Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Cenniki

Poniżej dostępne są cenniki na produkty oferowane przez naszą firmę.

Wszystkie ceny są cenami brutto.

 

W przypadku znacznych zmian kursów walut firma E.C.E. zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży towaru po cenach podanych w cenniku oraz do zmiany cen.