Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Window-EyesWsparcie techniczne dla programu Window-Eyes:

Sprawdzanie aktualizacji programu Window-Eyes

Baza wiedzy

Starsze wersje programu:

Wersja demo programu Window-Eyes 8.4