Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Ważna informacja o Window-Eyes i Zoomtekst!

Wkrótce spodziewane są problemy z uruchamianiem Window-Eyes 9.5.3 i ZoomText 10.1. Aby ich uniknąć należy zainstalować najnowszą aktualizację (Window-Eyes: 9.5.4, ZoomText: build 10.11.7).

Problem
Certyfikat cyfrowy używany przez firmę Ai Squared do podpisywania ostatnich wersji programów Window-Eyes i ZoomText został naruszony. W związku z tym zostanie on anulowany około 26 stycznia 2017, co spowoduje problem z uruchamianiem wymienionych niżej produktów firmy Ai Squared.
Produkty Ai Squared, których problem dotyczy
Przy próbie uruchomienia poniższych produktów Ai Squared, system Windows wyświetkli błąd: “Odniesienie zostało zwrócone z serwera” i program się nie uruchomi:
⦁    ZoomText Magnifier 10.1 – wersje build od 10.10.8 do 10.11.6
⦁    ZoomText Magnifier/Reader v10.1 – wersje build od 10.10.8 do 10.11.6
⦁    ZoomText Fusion 10.1 – wersje build od 10.11.1 through 10.11.5
⦁    ZoomText Keyboard 4 – wersje build od 4.0.0 and 4.1.0
⦁    Window-Eyes 9.5.3
W przypadku poniższych produktów Ai Squared, program może uruchomić się pomimo anulowania certyfikatu, jednak oprogramowanie antywirusowe może wykryć nieważny certyfikat i zablokować program.
⦁    ZoomText ImageReader 1.2 – wersja build 1.2.16106
⦁    ZoomText Voices (pakiety językowe) 1.0 – wersja build 1.0.1.4693
⦁    Vocalizer Expressive 1.3 (dla Window-Eyes) – wersja build 1.3.0.13329
Uwaga: Inspekcja certyfikatu pokaże, że certyfikat jest nieważny. Niektóre organizacje przeprowadzają inspekcję i walidację certyfikatów używanego w nich oprogramowania.
Rozwiązanie (aktualizacje oprogramowania)
Dla każdego produktu dotkniętego tym problemem przed 26 stycznia przygotowana i udostępniona do pobrania z Internetu zostanie aktualizacja zawierająca nowy podpis cyfrowy. Aktualizacje te będą dostępne poprzez funkcję Sprawdź aktualizacje bezpośrednio z wymienionych programów (przy domyślnych ustawieniach powinna przy starcie pojawić się informacja o dostępnej aktualizacji).