18.

Firma E.C.E. dołoży wszelkich starań aby udzielić pomocy przy przejściu z programu Window-Eyes do Jaws.