Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

IBAI

Tu znajdziecie Państwo najnowszą wersję oprogramowania dla naszego flagowego notatnika oraz instrukcję obsługi. Poniżej umieszczamy opis przeprowadzenia uaktualnienia

Aby dokonać aktualizacji oprogramowania IBAI-a należy:

 1. Pobrać z poniższego linka samorozpakowujące się archiwum, zawierające aktualizację;
 2. sprawdzić, czy na karcie SD znajduje się poprzednia wersja upgrade-u. Jeśli jest, proszę ją usunąć;
 3. pobrany plik skopiować na kartę SD. Następnie ustawić się na pliku i nacisnąć enter. Zostaniemy zapytani, czy rozpakować plik - należy nacisnąć ENTER. Po zakończeniu pracy programu rozpakowującego na karcie SD odnajdziemy 3 foldery: Autorun, Upgrade i Instrukcja v 4_9;
 4. Teraz włączyć IBAIa i podłączyć zasilacz;
 5. Zatrzymać oprogramowanie w IBAIu - punkty 1 2 3 4 5 7 8 następnie 1 4 5 7 8 i 8;
  usłyszymy Komunikat "Wyjście bez wyłączenia." (Uwaga! W IBAI-ach z syntezą Acapella, zostaniemy zapytani "czy zmienić głos systemowy". Naciśnijmy dowolny klawisz).
 6. Teraz włożyć kartę SD do IBAIa.;
  Aktualizacja automatycznie się rozpocznie, usłyszymy dźwiękową informację o jej przebiegu. Po zakończeniu IBAI odegra famfary i wystartuje z nowym oprogramowaniem.

Co nowego

w wersji 4.9 wprowadzono szereg poprawek oraz nowe funkcje.
poprawki:

 • W odtwarzaniu plików poprawiono czytanie znaków interpunkcyjnych;
 • poprawiono ustawianie głośności;
 • poprawiono tryb zamiany znaków w edytorze tekstów;
 • wprowadzono ustawianie trybu połączenia przed parowaniem urządzeń;
 • poprawiono ustawianie daty i godziny;
 • poprawiono odczytywanie stanu akumulatorów.

Nowe funkcje.

 • w edytorze - wprowadzono szukanie wstecz;
 • wprowadzono funkcję znajdź i zamień
 • wprowadzono funkcję literowania słów i znaków;
 • wprowadzono funkcję cofania zmian;
 • wprowadzono klawiaturę jednoręczną;
 • wprowadzono kasowanie całych dni w wydarzeniach;
Szczegółowe omówienie poszczególnych funkcji, znajdą państwo w instrukcji obsługi, dołączonej do tej aktualizacji. Znajdą ją państwo na karcie SD, w folderze Instrukcja IBAI V4_9.

Oto odnośniki