Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Orion ECE

Opis sposobu aktualizowania oprogramowania Oriona ECE: Należy pobrać spakowany plik z aktualizacją, następnie połączyć przewodem USB Oriona z komputerem, po czym wypakować pobrany plik do folderu głównego Oriona ECE i na koniec wyjąć z Oriona wtyczkę kabla, łączącego go z komputerem. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie, a po jej zakończeniu Orion ECE ponownie się uruchomi.

UWAGA: Pliki aktualizacji mogą być instalowane tylko i wyłącznie na urządzeniach pochodzących od nas. Instalacja na innych urządzeniach może doprowadzić do ich uszkodzenia.

Oto odnośnik do pliku z aktualizacją: