Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Przykładowe propozycje sprzętu i oprogramowania w programie Aktywny Samorząd 2017

Dla osób słabowidzących

Sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie min. 10% wkładu własnego

Komputer przenośny – laptop lub komputer stacjonarny z monitorem
Program Microsoft Office
Program antywirusowy
Drukarka, skaner lub urządzenie wielofunkcyjne – zawiera drukarkę, skaner, kopiarkę Program OCR  Finereader do skanera
Program powiększający lub Program powiększajaco-udźwiękawiający
Przenośna lupa elektroniczna
Powiększalnik stacjonarny
Udźwiękowiony telefon iPhone
Odtwarzacz książek mówionych

Dla osób niewidomych

Sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie min. 10% wkładu własnego

Propozycja 1

Tablet z systemem Windows lub IPod
Program Microsoft Office (daje możliwość wgrania darmowej, ograniczonej wersji programu udźwiękawiającego)
Udźwiękowione urządzenie IBAI z klawiaturą brajlowską komunikujące się bezprzewodowo z Tabletem/IPodem i IPhonem,  posiadające także funkcje m. in. notatnika, testera kolorów, dyktafonu, kalkulatora
Udźwiękowiony telefon IPhone

Propozycja 2

Komputer przenośny – laptop lub komputer stacjonarny z monitorem
Program Microsoft Office
Program antywirusowy
Drukarka, skaner lub urządzenie wielofunkcyjne – zawiera drukarkę, skaner, kopiarkę  
Program OCR  Finereader do skanera
Program udźwiękawiający Window-Eyes ST
Program QRead udostępniający pliki EPUB i html
Udźwiękowiony telefon IPhone
Odtwarzacz książek mówionych

Propozycja 3

Urządzenie lektorskie Read Easy Move z akcesoriami umożliwiającymi korzystanie
z jego wszystkich funkcji

Urządzenia brajlowskie min. 10% wkładu własnego

Propozycja 1

Notatnik brajlowski BrailleSense U2 z 32 znakowa linijką brajlowską

Propozycja 2

Linijka brajlowska BrailleEdge 40 znakowa

Propozycja 3

Drukarka brajlowska