Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

IBAI

Tu znajdziecie Państwo najnowszą wersję oprogramowania dla naszego flagowego notatnika oraz instrukcję obsługi. Poniżej umieszczamy opis przeprowadzenia uaktualnienia

Aby dokonać aktualizacji oprogramowania IBAI-a należy:

 1. Pobrać z poniższego linka samorozpakowujące się archiwum, zawierające aktualizację;
 2. sprawdzić, czy na karcie SD znajduje się poprzednia wersja upgrade-u. Jeśli jest, proszę ją usunąć;
 3. pobrany plik skopiować na kartę SD. Następnie ustawić się na pliku i nacisnąć enter. Zostaniemy zapytani, czy rozpakować plik - należy nacisnąć ENTER. Po zakończeniu pracy programu rozpakowującego na karcie SD odnajdziemy 2 foldery: Autorun i Upgrade;
 4. Teraz włączyć IBAIa i podłączyć zasilacz;
 5. Zatrzymać oprogramowanie w IBAIu - punkty 1 2 3 4 5 7 8 następnie 1 4 5 7 8 i 8;
  usłyszymy Komunikat "Wyjście bez wyłączenia." (Uwaga! W IBAI-ach z syntezą Acapella, zostaniemy zapytani "czy zmienić głos systemowy". Naciśnijmy dowolny klawisz).
 6. Teraz włożyć kartę SD do IBAIa.;
  Aktualizacja automatycznie się rozpocznie, usłyszymy dźwiękową informację o jej przebiegu. Po zakończeniu IBAI odegra famfary i wystartuje z nowym oprogramowaniem.

Lista zmian wprowadzonych w wersji 5.1

Usunięto pomniejsze, zgłoszone i znalezione błędy. Przy połączeniu z urządzeniami z systemem IOS dodano skróty:
 • prawy-n (1-3-4-5-8) - przejście do nowego wiersza przy pisaniu wiadomości SMS
 • odstęp-f (1-2-4-7-8) - tryb szukania VoiceOver

Lista zmian wprowadzonych w wersji 5.0

Dodano możliwość pisania skrótami II Stopnia autorstwa Zygmunta Saloniego.

Menedżer plików:

 • Dodano możliwość kopiowania i przenoszenia całych folderów (uwaga! Przenoszenie jest możliwe wewnątrz jednego nośnika danych).
 • Dodano funkcję "nie pytaj ponownie" przy zastępowaniu plików podczas ich kopiowania lub przenoszenia.
 • Dodano wyszukiwanie plików i folderów. - W menedżerze plików skrót odstęp-f (1 2 4 7 8). Odstępem potwierdzamy wybór.
 • Dodano funkcję "gdzie jestem" - odstęp-g (1-2-4-5-7-8) - pokazuje ścieżkę do pliku lub folderu, na którym stoi fokus.

Edytor tekstu:

 • Dodano funkcję "Cofnij zmiany" (1-3-5-6-8).
 • Dodano nawigację po liniach - 5-8 - następna linia, 2-7 - poprzednia linia.
 • Dodano nawigację po stronach - 6-7-8 - następna strona, 3-7-8 - poprzednia strona.
 • Dodano funkcję "Tryb szybkiego pisania" (7-8-środkowy audio). Funkcja wyłącza wszystkie skróty edytora, pozwalając szybko pisać, bez obawy, że przypadkiem włączymy jakąś funkcję.
 • Wprowadzono funkcję "Idź do" (3-4-5-6-7-8). Po wciśnięciu tego skrótu przyciskami lewy lub prawy wybieramy element, do którego chcemy przejść, następnie wpisujemy liczbę i zatwierdzamy 1-5-7-8 (Enter).
 • Dodano funkcję informacji o miejscu i dokumencie.Jeśli w funkcji "Idź do" zamiast wybrać element wpiszemy cyfrę "0", otrzymamy informację, gdzie obecnie się znajdujemy oraz liczbę znaków bez spacji i słów w dokumencie.

Inne zmiany:

 • Dodano plik pomocy do funkcji stoper (poziom zadań - "s") - 3-4-7-8.
 • W ustawieniach dodano ustawianie długości linii.
 • W ustawieniach dodano ustawianie długości strony.
 • Poprawiono łączenie Bluetooth.
 • Poprawiono dodawanie kolorów.
 • Szczegółowe omówienie poszczególnych funkcji, znajdą państwo w instrukcji obsługi, dołączonej do tej aktualizacji. Znajdą ją państwo na karcie SD.

  Oto odnośniki